ROK SZKOLNY 2017/2018

Rekrutacja uzupełniająca do projektu pt. „Witamy w przedszkolu”

W okresie od października 2017 roku do marca 2018 roku Gmina Miejska Hajnówka kontynuuje realizację projektu pt. "Witamy w przedszkolu" dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Regionalnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.

Pełna treść informacj: http://hajnowka.pl/miasto-i-okolice/oswiata/103-wydarzenia/9944-rekrutacja-uzupelniajaca-do-projektu-pt-witamy-w-przedszkolu.html


ZAPYTANIE OFERTOWE- dotyczy montażu oświetlenia awaryjnego dróg ewakuacyjnych zgodnie z projektem. (pobierz plik)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie wyposażenia dróg ewakuacyjnych w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne (pobierz plik)

BEZPŁATNE  ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO 18 ROKU ŻYCIA UDZIELANE W DENTOBUSIE (pobierz plik1) (pobierz plik2)

 


IV Festiwal tańca „Po prostu tańcz” Tańce ludowe i regionalne (pobierz plik)

Stulecie Niepodległości w Barwach Biało Czerwonych (pobierz plik)


Bezpiecznie w sieci – zajęcia profilaktyczne przez pracowników Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Hajnówce

Dzieci z grupy „Jeżyki” odbyły zajęcia profilaktyczne „Rysia i Tomek na Cyberzachodzie” prowadzone prze pracowników Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej w Hajnówce. Dzieci dowiedziały się, że Cyberzachód to kraina, której nie można dotknąć. Mieści się w Internecie, czyli w sieci, która w tajemniczy sposób łączy ze sobą różne komputery. Sześciolatki bezpośrednio doświadczyły możliwości internetowego łączenia się poprzez kłębek wełny podawany od dziecka do dziecka. Podczas wyprawy na Cyberzachód dzieci poznały zasady obowiązujące w Internecie. Spotkały „Dziką Bandę”, czyli opryszków czyhających na niewinne dzieci. Dowiedziały się jak bezpiecznie, umiarkowanie i rozsądnie korzystać z Internetu. Na zakończenie spotkania otrzymały zadania rysunkowe, które po prawidłowym wykonaniu zabrały do domu. W części drugiej zajęć edukacyjnych prowadzonych przez Panią Monikę i Justynę sześciolatki poznawały sposoby czynnego wypoczynku, jak zabawy na powietrzu, uprawianie sportu czy gry towarzyskie. Działania miały na celu skierowanie uwagi dzieci na inne formy spędzania wolnego czasu, nie tylko gry komputerowe i korzystanie z Internetu. Celem zajęć było zwiększenie wiedzy dzieci na temat zdrowego stylu życia, w tym zdrowego odżywiania się i higieny; kształtowanie postawy aktywnego spędzania czasu wolnego. Przekazywane treści zostały przedstawione dzieciom w formie ciekawych ćwiczeń i zabaw. Mamy nadzieję, że zajęcia zasiały w dzieciach choćby ziarenko zdrowego stylu życia, które w przyszłości wykiełkuje i zaowocuje. Serdecznie dziękujemy paniom za przeprowadzenie ciekawych zajęć edukacyjnych. 07.07.2018

 

POŻEGNANIE PRZEDSZKOLA w „Jeżykach” – po wakacjach będę uczniem

Dzieciństwo ma zaledwie kilka lat
i krótkie spodnie w kratkę.
Na twarzy uśmiech, we włosach wiatr,
a w buzi czekoladkę.


Czas leci nieubłaganie i te dzieci, które jeszcze niedawno przekraczały po raz pierwszy progi przedszkola, dziś szykują się do rozpoczęcia kolejnego etapu w życiu - edukacji szkolnej.
22 czerwca 2018 r. dzieci z grupy ,,Jeżyki” przygotowały uroczystość pożegnalną z przedszkolem, na którą zostali zaproszeni Pani Dyrektor i wszyscy rodzice najstarszych przedszkolaków. Uroczystość odbyła się w Nadleśnictwie Hajnówka, którą rozpoczęła przemówieniem do zebranych gości i dzieci – wychowawczyni grupy. Program artystyczny był bardzo różnorodny - były piosenki, wierszyki i tańce. Wiersze i piosenki opowiadały o pożegnaniu, tęsknocie, ale i nowych zadaniach czekających przed przyszłymi uczniami. Na koniec przyszedł czas na nagrody i podziękowania. Pani Dyrektor dziękowała dzieciom za przedstawienie i życzyła sukcesów w szkole, natomiast rodzicom dziękowała za szczególne zaangażowanie w pracę przedszkola. Mama jednego ze starszaków w imieniu wszystkich rodziców złożyła podziękowania za opiekę, cierpliwość, serce i ogromny trud włożony w edukację małych podopiecznych. Na zakończenie części oficjalnej odbyło się ognisko połączone z graniem na gitarze przez Tatę Oli. Pożegnania zawsze są trudne, ale to pożegnanie zawiera w sobie obietnice przygody jaką jest przecież dorastanie. Dlatego ze wzruszeniem w sercach, ale i uśmiechem na ustach, życzymy Wam drogie sześciolatki – POWODZENIA W SZKOLE! 07.07.2018

 

UWAGA POŻAR!!! - próbna ewakuacja przeciwpożarowa w Przedszkolu nr 2 im. Kubusia Puchatka

Dnia 19.06.2018r. w naszym przedszkolu miała miejsce próbna ewakuacja przeciwpożarowa.
Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowańw sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji, zapoznanie personelu i dzieci z praktycznym prowadzeniem ewakuacji osób przebywających w budynku.
Próbny alarm ogłoszono o godz. 10.00. Informacja o zagrożeniu została ogłoszona sygnałem dźwiękowym oraz informacją słowną "Pali się". Za przebieg ćwiczeń odpowiadała Pani Dyr. Iwona Raszkiewicz.W próbie ewakuacji uczestniczył przedstawiciel Urzędu Miasta Hajnówka członek MZZK Pan Bazyl Wawreszuk oraz Ryszard Pater, którzy bacznie obserwowali całą akcjęewakuacji opuszczania budynku wyznaczonymi wyjściami ewakuacyjnymi. Cała akcja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Na kilka minut wszystkie sale przedszkolne i pomieszczenia administracyjno - gospodarcze pozostały puste. Wszystkie dzieci bardzo sprawnie, bezpiecznie i szybko opuściły budynek. W próbnej ewakuacji wzięły udział wszystkie obecne w tym dniu dzieci z pięciu grup przedszkolnych oraz cały personel placówki – 16 osób dorosłych.Po złożeniu raportu w „Punkcie zbiórki" w ogrodzie przedszkolnym przez poszczególne wychowawczynie dla Pani Dyr. Iwony Raszkiewicz wynikało, że wszyscy pracownicy i personel pomocniczy oraz przedszkolaki opuściły rejon zagrożony. Ćwiczenia tego typu są bardzo potrzebne, gdyż odgrywają dużą rolę społeczną. Już od najmłodszych lat oswajają uczestników oraz kadrę pedagogiczną i pracowników obsługi do sytuacji, w której może zaistnieć konieczność szybkiego, zorganizowanego i pozbawionego elementu paniki, opuszczenia miejsca zabawy i pracy./ Zespół ds. bezpieczeństwa i zdrowia 07.07.2018

 

Realizacja Ogólnopolskiego Programu Akademii Zdrowego Przedszkolaka „Zdrowy brzuszek mam – o odporność dbam”

Wszystkie grupy przedszkolne w roku szkolnym 2017/2018 realizowały działania w ramach Ogólnopolskiego Programu Akademii Zdrowego Przedszkolaka „Zdrowy brzuszek mam – o odporność dbam”, które miały na celu ukazania dzie­ciom w ja­ki spo­sób mo­gą dbać o swo­je zdro­wie, co po­wo­du­je, że cho­ru­ją, jak się przed tym ustrzec i jak w na­tu­ral­ny spo­sób wzmoc­nić od­por­ność. Wszyst­kim za­ję­ciom to­wa­rzy­szyły bo­ha­te­ro­wie ba­jek, czy­li Zwie­rząt­ka ze Zdro­we­go Za­kąt­ka – Wie­przuś, Rap­tuś, Ociu­pin­ka i cio­cia Ró­ża. W ramach realizowanych tematyk była poruszana następująca problematyka: Co to jest zdrowie, choroba; Bakterie i wirusy; Po co nam odporność?; Higiena osobista; Odporność na talerzu. Natomiast ostat­ni blok te­ma­tycz­ny po­świę­co­ny był po­waż­ne­mu pro­ble­mo­wi oty­ło­ści. Dzie­ci dowiedziały się o tym, co sprzy­ja nadwa­dze i oty­ło­ści, a tak­że co po­win­ny ro­bić by te­mu prze­ciw­dzia­łać. Uzu­peł­nie­niem tej wie­dzy były pro­po­zy­cje za­baw, gier, wier­szy­ków i plansz do ko­lo­ro­wa­nia dzię­ki któ­rym przed­szko­la­ki ła­twiej za­pa­mię­ta­ły nie­zbęd­ne dla nich wia­do­mo­ści. W trakcie realizacji zajęć została nawiązana współpraca z apteką, lekarzem, stomatologiem, kucharzem. Nasze wspólne działania przyczyniły się do świadomego dbania o swoje zdrowie, a przede wszystkim przeciwdziałaniu poważnemu problemowi otyłości./ zespół ds. bezpieczeństwa i zdrowia 07.07.2018 x2

 

WIEWIÓRECZKI W” ZIOŁOWYM ZAKĄTKU”

„Wśród malowniczych pól i lasów dziewiczego Podlasia, z dala od miejskich zanieczyszczeń i zgiełku cywilizacji, ulokowany jest Ziołowy Zakątek. Miejsce to tchnie spokojem i sielskością życia, które tutaj wydaje się zwalniać i toczyć swoim leniwym tempem, zgodnym z naturą i cyklami pór roku. Na tych czystych i pięknych terenach wciąż żywa jest tradycja zielarska, rdzenni mieszkańcy Podlasia od pokoleń zbierają rośliny lecznicze, korzystając z ich dobrodziejstwa i prozdrowotnych właściwości . W Ziołowym Zakątku goście mają okazję zapoznać się z historią ziołolecznictwa i tradycyjnego zbioru roślin ze stanu naturalnego. Wśród dobiegających zewsząd aromatów ziół i przypraw goście mogą komponować własne mieszanki herbaciane, tworzyć nalewki na bazie cennych surowców zielarskich, jak również zasięgnąć wiedzy zielarskiej podczas przemierzania ścieżek edukacyjnych Podlaskiego Ogrodu Botanicznego.” Tak w skrócie można opisać magiczne miejsce,w którym przebywaliśmy 5 czerwca 2018 roku wraz z naszymi mamami i tatusiami .Wyjechaliśmy spod naszego przedszkola po śniadaniu,pełni sił i uśmiechu ,ciekawi,co Nas dziś czeka...Było wiele atrakcji. Odwiedziliśmy wytwórnię olei z ekologicznych ziół,byliśmy w fabryce herbaty,również ekologicznej .Następnie uczestniczyliśmy w warsztatach tworzenie kompozycji zapachowych ,byliśmy w sklepie na UDANYCH zakupach. Jedliśmy ekologiczne ,bardzo smaczne lody. Na zakończenie spotkaliśmy się ze zwierzętami,które żyją zgodnie z naturą,mieliśmy więc okazje je nakarmić i pogłaskać. Zmęczeni, pełni wrażeń ale szczęśliwi wróciliśmy do przedszkola . Ta wycieczka pozostanie Nam na długo w pamięci. Dziękujemy rodzicom za pomoc w organizacji .Ewa Horosz 1.07.2018

 

Dzień Mamy i Taty w grupie I

Dnia 25 maja w grupie „Biedroneczek” odbyła się uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty. Tego dnia dzieci były bardzo podekscytowane, a jednocześnie zadowolone, ponieważ  w sposób wyjątkowy wyrażały swoją wdzięczność, szacunek a nade wszystko  okazały swoją miłość do swoich kochanych rodziców. Po wspaniałych występach w których dzieci zaprezentowały swoje zdolności recytatorskie, wokalne i taneczne na twarzach rodziców zauważyć można było tylko jedno – wzruszenie i dumę ze swoich pociech. Po zakończonej części artystycznej dzieci wręczyły rodzicom prezenty i zaprosiły na słodki poczęstunek.  Atmosfera tej uroczystości była podniosła ale i bardzo radosna przebiegała w niezwykle rodzinnej i miłej atmosferze. /Agnieszka Charytonow, Ewelina Wasiluk/

 


Wycieczka na skrzyżowanie z policjantem i prelekcje dla rodziców z dziećmi nt. „Bezpieczne wakacje - pobyt nad wodą”

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego i pracownicy Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce prowadzą regularne działania profilaktyczne bezpieczna droga, które odbywają się na początku roku szkolnego oraz pod koniec. Dnia 08.06.2018r. odbyły się działania dla dzieci z całego przedszkola dotyczące bezpieczeństwa na drodze. Wycieczka na skrzyżowanie wraz z policjantem dla wszystkich grup przedszkolnych miała na celu przypomnienie i utrwalenie zasad ruchu drogowego, jak również zaobserwowanie zachowania się pieszych i kierowców. Dzieci z uwagą obserwowały ruch uliczny, nazywały pojazdy oraz poznane znaki drogowe. Dzieci przede wszystkim uczyły się właściwego sposobu przechodzenia przez jezdnię. Teraz już każdy przedszkolak wie, jak należy zachowywać się na ulicy, gdzie może przechodzić przez ulicę i na jakim świetle w sygnalizatorze.
Natomiast w dniu 12.06.2018r. popołudniu odbyły się prelekcje dla rodziców z dziećmi nt. „Bezpieczne wakacje – pobyt nad wodą”. Nadchodzą upragnione wakacje. Słońce, plaża, morze - niestety, nie tak do końca… Decydując się na rodzinny wyjazd, musimy ze zdwojoną siłą pamiętać o bezpieczeństwie dziecka nad wodą i mieć oczy szeroko otwarte. Zagrożeń bowiem tutaj nie brakuje o których poinformował nas pracownik Wydziału Prewencji KPP. Głównym tematem spotkania było bezpieczeństwo podczas letniego wypoczynku nad wodą, a także jak bezpiecznie wypoczywać w czasie wakacji. O bezpieczeństwie na drodze, czy nad wodą - gdziekolwiek należy pamiętać nie tylko podczas wyjazdu na urlop, ale przez cały rok. Bądźmy bezpieczni, dbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych./ zespół ds. bezpieczeństwa i zdrowia 22.06.2018

 

GRUPA „BIEDRONECZKI”  LAUREATEM  PLEBISCYTU
„GAZETY WSPÓŁCZESNEJ”  I „KURIERA  PORANNEGO”

Dnia 6 czerwca 2018 roku  podczas  uroczystości  nadania imienia dla naszego przedszkola, którego bohaterem został ulubieniec dzieci- Kubuś Puchatek grupa  „Biedroneczki”  wraz z wychowawczyniami Agnieszką  Charytonow i Eweliną  Wasiluk odebrała z rąk przedstawicieli Gazety Współczesnej i Kuriera Porannego nagrody rzeczowe i dyplom za zajęcie II miejsca w Plebiscycie na Najsympatyczniejszą Grupę Przedszkolną. Organizatorem plebiscytu była Gazeta Współczesna i Kurier Poranny a patronami – Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku. Dziękujemy wszystkim, którzy nas wsparli. Państwa zaangażowanie udowodniło, że możemy nawzajem na sobie polegać. /Agnieszka Charytonow, Ewelina Wasiluk/ 22.06.2018

 

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na plakat o Kubusiu Puchatku.

Głównym celem konkursu było stworzenie plakatu promującego postać Kubusia Puchatka jako patrona naszego przedszkola. Konkurs adresowany był do dzieci wraz z rodzicami lub do grupy przedszkolnej. Wpłynęło kilkanaście bardzo ciekawych prac wykonanych różnymi technikami plastycznymi. I miejsce otrzymała praca Marii Nikołajuk, II miejsce – Bartosza Czuraka, III miejsce Oli Biryckiej.Nagrodzona praca stała się inspiracją do stworzenia Logo Przedszkola nr 2 w Hajnówce. Joanna Baczyńska 19.06.2018

 

Przedszkolaki zaprosiły do siebie swoich rodziców. przygotowały im występy artystyczne, życzenia i prezenty z okazji Dnia Mamy i Dnia Taty.

W grupie III, 29 maja odbyła się uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty, podczas której grupa Żabek, zaprezentowała swój program taneczno – wokalno - recytatorski. Po występie były życzenia, całusy, prezenty oraz wiele uśmiechów i radości. Za swoje popisy przedszkolaki zostały nagrodzone burzą braw.
Takie uroczystości w gronie rodzinnym pozwalają umacniać rodzinne więzi, uczą miłości, szacunku, przywiązania, a dzieciom pozwalają zaprezentować zdobyte wcześniej umiejętności. Rodzicom życzymy Wszystkiego Najlepszego z okazji Waszego Święta!/ Barbara Kiślak, Joanna Baczyńska/ 16.06.2018

 

Na Dzień Dziecka dla ochłody lody

W dniu 01.06.2018r. dzieci z grupy „Wiewióreczki” i „Jeżyki” wraz z wychowawczyniami wybrały się na spacer na lody do jednej z hajnowskich lodziarni „ZIELONA BUDKA”. Każde dziecko mogło samodzielnie wybrać swój ulubiony smak. Wycieczka była dla małych smakoszy nie tylko słodką niespodzianką na Dzień Dziecka, ale także okazją do przypomnienia sobie zasad obowiązujących podczas wyjść poza teren przedszkola oraz umiejętnego zachowania się w miejscach publicznych. Przy tej okazji dzieci zwiedziły również hajnowski park "Amfiteatr" w którym zorganizowane było przedstawienie dla młodych widzów przez Hajnowski Dom Kultury. Popołudniu odbyły się swobodne zabawy na placu przedszkolnym: rysowanie kredą, korzystanie ze sprzętu znajdującego się na placu m.in. pociągu i samochodu. Na zakończenie każde z dzieci otrzymało do domu kolorowankę, balonik i własnoręcznie ozdobione pudełko na swoje skarby./ Mariola Krawczyńska, Bożena Janicka, Beata Środa, Ewa Horosz 12.06.2018x2

 

Przedszkole Nr 2 im. Kubusia Puchatka

W dniu 06.06.2018 o godz. 10.00 odbyła się wielka uroczystość nadania imienia dla naszego przedszkola, którego bohaterem został ulubieniec dzieci- Kubuś Puchatek. Na tę chwilę czekała cała społeczność przedszkola, a przede wszystkim przedszkolaki, które długo przygotowywały się na tę okazję. Uroczystość nie odbyłaby się bez udziału władz miasta i innych znamienitych gości. Na naszą uroczystość przybyli:
1.Burmistrz Miasta Hajnówka Pan Jerzy Sirak,
2.Kierownik Oświaty Kultury i Sportu Pani Jolanta Stefaniuk,
3.Proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce
ks. kan. mgr Józef Piotr Poskrobko,
4.Proboszcz Parafii Prawosławnej w Hajnówce ks. mitrata mgr Michał Niegierewicz,
5.Chorąży Dariusz Zgierun z 14. Batalionu Lekkiej Piechoty,
6.Dyrektor Parku Wodnego w Hajnówce Pan Mirosław Chilimoniuk,
7.Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Pan Mirosław Awksentiuk,
8.Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Pani Lucyna Wawreszuk,
9.Dyrektor Przedszkola Nr 1 Pani Irena Hapunik,
10.Dyrektor Przedszkola Nr 3 Pani Dorota Ewelina Durzyńska,
11.Dyrektor Przedszkola Nr 5 Pani Małgorzata Saadoon,
12.Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 W Hajnówce Pani Alina Pietraszek,
13.Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Hajnówce Pani Bożena Markiewicz,
14.Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Hajnówce Pan Adam Chudek,
15.Radny Sejmiku Wojewódzkiego Pan Henryk Łukaszewicz,
16.Dyrektor Zespołu Szkół w Dubinach Pani Alina Ginszt,
17.Przedstawiciel Nadleśnictwa Browsk,
18.Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Natalia Krzyżewska
Na uroczystości były także dzieci uczęszczające do przedszkola, rodzice dzieci i wszyscy pracownicy przedszkola. Podkreślając rangę uroczystości Pani Dyrektor złożyła serdeczne podziękowania wszystkim zgromadzonym osobom. Uroczystość została poprowadzona przez Panią Agatę Majewską-Iwaniuk i Panią Ewę Horosz. Całej imprezie uroku dodawała piękna dekoracja przygotowana przez nauczycielki przedszkola. A w czasie uroczystości przygrywał nam wspaniały zespół „MaKsim”. Pierwszym i obowiązkowym punktem w programie uroczystości było uroczyste nadanie imienia i odsłonięcie logo i tablicy przedszkola. Wspólnie ze wszystkimi gośćmi odśpiewaliśmy nowy hymn naszego przedszkola, który wygrał w naszym przedszkolnym konkursie. Po tym nadeszła pora na część artystyczną. Występujące na scenie dzieci pokazały cały swój kunszt aktorski prezentując piękną część artystyczną poparte wielką pracą wychowawczyń. Wszyscy zaproszeni goście z zaciekawieniem oglądali występy naszych utalentowanych dzieci nagradzając uczestników gromkimi brawami. Pani Dyrektor wręczyła podziękowania naszym wspaniałym sponsorom. Pani Dorota Wiewiórka mama Arkadiusza z grupy „Motylków” zaprezentowała wiersz o Kubusiu Puchatku, który w przedszkolnym konkursie literackim zajął I miejsce. A grupie „Biedroneczki” i wychowawczyniom Pani Ewelinie Wasiluk i Pani Agnieszce Charytonow wręczono prezent za zajęcie II miejsca w Plebiscycie na Najsympatyczniejszą Grupę Przedszkolną. Organizatorem plebiscytu była Gazeta Współczesna i Kurier Poranny. Nadszedł również czas aby całą imprezę uświetnić "małym co nieco" i pyszny tort, bo trudno w takiej chwili żyć jedynie "strawą duchową". "Małe co nieco" to zasługa, naszych wspaniałych Pań kucharek i woźnych jak również sponsorów: Pan Mirosław Popow Sklep „MANGO”, Pan Mikołaj Nowak Piekarnia „Coctail System”, gdyż to oni właśnie zapewnili nam słodki poczęstunek. Bardzo dużą atrakcją nie tylko dla chłopaków ale również dla dziewczynek była wizyta 14. Batalionu Lekkiej Piechoty w Hajnówce. Chorąży Dariusz Zgierun wraz z szeregowym Pawłem Panasiukiem zaprezentowali dzieciom sprzęt wojskowy i quad. Dzieci mogły pomalować twarze specjalną farbą maskującą żołnierzy, posiedzieć na quadzie, przymierzyć kaski, hełmy, maski gazowe, kamizelki i inne wspaniałe rzeczy. Całe nasze przedsięwzięcie możliwe było dzięki naszym wspaniałym SPONSOROM:
Urząd Miasta Hajnówka, Telewizja Kablowa, Pan Marek Wasiluk Kancelaria Adwokacka, Nasycalnia Podkładów Czeremcha, Pan Stefan Bedkowski właściciel firmy „Salon Łazienek” i „Centro-Met”, Pan Mirosław Popow właściciel sklepu „MANGO”, Sklep „Gama”, Pan Mikołaj Nowak Piekarnia „Coctail System”, 14.Batalion Lekkiej Piechoty, Powiatowa Państwowa Straż Pożarna, Hajnowski Dom Kultury, Zespół „MaKsim”, którym serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i pomoc w uroczystości.
Od teraz pełna nazwa naszego przedszkola brzmi:
Przedszkole nr 2
im. Kubusia Puchatka
w Hajnówce
Organizatorzy: Dyrektor Przedszkola Pani Iwona Raszkiewicz
Zespól ds. nadania imienia: Ewa Horosz, Agata Majewska Iwaniuk, Joanna Baczyńska, Barbara Grosz.
Nauczycielki i pracownicy przedszkola. 12.06.2018x4

Bieg Wolności i Radości 2018


5 czerwca na terenie Parku Miejskiego w Hajnówce odbył się VII Przedszkolny Bieg po Zdrowie. Honorowym patronatem imprezy jest Burmistrz Miasta Hajnówka Jerzy Sirak, a głównym organizatorem Przedszkole Nr. 5 w Hajnówce. Reprezentantami naszego przedszkola była grupa II 'Motylki'.
Głównym celem imprezy jest wyrabianie wśród dzieci, jak i ich rodziców, zachowań prozdrowotnych poprzez zachęcanie do aktywnego spędzania czasu. Ten rok był szczególny, ponieważ nawiązywał do 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę i odbył się pod hasłem „Bieg wolności i radości”.Wszyscy uczestnicy ubrani byli w stroje koloru biało-czerwonego. Oprócz dzieci i rodziców z przedszkoli z całego miasta w biegu wzięli udział również uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz uczestnicy naszego WTZ. Przed startem naturalną rzeczą było odbyć kilkuminutową rozgrzewkę, którą przeprowadził instruktor sportu z OSiR Pan Roman Wnuczko. Po przebiegnięciu trasy na każdego uczestnika czekał medal. Podczas imprezy dzieci mogły uczestniczyć w pokazie baniek mydlanych, namaloać wielką flagę Polski, poczęstować się bigosem i kiełbaskami, poskakać na skakance czy pokręcić hula-hopem. Na dzieci czekały też kredy, kartki, malowanie twarzy, wóz policyjny i ambulans. Mnóstwo atrakcji pod znakiem zdrowia- to jest to! /Agata Majewska Iwaniuk, Barbara Grosz/ 09.06.2018 x2

Święto Rodziny

Dzień Mamy i Taty to szczególne dni w przedszkolu. Już od dawna w grupie II trwały przygotowania do występów. Dzieci codziennie dopytywały czy to już ten szczególny dzień. Kiedy 29 maja rodzice zebrali się na stołówce przedszkolenj były wiersze, śpiewy oraz tańce. Po przepięknych występach każdy Motylek podarował swoim rodzicom ramkę ze swoim zdjęciem, kwiaty i babeczki - wszystko wykonane przez dzieci specjalnie na tę okazję. Kolejnego dnia dzieci obchodziły również swój dzień. Harcom w sali zabaw "Hula Kula" nie było końca. Dzieci dostały również drobne upominki: soczki i kolorowanki. Szkoda, że Dzień Dziecka nie trwa cały rok.. /Agata Majewska Iwaniuk, Barbara Grosz, Agata Majewska - Iwaniuk 09.06.2018

 

 

Cudownych rodziców mam – Dzień Mamy i Taty w grupie V Jeżyki

Kto jest dla nas cenniejszy ponad naszych Rodziców, nie ma takiego skarbu, który mógłby zastąpić Mamę i Tatę szczególnie w tym najmłodszym wieku. Właśnie dla nich w piątek 25 maja na stołówce przedszkolnej dzieci przygotowały prezent w postaci przedstawienia, własnoręcznie wykonanych upominków oraz słodkiego poczęstunku. Przedszkolaki przedstawiły program artystyczny. Pięknie recytowały wierszyki, śpiewały piosenki, grały na instrumentach muzycznych oraz tańczyły dla swoich ukochanych rodziców. Wzruszające chwile przeżyli Rodzice, po tym jak usłyszeli z ust własnej pociechy „Za co kocham moją mamę i tatę?” wypowiedzi płynęły prosto z serca. Spotkanie uwieńczone było słodkim poczęstunkiem. Na zakończenie Rodzice wraz ze swymi pociechami oraz nauczycielkami z grupy V mogli spędzić kilka chwil przy kawie oraz ciasteczku. Spotkaniom z okazji Święta Rodziców zawsze towarzyszą duże emocje. To właśnie Mamie oraz Tacie należą się największe podziękowania za życie, za troskę, za poświęcenie, za każdy codzienny dzień. To dla nich ten dziecięcy trud. Każdy jak umie w tym dniu dziękuje swoim Rodzicom. Uczucia dzieci znalazły swój wyraz w ofiarowanych rodzicom upominkach, podziękowaniach, najlepszych życzeniach, a przede wszystkim gorących uściskach i rodzinnej radości./ Mariola Krawczyńska, Bożena Janicka 08.06.2018

 

"WIEWIÓRECZKI" W BIBLIOTECE

<

Temat wycieczki w dniu 14.05.2018 to :”Wiem, jak powstaje książka.”

