ROK SZKOLNY 2022/2023


ZESPÓŁ "PEREŁKI" LAUREATEM III MIEJSCA KONKURSU "BIAŁORUSKA PIOSENKA"
W BIELSKU PODLASKIM I II MIEJSCA W HAJNÓWCE

Miło nam poinformować, iż 22 maja 2023r. w Bielskim Domu Kultury w Bielsku Podlaskim odbyły się eliminacje centralnego konkursu „Piosenki Białoruskiej”, w którym zespół "Perełki" z naszego przedszkola zajął III miejsce. Organizatorem konkursu było Towarzystwo Kultury Białoruskiej w Białymstoku oraz Bielski i Hajnowski Dom Kultury. Nasz zespół został zakwalifikowany do eliminacji centralnych, dzięki zdobyciu II miejsca w eliminacjach rejonowych konkursu w Hajnowskim Domu Kultury ( 17 maja 2023r.). Serdecznie gratulujemy wspaniałego występu!!! Zespół "Perełki" działa pod kierunkiem Pań-Agnieszki Charytonow i Eugenii Kazimiruk.

Opis galerii zdjęć:
Zdjęcia ukazują zespół "Perełki" podczas udziału w eliminacjach rejonowych i centralnych konkursu "Białoruska piosenka" w Hajnówce i Bielsku Podlaskim.

 

 

Brzęcząca gimnastyka buzi i języka- grupowe zajęcia logopedyczne w najmłodszej grupie

Najmłodsze dzieci na kolejnych zajęciach logopedycznych o tematyce owadów na majowej łące miały możliwość wspólnego wąchania kwiatów, latania i brzęczenia oraz wzbogacania wiedzy na temat owadów żyjących na łące. Na samym początku zajęć były ćwiczenia artykulacyjne warg i języka z pszczółką Basią. Następnie w trakcie zabawy oddechowej "Z kwiatka na kwiatek" dzieci za pomocą słomki przenosiły sylwety pszczół z kwiatka na kwiatek zbierając pył kwiatowy. Na koniec bawiliśmy się przy piosence ruchowo- naśladowczej "Leci pszczoła", która dzieciom bardzo się spodobała. W trakcie proponowanych zabaw dzieci rozwijały umiejętność prawidłowego oddechu, koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową oraz usprawniały aparat mowy.
/logopeda Mariola Krawczyńska/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy I "Puchatki" w trakcie proponowanych zabaw logopedycznych o tematyce owadów na majowej łące.

 

Wycieczka "Sówek" do gabinetu pielęgniarki szkolnej

Dnia 15.05.2023 roku grupa 3-4 latków z naszego przedszkola uczestniczyła w wycieczce do gabinetu pielęgniarki szkolnej. Podczas tego spotkania dzieci dowiedziały się, jak należy dbać o zdrowie oraz jak zdrowo odżywiać się, aby nie chorować. Pani pielęgniarka w ciekawy sposób opowiedziała dzieciom o swojej pracy i zaprezentowała podstawowy sprzęt, którym posługuje się na co dzień. Pokazała, jak mierzy się temperaturę, ciśnienie, bada wzrok, bandażuje rękę, nogę. Przedszkolaki dowiedziały się też na czym polega praca pielęgniarki oraz zdobyły wiedzę na temat profilaktyki prozdrowotnej. Przedszkolaki również miały okazję dowiedzieć się, co znaczy określenie „prawidłowa postawa ciała” oraz o tym, czego należy unikać aby mieć piękną sylwetkę.
/E.Horosz, E.Wasiluk/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach znajdują się dzieci z grupy II w gabinecie pielęgniarki szkolnej. Na kolejnych zdjęciach pani pielęgniarka waży i mierzy dzieci, zapoznaje z wyposażeniem apteczki.

