Radosne Przedszkole

W roku 2014 nasze przedszkole przystąpiło do udziału w ogólnopolskiej akcji „RADOSNE PRZEDSZKOLE”. Celem akcji jest tworzenie przyjaznej atmosfery i warunków rozwoju dla dzieci oraz nauczycieli. Prosimy o wspieranie naszej inicjatywy poprzez głosowanie klikając na poniższy link:
http://radosne-przedszkole.edu.pl/podlaskie/925-przedszkole-nr-2-w-hajnowce.html

Przedszkole, które uzyska największą liczbę głosów otrzyma atrakcyjne nagrody.