Cele ogólne :
- stworzenie sytuacji pozwalającej :
• poznanie pracy bibliotekarza i biblioteki,
• rozwijanie zainteresowania książką,
• wzbogacenie słownictwa dziecka,
• doskonalenie umiejętności wypowiadania się,
• wdrażanie się do właściwego zachowania się w miejscu

BIBLIOTEKARKA
Kto ma na półkach książek bez liku
i dba o książki i czytelników?:

PISARZ
Pisze książki i wierszyki
Bajki, baśnie i legendy.
Swoje
myśli nam napisze
Byśmy w książce je znaleźli.

WYDAWCA
W jego pracy są maszyny,
Które kartki łączą w całość
By powstała kolorowa
Książka nasza, ta jedyna.

ILUSTRATOR
Ma komputer, ma też kredki
Kreśli kropki, kółka kreski
I rysuje nam wspaniałe
Krasnoludki duże, małe
Które w książce oglądamy

23.05 2018 Ewa Horosz

 

Projekt regionalno – patriotyczny
„Jesteśmy Polką i Polakiem -małym patriotą przedszkolakiem”

Projekt regionalno – patriotyczny pt. „Jesteśmy Polką i Polakiem – małym patriotą przedszkolakiem” skierowany był do dzieci 5 – 6 letnich z grupy IV „Wiewióreczki” i V „Jeżyki” w ramach zajęć porannych i popołudniowych w terminie 16.04 – 05.05.2018r. Celami projektu regionalno – patriotycznego było: kształtowanie postaw patriotycznych w wieku przedszkolnym poprzez udział w uroczystościach Święto Flagi i Konstytucji 3 – go Maja; rozwijanie wiedzy dzieci na temat ojczyzny; budzenie świadomości narodowej poprzez nabywanie przekonania, że jesteśmy Polakami, urodziliśmy się w Polsce, mówimy po polsku, chodzimy do polskiego przedszkola, naszą ojczyzną jest Polska, poznawanie wybranych krajobrazów charakterystycznych dla naszego kraju, zapoznanie z polskimi symbolami narodowymi, nauka tańców ludowych. Dzieci w ramach projektu pracowały z mapą fizyczną Polski, wskazując na mapie Warszawę – stolicę Polski oraz inne większe miasta: Kraków, Gdynia, Białystok, Toruń itd., a także rzeki: Wisłę i Odrę. Uczestniczyły w zajęciach bibliotecznych o patriotyzmie poznając polskich sławnych rodaków zasłużonych dla naszego kraju. Przedszkolaki oglądały zdjęcia czarno - białe wspominając „Dawien wspomnień czas”. W każdej sali zostały wykonane gazetki i dekoracje patriotyczne np. motyle biało – czerwone, kwiaty czy drzewo w naszych barwach ojczystych. Dzieci wykonywały prace plastyczne poprzez wyklejanie godła Polski, kotyliony, flagę poznając w ten sposób symbole narodowe.
Wszystkie grupy przedszkolne brały udział w uroczystości Konstytucji 3 – go Maja, prezentując wiersze, tańce i pieśni narodowe. Dzieci nauczyły się dwóch tańców narodowych „Krakowiaka” i „Polkę lubelską” prezentując swoje umiejętności taneczne w IV Festiwalu tańca „Tańce ludowe i regionalne” w Hajnowskim Domu Kultury. W ramach obchodów Święta Flagi dzieci wraz z paniami wyruszyły z flagami biało – czerwonymi ulicą 3 – go Maja pod Urząd Miasta Hajnówka przy którym nastąpiło uroczyste wciągnięcie flagi przy hymnie w celu okazania szacunku dla naszych barw ojczystych. Odbył się Przedszkolny Przegląd Recytatorski Poezji Patriotycznej "Kocham Moją Ojczyznę" w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hajnówce w celu rozwijania zainteresowania pięknem polskiej literatury i kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego. W ramach projektu regionalno – patriotycznego odbyła się wycieczka do Parku Miniatur Zabytków Podlasia w Hajnówce, w której dzieci obejrzały piękno zabytkowej architektury województwa podlaskiego charakterystyczną dla tego regionu kolorową architekturę drewnianą, obiekty sakralne, pałace itp. W drodze powrotnej zwiedziliśmy obiekty naszej Hajnówki. W trakcie trwania projektu regionalno – patriotycznego została nawiązana współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną im. dr Tadeusza Rakowieckiego, Hajnowskim Domem Kultury, Parkiem Miniatur Zabytków Podlasia w Hajnówce, Urząd Miasta w Hajnówce. Mamy nadzieję, że po zakończeniu projektu regionalno – patriotycznego realizowanego w przedszkolu obudziliśmy w dzieciach miłość do małej i wielkiej Ojczyzny przez ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej, narodowej, europejskiej oraz zostały rozwinięte pozytywne zachowania społeczne w roli Polki i Polaka - małego patrioty przedszkolaka./ Mariola K., Bożena J., Beata Ś., Ewa H.28.05.2018x4

Najmłodsze przedszkolaki na koncercie w Hajnowskim Domu Kultury

23 kwietnia dzieci z grupy „Biedroneczek” uczestniczyły w koncercie  „Dzieci Dzieciom”. Na scenie wystąpiły młodzi uczestnicy  Studia Piosenki Estradowej  gdzie zaprezentowały największe przeboje piosenki dziecięcej takie jak: „Jadą, jadą misie”, „Witaminki”, „Pszczółka Maja” i wiele innych znanych utworów. Dzieci były zachwycone występem młodych aktorów . Częściowo uczestniczyły aktywnie w spektaklu, co również bardzo im się podobało. Dla wielu z nich była to pierwsza wizyta w Hajnowskim Domu Kultury. Agnieszka Charytonow, Ewelina Wasiluk 13.05.2018

 

TEATRZYK W PRZEDSZKOLU  PT. „RADY DOBREJ WRÓŻKI".

W dniu 10 maja  2018r. w naszym przedszkolu gościliśmy aktorów Teatru MAGIK z Białegostoku z przedstawieniem  pt. „Rady dobrej wróżki". Główna bohaterka spektaklu „Wróżka” przypomniała dzieciom zasady właściwego zachowania się w różnych, codziennych sytuacjach oraz mówiła  o tym, że należy dbać o swoje zdrowie, nie należy unikać lekarzy nawet, jeśli się ich nieraz boimy oraz dobrze się odżywiać i aktywnie spędzać czas. Udzielała lekcji dobrego wychowania złośnicy, krzykaczowi,  beksie i grymaśnicy oraz  podała przykłady dotyczące zdrowego stylu  życia łakomczuchowi i brudasowi. Przedszkolaki aktywnie brały udział w przedstawieniu. Chętnie występowały na scenie razem z Wróżką oraz udzielali wielu mądrych porad naszym bohaterom. /zespół ds. promocji A. Charytonow, E. Wasiluk/ 13.05.2018

 

"Kubuś Puchatek" – lekcja biblioteczna grupy II

W środę 9 maja dzieci z grupy II wybrały się na lekcję biblioteczną do Oddziału Dziecięcej Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zajęcia poświęcone były Misiowi o Małym Rozumku – bohaterowi książki A.A. Milne "Kubuś Puchatek". Dzieci bez pomyłki wymieniły wszytkich bohaterów występujących w tej serii. Mogliśmy też pooglądać książki o Kubusiu dostępne w Bibliotece. Dzieci poznały zasady korzystania w wypożyczani. My również wypożyczyliśmy nowe książki do naszego kącika. Dzieci otrzymały kolorowanki tematyczne. Nie zapomnieliśmy również o bardzo ważnym święcie- 8 maja jest Dniem Bibliotekarzy i Bibliotek. Z tej okazji wręczyliśmy Paniom kwiatki i kartkę z życzeniami. /Agata Majewska Iwaniuk, Barbara Grosz/ 13.05.2018

 

 

Grupa II w Muzeum Białoruskim

Ostatniego dnia kwietnia grupa Motylki wybrała się do Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej w Hajnówce. Głównym celem wycieczki było obejrzenie wystawy czasowej "Przestrzeń filcu" pani Doroty Sulżyk. Artystka ta pochodzi z miejsowości Gródek i jest samoukiem w technice filcowania. Na wystawie dzieci mogły podziwiać barwne chusty i szale z filcowanej wełny i jedwabiu, kwiatowe broszki, biżuterię, przedmioty użytku codziennego i sympatyczne koty. Dzieci miały okazję dotknąć czesanki wełnianej, z której powstały prace oraz zobaczyć tradycyjne 'walonki' - ciepłe buty wykonane z filcu. Panie oprowadzające nas po eksponatach zaprosiły nas również na inne wystawy znajdujące się w Muzeum. Dzieci z chęcią obejrzały "Białoruską zagrodę" i "Rzemiosło na białoruskiej wsi Podlasia". Naprawdę było co oglądać! /Agata Majewska Iwaniuk, Barbara Grosz/13.05.2018

 

 

 

Witaj maj, trzeci maj u Polaków błogi raj!

„Dzień majowy"
W pewien piękny dzień majowy
zebrały się mądre głowy.
Bardzo długo rozmawiali,
losy kraju omawiali
Chcieli by się lepiej żyło,
by nic ludzi nie martwiło.
W końcu wszyscy uzgodnili,
jak Polacy będą żyli.
Spisano prawa i zasady,
obowiązki ustalono,
a tym samym w naszym kraju,
ład w narodzie wprowadzono.
Praw i zasad zbiór spisany
Konstytucją nazywamy.

Dnia 27.04.2018 r. w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Program artystyczny przygotowały dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych pod kierunkiem koordynatorek Marioli Krawczyńskiej i Ewy Horosz. Celem uroczystości było kształtowanie postaw patriotycznych i świadomości narodowej, utrwalanie symboli narodowych ( godło, barwy państwowe, hymn narodowy). Uroczystość Konstytucji 3 Maja w społeczności przedszkolnej jest okazją do rozmowy o patriotyzmie, o znaczeniu ojczyzny w naszym życiu, a także rozwijaniu poczucia przynależności narodowej. Natomiast 2 maja w Polsce jest obchodzony Dzień Flagi, aby propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Polska flaga składa się z dwóch równych, poziomych pasów – białego i czerwonego. Pierwszy symbolizuje czystość i niepokalanie, drugi - odwagę i waleczność. Wszystkie grupy przedszkolne wyruszyły z flagami biało - czerwonymi pod Urząd Miasta Hajnówka, przy którym nastąpiło uroczyste wciągnięcie flagi przy hymnie w celu okazania szacunku dla naszych barw ojczystych. (Ewa Horosz i Mariola Krawczyńska) 10.05.2018 x2

Czwarty Festiwal Tańca „Tańce ludowe i regionalne”Pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Hajnówka w ramach Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę

W dniu 25.04.2018r. o godz. 9.30 odbyła się IV edycja Festiwalu Tańca „Tańce ludowe i regionalne” pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Hajnówka w Hajnowskim Domu Kultury, który był partnerem tego przedsięwzięcia. Głównym celem festiwalu było rozbudzanie zainteresowania tańcem wśród dzieci w wieku przedszkolnym; popularyzacja tańca ludowego i regionalnego; integracja środowisk przedszkolnych; promocja młodych talentów. W tym roku szkolnym w ramach Obchodów 100 – lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę w IV edycji festiwalu tańca został położony akcent na następujące formy taneczne: improwizacje taneczne o tematyce patriotycznej oraz tańce ludowe i regionalne.
W festiwalu udział wzięło 12 zespołów tanecznych w tym 168 dzieci, a także 20 opiekunów. Z każdej placówki wpłynęło po dwa zgłoszenia. Uczestnikami były dzieci 5 - 6 letnie ze wszystkich hajnowskich przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz Oddziału Przedszkolnego „Kraina Radosnych Maluchów” z Dubin. Na scenie gościnne wystąpił „Chór szkolny” ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Kusocińskiego i Szkoły Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Hajnówce pod kierunkiem Pana Krzysztofa Romaniuka, który uroczyście i bardzo patriotycznie rozpoczął IV Festiwal tańca śpiewając hymn narodowy „Mazurka Dąbrowskiego” i pieśni patriotyczne. Natomiast tańce ludowe gościnnie zatańczył zespół "Przepiórki" z Hajnowskiego Domu Kultury pod kierunkiem Pani Justyny Biryckiej. Burmistrz Miasta Hajnówka Jerzy Sirak uroczyście powitał wszystkich uczestników biorących udział i zaproszonych gości wygłaszając krótkie przemówienie. Na scenie podczas występów oczywiście nie mogło zabraknąć tańców narodowych takich jak krakowiak, polonez. Całej imprezie uroku dodawała patriotyczna dekoracja w barwach biało - czerwonych oraz przepiękne ludowe stroje przygotowane przez opiekunów zespołów biorących udział. Wszyscy zaproszeni goście z zaciekawieniem oglądali występy taneczne utalentowanych dzieci nagradzając uczestników gromkimi brawami. Po każdym występie tanecznym dzieci otrzymywały drobne upominki, dyplomy za udział oraz pamiątkowe wspólne zdjęcie grupowe, opiekunowie zespołów podziękowania. Jury w składzie: Jolanta Stefaniuk - kierownik Oświaty Kultury i Sportu w Hajnówce; Bożena Żyża - instruktor tańca Grupy "X- Mini" w HDK; Marta Gredel - Iwaniuk - instruktor śpiewu ze Studia Piosenki Estradowej w HDK miało trudny wybór wśród tak wysokiego poziomu jaki zaprezentowali uczestnicy. W trakcie narad jury zostały przekazane podziękowania wszystkim dyrektorom placówek oraz naszym sponsorom dzięki którym możliwa była realizacja tego przedsięwzięcia. Na scenie jury uroczyście ogłosiło wyniki trzech najlepszych zespołów w kategorii tańca, które otrzymały statuetki oraz nagrody główne dla zespołu:
1 miejsce
Zespół „Tęczowe nutki” z Przedszkola nr 2 w Hajnówce pod kierunkiem pani Marioli Krawczyńskiej i Bożeny Janickiej, taniec ludowy "Polka Lubelska"
2 miejsce
Zespół "Gwiazdeczki" z Przedszkola nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce pod kierunkiem Pani Anieli Kot, Joanny Suchodoła oraz Sylwii Filinowicz; improwizacja taneczna o tematyce patriotycznej pt. "Przybyli Ułani" (akompaniament fortepianowy)
3 miejsce
"Kraina Radosnych Maluchów” z Dubin pod kierunkiem Pani Doroty Kiersnowskiej; taniec narodowy "Polonez"
Wyróżnienia:
Green Beetles z Niepublicznego Przedszkola Językowego RED BUS KIDS w Hajnówce pod kierunkiem pani Katarzyny Szerszunowicz i Sylwii Golonko; taniec ludowy "Trojak" (Zasiali Górale)
Zespół Chłopaki i Dziewczyny z Leśnej Krainy pod kierunkiem Pani Eweliny Laszkiewicz- Kanarskiya; taniec ludowy "Miotlarz"
Grupa “Sarenki” z Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi pod kierunkiem pani Agnieszki Panasiuk - Kaczoch i Iwony Gierasimiuk; taniec ludowy "W moim ogródeczku"
Grupa "Wiewióreczki" z Przedszkola nr 2 w Hajnówce pod kierunkiem Pani Ewy Horosz i Beaty Środa; taniec narodowy "Krakowiak
Dzieci z Przedszkola nr1 w Hajnówce pod kierunkiem Pani Agnieszki Pieśluk; taniec ludowy "Krakowiak"
Zespół “Przebojowe dzieciaki” z Przedszkola nr 1 w Hajnówce pod kierunkiem Pani Elżbiety Prokopiuk; taniec narodowy "Polonez"
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy za przepiękne występy taneczne na scenie, a także za włożony wkład pracy nauczycieli przygotowujących zespoły.
Całe nasze przedsięwzięcie możliwe było dzięki naszym wspaniałym SPONSOROM:
Burmistrz Miasta Hajnówka; Starosta Powiatu Hajnowskiego; PSS Społem w Hajnówce; Nadleśnictwo Hajnówka; Nadleśnictwo Browsk Leśny Kompleks Promocyjny "Puszcza Białowieska"; Pronar Narew; Spółdzielnia Mieszkaniowa; Poradnia Rehabilitacji Leczniczej "KINETICA"; TRES-POL Nowosady; Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Hajnówce, Firma Artland w Hajnówce; Kwiaciarnia Agatka w Hajnówce; Firma "BOJAR" Transport Międzynarodowy i Krajowy; "Auto - Franek" zakład motoryzacyjny; Notariusz - Bohdan Klimiuk; Telewizja Kablowa w Hajnówce; Pracownia Tortów Cukrowe Fantazje w Hajnówce; Hurtownia Mango z Hajnówki; Apteka Melisa w Hajnówce, którym dziękujemy za zaangażowanie i pomoc w realizacji IV Festiwalu Tańca „Tańce ludowe i regionalne"”.
Cieszymy się, że w IV Festiwalu tańca "Tańce ludowe i regionalne" mogliśmy upowszechnić wśród młodego pokolenia wartości kulturowe tańców ludowych i regionalnych z całym ich bogactwem strojów, pieśni i melodii tanecznych.
Organizatorzy: Przedszkole nr 2 w Hajnówce Dyrektor Iwona Raszkiewicz
Nauczycielki: Mariola Krawczyńska, Barbara Kiślak 08.05.2018 x4
Fotografia: Agata Majewska - Iwaniuk


Pierwsza wizyta maluszków w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hajnówce

W dniu 13 kwietnia, „Biedroneczki” wraz z opiekunkami, uczestniczyły w zajęciach bibliotecznych „Kubuś Puchatek przyjacielem dzieci”. Podczas wizyty maluszków, biblioteka zamieniła się w Stumilowy Las, w którym nasi bohaterowie: Kubuś Puchatek, Tygrysek, Prosiaczek, Kłapouchy, Maleństwo i wiele innych przyjaciół przeżywało niezapomniane przygody. Przedszkolaki podczas zajęć z dużym zainteresowaniem wsłuchiwały się w czytaną historię. Poznały „puchatkowy” sposób na życie. Podczas wizyty w bibliotece dzieci miały możliwość przejść między regałami w wypożyczalni i zapoznać się z biblioteką. Przedszkolaki z wielkim zainteresowaniem przeglądały książki znajdujące się na półkach, ale szczególne zainteresował ich dział dla dzieci. Wszystkim spodobały się kolorowe i bogato ilustrowane książeczki, które z chęcią oglądały i komentowały. Agnieszka Charytonow, Ewelina Wasiluk. 08.05.2018

 

Czynna Ochrona Płazów Puszczy Białowieskiej 

 Grupa „Motylków” i „Żabek” wybrała się do Białowieskiego  Parku  Narodowego na  Wiosenną Akcję Czynnej Pomocy Płazom Puszczy Białowieskiej. Przy ulicy Paczoskiego w Białowieży gdzie płazy migrują do stawów w Parku Pałacowym i rzeki, pracownicy Białowieskiego Parku Narodowego wspomagani przez penitencjariuszy z Aresztu Śledczego w Hajnówce rozstawili specjalne płotki o łącznej długości około 600 m i wkopali wiaderka „pułapki”. Dwa razy dziennie zwierzęta są wyjmowane z wiaderek i przenoszone na drugą stronę drogi. Na początku spotkania były warsztaty, na których została usystematyzowana wiedza na temat płazów występujących w Polsce, ze szczególnym naciskiem na te, które występują w Parku. Dzieci dowiedziały się ciekawych informacji o różnych rodzajach żab, nauczyli się rysować żaby i rozróżniać ich odgłosy, po czym udaliśmy się w teren w celu ratowania żab i ropuch. Na koniec wycieczki była chwila na zabawę swobodną i odpoczynek w parku.    Barbara Kiślak, Barbara Grosz.05.05.2018

 

Świat oczami młodych artystów z grupy „Jeżyki”

Kwietniowe ranki i popołudnia spędzone z paniami w grupie „Jeżyki” były bardzo kreatywne i twórcze związane z tematyką wiosenną. W związku z nadejściem wiosny i przepięknym momentem budzenia się przyrody do życia, nasze działania w sali nabrały wiosennych kolorów i pomysłów. Malowanie na folii, której dzieci oddały się z wielką uciechą, gdzie w dalszych etapach przekształciła się w wielozmysłowe pole doświadczalne oraz okazję artystycznych uniesień. Kolorowe nutki wprowadziły dzieci w świat muzyki, zapoznając się z kluczem wiolinowym i gamą C-dur, grały na dzwonkach i trójkątach do piosenki „Zaczarowany świat nut”, improwizowały muzykę ruchem z wykorzystaniem kolorowych chust. Widząc przez okno z sali przedszkolnej rosnącą trawę narodził się pomysł głowy z zielonymi włosami. Dzieci napełniły podkolanówkę ziemią i wsypały nasiona trawy, przykleiły oczka i wykonały nosek. W taki sposób powstały głowy z trawą. Codziennie z samego rana przychodząc do sali podlewały wodą wykonaną przez siebie głowę, prowadząc obserwację wzrostu włosów na głowie. W pewnym momencie na parapecie zrobiło się zielono. Brakowało nam kwiatów, gdzie za pomocą kolorowych pasków, które dzieci wycięły powstały przepiękne hiacynty. Układanie z figur geometrycznych wspaniałych kompozycji wiosennych to dla nas nie problem, a przyjemność. Wszystkie zajęcia miały na celu rozbudzenie w dzieciach młodych artystów i kreatorów w tworzeniu własnego otoczenia. Dzieci podczas zajęć były zaangażowane i wykazały się pomysłowością oraz wyobraźnią./ Mariola Krawczyńska, Bożena Janicka 05.05.2018 x3