 

Realizacja projektu edukacyjnego "Poznajemy zawody naszych rodziców" w grupie V

Dzieci są ciekawe świata, interesują się pracą zawodową członków swojej rodziny, co uwidocznione jest w ich spontanicznych zabawach oraz opowieściach. Dzielą się one informacjami z innymi dziećmi. Głównym założeniem tego projektu było poszerzenie wiedzy naszych podopiecznych na temat różnych zawodów. Bardzo ważną rolę w tych zajęciach odegrali zaproszeni goście (ratownik medyczny, pielęgniarka, położna) oraz zorganizowane wycieczki (na Policję, do Straży Pożarnej, Biblioteki ), których celem było poznanie specyfiki pracy poznanych zawodów. Do utrwalania wiedzy wykorzystane zostały zabawy dydaktyczne, tematyczne oraz ruchowe. Zajęcia urozmaicone zostały przeróżnymi pomocami dydaktycznymi, opowiadaniami, wierszami, ilustracjami oraz przyrządami związanymi z danym zawodem.
/Joanna Baczyńska, Justyna Rybaczuk/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy V biorące udział w projekcie edukacyjnym pt. "Poznajemy zawody naszych rodziców". Zdjęcia ukazują dzieci uczestniczące w zajęciach z ratownikiem medycznym, pielęgniarką i położną. Kolejne zdjęcia przedstawiają udział dzieci wraz z paniami w wycieczkach: na Policję, do Straży Pożarnej i Biblioteki.

 

Alarm – czyli próbna ewakuacja w przedszkolu!

W dbałości o bezpieczeństwo przedszkolaków, w dniu 18.05.2023r. o godz. 10.00 zostały przeprowadzone w naszym przedszkolu praktyczne ćwiczenia ewakuacji dzieci i pracowników z budynku przedszkola. O organizacji alarmu poinformowano wcześniej Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce oraz przedstawiciela Urzędu Miasta Hajnówka. Za właściwy przebieg ćwiczeń odpowiadał dyrektor przedszkola, natomiast akcja odbywała się we współpracy i pod czujnym okiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Hajnówce. Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji – szybkiej, zorganizowanej i pozbawionej elementów paniki. Na umówiony sygnał dźwiękowy zgodnie z Procedurą ewakuacji wszyscy sprawnie i bezpiecznie opuścili budynek przedszkola wyjściami ewakuacyjnymi. Cała akcja przebiegała bez zakłóceń. W czasie 1 minuty i 25 sekund wszystkie sale przedszkolne i pomieszczenia administracyjno - gospodarcze pozostały puste. Po złożeniu raportu w „Punkcie zbiórki" w ogrodzie przedszkolnym przez poszczególne wychowawczynie dla Pani dyrektor Iwony Raszkiewicz wynikało, że wszyscy pracownicy i personel pomocniczy oraz przedszkolaki opuściły rejon zagrożony. W próbnej ewakuacji wzięły udział wszystkie obecne w tym dniu dzieci z pięciu grup przedszkolnych oraz cały personel placówki - osób dorosłych. Przed budynkiem przedszkola czekała na dzieci miła niespodzianka - samochód ratowniczy Straży Pożarnej, który wzbudził ogromny zachwyt. Ćwiczenia tego typu są bardzo potrzebne, gdyż odgrywają dużą rolę społeczną.
Dyrektor Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka - mgr Iwona Raszkiewicz oraz wszystkie nauczycielki

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są wszystkie dzieci z poszczególnych grup przedszkolnych wraz ze swoimi paniami oraz cały personel admisnistracyjno- gospodarczy w trakcie ćwiczeń próbnej ewakuacji z przedszkola pod czujnym okiem strażaków z OSP w Hajnówce.

 

Teatr Profilaktyczny Edukacja i Animacja "Magik" pt. "Jak szlechetność i praca w szczęście się obraca"

16 maja 2023r. nasi przedszkolacy obejrzeli przedstawienie Teatru Magik pt: „Jak szlachetność i praca w szczęście się obraca”. Bohaterami spektaklu są dwaj bracia – książęta, którzy są potencjalnymi spadkobiercami tronu. Jednak różnią się charakterem; młodszy jest dobroduszny i pracowity. Starszy natomiast jest leniwy i wyniosły. Młodzieńcy przeżywali różne przygody w swoim życiu, stawali przed wyborami i dylematami. Jednak zawsze ten młodszy kierował się sercem i wybierał właściwą drogę, dlatego on został nowym królem. Dzieci z zapartym tchem śledziły losy bohaterów, ponieważ bajka uczyła, iż warto być dobrym człowiekiem, gdyż dobro powraca.

Opis galerii zdjęć: Na zdjęciach widoczne są dzieci z wszystkich grup przedszkolnych oraz aktorzy, którzy grają rolę braci w przedstawieniu pt. "Jak szlachetność i praca w szczęście się obraca".