 

ELIMINACJE POWIATOWE XXVI WOJEWÓDZKIEGO FESTIWALU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW  "MAMA, TATA I JA"

W dniu 24.04.2018 r. w Hajnowskim Domu Kultury odbyły się eliminacje powiatowe XXVI Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków p.t. "Mama, tata i ja". Nasze przedszkole zaprezentowały trzy dziewczynki : Gabrysia Szpilko i Zuzia Radziwoniuk z grupy V oraz Agata Gutowska  z grupy IV. Dziewczynki nasze otrzymały dyplomy. Celem festiwalu była prezentacja i promocja twórczości artystycznej dzieci, propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci, rozbudzenie u dzieci wrażliwości muzycznej i zamiłowania do śpiewu.  Beata Środa 30.04.2018

 

 

 

NIEBIESKI MARSZ Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

W dniu 4 kwietnia po raz kolejny nasze Przedszkole przyłączyło się do  inicjatywy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce i wzięliśmy udział w „Niebieskim marszu” z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.Głównym celem tego przedsięwzięcia jest propagowanie wiedzy na temat problemów i potrzeb osób z autyzmem oraz ich rodzin. Liczne delegacje z  hajnowskich instytucji zajmujących się na co dzień  osobami z autyzmem, a także ich rodziny, nauczyciele, uczniowie hajnowskich przedszkoli i szkół z niebieskimi balonami, emblematami i transparentamiwyruszyły spod Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ulicami miasta do Amfiteatru Miejskiego w Hajnówce.Na miejscu uczestnicy marszu zostali powitani przez organizatorów i władze miasta. Następnie odbyła się część artystyczną przygotowana przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Hajnówce i Hajnowski Dom Kulturyoraz zatańczyły dzieci z naszego Przedszkola z grupy „Wiewióreczek”.30.04.2018

 

 

AUDYCJA MUZYCZNA PT. „KOZIOŁEK MATOŁEK I MUZYCZNE NIESPODZIANKI”

W dniu 19 kwietnia 2018r. w naszym przedszkolu gościliśmy  muzyków z "ARTE- MUZA Białystok" z audycją  muzyczną pt „Koziołek Matołek i muzyczne niespodzianki”. Głównym bohaterem muzycznej opowieści był dobrze znany dzieciom bohater bajkowy Koziołek Matołek, który wędrując po nieznanej krainie zapoznał dzieci  z różnymi pojęciami, wartościami nut, pauzami itp. Niektóre przedszkolaki były zapraszane na scenę, by pokazać czym różnią sie od siebie cała nuta, ćwierćnuta i ósemka oraz klucz wiolinowy i basowy. Poznaliśmy również instrumenty muzyczne: akordeon i gitarę basową a także  uczestniczyliśmy  w zabawach ruchowych, rozwiązywaliśmy  zagadki muzyczne i śpiewaliśmy  razem z  Koziołkiem. /zespół ds. promocji A. Charytonow, E. Wasiluk/ 30.04.2018

 

 

Dzień Matki Ziemi- dzieci z grupy I i II sprzątały środowisko

22 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Matki Ziemi. Z tej okazji 20 kwietnia przedszkolne biedroneczki i motylki  postanowiły szczególnie zadbać o planetę Ziemię. Obiecały nie śmiecić, segregować odpady, wykorzystywać powtórnie plastikowe butelki, pojemniki, zwracać uwagę swoim rówieśnikom a także dorosłym na to, by dbali o środowisko, o czystość wokół siebie.W związku z tym przedszkolaki postanowiły posprzątać swoją planetę. Ochoczo i z wielkim zapałem, po założeniu na swoje rączki jednorazowych rękawiczek, otrzymaniu od wychowawczyń odpowiednich wskazówek dotyczących segregacji śmieci ruszyły do akcji Sprzątania Ziemi.  /A. Majewska - Iwaniuk, B. Grosz, A. Charytonow, E. Wasiluk/ 30.04.2018

 

 

Podsumowanie projektu edukacyjnego„Dobre rady na odpady”

O tym jak ważna jest ochrona środowiska naturalnego nie trzeba już nikogo przekonywać. Korzystając w popularności, jaką zdobyło u nas zegregowanie odpadów grupa II -Motylki postanowiła bliżej przyjrzeć się sposobom ponownego ich wykorzystania. Otóż przedszkolaki wspólnie ze swoimi wychowawczyniami realizowały zadania zawarte w projekcie edukacyjnym „Dobre rady na odpady”. Głównymi celami projektu było:
-Kształtowanie pozytywnych nawyków w postępowaniu z odpadami wśród przedszkolaków
-Pogłębianie świadomości na temat ekologicznego zagospodarowania odpadów (segregacji i recyklingu)
-Wyrobienie nawyku segregacji odpadów w miejscu ich wytwarzania, czyli gospodarstwach domowych
-Uświadomienie korzyści z powtórnego zagospodarowania odpadów
-Uświadomienie potrzeby ograniczenia ilości odpadów poprzez stosowanie opakowań wielokrotnego użytku
-Zainteresowanie dzieci ekologią.


Projekt edukacyjny, opracowany przez nauczycielki z grupy II, zawierał następujące zadania:
-Poznanie zasad segregowania śmieci (rodzaje odpadów oraz kolory koszy)
-Codziennie, swobodne działania konstrukcyjno- techniczno z wykorzystaniem odpadó materiałów wtórnych
-Czytanie opowiadać i wierszy doyczących ekologii (np. "Sznurek Jurka" I. Sikiryckiego, "A fe!" M. Strzałkowskiej, "Mali strażnicy przyrody" J. Kasperkowiaka)
-Wykonanie papieru czerpanego- eksperyment badawczy
-"Szukamy pojemników na śmieci"- spacer alejkami osiedla Mazury. Obserwowanie i liczenie postawionych koszy na odpady.
-Gry dydaktyczne "Ekologiczny quiz" z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
-Sprzątanie świata z okazji Dnia Matki Ziemi
-Podsumowanie projektu „Dobre rady na odpady” – mały występ artystyczny


W ramach realizacji powyższych zadań każda z grup przedszkolnych wykonała plakaty i prace plastyczne wykorzystując butelki, pudełka plastikowe, pudełka po jajkach, rolki po papierze toaletowym, nakrętki itp. Nauczycielki przeprowadziły zajęcia dydaktyczne nawiązujące do tematyki segregacji śmieci. Dzieci mogły codziennie słuchać piosenek dotyczących ekologii: "Śmieciu, precz", "Piosenka ekologiczna" i inne.
Dzieci z nauczycielkami zorganizowały w szatni wystawę zabawek wykonanych z opadów i materiałów recyklingowych. Cały projekt wspierał ogólnopolski program „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Jest to program edukacyjny przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym dzięki, któremu przedszkolaki:
-poznają podstawowe zachowania proekologiczne;
-wiedzą jak dbać o przyrodę;
-kształtują właściwe postawy żywieniowe
-uczą się samodzielności poprzez wykonywanie prostych potraw (soki owocowe, sałatka owocowa, koktajl bananowy);
-poznają pojęcie recyklingu, uczą się efektywnego segregowania odpadów.
Ostatniego dnia projektu dzieci z grup I i II urządziły Wielkie sprzątanie świata z okazji Dnia Matki Ziemi. Idąc wzdłuż ulicy Dworcowej nie znaleźliśmy ani jednego papierka! Musieliśmy się bardzo naszukać, aby włożyć cokolwiek do worków na śmieci. Musimy przyznać, że Hajnówka jest bardzo czystym miastem. Przedszkolaki dołożą wszlkich starań, żeby tak pozostało. /Agata Majewska Iwaniuk, B. Grosz/ 30.04.2018 x2

 

Przedszkolny Przegląd Poezji Patriotycznej "Kocham Moją Ojczyznę"

"Całem mem sercem, duszą niewinną,
Kocham tę świętą ziemię rodzinną,
Na której moja kołyska stała,
I której dawna karmi mię chwała(...)" W. Bełza

24 kwietnia w Bibliotece Miejskiej odbył się Przedszkolny Przegląd Recytatorski Poezji Patriotycznej "Kocham Moją Ojczyznę" pod patronatem dyrektora Przedszkola Nr 2 w Hajnówce- pani Iwony Raszkiewicz. Przegląd zorganizował Zespół ds. Promocji Czytelnictwa działający w Przedszkolu nr 2 w okazji 100 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę. Uroczystość miała na celu kształtowanie u dzieci postaw patriotycznych poprzez rozwijanie w nich poczucia przynależności społecznej, budzenie świadomości narodowej, poznanie znaczenia słowa Ojczyzna, rozwijanie zainteresowania pięknem polskiej literatury i kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego. Przybyłych gości powitała dyrektor przedszkola, a uroczysty charakter konkursu został podkreślony przez dzieci z najstarszej grupy przedszkolnej, które specjalnie na tę okazję przygotowały wiersze i piosenki patriotyczne. Jako gość honorowy przegląd uświetniła Pani Alla Gryc- dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce. Uroczystość była bardzo dobrą okazją, by promować dzieci zdolne i obserwować ich osiągnięcia. Służył również rozwijaniu współpracy przedszkola z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym. Po wysłuchaniu wszystkich występów każdy z uczestników otrzymał dyplom, statuetkę oraz upominek. Spotkanie było też okazją, by podziękować rodzicom i instytucjom za wspaniałą współpracę w wychowaniu i kształceniu młodego pokolenia. Po uroczystości odbył się słodki poczęstunek. Zapraszamy do galerii zdjęć. /Zespół ds. Promocji Czytelnictwa: B. Janicka, B. Środa, B. Grosz, A. Majewska Iwaniuk/ 30.04.2018 3

 

Dzień czekolady u „Motylków”

We czwartek 12.04.2018 r. odbył się Światowy Dzień Czekolady. Grupa „Motylków” wybrała się na wspólny piknik wraz z przedszkolakami z zaprzyjaźnionego przedszkola RED BUS w Hajnówce. Najpierw przedszkolaki dowiedzieli się jak powstaje czekolada. Rozpoznawały, nazywały oraz dzieliły na sylaby różne rodzaje słodyczy. Zdobyły również wiedzę na temat zdrowego odżywiania się oraz skutków zjadania zbyt dużej ilości słodkich rzeczy. Za pomocą zmysłów poznawaliśmy i omawialiśmy właściwości czekolady. Były zabawy na świeżym powietrzu, tańce przy muzyce i zabawy z chustą animacyjną. Na koniec dzieci wypiły kubek gorącej czekolady. Było pysznie, zdrowo i czekoladowo. Barbara Grosz, Agata Majewska Iwaniuk. 20.04.2018

 

 

 

MALUSZKI DBAJĄ O ZĄBKI- WYCIECZKA DO GABINETU STOMATOLOGICZNEGO

Dnia 3 kwietnia 2018r. maluszki wybrały się na wycieczkę do gabinetu stomatologicznego w związku z realizacją w naszym przedszkolu Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków „Akademia Aquafresh”. Celem spotkania było przełamanie obaw przed wizytą u dentysty, a także kształtowanie nawyków prozdrowotnych. Pani doktor zapoznała dzieci z wyposażeniem gabinetu, wyjaśniła jak leczy zęby. Następnie opowiedziała o tym jak należy dbać o higienę jamy ustnej a także skontrolowała zęby dzielnych przedszkolaków. Teraz maluszki już wiedzą czym różni się ząb chory od zdrowego i co należy robić aby mieć zdrowe zęby. Na zakończenie Pani dentystka wręczyła dzieciom kolorowe naklejki zachęcające do dbania o piękny uśmiech. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie. / Agnieszka Charytonow, Ewelina Wasiluk/ 20.04.2018

 

 

 

Patriotyczna lekcja biblioteczna w grupie Żabek

W związku z Obchodami Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, w grupie III odbyły się zajęcia biblioteczne przybliżające dzieciom tematykę dotyczącą historii Hajnówki i okolic. Dzieci dowiedziały się, którzy królowie przyjeżdżali do okolicznych lasów na polowania. Byli to między innymi: król Władysław Jagiełło, król Zygmunt Stary, król Zygmunt August, Stefan Batory, król Stanisław August Poniatowski. Dzieci były bardzo zaciekawione słownictwem związanym z hodowlą pszczół w dawnych czasach. Poznały takie słowa, jak: barć, bartnik. Poruszona została też tematyka zajęć ludzi w dawnych czasach. Przedszkolaki mogły obejrzeć na zdjęciach wrzeciona, na których kobiety przędły nici- było to między innymi jedno z zajęć pań. Dzieci zobaczyły też zdjęcia przedstawiające zabytkowa i współczesną architekturę miasta, zapoznały się z herbem Hajnówki i godłem naszego kraju. /Barbara Kiślak, Joanna Baczyńska/ 10.04.2018

 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY-zajęcia Motylków i Wiewióreczek

Światowy Dzień Wody to istotne wydarzenie dla każdego mieszkańca Ziemi. Ustanowione w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ ma na celu podkreślić znaczenie wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na kondycję gospodarczą i społeczną otaczającego nas świata, a także roli wody w życiu człowieka. Ten dzień miał na celu rozwijanie zainteresowań dzieci o otaczającym je świecie oraz rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za istniejące niewielkie zasoby wody pitnej; uświadomienie znaczenia wody dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin. Dzieci brały udział w zabawach umysłowych (rozwiązywanie zagadek, burza mózgów); muzycznych, praktycznych oraz badawczych. Ćwiczyły umiejętność wnioskowania o zjawiskach przyrodniczych na podstawie obserwacji i doświadczeń: Jaka jest woda? Czy coś w tej wodzie jest? Co pływa w wodzie, a co tonie? Wsłuchiwały się w odgłosy wody i odgadywały poszczególne dźwięki (woda kapiąca z kranu, gotująca się w czajniku, napuszczana do wanny, płynąca w strumyku, deszcz). Najwięcej frajdy sprawiły im ćwiczenia oddechowe: Burza w szklance wody, gdzie trzeba było wprawić wodę w ruch za pomocą słomek poprzez puszczanie bąbelków, doświadczenie z filtracją brudnej wody oraz zakładanie mini wiosennego ogródka z Wielkanocnym owsem. Zadania przeplatane były muzyką i zabawami rytmicznymi. Wszystkie przedszkolaki już wiedzą, że woda jest niezbędnym źródłem życia i należy o nią dbać, a więc nie marnujmy WODY!. (Ewa Horosz, Agata Majewska Iwaniuk, Barbara Grosz) 10.04.2018

 

 

Wspaniała wycieczka do Fabryki Misia w Białymstoku - udział w warsztatach "Tęczowej chemii"

Dnia 23.03.2018 dzieci wraz z paniami z grupy III i V wybrały się na wycieczkę autokarową do Fabryki Misia w Białymstoku na "wystrzałowe" warsztaty "Tęczowej Chemii". Podczas warsztatów dzieci mogły zdobywać wiedzę poprzez zabawę! Zaproponowane eksperymenty "Tęczowej chemii" to między innymi: Nurek Kartezjusza, śpiewający balon, skaczący brokat, perełki w oleju, jak przejść przez dziurę w kartce, super gluty, kolorowy wulkan. Bezpieczne doświadczenia, które dzieci wykonywały pod czujnym okiem wesołego chemika i jego pomocników. Mnóstwo radości i nauki przez zabawę! Aktywne uczestnictwo w proponowanych warsztatach wzbogaciły wiedzę i spostrzeżenia dzieci, które przez obserwacje, porównywanie i eksperymentowanie nabywały nowych doświadczeń oraz umiejętności kreatywnego myślenia. Oprócz tych wyjątkowych warsztatów w Fabryce Misia przedszkolacy korzystali ze wszystkich dodatkowych atrakcji: dyskoteka z Misiem, interaktywna podłoga, małpi gaj, mega zjeżdżalnie, tor przeszkód, trampoliny, piaskownica kinetyczna, automaty zręcznościowe, mnóstwo nowoczesnych zabawek. Wizyta w Fabryce Misia przyniosła dzieciom wiele radości./ Mariola K., Bożena J., Barbara K., Joanna B. 10.04.2018x3

Sportowe spotkanie z Oddziałem Przedszkolnym "Kraina Radosnych Maluchów"
z Dubin z grupą "Jeżyki"

W dniu 16.03.2018r. o godz. 9.30 odwiedziły nas dzieci z Oddziału Przedszkolnego "Kraina Radosnych Maluchów" z Dubin wraz ze swoimi paniami: Henią i Dorotą. Wszyscy w kolorowych koszulkach, ubrani na sportowo spotkaliśmy się w sali gimnastycznej. Celem naszego spotkania było rozwijanie sprawności ruchowej poprzez gry i zabawy ruchowe, nabywanie ogólnej sprawności i zwinności. Powitanie gości rozpoczęliśmy piosenką "Wesoła gimnastyka". Po wspólnej rozgrzewce dzieci zostały podzielone na zespoły, w których odbyły się następujące konkurencje sportowe m.in. skok w workach, slalom z woreczkiem, bieg przez płotek. Zawodnicy dzielnie pokonywali przeszkody. Na zakończenie dzieci zagrały w grę planszową "Sporty zimowe w PjongCzang" odpowiadając prawidłowo na pytania związane z Zimowymi Igrzyskami Sportowymi. Podjęte przez nas działania, a przede wszystkim umiejętne łączenie zabawy z ruchem zachęciły dzieci do aktywności dając jednocześnie zabawę i radość. Dziękujemy za wspólne aktywne spotkanie!/ Mariola Krawczyńska, Bożena Janicka 05.04.2018 x2

" Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci" w Przedszkolu nr 2

" W krainie bajek ziarnko prawdy mieszka. W książkach fantazja z prawdą chodzą w parze. I razem bają jak starzy bajarze!" 2 kwietnia, jak co roku przypada " Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci". W naszym Przedszkolu nie zapomnieliśmy o tym jakże ważnym wydarzeniu. Na wstępie dzieci dowiedziały się, że święto książki dla dzieci obchodzone jest od narodzin duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena. Następnie były zagadki słowne, obrazkowe dotyczące bajek, baśni oraz postaci w nich występujących. Zagadki przeplatane były różnymi zabawami i oczywiście czytaniem utworów. Pani Dyrektor Iwona Raszkiewicz odczytała wiersz pt. " Poczytaj mi ...", a pani Dorota- nasza przedszkolna intendentka , pani Beata i pani Bożena: zapoznały dzieci z przygodami " Kubusia Puchatka"- naszego przedszkolnego bohatera . Przedszkolaki z uwagą oglądały całą serię książeczek o " Kubusiu Puchatku", układały zestawy puzzli zawierających bohaterów- przyjaciół Kubusia Puchatka. Wykonały pracę plastyczną, zakładki do książek. W "Wędrującej Bibliotece" mogły wypożyczyć książeczki. Uzupełnieniem była zabawa muzyczno- ruchowa " Jestem przedszkolakiem". Bożena Janicka, Beata Środa 05.04.2018 x2

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY-zajęcia Motylków i Wiewióreczek

Światowy Dzień Wody to istotne wydarzenie dla każdego mieszkańca Ziemi. Ustanowione w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ ma na celu podkreślić znaczenie wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na kondycję gospodarczą i społeczną otaczającego nas świata, a także roli wody w życiu człowieka. Ten dzień miał na celu rozwijanie zainteresowań dzieci o otaczającym je świecie oraz rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za istniejące niewielkie zasoby wody pitnej; uświadomienie znaczenia wody dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin. Dzieci brały udział w zabawach umysłowych (rozwiązywanie zagadek, burza mózgów); muzycznych, praktycznych oraz badawczych. Ćwiczyły umiejętność wnioskowania o zjawiskach przyrodniczych na podstawie obserwacji i doświadczeń: Jaka jest woda? Czy coś w tej wodzie jest? Co pływa w wodzie, a co tonie? Wsłuchiwały się w odgłosy wody i odgadywały poszczególne dźwięki (woda kapiąca z kranu, gotująca się w czajniku, napuszczana do wanny, płynąca w strumyku, deszcz). Najwięcej frajdy sprawiły im ćwiczenia oddechowe: Burza w szklance wody, gdzie trzeba było wprawić wodę w ruch za pomocą słomek poprzez puszczanie bąbelków, doświadczenie z filtracją brudnej wody oraz zakładanie mini wiosennego ogródka z Wielkanocnym owsem. Zadania przeplatane były muzyką i zabawami rytmicznymi. Wszystkie przedszkolaki już wiedzą, że woda jest niezbędnym źródłem życia i należy o nią dbać, a więc nie marnujmy WODY!. (Ewa Horosz, Agata Majewska Iwaniuk, Barbara Grosz) 03.04.2018

Sportowe spotkanie z Oddziałem Przedszkolnym "Kraina Radosnych Maluchów" z Dubin z grupą "Jeżyki"

W dniu 16.03.2018r. o godz. 9.30 odwiedziły nas dzieci z Oddziału Przedszkolnego "Kraina Radosnych Maluchów" z Dubin wraz ze swoimi paniami: Henią i Dorotą. Wszyscy w kolorowych koszulkach, ubrani na sportowo spotkaliśmy się w sali gimnastycznej. Celem naszego spotkania było rozwijanie sprawności ruchowej poprzez gry i zabawy ruchowe, nabywanie ogólnej sprawności i zwinności. Powitanie gości rozpoczęliśmy piosenką "Wesoła gimnastyka". Po wspólnej rozgrzewce dzieci zostały podzielone na zespoły, w których odbyły się następujące konkurencje sportowe m.in. skok w workach, slalom z woreczkiem, bieg przez płotek. Zawodnicy dzielnie pokonywali przeszkody. Na zakończenie dzieci zagrały w grę planszową "Sporty zimowe w PjongCzang" odpowiadając prawidłowo na pytania związane z Zimowymi Igrzyskami Sportowymi. Podjęte przez nas działania, a przede wszystkim umiejętne łączenie zabawy z ruchem zachęciły dzieci do aktywności dając jednocześnie zabawę i radość. Dziękujemy za aktywne spotkanie!/ Mariola Krawczyńska, Bożena Janicka 02.04.2018


PRZEDSZKOLNY KONKURS DLA DZIECI I RODZICÓW „WIELKANOCNE JAJKO” ROZSTRZYGNIĘTY.

W naszym przedszkolu po raz kolejny zorganizowano w okresie przedświątecznym konkurs plastyczno-techniczny pt. „ Wielkanocne jajko”, który skierowany został do wszystkich przedszkolaków oraz ich rodziców. Na konkurs wpłynęło 21 prac. Wszystkie prace można było podziwiać w holu przedszkola. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali z rąk Pani Dyrektor Iwony Raszkiewicz pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe, podczas uroczystego rozstrzygnięcia, które odbyło się 29 marca 2018r. Pani dyrektor Iwona Raszkiewicz podziękowała również rodzicom za udział w konkursie oraz aktywne włączenie się w życie przedszkola. Po części oficjalnej spotkania Pani dyrektor złożyła świąteczne życzenia wszystkim przedszkolakom i ich rodzicom oraz przekazała słodki podarunek od napotkanego zajączka wielkanocnego. /Agnieszka Charytonow, Ewelina Wasiluk, Eugenia Kazimiruk/ 01.04.2018

Wizyta w przedszkolu nr 1 na przedstawieniu muzycznym pt. „Calineczka"

W dniu 27 marca dzieci z grup II i III odwiedziły zaprzyjaźnione Przedszkole nr 1. Przedszkolaki miały niezwykłą okazje obejrzeć przedstawienie muzyczne pt. „Calineczka”. To przepiękne widowisko przygotowała pani Ela z grupą sześciolatków, które naszym przedszkolakom bardzo się podobało. Joanna Baczyńska, Barbara Kiślak, Agata Majewska – Iwaniuk, Barbara Grosz 01.04.2018

 

Matematyka na wesoło" - w grupie V -" Jeżyki"

Matematyka przez zabawę, to hasło, które towarzyszy nam w codziennej pracy Jako atrakcja, były nietypowe układanki np. &#x2013; z figur geometrycznych " Kwiatek na Dzień Kobiet", "Winda"- dzieci przeliczają piętra, na pietrze znajdują się sklepy, a w sklepie produkty- znajomość cyfr, dobieranie do przedmiotów odpowiedniej cyfry. Ciągi liczbowe - za pomocą spinaczy dzieci przesuwają i utrwalają cyfry. Dużą radość sprawiają zabawy z wagą&#x2013; ważenie, układanie, przekładanie, dobieranie. Nazywanie długości na podstawie wstążek. Przeliczanie fasolek, segregowanie. Działania na konkretach- serduszka, bałwany , przedstawianie zapisu na kartce, znaki +,-,=,<,>.
To tylko cząstka naszych zabaw zapisana na zdjęciach. Najmłodsi nie opanują nawet najprostszej czynności matematycznej &#x2013; liczenia, jeżeli nie będą mogli użyć zmysłu dotyku. Dlatego też najlepsze efekty przynosi nauka poprzez manipulowanie przedmiotami. Takie rozwijanie zdolności logiczno &#x2013; matematycznych będzie wesołe i efektywne. Matematyka stanie się zabawą. Bożena Janicka, Mariola Krawczyńska 27.03.2018x2

Pierwszy dzień wiosny w przedszkolu

Początek wiosny to jeden z najbardziej wyczekiwanych dni w roku. Przyroda budzi się do życia, dni stają się dłuższe a nasze samopoczucie zdecydowanie poprawia się wraz z ciepłem promieni słonecznych. Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny - 21 marca - był bardzo kolorowy i wesoły w naszym przedszkolu. Dzieci z grupy III przygotowały kwiaty i ekologiczną „Marzannę” - symbol zimy. Wesołym, barwnym korowodem przedszkolaki ze wszystkich grup przeszły ulicami miasta , by powitać WIOSNĘ. Aby tradycji stało się zadość przedszkolaki pożegnały zimę i wraz z „Marzanną” śpiewem powitały wiosnę. Żyjąc ekologicznie piękna „Marzanna” wraz z wiosną i dziećmi wróciła do przedszkola.Joanna Baczyńska , Barbara Kiślak 27.03.2018

Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pjongczangu 2018

Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pjongczangu 2018- to był nasz temat na pierwsze dwa tygodnie lutego i nie tylko&#x2026; w Przedszkolu nr 2 w Hajnówce.
Rozmawialiśmy o sportach zimowych, zawodnikach występujących na igrzyskach oraz sposobach kibicowania Polakom w te dni. Z ogromnym zaciekawieniem oglądaliśmy widowiskowe otwarcie igrzysk, zapalenie znicza oraz powitanie wszystkich sportowców. Codziennie w przedszkolu czekały na nas nowe działania, to dzięki naszym paniom: Bożenie, Beacie i Marioli mieliśmy zapewnioną dozę wiedzy i wspaniałej zabawy. Dobra, wesoła zabawa- propagowanie zdrowego stylu życia, uświadomienie dzieciom znaczenia aktywności ruchowej dla zdrowia każdego człowieka, poznanie i utrwalenie pojęć związanych z zimowymi igrzyskami olimpijskimi i dyscyplinami sportowymi, poznanie wybranych sportów zimowych ich logo, kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i patrzenia, rozwijanie słownika czynnego i biernego dziecka, wspólne spędzanie czasu wolnego rozwijanie zainteresowań wydarzeniami ze świata sportu, wciąganie dzieci i rodziców do uczestnictwa w sportowych emocjach ,do oglądania najlepszych sportowców świata w olimpijskiej rywalizacji, do kibicowania naszym, do sprawdzenia swojej wiedzy o sporcie. Bożena Janicka, Beata Środa, Mariola Krawczyńska 27.03.2018 x3

Maluszki zakładają zielony ogródek

Dnia 14 marca w ramach innowacji pedagogicznej ponownie gościliśmy babcie w naszym przedszkolu. Chcąc przyśpieszyć przyjście wiosny maluszki ze swoimi babciami postanowiły założyć zielony ogródek. Zgromadziły potrzebne przybory ( pojemniczki, doniczki, konewki), ziemię i nasionka. Przed przystąpieniem do pracy poznały warunki potrzebne roslinom do wzrostu. Następnie w małych grupkach siały rzeżuchę, pietruszkę oraz sadziły cebulkę na szczypiorek Po zasianiu i podlaniu rośliny zostały umieszczone w kąciku przyrody w sali, a dzieci muszą pamiętać o ich podlewaniu oraz obserwować ich wzrost. Kiedy wyrosną będą źródłem witamin na kanapkach. /Agnieszka Charytonow, Ewelina Wasiluk/ 27.03.2018

"KOMPUTEROWE PRZYGODY DUDUSIA WESOŁKA" TEATRZYK W PRZEDSZKOLU.

23 marca br. przedszkolaki miały okazję obejrzeć przedstawienie teatralne w wykonaniu artystów z białostockiego Studia Artystycznego Arena pt. ” Komputerowe przygody Dudusia Wesołka ”. Główny bohater - Duduś na co dzień borykał się z problemem zbyt długiego siedzenia przy komputerze -przez to miał kłopoty ze zdrowiem, był otyły, miał słaby wzrok, brakowało też mu przyjaciół. Na szczęście szybko zrozumiał swój błąd oraz fakt, że zabawy na dworze i z przyjaciółmi są o wiele bardziej atrakcyjne, niż spędzanie czasu przy komputerze. Teatrzyk to pełna humorystycznych zdarzeń opowieść o tym, jak należy w bezpieczny sposób korzystać z multimediów. Bohaterowie podczas fantastycznych przygód przekazują wiele wartości i przestrzegają przed negatywnym wpływem nieumiejętnego korzystania z komputera. /zespół ds. promocji A. Charytonow, E.Wasiluk/ 27.03.2018

WARSZTATY DECOUPAGE PT. „WIELKANOCNE JAJKO” Z UDZIAŁEM RODZICÓW W GRUPIE MALUSZKÓW.

Święta Wielkanocne to święta rodzinne, pełne tradycji i zwyczajów, które chcemy przekazywać młodszym pokoleniom. Tuż przed Wielkanocą, i w naszym przedszkolu nadszedł czas świątecznych przygotowań i dekoracji. Właśnie z tej okazji 23 marca 2018 roku zaprosiliśmy Rodziców dzieci z grupy I na zajęcia otwarte, na których poznawaliśmy tradycje i zwyczaje świąteczne oraz przygotowywaliśmy ozdoby świąteczne. Warsztaty dla rodziców i przedszkolaków przeprowadziła Pani Iwona Romańczuk, która przybliżyła dzieciom w łatwy i praktyczny sposób nową technikę jaką jest decoupage. Zadaniem naszych przedszkolaków było ozdobienie kolorowymi serwetkami styropianowego jajka. Dużo radości sprawiło dzieciom malowanie jaj. Wielkie i małe styropianowe jajka zaczęły zmieniać się w kolorowe arcydzieła. Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom, za czynny udział w warsztatach i życzymy Wesołych Świąt Wielkanocnych. /A. Charytonow, E. Wasiluk/. 26.03.2018

 

Światowy Dzień Wody - w Przedszkolu nr 2 w grupie " Jeżyki"

Woda, woda, czysta woda, bez niej nie ma życia. Wszyscy wody potrzebują do picia i mycia. Ludzie, drzewa i zwierzęta, kwiaty, zboża, trawy. Woda także jest potrzebna, dzieciom do zabawy. Z tej okazji wszystkie dzieci były ubrane na niebiesko z przypiętą" kropelką wody" , brały udział w zabawach przeplatanych muzyką do piosenki " Chlupu, chlap- razem ze mną wodę łap". Sprawdziliśmy, czy na terenie przedszkola rozmieszczone są znaczki " Oszczędzamy każdą kroplę wody" . Malowaliśmy małe, uśmiechnięte kropelki, które będą nam towarzyszyć na co dzień. Wszystkie dzieci wiedzą, że woda jest niezbędnym źródłem życia i należy dbać, a więc nie marnujemy WODY! Bożena Janicka 26.03.2018

Zabawa w teatr z Kubusiem Puchatkiem.

Pomysł na teatrzyk narodził się podczas przygotowań do nadania imienia naszego przedszkola im. " Kubusia Puchatka", jako forma atrakcyjnego zdobywania wiedzy na temat przygód tak sympatycznego misia. Wiedziałyśmy, co sprawi dzieciom frajdę, a jednocześnie przeniesie je w świat przygód i dobrej zabawy. Dzieci mogły wykazać się grą aktorską, tworzyć opowiadania z poznanych przygód z udziałem przyjaciół Kubusia Puchatka. W sali stworzyliśmy " Kącik Kubusia Puchatka"- codziennie go wzbogacamy, możemy tez dzielić się wiedzą poprzez zgromadzoną literaturę dziecięcą. Największym wyzwaniem dla aktora- amatora jest opinia najbardziej wymagającej publiczności na świecie, czyli dzieci. I nie mamy zamiaru na tym zakończyć naszą aktorską przygodę- najważniejsze są uśmiechy małych widzów!!!! Bożena Janicka, Beata Środa 26.03.2018

W oczekiwaniu na Wiosnę- zakładamy zielony ogródek.

"Jeżyki" z niecierpliwością czekają na wiosnę, postanowiły wiosnę przyśpieszyć, zakładając w sali zielony ogródek.
Na zajęciach dzieci dowiedziały się, czego rośliny potrzebują do prawidłowego wzrostu. Z domu przyniosły cebulki roślin kwiatowych, oglądały je, porównywały ich kształt i wielkość. Cebulki posadziły w donicy wypełnionej ziemią, wszystko zostało dokładnie podlane i umieszczone w kąciku przyrody. Teraz przedszkolaki samodzielnie opiekują się roślinami. Codziennie obserwują ich wzrost i sprawdzają, czy nie potrzebują wody. Okres świąteczny czas zacząć, dzisiaj dzieci siały owies jako dekoracja do świątecznej pisanki i zajączka wielkanocnego. Co z tego wyrośnie zobaczymy za tydzień. B.Janicka, M.Krawczyńska 26.03.2018

Powitanie Wiosny w grupie " Jeżyki" w Przedszkolu nr 2 w Hajnówce.

Przyjście nowej pory roku &#x2013; wiosny jest doskonałą okazją do tego, aby uzmysłowić dzieciom jak wielkie bogactwo niesie ze sobą budząca się do życia przyroda. Dekoracja przedszkola zmieniła się z zimowej na wiosenną. W salach przedszkolnych zazieleniły się kąciki przyrody. W galerii przedszkolaka nie zabrakło też prac plastycznych, dotyczących wiosny, zarówno kwiatów jak i ptaków. Nawet w strojach przedszkolaków dominował tego dnia wiosenny kolor &#x2013; zieleń.Dzieci miały okazję przywoływać wiosnę piosenkami " Zbudź się rzeczko","Żyły w lesie małe misie". Po zabawie w sali wszyscy wyruszyli, aby pożegnać Marzannę. Przedszkolaki radośnie zaśpiewały: &#x201E;Marzanno, Marzanno, ty zimowa panno, my ciebie żegnamy, bo wiosnę witamy!&#x201D;, po czym słomiana kukła została wrzucona do rzeki i odpłynęła. Wszystko odbyło się ekologicznie i symbolicznie, co widać na zdjęciach.Dzieci stwierdziły zgodnie, że wiosna już przybyła i mają nadzieję, że zagości u nas na dobre, zazieleni łąki, drzewa i trawy. A teraz czekamy na cieplejsze dni wiosenne Bożena Janicka, Mariola Krawczyńska 26.03.2018x2

Eliminacje rejonowe 47 Konkursu Recytatorskiego Białoruskiej Poezji „Ojczyste słowo” W Hajnowskim Domu Kultury

15 marca 2018 roku w HDK odbyły się eliminacje rejonowe 47 Konkursu Recytatorskiego Białoruskiej Poezji „Ojczyste słowo.” W tym roku nasze przedszkole reprezentowało troje dzieci: Szymon Juszczuk, Szymon Osipczuk i Aleksandra Kot. Jury nagrodziło recytację Szymona Osipczuka wyróżnieniem. Gratulujemy. Białoruski konkurs jest nie tylko okazją do publicznego zaprezentowania się, ale nade wszystko uczy szacunku do języka przodków, kultywuje tradycję oraz uczy pielęgnowania swojej „małej ojczyzny”. Dzieci do konkursu przygotowały Panie Eugenia Kazimiruk i Agnieszka Charytonow. 20.03.2018

„WIELKANOCNA PRZYGODA” TEATRZYK W PRZEDSZKOLU

Dnia 13.03.2018r. w naszym przedszkolu odbyło się przedstawienie teatralne pt. ,,Wielkanocna Przygoda'' w wykonaniu aktorów z Teatru Magik. Była to znakomita okazja do wprowadzenia dzieci w przedświąteczny nastrój zbliżających się świąt Wielkiej Nocy. Aktorzy w humorystyczny sposób ukazali przygody zajączka, kurczaczka, kury i Krzysia, którzy zachęcali dzieci do pomocy rodzicom w przygotowaniach do świąt. Przygody barwnych postaci oraz humor i zabawne sytuacje osnute na wielkanocnych tradycjach wzbudziły wielkie emocje wśród dzieci, uśmiechy nie znikały im z twarzy. /Zespół ds. promocji A. Charytonow, E. Wasiluk/ 20.03.2018

NADANIE IMIENIA PRZEDSZKOLA NR 2 W HAJNÓWCE

Po szczegółowej analizie propozycji ankietowych zebranych od rodziców, partnerów przedszkola, pracowników i dzieci
Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców zaproponowała imię dla naszego przedszkola: KUBUSIA PUCHATKA

Pełna nazwa przedszkola brzmiałaby:Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce

Uzasadnienie:
We wrześniu2017 r. Rada Pedagogiczna podjęła decyzję o nadaniu imienia dla przedszkola. W roku szkolnym 2016/2017 przedszkole obchodziło jubileusz 40-lecia istnienia. Nadszedł więc doskonały moment na to, aby po uroczystych obchodach jubileuszu nadać imię naszej placówce. We wrześniu Rada Pedagogiczna rozpoczęła prace związane z dokonaniem wyboru odpowiedniego imienia dla przedszkola. Wybór imienia okazał się bardzo trudny, ponieważ każda pojedyncza propozycja okazywała się niepasująca i nieodpowiednia. Wszystkim zależało na tym, aby placówka posiadała imię, z którym dzieci będą kojarzyć „swoje przedszkole”. Istniała potrzeba znalezienia motywu, który stanowiłby dla wychowanków oraz pracowników rodzaj symbolu identyfikującego.
Rada Pedagogiczna zaproponowała, aby Patronem przedszkola była: postać z bajki, postać literacka lub osoba odgrywająca w życiu małego dziecka istotną rolę, przedstawiająca wzory i wartości, wspomagająca nauczyciela i rodzica w oddziaływaniach wychowawczych. Następnie Rada Pedagogiczna zwróciła się z prośbą do wszystkich rodziców i ludzi związanych przedszkolem o udział w ankiecie, której celem było wybranie odpowiedniego imienia dla przedszkola. Ankieta rozdawana była rodzicom i pracownikom Nauczyciele w grupach przeprowadzili wywiad z dziećmi.
W listopadzie Rada Pedagogiczna przystąpiła do przeanalizowania ankiet, omówienia i wyboru imienia spośród licznych propozycji przygotowanych przez nauczycieli, rodziców, partnerów przedszkola i przez same dzieci. Okazało się, że znaczna większość proponowała na imię dla przedszkola postacie z bajek. Szczególnie dzieci w przedszkolu bardzo nalegały, aby w nazwie przedszkola był ktoś z bajki. Motywowały to w ten sposób, że chcą chodzić do np. Myszki Miki, Żubra Pompika, Misia Uszatka, do Tomcia Paluszka, do Reksia, Kubusia Puchatka, do Jasia i Małgosi. Dzieci nie chciały aby naszym Patronem był pisarz czy jakaś inna zasłużona osoba. Dzieci chcą identyfikować się z tymi bohaterami, których znają i którzy należą do ich małego świata, a przedszkole swoją nazwą ma wzbudzać radość i kojarzyć się z miejscem przyjaznym, wesołym, bajkowym.
Rada Pedagogiczna przeliczyła zebrane ankiety od rodziców. Ogółem ze wszystkich grup I-V było 98 sztuk, zaś od nauczycieli i personelu przedszkola 21.
Najczęściej powtarzające się propozycje to bohaterowie z bajek:,, Calineczki, Myszki Miki,Tomcia Paluszka,, Jasia i Małgosi,Kubusia Puchatka i Żubra Pompika.”Jedynie tylko kilkoro rodziców zaproponowało autorów literatury dziecięcej: J. Tuwima, J. Brzechwy. Inne propozycje były pojedyncze. Nauczycielki również przeprowadziły rozmowy z dziećmi n/t nadania imienia. Dzieci podawały swoje propozycje, które nawiązywały do aktualnie oglądanych i czytanych bajek np. Smerfów, Zig-Zaka, Myszki Miki, Kaczora Donalda,Złomka, Shreka, Franklina, Reksia, Misia Uszatka, Czerwonego Kapturka, Królewny Śnieżki, Jasia i Małgosi, Calineczki, Tomcia Palucha.
Ponieważ przy wyborze imienia kierowano się istotnym kryterium, iż patronem miała zostać postać odgrywająca w życiu dziecka ważną rolę okazało się, że znaczna większość, a szczególnie dzieci proponowała na imię dla przedszkola postacie z bajki .Rada Pedagogiczna na posiedzeniu w miesiącu listopadzie 2017 roku wybrała trzy propozycje:Tomcio Paluszek,Żubr Pompik i Kubuś Puchatek W grudniu 2017 roku odbyło się głosowanie. Spośród trzech najczęściej pojawiających się propozycji najwięcej głosów otrzymał Kubuś Puchatek.

Ostatecznie Rada Pedagogiczna zaproponowała, aby nadać imię „Kubusia Puchatka”

Pełna nazwa przedszkola brzmiałaby:Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce

Kubuś Puchatek to książka składająca się z dziesięciu krótkich, zabawnych historyjek o zwierzętach - mieszkańcach Stumilowego Lasu i ich przyjacielu, małym chłopcu o imieniu Krzyś. Bohaterowie - Kubuś Puchatek, Prosiaczek, Królik, Kłapouchy, Sowa Przemądrzała, Mama-Kangurzyca i Maleństwo - mają różne charaktery i różnie się zachowują, jednak każde z nich to jeden z często spotykanych typów ludzkich charakterów. Każde z opowiadań pokazuje jakąś ważną prawdę na temat ludzi i ich wzajemnych relacji. Całość składa się na opowieść o tym, że choć każdy człowiek jest inny, to jednak warto próbować się porozumieć, gdyż tylko tak można znaleźć prawdziwych przyjaciół. Wiele osób okazuje się bowiem zupełnie innych, gdy ich poznamy, niż na pierwszy rzut oka - dlatego nie warto nikogo odrzucać tylko dlatego, że go nie znamy. Drugim ważnym wnioskiem z lektury książki jest ten, że choć wszyscy mamy jakieś wady, to nie należy nikogo z tego powodu skreślać, gdyż oprócz wad każdy ma też jakieś zalety - np. Królik jest przemądrzały, ale umie wszystko zorganizować, Kłapouchy to ciągle zmartwiony maruda, ale jest bardzo odpowiedzialny i uczynny, Prosiaczek jest tchórzliwy, ale stara się dotrzymywać słowa i jest bardzo życzliwie nastawiony do wszystkich.
Dzieciom łatwo będzie identyfikować się z przedszkolem, w którym przebywają.
Dzieci w wieku przedszkolnym w sposób szczególny poddają się fantazji i urokowi opowiadań,książek,baśni. Uwielbiają wraz z bohaterami bajek i opowiadań przeżywać niezwykłe - czasami niebezpieczne - przygody, przezwyciężać strach ,wierzyć w odmianę losu i we własne siły.
Rada Pedagogiczna przedszkola w pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej szczególnie nawiązuje do bajek opowiadań, dobrze znanych wielu pokoleniom. Pedagodzy przedszkola wykorzystują opowiadania i bajki jako gatunek literacki pomocny w wspieraniu rozwoju i terapii małych dzieci, kształtowaniu ich wyobraźni oraz stosunku do świata w okresie dzieciństwa. Propagują głośne czytanie dzieciom w przedszkolu i domu, inspirują dzieci i dorosłych do częstego kontaktu z literaturą, jako źródła przeżyć, piękna, wiedzy i wartości moralnych.

Wszystko odbyło się zgodnie z uchwaloną przez Radę Pedagogiczną Przedszkola nr 2 w Hajnówce Procedurą Nadania Imienia Przedszkola nr 2 w Hajnówce z dnia 14.09.2017 roku.

Wybór imienia poddany został opinii Rady Rodziców na zebraniu w dniu 16.01.2018 roku .Rada Rodziców poparła propozycję pedagogów i wyraziła pozytywną opinię o dokonanym wyborze imienia.

NASZE DZIAŁANIA DOTYCZĄCE NADANIA IMIENIA NASZEGO PRZEDSZKOLA

Zorganizowanie konkursu na hymn przedszkola dotyczący między innymi postaci Kubusia Puchatka (termin: marzec- kwiecień).

Zorganizowanie kącików tematycznych „Przyjaciele Kubusia Puchatka” oraz gazetek tematycznych w każdej grupie przedszkolnej.

Zajęcia dydaktyczne poświęcone tej postaci i autorowi książki (całe II półrocze, wg potrzeb danej grupy).

Cykl spotkań w oddziale dziecięcym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce. Planowane zabawy, quizy i treści dotyczące książek.

Konkurs plastyczny na plakat/logo „Kubuś Puchatek oczami dzieci” (kwiecień-maj).

Czytanie fragmentów książek o zabawnym misiu w ramach akcji włączającej rodziców do działań przedszkola: „Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato” (całe II półrocze).

Projekt edukacyjny „Kubuś Puchatek przyjacielem dzieci” (kwiecień)

Projekt edukacyjny „Morały i nauki zawarte w bajkach o Kubusiu Puchatku” (maj)

Wiosenne spotkanie z książką poświęcone w całości postaci Kubusia Puchatka i jego przygodom. (kwiecień)

Konkurs na wiersz o Kubusiu Puchatku i przyjaciołach dla dzieci i rodziców (maj)

Stworzenie rubryki „Cytaty słodkie jak miodek” w kąciku dla rodziców- wywieszanie ciekawych fragmentów i cytatów z książek o Kubusiu Puchatku.

Zorganizowanie uroczystości nadania imienia na placu przedszkolnym: przypomnienie historii powstania przedszkola, występy dzieci, podsumowanie działań i konkursów, zabawy i poczęstunek.

Działania planowane na przyszłe lata:

Coroczne Obchody Dnia Kubusia Puchatka - „Karnawałowy Bal u Kubusia Puchatka” (17 stycznia)

Zorganizowanie międzynarodowego konkursu "Z Kubusiem Puchatkiem przez świat"

Współpraca z innymi przedszkolami w Polsce, które mają nadane imię Kubusia Puchatka

Nadanie grupom nazw nawiązujących do bohaterów książki, np.: „Króliczki”, „Tygryski”, „Puchatki”, „Sówki”, „Maleństwa”, „Kangurki”, „Prosiaczki”.
Uroczystość nadania imienia zaplanowana jest na 06.06.2018 rok

Dyrektor Przedszkola nr 2 w Hajnówce
mgr Iwona Raszkiewicz
Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 2 w Hajnówce
Rada Rodziców Przedszkola nr 2 w Hajnówce 20.03.2018


Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie kół zainteresowań

15 marca odbyła się wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wycieczka zorganizowana została przez Urząd Miasta w Hajnówce w ramach kontynuacji działania koła badawczego i matematycznego z projektu unijnego "Witamy w przedszkolu". Odwiedziliśmy Planetarium, CNK oraz Galerię Bzz. Zapraszamy do galerii zdjęć. /A. Majewska Iwaniuk, B. Grosz, J. Baczyńska, B. Kiślak/ 18.03.2018 x4

Udział dzieci w IV Międzyprzedszkolnym Przeglądzie Logopedycznym-" Wierszyki Łamiące Język".