 

 

Zapisy dzieci do przedszkola na grupę dyżurującą

Dyrektor Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce informuje o zapisach dzieci na wakacyjny dyżur w miesiącu sierpień 2023r. Poniżej znaduje się tabelka z harmonogramem dyżurów hajnowskich przedszkoli w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2023r. oraz pliki z dokumentami do pobrania.

Przypominam jednocześnie, o procedurze obowiązującej przy zapisach dzieci do przedszkola na okres wakacji:

1. Zapisy na grupę dyżurującą trwają w okresie od 15 maja do 26 maja bieżącego roku.
2. Rodzice (opiekunowie prawni) dokonują zapisu dziecka na dyżur wakacyjny bezpośrednio u dyrektora wybranego przedszkola w wyżej określonym terminie, bądź pobrane dokumenty: wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny z klauzulą informacyjną ze strony internetowej przedszkola przesyłają skanem na pocztę elektroniczną placówki na adres:przedsz2@wp.pl
3. Do wniosku należy dołączyć własnoręcznie napisane oświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców wraz z podpisami.

HARMONOGRAM DYŻURÓW HAJNOWSKICH PRZEDSZKOLI W OKRESIE OD 1 LIPCA DO 31 SIERPNIA 2023r.

Lp.

Termin dyżuru

Nazwa przedszkola

Adres

Telefon


1.


1- 31 lipiec 2023


Przedszkole nr 1


ul. Jagiełły 7


ul. 682 25 802.


1- 31 lipiec 2023


Przedszkole nr 5ul. Reja 285 682 29 99


3.


1- 31 sierpień 2023


Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka


ul. Warszawska 2


85 682 21 484.


1- 31 sierpień 2023


Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi


ul. Rzeczna 385 684 35 05

Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny (pobierz_plik)
Klauzula informacyjna RODO (pobierz_plik)

Dyrekor Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce
mgr Iwona Raszkiewicz

 

Realizacja projektu edukacyjnego „Czyste powietrze wokół nas" w grupie III i IV

W roku szkolnym 2022/2023 Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce przystąpiło do realizacji ogólnopolskiego programu "Czyste powietrze wokół nas". Akcję zorganizował PSSE w Hajnówce. Program był realizowany w grupie III i IV. Celem programu było:
• uczenie dzieci szacunku do otaczającego świata
• zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego
• wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymu
• zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
W przedszkolu odbyły się cykle zajęć dydaktycznych skierowanych do dzieci składających się z 5 zajęć warsztatowych. Zajęcia warsztatowe obejmowały tematykę, która pozwoliła uczestnikom poznać czynniki mające wpływ na zdrowie, dostrzec szkodliwość palenia tytoniu i skutki działania dymu tytoniowego na organizm ludzi oraz pozwoliła przyjąć właściwą postawę wobec zagrożenia nikotynowego /biernego palenia/. Realizacja Programu oparta była na aktywizujących formach i metodach pracy. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły we wszystkich zajęciach, wykazywały zainteresowanie, chętnie współpracowały w zabawach ruchowych i zajęciach plastycznych.
/Beata Środa, Mariola Krawczyńska, Agnieszka Charytonow, Małgorzata Palenceusz/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy III i IV uczestniczące w zajęciach edukacyjnych w ramach realizacji projektu edukacyjnego "Czyste powietrze wokół nas".

 

Wycieczka grupy III do Straży Pożarnej

W maju dzieci z grupy III wybrały się na wycieczkę edukacyjną do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce, gdzie znajduje się sala „Ognik”. Jest to sala edukacyjna przygotowana dla dzieci. W sali edukacyjnej „Tygryski” mogły poznać: trudną i niebezpieczną pracę strażaka, zasady zachowania się w domu i w przedszkolu podczas wystąpienia pożaru oraz zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej. Utrwalili numery telefonu do Straży Pożarnej - 998 oraz europejski numer alarmowy – 112. Wielką atrakcją dla wszystkich było wejście do „Specjalnego pokoju”, w którym przedszkolaki mogły przećwiczyć zachowanie się w czasie zadymienia pokoju. Następnie dzieci obejrzały nowoczesny sprzęt, jakim posługują się strażacy w swojej codziennej pracy, ratując ludzi z pożarów czy wypadków. Z wycieczki dzieci wróciły pełne niezapomnianych wrażeń.
/Beata Środa, Mariola Krawczyńska/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy „Tygrysków” uczestniczące w wycieczce do Straży Pożarnej.