Nie zabrakło naszych dzieci w corocznym konkursie logopedycznym, pod czujnym okiem przedszkolnej pani logopedy, nauczycielek oraz rodziców dzieci musiały przedstawić treść swojego wiersza w postaci ilustracji i zarecytować nauczony wiersz. Pomimo ogromnej tremy, przy tak wyśmienitej publiczności wszystkie dzieci poradziły sobie z wielką klasą- oklaski świadczyły o prawdziwym aktorstwie. Gratulujemy!- Agacie, Maćkowi i Szymonowi. Bożena Janicka 16.03.2018

Konkurs Poezji Religijnej

1 marca 2018 roku w Hajnowskim Domu Kultury odbyły się eliminacje do Konkursu Poezji Religijnej poświęconego pamięci księdza Mariana Świerszczyńskiego. Nasze przedszkole reprezentowało dwoje dzieci: Roksana Szeraszewicz z grupy Wiewióreczek oraz Antoni Ignaciuk z grupy Motylków. Wszystkie wiersze dostarczyły zebranym wzruszeń i chwili do namysłu o sprawach najważniejszych. Wyniki eliminacji zostaną przedstawione podczas Wieczoru Poezji Religijnej 25 marca 2018 r. godz. 17:00 w Hajnowskim Dom u Kultury. Wstęp wolny, a w programie: Wręczenie nagród i dyplomów, prezentacja laureatów konkursu. /Agata Majewska Iwaniuk/ 16.03.2018

Przedszkolaki z grupy V w krainie baśni pt. „Śpiąca Królewna” w Oddziale Przedszkolnym „Kraina Radosnych Maluchów” z Dubin

W dniu 23.02.2018 r. o godz. 9.30 przedszkolaki z grupy V wraz ze swoimi paniami: Mariolą i Bożeną oraz Panią Dyrektor Iwoną Raszkiewicz zostały zaproszone do Oddziału Przedszkolnego „Kraina Radosnych Maluchów” z Dubin na przedstawienie teatralne pt. „Śpiąca Królewna” w wykonaniu małych aktorów prowadzonych pod kierunkiem swoich Pań: Doroty i Heni. Przepiękne stroje i choreografia to tylko niektóre atrakcje, które na nas czekały. Od pierwszych chwil zapanowała atmosfera radości i dobrego humoru oraz oczekiwanie na bieg wydarzeń. Kolejne sceny odkryły historię królestwa, w którym urodziła się mała Królewna. Początkowo w bajce królowały serdeczność i przyjaźń, później pojawiły się sceny wywołujące uczucia lekkiego niepokoju. Zwyciężyło jednak dobro i miłość, które były finałem bajki. Dzieci z zaciekawieniem oglądały historię królewny, w której mogły dowiedzieć się również, że wiara w dobro, miłość, męstwo i odwaga są w stanie pokonać wszelkie zło. Widzom bardzo podobał się występ o czym świadczyły gromkie brawa. Po występie zostaliśmy zaproszenie na zabawę taneczną i poczęstunek, w którym świętowaliśmy wspólne spotkanie. Warto jest przy tej okazji wspomnieć, że nasze placówki współpracują ze sobą już 5 lat. / Mariola Krawczyńska, Bożena Janicka 08.03.2018


Zawody sportowe w ramach projektu " Aktywny przedszkolak"

Najciekawszą formą ćwiczeń dla dzieci są zabawy ruchowe, w których udział biorą drużyny rywalizujące ze sobą o zwycięstwo. Zasady zdrowej rywalizacji zajęć przyczyniają się do wszechstronnego rozwoju dziecka, - wdrażanie do dobrej zabawy przy współudziale starszych kolegów: pokonywanie bariery przedszkole- szkoła. 21 lutego 2018r dzieci z dwóch najstarszych grup miały okazję sprawdzić swoją kondycję fizyczną uczestnicząc w zawodach sportowych zorganizowanych w ramach projektu " Aktywny przedszkolak". Mali zawodnicy dzielnie rywalizowali ze swoimi kolegami, koleżankami ze Szkoły nr 4 w Hajnówce w następujących dyscyplinach sportu: biegi- slalomy, pokonywanie torów przeszkód. Nieco zmęczeni, ale szczęśliwi i pełni wrażeń z pamiątkowymi dyplomami wróciliśmy do przedszkola.
Organizatorzy: Jolanta Stawarz- Szkoła nr 4 Bożena Janicka, Beata Środa, Mariola Krawczyńska- Przedszkole nr 2 28.02.2018x2

 

Ach, cóż to był za bal…

W końcu nadszedł ten długo oczekiwany dzień i w naszym przedszkolu odbył się BAL KARNAWAŁOWY. Tego dnia już od rana w Przedszkolu pojawiały się kolorowe postacie. Sale były pełne księżniczek, rycerzy, wróżek, piratów oraz innych postaci z bajek, baśni i naszych marzeń. Nie zabrakło również konkursów, w których bardzo chętnie wszyscy uczestniczyli. W pierwszej kolejności dzieci miały możliwość pozowania do zdjęcia grupowego oraz zdjęć indywidualnych. Następnie wszyscy uczestnicy balu przeszli do stołówki przedszkolnej. Wystrój stołówki wprowadził w radosny nastrój oraz zachęcał wszystkich do wesołej zabawy. Na tą wyjątkową okazję zaprosiliśmy do prowadzenia balu animatora z teatru CoNieco z Białegostoku, który zachęcał wszystkich do tańca przygotowaną muzyką. Dzieci świetnie się bawiły uczestnicząc wspólnie ze swoimi paniami w zabawach. Na sali podczas pląsów robiło się kolorowo, wszyscy bawili się wesoło, uśmiech nie znikał z twarzy mimo chwilowego zmęczenia. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym wychowankom. Dziękujemy rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie pięknych balowych strojów oraz słodkiego poczęstunku./Zespół ds. promocji/ 28.02.2018x2

"Zimowe spotkanie z książką" - obchody Międzynardowego Dnia Języka Ojczystego

"A nade wszystko
szanuj mowę swą ojczystą..."
Pod takim hasłem dzieci z Przedszkola Nr 2 w Hajnówce obchodziły Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. To dość młode święto przypomina nam o znaczeniu dobra kulturowego, jakim jest język ojczysty.
Obchody święta w naszym Przedszkolu rozpoczęły się od spotkania wszystkich grup na stołówce z udziałem zaproszonych gości: dyrektora Miejsckiej Biblioteki Publicznej pani Alli Gryc, dyrektora Aresztu Śledczego w Hajnówce pana Romana Paszko, wychowawcy z Aresztu Śledczego pani Eweliny Łuszcz oraz naszej pani dyrektor Iwony Raszkiewicz. Nauczycielki z Zespołu ds. Promocji Czytelnictwa rozpoczęły imprezę od powitania zebranych gości i przystąpiły do przedstawienia kukiełkowego pt. "O Lechu, Czechu i Rusie". Dzieci miały okazję poznać legendę o założeniu na polskich ziemiach pierwszej osady pod znakiem orła białego. W drugiej części spotkania zaproszeni goście czytali dzieciom utwory o tematyce patriotycznej: "Ojczysta mowa", "Nie każdy z nas potrafi", "Płynie Wisła, płynie" oraz wspólnie mówiony z dziećmi wiersz "Kto Ty jesteś?". Słowa polskich poetów sławiących piękno ojczystego języka potwierdziły najważniejszą tezę tego święta: język jest nie tylko środkiem komunikacji, ale również pełni funkcję nośnika tożsamości narodowej. Dzieci na koniec uroczystości dostały od gości słodkie niespodzianki. Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego upłynęły w miłej i radosnej atmosferze. Dziękujemy przybyłym gościom za czynne uczestnictwo w uroczystości. /Zespół ds. Promocji Czytelnictwa: Beata Środa, Bożena Janicka, Agata Majewska Iwaniuk, Barbara Grosz/ 27.02.2018

„Dzień Kota” w grupie Motylków i Wiewiórek

Z okazji Dnia Kota grupa Motylków wybrała się do starszej grupy Wiewiórek na wspólne zajęcia popołudniowe. Na początku dzieci wysłuchały opowiadania ze scenką „Chory kotek” Stanisław Jachowicz, później uczyły się w jaki sposób opiekować się tymi zwierzętami, oglądały książeczki, zapoznawały się z kocimi obyczajami oraz sposobami pielęgnacji kotów.Były też wesołe „kocie zabawy”, takie jak: koci spacerek, kotki w słońcu czy koci poranek, następnie przedszkolaki wspólnie odgadywały z jakiej bajki jest kot przedstawiony na ilustracji i wykonywały prace plastyczną .Celem obchodów tego dnia było podkreślenie znaczenia kotów w życiu człowieka oraz zwrócenie uwagi ludzi na los porzuconych i bezdomnych zwierząt. (Barbara Grosz, Ewa Horosz) 25.02.2018x2

Szwedzki stół na śniadanie pod hasłem "Moja kolorowa kanapka"

Hmm… co by dziś na śniadanie zjeść?
Może jajek na miękko sześć?
Nie to mi nie pasuje…
może mleko ugotuje?
Tak śniadanie me wygląda
mama w kuchni też się krząta,
myśli oraz ciągle kombinuje co mi wreszcie zasmakuje…

Z przyjemnością informujemy, że począwszy od stycznia 2018 r. oraz jako kontynuacja z poprzedniego roku szkolnego – raz w miesiącu w naszym przedszkolu odbywają się śniadania w formie szwedzkiego stołu, w którym udział biorą wszystkie grupy przedszkolne. Dzieci mają w ten sposób możliwość wyboru produktu, aby sporządzić swoją kolorową zdrową kanapkę, którą z chęcią spożywają. Pomysł ten bardzo spodobał się naszym wychowankom, którzy oprócz dobrej zabawy uczą się posługiwać sztućcami i łączyć składniki według własnego pomysłu. Ponadto dzieci komponując kanapki uczą się samodzielności i dokonywania wyboru. Widać było, że ta forma podawania posiłków spodobała się dzieciom. Wybrane przez nich produkty znikały z talerzy w zaczarowany sposób, aż miło było popatrzeć jak nawet niejadki zjadały w całości śniadanie. Takie śniadanie w formie szwedzkiego stołu stają się tradycją w naszym przedszkolu./ zespół ds. bezpieczeństwa i zdrowia 25.02.2018

Pieczemy walentynkowe ciasteczka z babciami

Z okazji walentynek dnia 14.02.2018 roku „biedroneczki” zaprosiły swoje babcie na zajęcia kulinarne jako ekspertki do pieczenia ciasteczek. Babcie miały okazję pomóc swoim wnuczętom, w przygotowaniu pysznych ciasteczek. Każdy tutaj miał swoje zadanie. Jedne dzieci wsypywały cukier, inne ugniatały jajka z masłem i miodem. Wszystkie maluszki i ich babcie ochoczo i z pełnym zaangażowaniem mieszały składniki i zagniatały ciasto, by następnie go rozwałkować i nadać mu odpowiedni kształt, przy pomocy foremek. Zajęcia minęły bardzo szybko, w radosnej i życzliwej atmosferze. Zajęcia z babciami stwarzają możliwość wspólnej zabawy i pracy z wnukami, przyczyniając się do wzmocnienia więzi emocjonalnych z bliskimi. Serdecznie dziękujemy babciom za przybycie. Agnieszka Charytonow, Ewelina Wasiluk 22.02.2018

Wizyta w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym. Walentynki i nie tylko.

Jeśli marzy Wam się uśmiech od ucha do ucha, bicie serca oraz okrzyki, radość ze strony obdarowanych to właśnie nas spotkało w "Walentynki". Odwiedziliśmy naszych znajomych, bo lubimy obdarowywać innych, kochamy dawać serduszka wykonane własnoręcznie i uwielbiamy je wręczać . Prezenty nie muszą być drogie, może to być drobny upominek, ale musi sprawiać radość. W tym dniu w Ośrodku Szkolno- wychowawczym panowała przepiękna atmosfera, czuło się ciepło, radość i wspólna zabawa. Dziękujemy bardzo, że mogliśmy razem cieszyć się z Wami. ... i nie tylko, ogromną radość sprawiły zabawy w sali " Doświadczania Świata".Grupa V "Jeżyki", B.Janicka, M.Krawczyńska 22.02.2018

Dzieci z wizytą w Poradni Rehabilitacji Leczniczej "KINETICA"

Przedszkolaki z grupy V uczęszczające na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej wybrały się na wycieczkę do poradni " KINETICA" w Hajnówce. Przywitała nas bardzo miła i sympatyczna Pani terapeutka, dzieci w skupieniu wysłuchały czym specjalizuje się poradnia i jakie oferuje zabiegi. Na sali gimnastycznej wykonywały ćwiczenia pod czujnym okiem specjalisty, ćwiczyły na przyrządach: rowerze, rotorze, stoliku, krzyżaku, trampolinie, z piłką, taśmą gumową, na materacu,drabince. Ćwiczenia sprawiały dużą radość, wykazały się sprawnością, zwinnością, a wszystko z zachowaniem bezpieczeństwa. Ciekawostką były pokoje zabiegowe: ultradźwięki, magnetronik, fale uderzeniowe, laser, lampa Sollux itd.,pani terapełtka demonstrowała jak się wykonuje dany zabieg- chętnych było co niemiara. Dziękujemy bardzo za miło spędzony czas i za zdobytą wiedzę. Bożena Janicka 22.02.2018

„TŁUSTY CZWARTEK” U MALUSZKÓW

Z okazji zbliżającego się Wielkiego Postu, każdy ostatni czwartek karnawału to „Zapusty”, wedle tradycji to dzień, w którym możemy sobie pozwolić na małe, „co nieco”. Tego dnia razem z naszymi przedszkolakami wybraliśmy się na wycieczkę do sklepu PSS Społem Gama na zakupy oczywiście - pączków. W tym roku „Tłusty czwartek” obchodziliśmy 8. 02. To był bardzo słodki dzień całego przedszkolnego personelu i dzieci. Przedszkolaki zajadały z apetytem smaczne pączki ciesząc się, że w tym dniu są właśnie takie zwyczaje. Dziękujemy mamie Dominika - Pani Marcie, za podarowanie pysznych faworków i pączków. /A. Charytonow, E.Wasiluk/ 22.02.2018

Warsztaty przyrodnicze w Przedszkolu nr 2 w Hajnówce.

Nie każde dziecko ma możliwość spotkać w naturze zwierzęta Puszczy Białowieskiej, zdobyć wiedzę na temat ssaków, gatunków ptaków, ich domów. Chcielibyśmy o nich coś wiedzieć. Tę wiedzę przekazały naszym dzieciom panie z Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Białowieskiego Parku Narodowego. Przygotowały i przeprowadziły one warsztaty dla dzieci z grupy: III, IV, V. Były piękne slajdy, opowiadania, pokazy o charakterystycznych cechach budowy i zwyczajów różnych ssaków i ptaków. Były ciekawe okazy.
Wspaniałą niespodzianką była gra planszowa " Zwierzęta Puszczy Białowieskiej"- aby pokonać drogę od Startu, do Mety trzeba było wykazać się dużą wiadomością z życia zwierząt. Dzieci układały puzzle, naśladowały ruchy zwierząt, głosy ptaków. To była wspaniała zabawa. Na pamiątkę dzieci dostały domek dla ptaków, piękny drewniany karmnik, wspólnie zawiesiliśmy go na drzewie w przedszkolnym ogrodzie. Nasi przyjaciele mają super stołówkę! B.Janicka, B.Środa 22.02.2018x2

 

WALENTYNKI W HULA-KULA

Sala pięknie przystrojona w czerwone serduszka. Nastrojowa muzyka. „Dzień św. Walentego czyli popularnie tak zwane Walentynki są obchodzone w naszym kraju od niedawna. Tradycja ta przybyła do nas około 10 lat temu, ale bardzo szybko przyjęła się w naszym kraju. Prawie każdy wie, że 14 dzień lutego to święto zakochanych…Składamy życzenia naszej Pani Dyrektor oraz Paniom woźnym i kucharkom,wręczamy im czerwone baloniki,bo przecież wiemy ,że kolor czerwony jest kolorem miłości .Następnie wspólnie wyruszamy do Centrum Zabaw Hula Kula ,by miło i radośnie uczcić ten piękny dzień. Dziękujemy naszym kochanym mamom za pomoc w przygotowaniu uroczystości. Ewa Horosz.Beata Środa 19.02.2018x2

 

Grupa Motylków w odwiedzinach w Przedszkolu Nr 1

 14 lutego obchodzimy imieniny Walentego oraz Światowy Dzień Zakochanych- Walentynki. Dzień ten był dla dzieci z grupy II prawdziwym, czerwonym dniem miłości i przyjaźni. Tego dnia dzieci ubrały się na czerwono i wyruszyły na wycieczkę do zaprzyjaźnionej z nami grupy III w Przedszkolu Nr 1 (na osiedlu Millenium). Tym samym zapoczątkowały dzień pełen wrażeń. Dzieci wzięły udział w różnych zabawach związanych z walentynkami m.in.: bawiły się wspólnie pry piosenkach- zarówno wszyscy razem jak i w parach, rozwiązywały zagadki dotyczące bohaterów bajek, bawiły się balonami, słuchamy bicia serc kolegów i koleżanek. Pani Monika opowiedziała dzieciom skąd wzięło się to święto oraz w jaki sposób można je obchodzić. Dzieci zajadały się również słodkim poczęstunkiem. Na koniec spotkania wymieniliśmy się prezentami i zrobiliśmy wspólne zdjęcie. Przyszedł czas na powrót do przdszkola. To był naprawdę udany dzień- wspaniale się bawiliśmy. A tymczasem dziękujemy grupie III z panią Moniką na czele za zaproszenie i do następnego spotkania! /Agata Majewska-Iwaniuk, Babara Grosz/14.02.2018x2

 

AUDYCJA MUZYCZNA PT. „O SMUTNYM MOLLU I WESOŁYM DURZE”.

9 lutego 2018r . nasze przedszkolaki  obejrzały audycję muzyczna pt. „O smutnym Mollu i wesołym Durze”. Dzieci poznały przygody dwójki przyjaciół, smutnego Molla i wesołego Dura a przy okazji zapoznały się z pojęciami muzycznymi „dur” i „mool”. W atrakcyjny i zabawny sposób dowiedzieliśmy  się, dlaczego piosenki w tonacji mollowej brzmią smutno, a w durowej wesoło. Dzieci nauczyły się również rozróżniać akordy durowe i molowe. Sami mogliśmy też zaśpiewać i zatańczyć. Zespół ds. promocji /A.Charytonow, E.Wasiluk/ 14.02.2018

 

 

 

Walentynkowe spotkanie z Ozobotem w grupie III

Dnia 14.02.2018r. odwiedziła nas mama Michała która wprowadziła dzieci w świat nowoczesnej technologii programowania z Ozobotem.  Dzieci miały okazję pracować z wykorzystaniem Ozobotów.  Za pomocą kolorowych kodów na kartce papieru przedszkolaki programowały  zadania, które wykonywał  robot. Zadanie to wymagało od dzieci  niezwykłej dokładności  i staranności.  Dzieci bardzo chętnie i z dużym zainteresowaniem uczestniczyły w tych zajęciach. Dziękujemy  pani Ani za urozmaicenie naszych zajęć i zaprosiliśmy ją na kolejne spotkanie. /Barbara Kiślak, Joanna Baczyńska/ 12.02.2018

 

 

Uroczystość z okazji dnia Babci i Dziadka w grupie „Wiewióreczki”

bcie i Dziadkowie 6 lutego 2018 mieli okazję podziwiać swoje pociechy w specjalnie przygotowanym programie artystycznym w wykonaniu grupy „Wiewióreczki . Pod czujnym okiem wychowawczyń: pani Ewy i pani Beaty dzieci mówiły wierszyki, śpiewały piosenki i tańczyły. Spotkaniu towarzyszyło duże wzruszenie, dzieci wspaniale odegrały swoje role. Na zakończenie uroczystości wnuczki wręczyły swoim babciom i dziadkom ręcznie wykonane laurki oraz prezenciki. Po części artystycznej na gości czekał słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Serdecznie dziękujemy rodzicom za pomoc w organizacji uroczystości. Ewa Horosz i Beata Środa 12.02.2018

 

 

Warsztaty pt. "Kule tłuszczowe - dokarmiamy ptaki" dla dzieci z grupy V prowadzone przez Leśnik z Nadleśnictwa Hajnówka

O skrzydlatych przyjaciołach jak co roku pamiętają nasze przedszkolaki. Zima jest dla ptaków bardzo ciężkim okresem, ze względu na niską temperaturę i trudne warunki pogodowe. W związku z tym ptaki mogą mieć problemy ze znalezieniem odpowiedniej ilości pokarmu. W dniu 30.01.2018r. w grupie "Jeżyki" odbyły się warsztaty robienia kul tłuszczowych z pokarmem dla dzikich ptaków. Pani Leśnik Paulina z Nadleśnictwa Hajnówka z samego rana  pokazała dzieciom sposób wykonania pokarmu dla ptaków. Kilka słów na temat kuli tłuszczowej – najlepiej sprawdzi się smalec w żadnym wypadku solony oraz ziarna: słonecznika, karma dla dzikich ptaków, kasza jęczmienna, płatki zbożowe. Wykonanie takiej kuli jest bajecznie proste wystarczy nabrać niewielką ilość smalcu do ręki i turlać po wysypanych zmieszanych ziarnach, w taki sposób aby jak najwięcej przykleiło się do kuli tłuszczowej. Pozostaje je jeszcze umieścić  w siatkach oraz zawiesić w odpowiednim miejscu na podwórku. Do akcji dokarmiania ptaków włączyliśmy rodziców, którzy wraz z dziećmi zawiesili na swoich posesjach kule z pokarmem wykonaną w przedszkolu. Rodzice zobowiązali się do systematycznego dokarmiania i wykonywania pokarmu w domu wraz z dzieckiem. Myślę, że takie działania uwrażliwią dzieci na piękno przyrody, pobudzą zainteresowania ptakami. Dzięki naszemu dokarmianiu, ptaszki maja szansę przetrwać najgroźniejszą zimę, a wiosną w  podziękowaniu pięknie nam zaśpiewać./ Mariola Krawczyńska, Bożena Janicka 12.02.2018

 

 

Uroczystość Dnia Babci i Dziadka w grupie III

Babciu miła, Dziadku drogi
przychodzimy w wasze progi
i z okazji tego święta
mamy buzie uśmiechnięte.

Więc uśmiechy dziś dajemy
Babcię, Dziadka całujemy.
I wy – przy tak wielkim święcie
bądźcie także uśmiechnięci.
/Barbara Kiślak, Joanna Baczyńska 03.02.2018

Dzień babci i dziadka w grupie Motylków

24 stycznia grupa czterolatków uroczyście obchodziła Dzień Babcia i Dziadka. Słowa te które każdemu dziecku kojarzą się z ciepłem, miłością i bezpieczeństwem. Dzieci przygotowały wiersze, tańce i piosenki, aby wspólnie świętować i podziękować za całą dobroć płynącą od dziadków. Dodatkowo zrobiły również tablicę ze zdjęciami pt. "Z babcią i dziadkiem najlepiej"- goście nie kryli wzruszenia! Dzieci cieszyły się, że mogą w tak odświętny sposób wyrazić swoją miłość i szacunek dla babci i dziadka. Natomiast goście z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, które przygotowały dla nich uroczystość.Tuż po zakończeniu uroczystości dzieci zaprosiły do wspólnego tańca. Następnie wręczyły dziadkom i babciom prezenty i laurki i zaprosiły na słodki poczęstunek. Zapraszamy do galeriii /A. Majewska Iwaniuk, B. Grosz/ 02.02.2018

„DZIEŃ BABCI I DZIADKA” W GRUPIE MALUSZKÓW

Dnia 19 stycznia 2018r, w grupie maluszków obchodziliśmy „Dzień Babci i Dziadka”. Dzieci z wielkim entuzjazmem śpiewały piosenki, recytowały wiersze oraz zaprezentowały przygotowane specjalnie na te okazję tańce. Babcie i dziadkowie nie kryli wzruszenia z występów swoich wnuków i widać było na ich twarzach wiele radości. Przedszkolaki będąc wdzięczne właśnie za opiekę i poczucie bezpieczeństwa jakie otrzymują od swoich babć i dziadków zaśpiewały Sto lat, wręczyły przygotowane prezenty i złożyły szczere życzenia. W tym dniu odwiedzili nas również funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce, którzy przeprowadzili prelekcję nt. „ Oszustwa popełniane metodą na „wnuczka” lub „policjanta”. Policjanci spotkanie rozpoczęli od przedstawienia sposobu oraz celu działania oszustów. Podczas spotkania poruszono m.in. problematykę bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, właściwego zabezpieczenia mienia w tym piwnic, garaży, a także sposobu postępowania w różnego rodzaju sytuacjach zagrożenia. /A.Charytonow, E.Wasiluk/ 01.02.2018x3

Dzień Babci i Dziadka w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hajnówce

”Uwielbiam, gdy czytasz mi książeczki,
lub gdy opowiadasz mi bajeczki.
Lubię, gdy na kolanach mnie sadzasz
i na każdą psotę zawsze się zgadzasz.
Lubię, gdy uśmiechasz się do mnie,
po prostu kocham Cię ogromnie!”

Kochają nas, wspierają, zawsze są przy nas..... Na nasze smutki mają słodkie i pyszne rozwiązanie, znajdą radę na każde zmartwienie - to nasze kochane babcie i dziadkowie. 21 - 22 stycznia to szczególne dni w roku, w których możemy wyrazić naszą wdzięczność za ich trud i oddanie oraz wszystko to, co od nich otrzymujemy - to Dzień Babci i Dzień Dziadka.
Dzieci 6 letnie z grupy "Jeżyki" w dniu 22.01.2018r. udały się do Biblioteki Publicznej w Hajnówce, gdzie zaprosili swoich dziadków i babcie, żeby wspólnie spędzić czas w związku z tak ważnym i uroczystym świętem. Nasze spotkanie było celowe, już od wielu lat współpracujemy z Biblioteką z tego też powodu chcieliśmy zachęcić seniorów do czytelnictwa wśród tak bogatego księgozbioru jaki oferuje nasza Biblioteka. Dziadkowie licznie przybyli na uroczystość, którą pięknym przemówieniem rozpoczęła dyrektor Biblioteki Pani Alla Gryc. Następnie przedszkolaki przedstawiły występ artystyczny, podczas którego zaprezentowały wiersze, tańce i piosenki. Oczywiście nie zabrakło też upominków własnoręcznie wykonanych przez dzieci i życzeń. Wspólny poczęstunek oraz zdjęcia pamiątkowe przy choince z kochaną babcią i kochanym dziadkiem zakończyły to miłe i sympatyczne spotkanie. Wszystkim Babciom i Dziadkom w dniu ich święta życzymy stu lat w dobrym zdrowiu. Serdecznie dziękujemy Pani Alli Gryc i Paniom: Agnieszce oraz Joannie za udostępnienie nam miejsca, za wspaniałą atmosferę, a także za okazaną pomoc w przygotowaniach uroczystości, czyli jednym słowem za owocną współpracę./ Mariola Krawczyńska, Bożena Janicka 31.01.2018 x2

Zimowe zabawy maluszków w przedszkolnym ogrodzie

Nadeszła długo oczekiwana przez dzieci prawdziwa zima, gdyż pojawił się śnieg. Korzystając z uroków zimy „Biedroneczki” postanowiły pobawić się na śniegu w naszym przedszkolnym ogrodzie. Maluszki oddały się zimowemu szaleństwu rzucając śnieżkami do celu, poruszaniu się po śladach, lepieniu bałwana. Zimowe zabawy na świeżym powietrzu są świetną rozrywką, po której dzieci z apetytem zjadają smaczny obiadek./Agnieszka Charytonow, Ewelina Wasiluk/ 31.01.2018

Spotkanie z kolędą

W dniu 11 stycznia 2018 roku dzieci z grupy V oraz IV wzięły udział w zorganizowanym przez Hajnowski Dom Kultury „Spotkaniu z Kolędą Prawosławną”. Dzieci przygotowane przez nauczycielki: Eugenię Kazimiruk, Agnieszkę Charytonow oraz Julię Prokopiuk zaśpiewały trzy kolędy zdobywając nagrodę wyróżnienia. 25.01.2018

Koło Badawcze „Mali Odkrywcy”

Połowa tegorocznych zajęć z Koła Badawczego już za nami. Na zajęciach dodatkowych wspólnie z dziećmi przeprowadzaliśmy doświadczenia i badaliśmy między innymi:
1. Wodę- jej właściwości, przyjmowanie kształtu naczyń, w jakich się znajduje, rozpuszczalność produktów w wodzie, filtracja. Porównywaliśmy wodę ze stawu oraz wodę kranową. Sprawdzaliśmy też co potrafi pływać, a co tonie. Badaliśmy również gęstość cieczy.
2. Artystyczne cuda- rozszczepianie barw, malowanie na mleku i mieszanie kolorów, robiliśmy sensoryczną choinkę i masę solną.
3. Powietrze- udowadnianie istnienia powietrza, budowanie rakiet napędzanych powietrzem z balonu, szukanie odpowiedzi na pytanie czy powietrze ma siłę, przenoszenie zapachów przez cząsteczki powietrza, odkrywanie jego ruchów. Sprawdzaliśmy spalanie powietrza.
4.Naukowe różności- robiliśmy sztuczny śnieg z pampersów, zbieraliśmy żołędzie i sadziliśmy w doniczce, badaliśmy faktury różnych powierzchni przedmiotów.

Zajęcia prowadzone są metodą aktywizującą i praktycznego działania. Dzieci biorą udział w przygotowywaniu eksperymentów i same próbują wyciągać wnioski z przeprowadzonych zajęć za pomocą „burzy mózgów”. Oprócz zajęć zbiorowych są także zajęcia indywidualne. (Agata Majewska-Iwaniuk, Barbara Grosz) 23.01.2018 x4

Udział dzieci z grupy "Jeżyki" w Miedzyprzedszkolnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek
"Biblioteczne kolędowanie" w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr T. Rakowieckiego w Hajnówce

Dnia 16.01.2018r. o godz. 9.30 sześcioro dzieci z grupy "Jeżyki" m.in.: Szymon O., Hanna D., Julia Ch., Gabriela Sz., Marta P., Joanna J. wzięło udział w "Bibliotecznym kolędowaniu", którego celem było pielęgnowanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek. Dzieci zaprezentowały krótką scenkę bożonarodzeniową do pastorałki pt. "Bosy pastuszek" i taniec aniołków pod kierunkiem swoich pań: Bożeny i Marioli. Na bibliotecznej uroczystości obecny był Burmistrz miasta Pan Jerzy Sirak, który wszystkich kolędników nagrodził koszem ze słodkościami. Dzieci otrzymały też pamiątkowe dyplomy i upominki książkowe, a nauczyciele podziękowania./ Mariola Krawczyńska, Bożena Janicka 22.01.2018

"Świąteczne programowanie z Ozobotem" w grupie V

W dniu 04.01.2018r. o godz. 9.00 w ramach warsztatów dla dzieci z robotyki odwiedziła nas Pani Anna Bowtruczuk ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. W. Jagiełły w Hajnówce, która wprowadziła dzieci w świat nowoczesnej technologii programowania z Ozobotem. Pani Ania pokazała dzieciom tajniki programowania i kodowania z użyciem jedynie kredek i flamastrów oraz karty z postacią "Renifera Rudolfa". Dzieci za pomocą flamastrów rysowały po linii trasę, która wytyczała ścieżkę dla Ozobota. Najważniejszym punktem warsztatów były narysowane kolorowe kody, dzięki którym nasz bohater wykonywał polecenia (np. obróć się dookoła swojej osi). Ilość zabawy i nauki jest nieograniczona tak jak nieograniczona jest kreatywność i wyobraźnia dzieci z rysowaniem oraz planowaniem tras po których może jeździć mały robocik. Warsztaty cieszyły się wielkim zainteresowaniem dzieci. Dziękujemy Pani Ani za współpracę i przeprowadzone warsztaty z robotyki./ Mariola Krawczyńska 20.01.2018

"Idą, idą święta..." - zajęcia otwarte w grupie "Jeżyki"

Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas. W dniu 19 grudnia 2017r. na zaproszenie przedszkolaków wraz z paniami z grupy V do przedszkola tłumnie przybyli Rodzice. Celem naszych przedświątecznych zajęć otwartych było wywołanie radosnego nastroju spowodowanego zbliżającymi się świętami i obecnością bliskich osób; wzmacnianie wzajemnych relacji w rodzinie opartych na szacunku, akceptacji i miłości; Uroczyście rozpoczęliśmy czas świątecznych przygotowań. Rodzice razem z dziećmi rozwiązywali zagadki o tematyce świątecznej. Dzieci próbowały opowiedzieć na pytanie "Po co są święta?". Wykazały się umiejętnością przeliczania bombek na choince. Rodzice wspólnie z dziećmi zaśpiewali pastorałkę "Bosy Pastuszek". Następnie nasza sala zamieniła się na moment w pracownię plastyczną, w której rodzice odkrywali swoje talenty plastyczne, a dzieci zamieniły się w prawdziwych artystów przy wykonywaniu ozdób świątecznych. Wszyscy pracowali z ogromnym zapałem. Radosna atmosfera udzieliła się zarówno dzieciom jak i rodzicom. W tle słychać było śpiew kolęd. Dziękujemy wszystkim obecnym na zajęciach. Bardzo się cieszymy, że mamy tak uzdolnionych rodziców i dzieci. Teraz już tylko pozostaje nam czekać na przybycie św. Mikołaja z prezentami./ Mariola Krawczyńska, Bożena Janicka 08.01.2018

ŚWIETO PRAW DZIECI – UROCZYSTOŚĆ PRZEDSZKOLNA

Każdy kto się dzieckiem czuje
dzisiaj wielce się raduje
mały człowiek, duża sprawa
mały człowiek ma swe prawa
strzegąc praw tych należycie
układamy dziecku życie.

„Nasze Prawa - ważna sprawa”- pod takim tytułem obchodziliśmy w przedszkolu „Święto Praw Dzieci”. W tym dniu nasze przedszkolaki bawiły się w zaczarowanej krainie, gdzie poznały dzieci z innych krajów oraz ich zabawy. Układały puzzle, które przedstawiały ich emocje. Przedszkolaki dzieliły się swoimi własnymi spostrzeżeniami na temat powodów do radości i uśmiechu wśród dzieci oraz o tym co może powodować, że mały człowiek jest smutny i co mu sprawia przykrość. Dzieci wiedzą już, że mają prawo do radości, uśmiechu, zabawy, spokojnej nauki i ciekawego poznawania otaczającego nas świata. Nie zabrakło zabaw ruchowych do znanych dzieciom piosenek - gdzie mogły wyrazić swoją radość ze wspólnej zabawy. Były wiersze i zagadki. Na zakończenie każdy mógł wpisać się na pamiątkową tablicę „Nasze Prawa- ważna sprawa”, która jest świadectwem, że przedszkolaki znają i przestrzegają Swoje Prawa. Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka był również wspaniałą okazją, aby nakreślić dzieciom postać Janusza Korczaka - wielkiego orędownika i obrońcy praw dziecka.
Koordynatorzy: Beata Środa, Bożena Janicka 07.01.2018x2

ŚWIĄTECZNE WARSZTATY Z RODZICAMI U MALUSZKÓW

Magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia zagościł już w grupie maluszków. Dnia 19 grudnia 2017r. w miłej atmosferze odbyły się warsztaty bożonarodzeniowe dla dzieci i rodziców. Pod okiem pani Iwony Romańczuk , dzieci wspólnie z rodzicami wykonały piękne, świąteczne choinki. Rodzice naszych przedszkolaków odkrywali swoje talenty plastyczne, a dzieci zamieniły się w prawdziwych artystów. Powyższe warsztaty były doskonałą okazją do świetnej zabawy i spędzania czasu w rodzinnym gronie oraz niezwykłą lekcją kreatywności i zdolności manualnych. Ta wspólna praca pozwoliła nam poczuć atmosferę zbliżających się Świat Bożego Narodzenia. /A. Charytonow, E. Wasiluk/ 07.01.2018

SUKCES GABRYSI Z GRUPU IV W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM „ZA CO KOCHAM POLSKĘ?”

30 listopada 2017r w Białymstoku odbyło się rozstrzygnięcie wojewódzkiego konkursu plastycznego „Za co kochamy Polskę?”. Konkurs odbywał się pod patronatem Wojewody Podlaskiego, Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku. Celem konkursu było kształtowanie i propagowanie patriotycznych postaw oraz poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa. Na uroczyste rozstrzygnięcie została zaproszona nasza wychowanka Gabrysia Kubajczuk, która otrzymała nagrodę i zakwalifikowała się do wystawy. Życzymy Gabrysi dalszych sukcesów. Serdecznie dziękujemy pani Marlenie Kubajczuk – Filipowicz za zorganizowanie wyjazdu dziewczynki do Białegostoku. Beata Środa i Ewa Horosz.07.01.2018

Pieczemy świateczne pierniczki

18 grudnia dla dzieci 4-5-letnich z grupy Żabek był bardzo pracowity, bowiem tego dnia piekły one pierniczki, a w kuchni unosił się zapach korzennych przypraw. Najpierw odpowiednio się przygotowały dbając o czyste rączki. Dzieci poznały też składniki i sposób wykonania ciasta, potrzebne przybory kuchenne a także zasady bezpieczeństwa. Gdy wszystko było gotowe przedszkolaki z ogromnym zapałem i zaangażowaniem zabrały się do pracy – ugniatały i wałkowały ciasto, wykrawały ciasteczka. Efektem naszej pracy były 3 blaszki pierniczków, które ze smakiem zanieśliśmy do kuchni. Tu pod czujnym okiem naszych pań kucharek pierniki nabierały koloru piekąc się w piekarniku. Dzieci skosztowały ciasteczka, poczęstowały wszystkich pracowników przedszkola, a część pięknie przyozdobiły na srebrno-złoty kolor i powiesiliśmy je na naszą choineczkę w sali. 07.01.2018

WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE W GRUPIE III i IV

19.12 217 roku nasze przedszkole zamieniło się na moment w pracownię plastyczną, w której działo się wiele ciekawych rzeczy. W miłej, świątecznej atmosferze nasze przedszkolaki odkrywały swoje talenty plastyczne i zamieniły się w prawdziwych artystów.
Zadaniem było zrobienie choinki z drucików kreatywnych i włóczki. Przy dźwiękach kolęd, z pomocą pań nauczycielek i Pani Natalii z Fundacji „Oni to My” powstawały kolorowe choinki. Podczas tworzenia dzieci wykazywały się niezwykłą pomysłowością i ciekawą inwencją twórczą. Zabawa kreatywnymi drucikami wspiera rozwój małej motoryki u dziecka, warto je kupić i wykorzystywać w dziecięcych aktywnościach i twórczości. Na zakończenie warsztatów dzieci z dumą prezentowały swoje dzieła. Choinki z pewnością będą stanowiły świąteczną dekorację domów. Serdecznie dziękujemy Fundacji „Oni to My" ”(E.Horosz,B.Środa,B.Kiślak,J.Baczyńska) 20.12.201

UCZNIOWIE - DZIECIOM
ŚWIĄTECZNY KONCERT ORKIESTRY W NASZYM PRZEDSZKOLU

Dnia 13 grudnia 2017r. dzieci i pracownicy naszego przedszkola wysłuchali pięknego okolicznościowego koncertu w wykonaniu Orkiestry ze SP nr 4 w Hajnówce pod kierunkiem dyrygenta Pana Krzysztofa Romaniuka. W repertuarze orkiestry znalazły się utwory muzyki filmowej, estradowej oraz kolędy. Podczas spotkania przedszkolaki miły możliwość bliższego obejrzenia różnych instrumentów, poznać ich historię a nawet zagrać na nich. Spotkanie z orkiestrą przybliżyło dzieciom świat dźwięków a młodym wykonawcom – umożliwiło przedstawienie swoich umiejętności przed szerokim audytorium. To był prawdziwie muzyczny dzień. Serdecznie dziękujemy Panu Krzysztofowi Romaniukowi i całemu zespołowi za piękne chwile z muzyką. /Zespół ds. promocji A. Charytonow, E. Wasiluk/ 18.12.2017

"Świeć, gwiazdeczko mała, świeć!" - warsztaty ozdób u Motylków

20 grudnia w grupie II odbyły się Świąteczne Warsztaty Ozdób Bożonarodzeniowych. Zajęcia plastyczne uprzedziła mała niespodzianka- występ artystyczny i poczęstunek w postaci pierniczków przygotownych przez dzieci. Rodzice z dziećmi wykonywali przeróżne ozdoby, m. in. papierowe świeczki na spinaczach, gwiazdy betlejmskie, choinki czy nawet stroik na drzwi. Na koniec, przy blasku światełek, wszyscy wysłuchali świątecznej opowieści o Mikołaju i świętach. Mamy nadzieję, że rodzice i dzieci poczuli się magicznie. Dziękujemy za udział w warsztatach i życzymy Wesołych Świąt! /Agata Majewska Iwaniuk, Basia Grosz/ 18.12.2017

 

 

Motylki w aptece "Bliska" w Galerii Leśnej

(…)wszędzie marmur, szkło,
A za szkłem równiutko stoi
Mnóstwo różnych szklanych słoi,
Puszek z dziesięć czy piętnaście
A w nich leki, proszki, maście(…)

(Jan Brzechwa „Cudowne lekarstwo”)
W ramach realizacji tematyki zdrowotnej "Dbamy o zdrowie” 4- latki z wybrały się na wycieczkę do apteki "Bliska", w której pracuje mama naszej Laury. Podczas wizyty miały wyjątkowa okazję zobaczyć wnętrze apteki z bliska. Okazało się, że od środka apteka kryje wiele fascynujących miejsc i rzeczy. Pani Asia pokazała dzieciom różne pomieszczenia na zapleczu, w których przechowuje się. Pokazała nam również pomieszczenie w którym wykonywanuje się według specjalnych receptur leki na zamówienie. Oglądaliśmy naczynia, naklejki na receptury, maści, krople, syropy, tabletki, kolorowe plastry, które pomagają w walce z chorobą. Dzieci zobaczyły, w jaki sposób są poukładane leki. Okazało się, że bez znajomości alfabetu znalezienie niektórych byłoby bardzo trudne. Pani Asia przygotowała również zagadki dla przedszkolaków i nagrody dla całej grupy! Podczas miłej rozmowy Pani Asia przypomniała wszystkim dzieciom, że pod żadnym pozorem nie mogą bawić się lekarstwami, oraz że lekarstwa możemy brać tylko pod czujnym okiem osoby dorosłej.
Dzieci z wielkim zainteresowaniem słuchały i zwiedzały aptek uzyskując pełne informacje na nurtujące ich pytania.
Dziękujemy aptece 'Bliska'- jej wszystkim pracownikom za poświęconą nam uwagę i bardzo ciekawą wycieczkę! /Agata Majewska Iwaniuk, Basia Grosz/ 18.12.2017

Mikołajkowe świętowanie w grupie I i V

Z okazji Mikołajek grupa Motylków wraz ze swoimi paniami: Agatą Majewską-Iwaniuk, Barbarą Grosz wybrała się na wycieczkę do "Hula-Kula" w Hajnówce. Na miejscu czekało na dzieci wiele atrakcji m. in. suche baseny z piłeczkami, zjeżdżalnie, tunele, auta i gry interaktywne na dywanie. Dzieci spędziły godzinę w tej magicznej krainie zabaw ruchowych. Po wyjściu z sali wszystkie dziecięce buzie były bardzo szczęśliwe i wyglądało na to, że niektórzy jeszcze nie raz tu powrócą.
Grupa Jeżyków zabawy Mikołajkowe rozpoczęła wykonaniem pracy plastycznej "Mikołaja" , a popołudniu bawiąc się przy piosenkach i tańcach o tematyce światecznej wraz ze swoimi paniami: Mariolą Krawczyńską i Bożeną Janicką oraz rodzicami świętowała Imieniny Mikołaja. Miło spędzony czas uświetniły wspólne zdjęcia oraz prezenty zakupione przez Rodziców. Kolejnym prezentem zorganizowanym przez Rodziców w ramach MIkołajek okazało się wyjście do Centrum zabaw "Hula-Kula" w Hajnówce w którym dzieci wspaniale się bawiły i zjadły słodki poczęstunek. Serdeczne dziękujemy rodzicom za zaangażowanie się w życie grupy. 18.12.2017

Mikołaj grupie 4-5 latów

6 grudnia grupę 4-5 latków odwiedził św. Mikołaj. Długo oczekiwany gość wywołał uśmiech na twarzach przedszkolaków. Święty Mikołaj został gorąco zaproszony przez dzieci do zabawy, tańca i śpiewu. Miło spędzony czas uświetniły wspólne zdjęcia oraz prezenty rozdane przez Mikołaja. Przedszkolaki z ogromną radością zaprosiły Mikołaja na przyszły rok. Kiedy już ten wspaniały gość nas opuścił dzieci pokolorowały postać Mikołaja. 18.12.2017

MIKOŁAJKI W GRUPIE IV

6 grudnia w naszym przedszkolu wszyscy przenieśliśmy się w ,,bajkowy świat”. Nasze „Wiewióreczki” wyglądały jak małe elfy. Od rana w przedszkolu panował gwar i radość, dzieci z wielką niecierpliwością oczekiwały na przyjście niezwykłego gościa – Św. Mikołaja! Niekiedy rozbrzmiewały dzwoneczki… to oznaczało, że Mikołaj jest tuż, tuż. Wreszcie … JEST!! – PRAWDZIWY – ŚWIĘTY MIKOŁAJ! To był naprawdę niezwykły gość, który obdarował prezentami wszystkie dzieci. Przedszkolaki za otrzymane prezenty podziękowały Mikołajowi piosenkami i wierszykami. Dzieci zapraszały Go do domów oraz prosiły aby przyjechał do nich za rok. No… oczywiście obiecywały, że będą grzeczne. Na zakończenie dzieci miały jeszcze jedną niespodziankę przygotowany przez rodziców – poczęstunek. Serdecznie dziękujemy paniom: Nadziei Dragun, Marlenie Kubajczuk – Filinowicz oraz Marzannie Dunda za pomoc w przygotowaniu grupowej imprezy. Beata Środa, Ewa Horosz 18.12.2017

DNI OTWARTE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W HAJNÓWCE

Grupa IV i V skorzystała z zaproszenia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce i 27 listopada 2017r wybrała się na dni otwarte. Przybyłych gości powitał dyrektor szkoły pan Adam Chudek oraz przedstawiciele klas pierwszych z wychowawcami, którzy przygotowali krótką część artystyczną. Następnie rozpoczęło się zwiedzanie szkoły z możliwością uczestniczenia w ciekawych zajęciach: zabaw matematycznych, językowych, plastycznych oraz ruchowych z chustą animacyjną. Przyszli uczniowie zwiedzili szkołę, zobaczyli gabinet dyrektora i sekretariat, gabinet pielęgniarki szkolnej, bibliotekę, świetlicę, salę gimnastyczną oraz sale lekcyjne. Odbyły się także zajęcia ruchowe z działającymi na terenie szkoły drużynami zuchowymi. Oprócz spotkań tematycznych wzięliśmy udział w pokazie pierwszej pomocy przedmedycznej. Miłym akcentem spotkania były przygotowane dla każdego przedszkolaka drobne upominki: ołówek, kolorowanka, kartonik mleka i słodka niespodzianka. Beata Środa, Bożena Janicka 17.12.2017 x2

Audycja muzyczna „Hej kolęda, kolęda”

Hej kolęda, kolęda! Tak właśnie brzmiał‚ tytuł‚ audycji muzycznej, która odbyła się w naszym przedszkolu 5 grudnia. Kolędnicy w osobach pasterza, króla, diabełka i aniołka przybyli do przedszkolaków przy dźwiękach kolęd i pastorałek. Dzieci miały okazję poznać Bożonarodzeniowy zwyczaj chodzenia z gwiazdami i turoniem. Niektórzy z naszych milusińskich sami mogli wziąć udział‚ w inscenizacji i przez chwilę stać się pasterzem, aniołem czy królem./Zespół ds. promocji/ 17.12.2017

„W krainie pluszowego misia” – projekt edukacyjny realizowany w grupie dzieci trzyletnich

W dniach 20-24 listopada grupa 3 latków realizowała projekt edukacyjny „W krainie pluszowego misia”. Projekt miał uzmysłowić dzieciom jak ważny jest miś i jak dobrze go mieć. Celem było kształtowanie u najmłodszych poczucia konieczności szanowania zabawek. Pluszaki, a szczególnie misie pełnią ważną rolę w życiu każdego dziecka. Dzieci miały okazję do wspólnej zabawy z pluszakami. Poznały kilka piosenek, wierszy, opowiadań o misiach, w sali została stworzona "Kraina Misiów", gdzie zostały zgromadzone wszystkie misie przyniesione z domu oraz z przedszkola. Podczas realizacji projektu współpracowaliśmy z pracownikami Miejskiej Biblioteki Publicznej, które zapoznały dzieci z fragmentami książek : "Przygody Misia Uszatka", "Miś Uszatek", "Kubuś Puchatek i przyjaciele", 'Krzysiu i teatrzyk Kubusia", "Złotowłosa i trzy Niedźwiadki". Dziękujemy Pani Agnieszce i Joannie za wsparcie nas w propagowaniu wśród najmłodszej społeczności przedszkolnej literatury dziecięcej tematycznie związanej z postacią misia. Największą atrakcją dla dzieci okazał się „Wielkim balu pluszowego misia”. W tym dniu każde dziecko przyniosło swojego pluszowego przyjaciela, by razem z nim świetnie się bawić. Było wiele tańców, podskoków oraz mnóstwo uśmiechów. Na zakończenie projektu „maluszki” wykonały „misiowe ciasteczka”. To była dla dzieci największa frajda. Ciasteczka były przepyszne i bardzo nam wszystkim smakowały... /Agnieszka Charytonow, Ewelina Wasiluk/

Podsumowanie projektu regionalnego " Hajnówka- moje miasto" w Przedszkolu nr 2 w Hajnówce