 

Wizyta "Króliczków" w Miejskiej Bibliotece Publicznej

Podczas Tygodnia Bibliotek dzieci z grupy "Króliczków" wybrały się na zajęcia do pobliskiej Czytelni. Dzieci dowiedziały się, jak powstaje książka i skąd biorą się książki w bibliotece. Ponadto dzieci obejrzały najciekawsze wydawnictwa w księgozbiorze, a na koniec otrzymały Album Czytelnika. Bardzo dziękujemy za miłe spotkanie. Do zobaczenia niebawem.
/Małgorzata Palenceusz, Agnieszka Charytonow/

Opis galerii :
Na zdjęciach widoczne są dzieci z grypy IV podczas zajęć w Czytelni.

 

 

Informacja o postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce
na rok szkolny 2023/2024

Dyrektor Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka przy ul. Warszawskiej 2 w Hajnówce ogłasza nabór uzupełniający na wolne miejsca w Przedszkolu nr 2 im. Kubusia Puchatka na rok szkolny 2023/2024 w dniach 04 maja -18 maja 2023r.

Dyrektor Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka
mgr Iwona Raszkiewicz

Zasady postępowania rekrutacji uzupełniającej (pobierz plik)
Wniosek z załącznikami (pobierz plik)
Klauzula informacyjna RODO (pobierz plik)
Zarządzenie Nr 11/2023 z dnia 23 stycznia 2023 roku (pobierz plik)
Uchwała w sprawie kryteriów rekrutacji (pobierz plik)

 

WYPRZEDŹMY CUKRZYCĘ TYPU 1

Prewencyjne badania populacyjnego wczesnego wykrywania cukrzycy typu 1 u dzieci w okresie bezobjawowym w województwie podlaskim.

Drodzy rodzice, w związku ze stale rosnącą ilością pacjentów z cukrzycą typu 1 (DM1), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku realizuje program wczesnego wykrywania cukrzycy typu 1 u dzieci w województwie podlaskim. Badaniem chce także objąć dzieci z miasta Hajnówka w wieku od roku do 9 lat, które ma na celu wyselekcjonowanie osób z wysokim prawdopodobieństwem rozwoju cukrzycy i konieczności leczenia insuliną.

Rodzice wyrażający chęć zgłoszenia dziecka do badań mogą uzyskać dokumenty zgłoszeniowe u nauczycielek grup (klauzulę informacyjną oraz zgodę RODO i formularz świadomej zgody) lub pobrać z załączników. Wypełnione należy przekazać nauczycielkom.

Rekrutacja do badań trwa do dnia 12 maja 2023 r.

Badanie będzie polegało na oznaczaniu z krwi małego pacjenta białek (autoprzeciwciał niszczących trzustkę) i pewnych genów, które predysponują dziecko do rozwoju cukrzycy.

O dacie i miejscu badań powiadomimy Państwa w późniejszym terminie.

Informacje dotyczące programu wczesnego wykrywania cukrzycy typu 1 u dzieci oraz dokumenty zgłoszeniowe dostępne są w załącznikach poniżej.

Załączniki:
Informacja dla uczestnika badania (pobierz_plik)
Klauzula informacyjna oraz zgoda RODO (pobierz_plik)
Formularz świadomej zgody
(pobierz_plik)

Dyrektor Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka - Iwona Raszkiewicz
Urząd Miasta Hajnówka
Opracowanie załączników: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 

Złożenie kwiatów podczas obchodów Święta 3 Maja

W dniu 3 Maja 2023 roku, delegacja z naszego Przedszkola w składzie:Pani dyrektor Iwona Raszkiewicz, nauczycielki Ewa Horosz i Barbara Grosz wraz z licznie przybyłymi rodzicami ze swoimi dziećmi, uczestniczyła w obchodach 232 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wspólnie złożyliśmy kwiaty przy Obelisku im. Konstytucji 3 Maja w Parku Miejskim w Hajnówce. Uroczystość była zorganizowana przez Burmistrza Naszego Miasta Jerzego Siraka. Serdecznie dziękujemy rodzicom za przybycie.
/dyr. Iwona Raszkiewicz wraz z nauczycielkami/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z rodzicami oraz delegacja z naszego przedszkola składająca kwiaty pod pomnikiem.