Projekt był realizowany w grupie 5-6 latków, w ciągu dwóch tygodni. Jego tematyka cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród dzieci. Przygotowałyśmy dużo zdjęć , widokówek, folderów mówiących o naszym mieście. Duże znaczenie odegrał plan miasta Hajnówki, dzieci chciały znaleźć budynki które oglądały, niektóre z nich zaznaczyliśmy na planie. Codziennie układały puzzle : "Hajnówka, Kamieniec, poznajemy, promujemy", "Hajnówka Brama do Puszczy Białowieskiej". Szereg różnorodnych zajęć przybliżył dzieciom piękno naszego regionu. Prace plastyczne odzwierciedlały piękno naszego regionu. Cele które sobie założyłyśmy zostały osiągnięte. Podsumowując ten projekt, stwierdzamy, że zajęcia z tej dziedziny rozbudziły aktywność twórczą i poznawczą i cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wiele radości sprawiły dzieciom wycieczki do: Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa, gdzie dzieci mogły obejrzeć narzędzia, wyroby i urządzenia kowalskie. Dużą atrakcją Muzeum była kuźnia w której odbyła się prezentacja kucia podków oraz innych wyrobów kowalskich, odwiedziliśmy także Muzeum Kultury Białoruskiej, wystawę etnograficzną poświęconą życiu na podlaskiej wsi, sprzęty domowego użytku, sprzęty gospodarstwa, archiwalne fotografie, eksponaty pochodzące z XIX i XX wieku.
Na terenie Miejskiej Biblioteki Publicznej był zorganizowany konkurs plastyczny ' Hajnówka-moje miasto", nowością było głosowanie przez mieszkańców Hajnówki, odbiło się ono szerokim echem, co wpłynęło korzystnie na wizerunek pracy dydaktyczno- wychowawczej w naszym przedszkolu. Podsumowanie konkursu odbyło się na terenie MBP, gdzie odbyły się zajęcia edukacyjne "Hajnówka dawniej i dziś", które poprowadziła Pani Alla Gryc. Nagrody i wyróżnienia dzieciom biorącym

udział w konkursie wręczyli pan Piotr Gagan, hajnowski malarz, pani Alla Gryc i pani Iwona Raszkiewicz. Za propagowanie naszego regionu dostałyśmy podziękowania od pani Alli Gryc oraz od naszej pani dyrektor Iwony Raszkiewicz.
Dzięki realizacji tego projektu dzieci zdobyły nie tylko nowe doświadczenia, umiejętności ale udało się je zainteresować najbliższym środowiskiem i rozwijać ich tożsamość lokalną i narodową. W przedszkolu dzięki pomocy
rodziców, którzy użyczyli eksponaty zorganizowałyśmy " Kącik regionalny" Bożena Janicka, Beata Środa 15.12.2017x3

WIEWIÓRECZKI W BIBLIOTECE

Mikołajki to uroczystość, która wprowadza wszystkich w świąteczną, bożonarodzeniową atmosferę: dzieci czekają na przyjście Mikołaja i prezenty, a dorośli wspominają dzieciństwo. Jest to szczególnie uroczy i sympatyczny dzień obchodzony na cześć wspaniałego człowieka – Świętego Mikołaja.
Święty Mikołaj kojarzy się wszystkim z postacią ubraną w czerwony strój, z długą brodą i mknącymi saniami w celu obdarowywania najmłodszych. Mikołajki to czas, kiedy wspominamy świętego Mikołaja, biskupa z Miry.
W dniu 7.12.2017 roku dzieci z grupy IV spotkały się w Bibliotece Miejskiej w Hajnówce na zajęciach edukacyjnych .Pani Asia pokazała dzieciom książką „Pikotek chce być odkryty”,której autorem jest pan Tomasz Samojlik .Dzieci z zaciekawieniem oglądały książkowe ilustracje i dowidziały się,że książka nie koniecznie musi zawierać tekst,może być ilustrowana .Na propozycję pani bibliotekarki,wzorując się na książce znanego pisarza Pana Tomka wykonały własną książkę pt.”Mikołajowe przygody”Lekcja była bardzo ciekawa,dziękujemy.9.12.2017(Ewa Horosz) 15.12.2017

"Owocowe nutki" - koncert na niekonwencjonalnych instrumentach

Dnia 4 grudnia 2017r. w naszym przedszkolu swój program artystyczny wykonał muzyk Pan Andrzej Kozłowski pt. „Owocowe nutki”. Artysta zaprezentował dzieciom szereg niekonwencjonalnych, własnoręcznie wykonanych instrumentów muzycznych z warzyw i owoców. Przedszkolaki miały okazję usłyszeć jakie dźwięki kryją w sobie: marchewka, jabłko, tykwa, ogórek, papryka, pietruszka, orzechy kokosowe i włoskie, większość instrumentów powstała tuż przed występem. Sprawił on wielką radość wszystkim przedszkolakom. Dzieci także próbowały swoich sił w grze na kokosach./zespół ds.promocji/ 15.12.2017

Przedszkolaki w podróż wyruszają- Hajnówkę niebawem poznają.

Zajęcia koleżeńskie dla nauczyciela kontraktowego A. Majewskiej- Iwaniuk z udziałem przedszkolnego logopedy- pani Gieni w grupie IV i V. Celem naszych zajęć było rozbudzenie wiedzy na temat naszego miasta Hajnówki, chcieliśmy przekazać nasze ciekawostki naszym młodszym kolegom i koleżankom, zapoznać na podstawie wycieczki, gdzie byliśmy i co zwiedzaliśmy. Zabawa ruchowa w pociąg to super ćwiczenia logopedyczne, w tym pomogła nam pani logopeda. Podsumowaniem był " Kącik regionalny"- zorganizowany dzięki naszym rodzicom. Dzieci mogły dotknąć, zobaczyć na żywo z jakich urządzeń gospodarczych korzystali nasi dziadkowie . Bożena Janicka, Beata Środa 15.12.2017

MIKOŁAJKI U MALUSZKÓW

Drogi święty Mikołaju
Przybądź do nas, bo już czas.
Wszystkie dzieci Cię kochają
i serduszka biją nam.
6 grudnia 2017 r. grupę trzylatków w przedszkolu odwiedził Święty Mikołaj. „Biedroneczki” ubrane w czerwone czapeczki i jak same bardzo często podkreślały - wyjątkowo grzeczne w tym roku, z niecierpliwością oczekiwały gościa z dalekiej i mroźnej Laponii. Dzieci przygotowały Mikołajowi małą uroczystość- były wierszyki, piosenki, wspólne tańce oraz słodki poczęstunek. Przedszkolaki były bardzo szczęśliwe, rozpromienione, a kiedy znalazły się blisko św. Mikołaja – troszkę zawstydzone. Oprócz pełnego prezentów worka św. Mikołaj przywiózł ze sobą dużo uśmiechu. Rozmawiał z dziećmi, zachęcał ich, aby były grzeczne, słuchały rodziców i pań w przedszkolu. Na zakończenie Święty Mikołaj wszystkim przedszkolakom osobiście wręczał duże paczki, a w nich – dla każdego coś dobrego. /A. Charytonow, E.Wasiluk/ 15.12.2017 x2

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

Dnia 1 grudnia 2017r. w grupie trzylatków odbyła przedszkolna uroczystość – Pasowanie na przedszkolaka. Pani dyrektor Iwona Raszkiewicz wraz z paniami Agnieszką i Eweliną powitała uroczyście gości i zaprosiła do obejrzenia części artystycznej, w której maluszki wesoło prezentowały swoje umiejętności: śpiewały piosenki, tańczyły, recytowały wiersze. Po części artystycznej, dzieci obiecały: zgodnie bawić się w przedszkolu, przychodzić każdego dnia z uśmiechem, słuchać pani i pomagać kolegom, być dzielnym przedszkolakiem. Po występach odbyła się „ceremonia” pasowania przez Panią Dyrektor na dzielnych przedszkolaków symbolicznym ołówkiem. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia każdy przedszkolak otrzymał medal, dyplom oraz mały słodki upominek. Dziękujemy wszystkim rodzicom za zaangażowanie, a świeżo upieczonym przedszkolakom życzymy samych radosnych chwil spędzonych na zabawie i nauce. /A. Charytonow, E. Wasiluk/ 15.12.2017 x2

Mikołajki w grupie trzeciej

6 grudnia grupę 4-5 latków odwiedził św. Mikołaj. Długo oczekiwany gość wywołał uśmiech na twarzach przedszkolaków. Święty Mikołaj został gorąco zaproszony przez dzieci do zabawy, tańca i śpiewu. Miło spędzony czas uświetniły wspólne zdjęcia oraz prezenty rozdane przez Mikołaja. Przedszkolaki z ogromną radością zaprosiły Mikołaja na przyszły rok. Kiedy już ten wspaniały gość nas opuścił dzieci pokolorowały postać Mikołaja. 15.12.2017

Sukces Szymona

W Hajnowskim Domu Kultury 24 listopada 2017 r. już po raz trzynasty z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski odbył się Wieczór Prawosławnej Poezji Religijnej.
Przed publicznością wystąpili laureaci i osoby wyróżnione w Konkursie Recytatorskim Prawosławnej Poezji Religijnej p.t. „Poezja źródeł”, który odbył się 16 listopada 2017r. W przesłuchaniach konkursowych z naszego przedszkola wzięły udział dzieci z grupy IV- Szymon Juszczuk i z grupy V- Aleksandra Kot, Szymon Osipczuk, Marta Panasiuk, Zuzanna Radziwoniuk, które recytowały wiersze w języku rosyjskim i polskim. Przepiękne recytacje dzieci poruszyły ich rodziców, dziadków a także wszystkich słuchaczy, którzy dostrzegli piękno prawosławnej poezji.Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki.
Komisja pod przewodnictwem Ks. mitrata mgr Michał Niegierewicza, Dziekana Dekanatu Hajnowskiego występ Szymona Osipczukanagrodzila I MIEJSCEM. Gratuluję dla Szymona a rodzicom, dziadkom dziękuję za okazaną pomoc. Eugenia Kazimiruk 15.12.2017

Wizyta w schronisku"Ciapek"

24.11.2017r. dzieci z grupy "Wiewióreczki " i „Motylki”jako przedstawiciele naszego przedszkola, pojechały do schroniska dla zwierząt „Ciapek” w Hajnówce .Powodem wizyty było przekazanie zebranych darów, które dzieci systematycznie przynosiły do naszego przedszkola. Dzięki wszystkim przedszkolakom udało nam się zebrać wiele potrzebnych rzeczy dla zwierząt i schroniska. Przekazaliśmy wiele kilogramów karmy. Po terenie schroniska oprowadzili nas jego pracownicy, pokazując w jakich warunkach żyją zwierzęta..Opowiedzieli nam o zasadach funkcjonowania schroniska. W schronisku obecnie przebywa ok 120 psów, z których każdy ma swoją- najczęściej smutną historię.Dzieci z zainteresowaniem oglądały wszystkie zwierzęta, jednak najbardziej ucieszyły się, kiedy mogły pogłaskać jednego z mieszkańców schroniska-kota o imieniu "Dyrektor" Mamy nadzieję, że to nie ostatnia taka akcja i będziemy mogli co rok wspomagać zwierzęta w miarę naszych możliwości. Organizatorom wycieczki dokładnie o to chodziło, aby uwrażliwić dzieci na krzywdę zwierząt, jednym słowem wizyta w schronisku przyniosła oczekiwany rezultat i sprawiła wiele radości maluchom.Akcja ta doszła do skutku dzięki wrażliwości dzieci i ich rodziców, dlatego wszystkim serdecznie DZIĘKUJEMY!! Ewa Horosz,Barbara Grosz 28.11.2017

Hajnówka- moje miasto"

W ramach projektu edukacyjnego " Hajnówka- moje miasto"realizowanego w grupie IV i V zaplanowaliśmy wycieczkę do Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa. Dzieci mogły obejrzeć narzędzia, wyroby i urządzenia kowalskie. Dużą atrakcją Muzeum była kuźnia w której odbyła się prezentacja kucia podków oraz innych wyrobów kowalskich.Kuźnia istnieje od 1927 roku jest dziedzictwem rodziny Mierzwińskich. Eksponaty Muzeum to głównie pamiątki rodzinne, są one ciągle wzbogacane nowymi eksponatami nawiązującymi do historii i tradycji rzemiosła hutniczego. To była wspaniała lekcja z historii. 28.11.2017

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

20 października w związku z Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka przedszkolaki z grupy Motylków i Wiewiórek spotkali się na wspólnych zajęciach w celu poznania swoich praw. Na zajęciach przedszkolaki wysłuchali opowiadania pt. „Manifest Króla Maciusia”, śpiewali piosenki o prawach i ilustrowali wspólnie wiersz, wspólnie rozmawiali o swoich prawach a na koniec były wspólne zabawy z chustą animacyjną i kolorowanie rysunków przedstawiających Prawa Dziecka. Celem obchodów jest propagowanie idei praw dziecka, zwiększenie świadomości na temat istnienia Konwencji o Prawach Dziecka, uświadomienie wszystkim że dzieci mają swoje prawa i mogą z nich korzystać. (Ewa Horosz, Barbara Grosz, Agata Majewska-Iwaniuk) 28.11.2017

Wycieczka do Muzeum Kultury Białoruskiej w Hajnówce.

Tym razem w ramach realizacji projektu " Hajnówka- moje miasto" grupa IV i V wybrała się do Muzeum Kultury Białoruskiej. Chciałyśmy przybliżyć dzieciom dawne tradycje naszego regionu. Pokazać zbiory naturalne Podlasia: pomogła nam w tym wystawa pt. "Dzień za dniem", "Zanim chleb położono na stole" oraz " Życie zgodny chód". Piękne scenki pokazały nam życie na podlaskiej wsi, mogliśmy obejrzeć narzędzia domowego użytku, sprzęty gospodarstwa domowego, archiwalne fotografie, eksponaty pochodzące z XIX i XX wieku. Ciekawość dziecięca nie miała końca, zasypywały pytaniami kustosza muzeum. Następna wspaniała lekcja historii. Bożena Janicka, Beata Środa 25.11.2017 x2

WIELKI BAL PLUSZOWEGO MISIA

23 listopada 2017r. roku w naszym przedszkolu odbył się Wielki Bal Pluszowego Misia. Ach! Co to był za bal – wyjątkowo misiowy bal! Dzieci zaprosiły do przedszkola swoich pluszowych przyjaciół z którymi świetnie się bawiły. Były misiowe gry, zabawy, tańce, konkursy a także misiowe smakołyki. Dzieci wykazały się niezwykłą pomysłowością i kreatywnością samodzielnie wykonując powierzone im zadania. Wszystkie przedszkolaki pokazały, że potrafią bawić się z misiami, szanują swoje przytulanki i dużo wiedzą o życiu niedźwiadka brunatnego. Zabawa była doskonała. W „misiowej krainie” wśród piosenek, zagadek, konkursów i wszystkim co z misiami związane bawiły się dzieci ze swoimi misiami. Wszystkim dopisywał dobry humor. Szkoda tylko, że ten dzień minął tak szybko! Do domu dzieci i misie zabrały wspaniałe wrażenia. Zapraszamy do obejrzenia galerii! Zespół ds. promocji A. Charytonow, E. Wasiluk 25.11.2017 x2

Dzieci z grupi III poznają zawody mieszkańców naszego miasta

Miesiąc listopad był dla dzieci z grupy III bogaty w doświadczenia. W ramach realizacji projektu edukacyjnego „ Poznajemy zawody mieszkańców naszego miasta” przedszkolaki odwiedziły wiele miejsc różnych zakładów pracy. Zwiedziliśmy Zakład produkcyjny w Pronarze, Sąd Rejonowy w Hajnówce, Piekarnię PSS Społem, Okręgową Spółdzielnię Mleczarską, zakład krawiecki, zakład szewski, zakład fryzjerski, sklep Optyk, Gabinet Poradni Rehabilitacyjnej „Kinetyka”. Celem projektu było przybliżenie dzieciom wiadomości na temat wybranych zawodów, uświadomienie znaczenia pracy w życiu człowieka oraz wyrabianie w dzieciach szacunku do ludzkiej pracy. Przedszkolaki poznały miejsca pracy oraz narzędzia potrzebne do wykonywania danego zawodu. Dzieci z grupy Żabek bardzo dziękują wszystkim za możliwość odwiedzin, ponieważ mogły poszerzyć swoją wiedze o różnych zawodach w swoim najbliższym otoczeniu. 24.11.2017

Zabawy z Ozobotem

Dzieci z grupy IV i V miały okazję uczestniczyć w niecodziennych zajęciach z udziałem Ozobota. Małego, ale bardzo inteligentnego robota. Zdobywcy tytułu "Zabawka Roku 2016" w Polsce. Ozobot porusza się po narysowanej linii. Jej kolor nie jest mu obojętny, odpowiednia sekwencja barw daje sygnał Ozobotowi z jaką prędkością ma jechać, w którym kierunku, czy skręcić, czy zawrócić. Kod zapisany za pomocą kolorów sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla najmłodszych: nie jest potrzebna umiejętność czytania, są dość łatwe do zapamiętania, dodatkowo nawet dzieci, które bardzo nie lubią ćwiczeń graficznych, dla robocika narysują drogę z ogromną przyjemnością.
Dzięki robotowi przedszkolaki w namacalny sposób przekonują się o tym, że programowanie jest niezwykle praktyczną dziedziną, która wykorzystywana jest w każdym obszarze ludzkiego życia. Programując z wykorzystaniem Ozobotów - robotów dla dzieci, są w stanie od razu zaobserwować efekty swojej pracy, co stwarza im przyjaźniejsze warunki do przyswajania wiedzy na zajęciach z nauki programowania dla dzieci. Dzieciom zajęcia bardzo się podobały. Dziękujemy firmie EduSensa - jedynego dystrybutora na Polskę za wypożyczenie robotów Ozobot. Beata Środa, Bożena Janicka
24.11.2017

Wizyta w Bibliotece Miejskiej

W dniu 24.10.2017 roku dzieci z Grupy „Motylki” odwiedziły Bibliotekę Miejską w Hajnówce. Temat naszego spotkania to „Domowi ulubieńcy”. Na miejscu przywitała nas bardzo serdecznie Pani Agnieszka Kazberuk, która przygotowała przedszkolakom mnóstwo atrakcji. Na początku oglądaliśmy i czytaliśmy książeczki dotyczące zwierząt domowych. Dzieci opowiadali o swoich domowych lub wymarzonych zwierzakach, kolorowali obrazki psów i kotów. Dowiedzieliśmy się też co należy zrobić, aby stać się czytelnikiem biblioteki oraz jak należy się w niej zachowywać. Na koniec spotkania Pani Agnieszka przygotowała bardzo ciekawą książeczkę teatru obrazkowego KAMISHIBAI, która przedstawiła dzieciom bajkę o Psie Marudku. To była bardzo ciekawa i pouczająca wizyta. (Barbara Grosz, Agata Majewska-Iwaniuk) 24.11.2017

"Hajnówka- moje miasto" - konkurs plastyczny, rozstrzygnięty!!!

Na terenie Przedszkola nr 2 nauczycielki: Beata Środa i Bożena Janicka wyszły z propozycją organizacji konkursu o tematyce regionalnej dla dzieci 6-letnich , zaproponowały dzieciom nową technikę: szkic ołówkiem. A tematem prac były -obiekty naszego miasta. W porozumieniu z Miejską Biblioteką Publiczną na terenie biblioteki powstała wystawa prac dzieci, głosować mogli wszyscy mieszkańcy miasta , a to dzięki pani Alli Gryc, która zamieściła na witrynie Urzędu Miasta informację o konkursie i
możliwości głosowania. 13 . XI . 2017 r odbyło się uroczyste rozstrzygniecie konkursu,
honorowym gościem był Pan Piotr Gagan- malarz, znany i ceniony w Hajnówce. Dzieci z wielką ochotą zaśpiewały piosenkę z dawnych lat o Hajnówce, która zrobiła wrażenie na gościach.
" Jest na mapie Polski, miasteczko nieduże,
co mu wielki rozkwit, z powodzeniem wróżą.
Mowa o Hajnówce jak sie domyślacie,
przyjeżdzajcie do nas to się przekonacie..."

Pani Alla Gryc, nasza Pani dyrektor Iwona Raszkiewicz oraz Pan Piotr Gagan wręczyli zwycięzcą dyplomy oraz nagrody ufundowane przez sponsorów, podziękowania dostały organizatorki konkursu. To był super pomysł, wspaniałe, dopracowane prace i super współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną. Dziękujemy Pani Allu oraz wszystkim głosującym.
Nagrodzone prace:
I miejsce: Szymon Osipczuk
II miejsce: Marta Panasiuk
III miejsce: Asia Jakoniuk
- pozostałe prace zostały wyróżnione GRATULACJE!!! Bożena Janicka, Beata Środa 22.11.2017

Obchody Święta Niepodległości w Przedszkolu nr 2

W dniu 10 listopada 2017 r. w naszym przedszkolu obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości - 11 listopada. Z tej okazji wszystkie grupy zebrały się na stołówce, aby uroczyście świętować ten wyjątkowy dla Nas – Polaków dzień. Uroczystość rozpoczęła dyrektor przedszkola Pani Iwona Raszkiewicz, która powitała wszystkie zebrane dzieci, gości oraz personel przedszkola. Następnie przedszkolaki z pocztem sztandarowym na czele wspólnie odśpiewały Hymn Polski. Każda grupa wykonała na tę uroczystość kotyliony w barwach ojczystych oraz flagi. Dzieci ze wszystkich grup zaprezentowały montaż słowno – muzyczny nawiązujący do obchodów 11 Listopada: były wiersze i pieśni patriotyczne. Głównym celem spotkania było kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji oraz poznanie symboli narodowych naszego kraju. Występ przedszkolaków nagrodzony został gromkimi brawami, a ich przygotowanie, zaangażowanie, postawa patriotyczna i artystyczny talent - doceniony został przez Panią dyrektor Iwonę Raszkiewicz, która w słowach podziękowania - życzył wszystkim dzieciom dalszych sukcesów, uśmiechu i samych radosnych chwil. (Koordynatorzy: Bożena Janicka i Beata Środa) 22.11.2017 x2

Jesienne spotkanie z książką

6 listopada odbyło się w naszym przedszkolu Jesienne spotkanie z książką. Uroczyste spotkania inicjowane są cyklicznie przez Zespół ds. Promocji Czytelnictwa. Wspiera on działania przedszkola zgodnie z priorytetami wytyczonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Jesienne spotkanie z książką odbyło się w przemiłej atmosferze. Dzieci przebrały się za ulubione postacie z bajek. Na specjalne zaproszenie przybyła do nas dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, pani Alla Gryc, pani Inspektor ds. Oświaty, Kultury i Sportu, pani Jolanta Stefaniuk oraz naturalnie Dyrektor naszego przedszkola, pani Iwona Raszkiewicz.
Na początku Zespół przedstawił przygotowaną część artystyczną- przedstawienie muzyczne "Trzy świnki". Następnie, w związku z obchodzonym przez nas Międzynarodowym Dniem Postaci z Bajek, dzieci rozwiązywały zagadki słowne dot. ulubionych bohaterów. Dzieci mogły zaprezentować swoje bjeczne stroje podczas wspólnej zabawy 'Idziemy do ZOO'. Po wspólnej zabawie nadszedł czas na przeczytanie dzieciom wierszy i bajek o tematyce jesiennej. Dzieci wysłuchały utworów czytanych przez naszych gości oraz panią Dyrektor.
Nasze jesienne spotkanie dobiegało końca- podziękowaliśmy więc naszym gościom wiosennymi bukietami. Nasze przedszkolaki otrzymały zaś kosz pełen książek. Będzie to dla dzieci wspaniały prezent, bo dostarczy nie tylko rozrywki, ale również wiedzy. Po spotkaniu odbył się również poczęstunek. Jeszcze raz dziękujemy gościom za przybycie i wzięcie udziału w naszymn spotkaniu promującym czytanie.
/Zespół ds. Promocji Czytelnictwa: Bożena Janicka, Beata Środa, Barbara Grosz, Agata Majewska - Iwaniuk/ 08.11.2017

Spotkanie z leśnikiem w grupie IV i V

Dzieci z grupy IV i V odwiedził pan leśniczy, pracownik Nadleśnictwa Hajnówka, który poprowadził zajęcie w ramach tematu kompleksowego „Pomagamy ptakom i zwierzętom przygotować się do zimy”, którego celem było: zachęcenie dzieci do opiekowania się i dokarmiania zwierząt leśnych i ptaków w okresie zimy oraz kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody. Przedszkolaki oczekiwały gościa z niecierpliwością już od samego rana.
Pan leśniczy opowiadał dzieciom o lesie i mieszkających w nim zwierzętach. Podkreślił, że człowiek jest gościem w lesie i musi szanować zwyczaje gospodarzy, czyli zwierząt w nim mieszkających. Dzieci dowiedziały się także, w jaki sposób pomagać zwierzętom i ptakom przetrwać zimę. Leśniczy zainteresował dzieci swoimi opowieściami o zwierzętach i ptakach wykorzystując różne ilustracje oraz plansze edukacyjne. Miłym akcentem była przygotowana przez nauczycielki panią Bożenę i Beatę historyjka obrazkowa "O gościach co nie przyszli na ucztę" na podstawie utworu Lucyny Krzemienieckiej, którą z dużym zainteresowaniem wysłuchały dzieci oraz zaproszeni goście. Na koniec spotkania dzieci miały możliwość zadawania pytań panu leśniczemu i ochoczo z tej możliwości skorzystały. Pytania były przeróżne, ale nasz gość na wszystkie bardzo cierpliwie i wyczerpująco odpowiadał. Dzięki tym zajęciom dzieci poszerzyły wiadomości o lesie i jego mieszkańcach. Lepiej poznały zasady ochrony przyrody i opieki nad zwierzętami i ptakami w okresie zimowym. Przedszkolaki otrzymały kule energetyczne będące pokarmem dla naszych małych przyjaciół do zawieszenia w ogrodzie przedszkolnym.
Serdecznie dziękujemy panu leśniczemu i Nadleśnictwu Hajnówka za to owocne spotkanie i z niecierpliwością czekamy na kolejne. Beata Środa i Bożena Janicka 04.11.2017

Wizyta Pani Bogusi ze sklepu zoologicznego

30 października grupa II i III gościła u siebie panią ze sklepu zoologicznego "Zwierzak". Pani Bogusia przyniosła ze sobą odważnych podróżników, których dzieci przyjęły z zachwytem. Zwierzęta zawsze wzbudzają w dzieciach duże emocje. Nasze przedszkole odwiedziły: żółwie, chomik, myszki, szynszyla, królik, świnki morskie i wąż! Dzieci mogły obejrzeć i dotknąć każego zwierzaka. Była to także okazja do rozmowy na temat zachowania wobec zwierząt- dbania o nie, zachowania środków ostrożności (szczególnie wobec obcych zwierząt) oraz uświadomienie, ze zwierzęta też czują i chcą żyć. Właścicielka zaprosiła nas również do sklepu i na pewno kiedyś się tam wybierzemy. Pięknie jej podziękowaliśmy, a ona poczęstowała każdego lizakiem. Jeszcze raz dziękujemy za odwiedziny. A rodziców zapraszamy do galerii zdjęć i do sklepu Pani Bogusi :) /A. Majewska Iwaniuk, B.Grosz, J. Baczyńska/ 04.11.2017

Spotkanie z leśnikiem

Grupę trzylatków w naszym przedszkolu odwiedziła pani leśnik pracująca w Nadleśnictwie Hajnówka. Celem tego spotkania było zapoznanie dzieci z pracą leśnika. Nasz gość opowiedział, a zarazem przypomniał dzieciom o zwierzętach występujących w lesie, zaznajomił dzieci z śladami tych zwierząt, opowiedział o przygotowaniach do zimy zwierzyny leśnej. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały tych opowieści, a na zakończenie spotkania otrzymały interesujące książeczki o lesie. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze. Agnieszka Charytonow, Ewelina Wasiluk 04.11.2017

NIEZWYKLI GOŚCIE U MALUSZKÓW

W minionym tygodniu maluszki „Biedroneczki” realizowały bardzo przyjemną tematyką, a mianowicie poznały zwierzęta, które można hodować w domu. Dowiedziały się jakie zwierzątka mogą zamieszkać w naszych domach i jak należy się nimi opiekować. Najwię- kszą atrakcją była wizyta w przedszkolu niezwykłego gościa. Odwiedziła nas Pani Bogusia właścicielka sklepu zoologicznego w Hajnówce oraz jej zwierzaki takie jak: żółwie wodne i lądowe, szynszyle, króliki, chomiki , myszki. Żywe zwierzątka wzbudziły ogromne zainteresowanie, a szynszylka - Niunia była maskotką dnia - wszystkie dzieci miały ochotę mieć ją na rękach. Była to żywa lekcja dla wszystkich: dzieci oraz pań nauczycielek. /Agnieszka Charytonow, Ewelina Wasiluk/ 28.10.2017

Smacznie, zdrowo, kolorowo - zajęcia w grupie Żabek

Kształtowanie postaw prozdrowotnych jest procesem długotrwałym i zaczyna się już w przedszkolu. Dlatego mając na uwadze zdrowie naszych wychowanków nie zapominamy o organizowaniu sytuacji edukacyjnych, które promują zdrowie. Dzieci z grupy „Żabki” doskonale wiedzą, że aby być zdrowym należy się między innymi prawidłowo odżywiać. Każdy przedszkolak rozumie potrzebę spożywania dużych ilości owoców oraz warzyw. W październiku dzieci przyniosły do przedszkola marchewki i różne owoce. Z myślą o witaminkach, postanowiliśmy zrobić sok marchewkowy oraz sałatkę owocową. Jednak zanim przystąpiliśmy do pracy, dzieci zapoznały się z urządzeniem do robienia soku - sokowirówką , jego działaniem i utrwalały sobie zasady bezpieczeństwa oraz właściwym posługiwaniu się nożem. Następnie dzieci kolejno podchodziły i samodzielnie wyciskały sok z marchwi oraz same kroiły na deskach smaczne owoce. Po skończonej pracy dzieci delektowały się smakiem sałatki oraz soku. Wszystkim bardzo smakowało, ponieważ wykonany przez dzieci sok i sałatka, były bez dodatku cukru i bez konserwantów./ Barbara Kiślak, Joanna Baczyńska/28.10.2017

Wizyta w Urzędzie Pocztowym 

Dnia 18.10.2017r. przedszkolaki z grupy II „Motylki” i IV „Wiewiórki” odwiedziły Urząd Pocztowy w Hajnówce w celu poznania pracy na poczcie i wyrabiania szacunku do pracy ludzi w różnych zawodach. Bardzo serdecznie przywitała nas Pani Anna Nowicka, która troskliwie się nami zajęła i oprowadziła po różnych zakątkach budynku. Dzieci zapoznały się z wyglądem poczty, jej wyposażeniem i urządzeniami. Na początku byliśmy w miejscu, gdzie segreguje się listy. Widzieliśmy specjalne półeczki, a także duże worki, w których znajdowały się posortowane listy. Poznały różne rodzaje listów i drogę jaką pokonują zanim trafią do naszych domów. Przedszkolaki utrwaliły znajomość swojego nazwiska, imienia, adresu domowego. Pani Anna opowiedziała również dzieciom o trudnej pracy listonosza i innych pracowników poczty. Otrzymaliśmy również prezenty, za które serdecznie dziękujemy. Teraz wiemy już, że praca na poczcie jest bardzo ciekawa i potrzebna.
Na koniec naszej wycieczki kupiliśmy pocztówkę, znaczek i napisaliśmy kartkę do naszego zaprzyjaźnionego przedszkola RED BUS KIDS w Hajnówce. Wycieczka okazała się bardzo interesująca, a dzieci wracały do przedszkola z bagażem miłych wrażeń. Teraz na temat pracy Urzędu Pocztowego wiedzą już prawie wszystko. Serdecznie dziękujemy za miłe przyjęcie. (Barbara Grosz, Agata Majewska-Iwaniuk, Ewa Horosz) 28.10.2017

Obchody 'Dnia Bez Skarpetek' z dziećmi z Przedszkola Nr 1

20 października obchodziliśmy w grupie Motylków Dzień Bez Skarpetek. Taką zabawną nazwę ma dzień, w którym możemy ze szczególną uwagą poćwiczyć nasze stopy. W odwiedziny przyszła do nas grupa 5-ciolatków z Przedszkola Nr 1. Obchody tego dnia były chuczne: najpierw poznaliśmy swoje imiona jednocześnie podając sobie stopami piłkę. Był też integracyjny taniec- przyklejaniec. Następnie dzieci miały do pokonania długi tor przeszkód, ale była zabawa! Po torze przyszedł czas na sensoryczne doznania naszych stopek. Można było przejść się bosymi stopami po gazetach, watolinie, folii bąbelkowej, a także lisciach, kasztanach i mchu! Atrakcją była również bitwa na gazetowe kulki, które można było rzucać tylko stopami. Na koniec zajęć relaksowaliśmy się przy muzyce. Bardzo dziękujemy grupie Pani Moniki za przybycie do naszego przedszkola i za piękny prezent- Milleniaka- Skarpeciaka. Liczymy na kolejne spotkania! /Agata Majewska-Iwaniuk, Barbara Grosz/ 28.10.2017 x2

Wycieczka motylków do Pasmanterii

19 października grupa Motylków wybrała się do sklepu 'Pasmanteria', gdzie pracują mama Antosia i mama Arka. Panie opowiedziały o sklepie i usługach jakie prowadzą. Pokazały jak się szyje na maszynie do szycia i do owerloku. Przedstawiły dzieciom małego robota- żelazko parowe. Na koniec zrobiły również niespodziankę dla wszystkich! Każde z dzieci dostało naszywkę z własnym imieniem wyhaftowanym przez panie i coś słodkiego. Bardzo dziękujemy paniom za pokazanie nam swojego miejsca pracy. /A. Majewska Iwaniuk, B. Grosz/ 28.10.2017

Witaminki, witaminki dla chłopczyka i dziewczynki, wszyscy mamy dziarskie minki, bo zjadamy witaminki !!!
- zajęcia kreatywne w grupie IV i V.

Od samego rana zaczęły się przygotowania: gromadzenie owoców, warzyw przynoszonych przez dzieci z domów,ogromne zaangażowanie rodziców, którzy postarali się o dorodne i różnorodne owoce i warzywa. W łazience ruch i zamieszanie, trzeba dokładnie wymyć ręce, a potem przystąpić do bezpiecznego krojenia owoców i warzyw pod czujnym okiem nauczycielek. Grupa IV z panią Beatą przygotowywała owoce na koktajl owocowy, dzieci zapoznały się z urządzeniem " sokowirówka"oraz z bezpieczną obsługą. Grypa
V z panią Bożeną miała za zadanie pokroić warzywa i owoce na sałatkę wielowarzywną, sześciolatki już wcześniej zapoznały się z bezpiecznym posługiwaniem się nożem, więc nie było problemu. Wspólna, zgodna praca dała super efekt. Koktajl owocowy oraz sałatka wyśmienicie smakowała, dokładki znikały z talerzy, kubków. Zaprosiliśmy na poczęstunek Panią Dyrektor- smacznego!
Bożena Janicka, Beata Środa 20..10.2017

ZABAWY Z KASZTANAMI W GRUPIE „WIEWIÓRECZKI”

W dniu 17 października 2017r.w naszej grupie bawiliśmy się kasztanami. Sortowaliśmy dodawaliśmy i odejmowaliśmy,ozdabialiśmy kasztanami nasz dywan w sali,śpiewaliśmy piosnkę „Kasztankowa gra”,wykonaliśmy „Szal Pani jesieni”z przyniesionych z parku liści.Bawić się możemy poprzez sortowanieSortowanie i tworzenie zbiorów to bardzo fajna i edukacyjna zabawa. Szczególnie, gdy nie sugerujemy dziecku reguły porządkującej dany zbiór. Zazwyczaj dzieci dzielą kasztany na małe i duże, ale nie brak też bardziej zaskakujących pomysłów, np. całe i pęknięte, z plamkami, błyszczące i suche, pomarszczone, ładne i brzydkie. Dodawanie na przykładzie kasztanów Na poziomie konkretnym, świetna sprawa. Wystarczy przeliczyć elementy, potem przesunąć, znowu przeliczyć. Dzieci mogą stosować kasztany w celu sprawdzania poprawności swoich działań. Porównać można wielkość, liczebność, masę i wiele innych parametrów.Świetne są również zabawy sensoryczne Kasztany są bardzo przyjemne w dotyku. Każdy z nas chętnie podniesie kasztan z chodnika, by choć chwilę pościskać je w dłoni.,można je gnieść,podrzucać,turlać(Ewa Horosz) 20..10.2017

Ile wiecie o przyrodzie?

U nas zawsze jest wesoło!!! Zabawy w przedszkolu w grupie V " Jeżyki"- " Ile wiecie o przyrodzie?"
Celem naszych zajęć jest, rozwijanie twórczej aktywności dzieci, pobudzanie otwartości i spontaniczności w wyrażaniu własnych myśli, pomysłów i emocji. Zdobywanie wiedzy o : owocach, warzywach, zabawy matematyczne, aktywne uczestnictwo w wykonaniu kukiełek z warzyw, owoców. A przede wszystkim: mamy dobry humor, lubimy jeść owoce i warzywa, lubimy się wesoło bawić, nie lubimy nudy. Bożena Janicka 20..10.2017

JESIEŃ MA TYLE MAGII…-wycieczka grupy czwartej

16 października 2017 r. dzieci z grupy „Wiewióreczki”wybrały się na wycieczkę do parku . Celem naszego wyjścia było przybliżenie środowiska przyrodniczego. Jesień to wspaniała pora roku, która sprawia, że park jest miejscem odkryć i bogactwem darów natury. Dzieci obserwowały drzewa i krzewy rosnące w parku. Nazywały je, dzieliły je na drzewa liściaste i iglaste. Zwróciliśmy uwagę na różnice w wyglądzie liści. Określaliśmy kształt, barwę i ich wielkość. Podziwialiśmy jesienny koloryt. Przedszkolaki obserwowały oznaki jesieni. W parku szukaliśmy skarbów jesieni i znaleźliśmy je. Szczególną radość dzieciom sprawiało podrzucanie opadłych liści oraz układanie z nich własnych kompozycji. Najwięcej pozytywnych emocji dostarczyło dzieciom bieganie w stosach jesiennych,szumiących liści. Z zebranych skarbów,które zanieśliśmy do przedszkola powstaną jesienne prace. Piękna złota polska jesień zagościła u nas na dobre. Wystarczyło się tylko rozejrzeć w parku, aby można odnaleźć oznaki tej najbardziej kolorowej pory roku Wycieczka uwrażliwiła dzieci na piękno jesiennego krajobrazu oraz poszerzyła wiedzę na temat ekosystemu jakim jest park.(Ewa Horosz) 20..10.2017

Co nam daje " Jesień"

Wycieczka do parku, na dworzec kolejowy, deptakiem przy stawie i do przedszkola .
Grupa IV i V korzystając ze wspaniałej pogody "Piękna Złota Jesień" wybrała się na wycieczkę w poszukiwaniu przygód: dobrego humoru, dobrej zabawy, obserwacji no i ... darów Jesieni. Spacer sprawił dzieciom dużo radości, wszystko ich interesowało: kolorowe liście, żołędzie, kasztany, bezpieczne wejście na wiadukt- piękne widoki, przy drzewach ogrom kasztanów w kolczastych ubrankach. Na deptaku przy stawie przywitały nas kaczki, które wygrzewały się na słońcu, było ich bardzo dużo- dzieci zachowały ciszę, aby je nie spłoszyć. W przedszkolu swoje bogate zbiory umieściliśmy w " Kąciku przyrody", wykorzystaliśmy je tworząc " Jesienne cudeńka", które ozdobiły nasze przedszkole.  " Pozdrawiamy tych którzy lubią się wesoło bawić"- Bożena Janicka, Beata Środa 20..10.2017

Audycja muzyczna „Jestem sobie Podlasianka”

Dnia 4 października odbyła się w naszym przedszkolu audycja muzyczna „Jestem sobie Podlasianka” w wykonaniu studia artystycznego „Arte Muza” z Białegostoku. Jej celem było zapoznanie dzieci z bogatym, regionalnym dziedzictwem muzycznym oraz przybliżenie ciekawostek dotyczących naszego regionu oraz stroju ludowego. W audycji wystąpiły następujące instrumenty: skrzypce, kontrabas, akordeon oraz instrumenty perkusyjne. Wszystkim bardzo się podobało. /Zespół ds. promocji/ 17.10.2017

Dzień Przedszkolaka w grupie pierwszej

Dnia 22.09.2017r. nauczycielki grupy trzylatków i sześciolatków zorganizowały dla swoich wychowanków imprezę z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka pod hasłem ,,Ja i ty". Celem jej było: dostarczenie dzieciom okazji do świętowania, wesołej zabawy i czerpania radości z bycia przedszkolakiem oraz integrowania się i nawiązywanie bliższego kontaktu między dziećmi młodszymi i starszymi. Dzieci z obu grup zaprezentowały piosenki, wspólne tańce i pląsy. Przedszkolaki świetnie się bawiły, na zakończenie zostały zaproszone do wspólnego poczęstunku owocowo - warzywnego.Przygotowały: Barbara Dmitruk, Ewa Anchimiuk 12.10.2017

SMACZNIE I ZDROWO U BIEDRONECZEK

 

Jednym ze sposobów dbania o zdrowie jest prawidłowe odżywianie się. Dnia 5 października 2017r. w grupie „Biedroneczek” było przesmacznie, a przede wszystkim zdrowo! Podczas zajęć własnoręcznie przygotowaliśmy pyszną, witaminową sałatkę owocową. Były jabłka, gruszki, banany, mandarynki, winogrona, kiwi oraz śliwki. Przedszkolaki poznały wartości odżywcze niektórych owoców oraz przekonały się, że zdrowe jedzenie może być również smaczne. Efektem końcowym wspólnej pracy było próbowanie i smakowanie własnych wyrobów. / A. Charytonow, E. Wasiluk/ 12.10.2017

Autochodzik w naszym przedszkolu

Na początku października naszych przedszkolaków odwiedzili funkcjonariusze i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. Funkcjonariusze rozmawiali z najmłodszymi o bezpiecznych zachowaniach w codziennym życiu. Zwracali dzieciom uwagę zwłaszcza na prawidłowe poruszanie się po drodze i uczyli jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię oraz zwracać uwagę na to, co dzieje się wokół nich, aby unikać niebezpieczeństw. Doskonałą pomocą dydaktyczną, z której korzystają policjanci w czasie zajęć jest „Autochodzik”. Pozwala on uczyć prawidłowych zachowań na drodze poprzez zabawę. Wykorzystany w zajęciach zestaw drogowy (mata, znaki, sygnalizacja świetlna i samochodziki) wzbudza wielki entuzjazm wśród uczestniczących w zajęciach, a jednocześnie poprzez zabawę uczy jak stać się bezpiecznym użytkownikiem dróg. O bezpieczeństwie nigdy za wiele, liczymy zatem na kolejne spotkania. /Grono Pedagogiczne/ 12.10.2017

Wycieczka na skrzyżowanie grup II i III

Bezpieczna droga do przedszkola to bardzo ważna sprawa, wiedzą o tym wszystkie dzieci. Dnia 10. 09. 2017r. odwiedzili nasze przedszkole pracownicy Policji , z którymi przedszkolaki z grupy II i III wybrały na spacer na skrzyżowanie ulic. Dzieci uczyły się zasad obowiązujących na skrzyżowaniu bez sygnalizacji świetlnej. Przedszkolaki obserwowały również znaki drogowe znajdujące się w pobliżu przedszkola i próbowały je nazwać. Na zakończenie wizyty, pan Policjant zademonstrował dzieciom wyposażenie radiowozu policyjnego. Szczególną frajdę sprawiła dzieciom możliwość siedzenia na miejscu kierowcy w wozie policyjnym.
Joanna Baczyńska, Barbara Kiślak, Agata Majewska-Iwaniuk 04.10.2017

Akcja „Sprzątanie Świata”

Już od wielu lat przedszkolaki z Przedszkola nr 2 w Hajnówce wraz z nauczycielkami biorą czynny udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata". W dniu 29 września nasze przedszkolaki z grup: Wiewiórki, Żabki, Jeżyki i Motylki na czele, których stały nauczycielki w atmosferze emocjonalnego zaangażowania uczestniczyły w akcji i oczyszczały z odpadów najbliższą okolicę – Park na ul. Dworcowej i oczywiście okolice terenu przedszkolnego. Samo sprzątanie poprzedzone było zajęciami dotyczącymi segregowania odpadów komunalnych i recyklingu, które zainspirowały dzieci do działań mających na celu dbanie o nasze środowisko. Przeprowadzono również pogadankę na temat zasad bezpieczeństwa oraz głównych celów akcji. Dzieci były pełne entuzjazmu, prześcigały się w noszeniu worków. „Uzbrojone" w rękawice ochronne i plastikowe worki na odpady przemierzały znajomą im okolicę. Mimo, że zmobilizowani naszymi działaniami mieszkańcy dbają o swoje posesje, śmieci niestety nie brakuje. Wyrzucają je przypadkowi przechodnie. Po akcji przedszkolaki zapytane, jakich odpadów było najwięcej, odpowiedziały, że puszek, butelek i folii. Wszystkie zapełnione worki włożyły do wielkiego kosza. Czynny udział w akcji dał im do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko, o czystość otoczenia i jakie mogą być negatywne skutki zaniechania tych działań w przyszłości. Od dziś będą pamiętały, że należy dbać i szanować naszą przyrodę. Wszyscy uczestnicy tegorocznej akcji „Sprzątania świata” wyrazili nadzieję, iż ich praca nie pójdzie na marne, a kolejna będzie mniej obfita w porozrzucane śmieci./ Barbara Grosz/ .10.2017

Każdy czyścioch Ci to powie, mycie to jest samo zdrowie - cykl zajęć w grupie Żabek

Przez cały tydzień przedszkolaki z grupy III - Żabek rozmawiały o czystości. Zamierzeniem wychowawczo – dydaktycznym zajęć w tym tygodniu było: kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych: mycie rąk, twarzy, zębów; kształtowanie nawyku utrzymywania ładu i porządku w miejscu zabawy i pracy, dbałość o zachowanie czystości oraz przezwyciężanie uczucia lęku przed stomatologiem. Dzieci odwiedziły gabinet stomatologiczny, chętne pozwoliły sobie na przegląd zębów. Bardzo interesujące było ujrzenie na monitorze, jak wygląda chory ząbek. Wspólnie uczestniczyliśmy w akcji Sprzątania Świata, która mała za zadanie wyrobić już u przedszkolaków nawyk dbania o przyrodę. Odbyła się również wycieczka do Biblioteki na zajęcia literacko – plastyczne „Porządki misia”, gdzie poruszony został problem czystości w literaturze dziecięcej. Ponadto dzieci wysłuchały utwór pt. „Mikroby”, gdzie poruszony został temat o drobnoustrojach, a dzieci poszukiwały odpowiedzi na pytanie, jak się przed nimi bronić, „Lala czyścioch – lala brudas”- celem zajęć było dostrzeganie szczegółów, różnic w wyglądzie, opowiadanie o obrazkach, porównywanie ich z treścią wiersza, „Przybory toaletowe” – wskazywanie przyborów toaletowych potrzebnych do pielęgnacji wyróżnionych części ciała, cel: rozumienie potrzeby dbania o higienę w konkretnych sytuacjach./ Barbara Kiślak, Joanna Baczyńska/ 29.09.2017

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA W PRZEDSZKOLU NR 2

20 września to dzień ważny dla wszystkich przedszkolaków w całej Polsce bowiem Sejm przyjął uchwałę ustanawiającą ten dzień Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka. Święto to zostało ustanowione, by podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci i ma przyczynić się do popularyzacji wychowania przedszkolnego. Przedszkole nr 2 obchodzi to święto rokrocznie od 4 lat.
Przedszkolaki z naszego przedszkola obchodziły uroczyście swoje święto 26 września. Wzięły w nim udział dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych. W tym dniu wszystkie dzieci dotarły do przedszkola z pięknym uśmiechem i dobrym humorem. Radosny czas Nasi podopieczni spędzili przede wszystkim na świeżym powietrzu, a pogoda była cudowna. Zabawom i uśmiechom nie było końca. Z tej okazji pani dyrektor Iwona Raszkiewicz złożyła najserdeczniejsze życzenia wszystkim przedszkolakom i odczytała list skierowany do dzieci od Marka Michalaka Rzecznika Praw Dziecka. Zabawom nie było końca. Było wesoło i kolorowo. Dzieci śpiewały ulubione piosenki i brały udział w różnych konkursach i zabawach integracyjnych. Po uroczystym odczytaniu listu przez panią dyrektor i oficjalnym przywitaniu wszystkich przedszkolaków , dzieci złożyły przysięgę przedszkolaka. Mamy nadzieję że ten dzień na długo pozostanie w pamięci każdego przedszkolaka. Impreza udała się znakomicie! Przyniosła ogromną radość i niezapomniane wrażenia. Był to dzień wspólnego przeżywania radości, współdziałania w propagowaniu i rozpowszechnianiu nowoczesnego wychowania przedszkolnego /koordynatorki E.Horosz,B.Kiślak/
24.09.2017

Grupa IV i V z wizytą w Zamiejscowym Wydziale Leśnym Politechniki Białostockiej w Hajnówce.

15 września 2017r przedszkolaki z grupy IV i V odwiedziły Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce by obejrzeć wystawę grzybów występujących w Puszczy Białowieskiej oraz wzięły udział w zajęciach edukacyjnych zorganizowanych przez Białowieski Park Narodowy. Z wielkim zainteresowaniem przyglądały się zarówno prawdziwym grzybom, jak i ich modelom, łudząco przypominającym oryginały. Dzieci z uwagą słuchały informacji udzielanych im przez Panie: Joannę Bober oraz Hannę Schmidt, które oprowadzały je po wystawie. Przedszkolaki dowiedziały się jak odróżnić grzyby jadalne od trujących, jak je zbierać lub dlaczego nie należy niszczyć grzybów, nawet tych niejadalnych. Było to bardzo pouczające spotkanie. Beata Środa i Bożena Janicka 24.09.2017