 

DZIEŃ FLAGI

„Czerwień to miłość, biel serce czyste,
piękne są nasze barwy ojczyste”.

2 maja obchodzony jest w Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Dzieci z grupy II, III, IV i V ze swoimi paniami włączyły się w oficjalne obchody świąt majowych. Wszyscy doskonale wiemy, jak ważne jest rozwijanie postawy patriotycznej już od najmłodszych lat. Miesiąc maj dostarcza nam możliwości do kształtowania postaw szacunku do historii naszego kraju, symboli narodowych oraz rozbudzania tożsamości narodowej. Przedszkolaki wraz z nauczycielkami udały się pod Urząd Miasta Hajnówki, aby uczestniczyć w uroczystościach Święta Flagi Narodowej. Obserwowały uroczyste wciągnięcie flagi państwowej na maszt.
/Agnieszka Charytonow, Beata Środa, Ewa Horosz, Justyna Rybarczuk/

Opis galerii zdjęć:
Zdjęcia ukazują dzieci z naszego przedszkola podczas obchodów Dnia Flagi.

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA W AMFITEATRZE MIEJSKIM Z HDK

28 kwietnia 2023r. grupa III, IV i V uczestniczyły w Międzynarodowym Dniu Tańca w Amfiteatrze Miejskim, którego organizatorem był Hajnowski Dom Kultury. Tańcem przewodnim dla tegorocznej akcji była popularna "Macarena". Dzieci miały okazję wykazać się tego dnia poczuciem rytmu, dobrą pamięcią słuchową oraz koordynacją wzrokowo-słuchowo-ruchową w zabawach prowadzonych przez grupę mażoretek działającą przy Hajnowskim Domu Kultury pod kierunkiem Pani instruktor- Karoliny Gryciuk. Muzyczny nastrój udzielił się wszystkim, nogi same rwały się do tańca. Było super.
/Agnieszka Charytonow, Małgorzata Palenceusz, Beata Środa, Justyna Rybaczuk, Joanna Baczyńska/

Opis galerii zdjęć:
Zdjęcia ukazują dzieci z naszego przedszkola podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Tańca w Amfiteatrze Miejskim w Hajnówce.

 

Wiwat 3 maj!

Konstytucja to zapewne trudne i niezrozumiałe słowo każdego przedszkolaka. Ten dzień jest wspaniałą okazją, by uzmysłowić dzieciom rolę i znaczenie takich słów, jak: Ojczyzna, Patriotyzm. Z tej okazji dnia 27.04.2023r. w odbyła się uroczysta akademia. Głównym celem uroczystości było upamiętnienie rocznicy uchwalenia Konstytucji regulującej ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz rozwijanie poczucia przynależności narodowej u naszych „Małych Patriotów”. W tak ważnym dniu dzieci prezentowały się niezwykle uroczyście w galowych strojach, ozdobionych kotylionami w barwach ojczystych. Podkreślając wagę naszych symboli narodowych: Godła, Flagi, Hymnu oraz znaczenia Ojczyzny w naszym życiu.
Wszystkie przedszkolaki z każdej grupy z powagą i dumą zaprezentowały program patriotyczny o Polsce. Nie zabrakło tekstów literackich i pieśni o naszej Ojczyźnie oraz wierszy: W. Bełzy „ Katechizm polskiego dziecka”, Cz. Janczarski „Barwy ojczyste”. Upamiętniając rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, wszyscy uczestnicy patriotycznej akademii z wielką powagą zaśpiewali Hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”. Pani Dyrektor podkreślając wagę Konstytucji będącej zbiorem praw, gwarantujących praworządność i wolności obywatelskie, podziękowała Nauczycielom za przygotowane uroczystości, dzieciom za piękną postawę i wspaniałe występy.Wszyscy przeżyliśmy lekcję patriotyzmu i miłości do kraju ojczystego, która na długo pozostanie w pamięci naszych „Małych Polaków”.
/Wszystkie nauczycielki z grupy I, II, III, IV i V/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach przedstawione są dzieci z poszczególnych grup przedszkolnych podczas akademii Konstytucji 3 – go Maja. Na pierwszym zdjęciu są dzieci z grupy IV stojące w półkolu w środku chłopczyk w rękach trzyma flagę biało – czerwoną, dzieci śpiewają Hymn Polski. Na pozostałych zdjęciach są dzieci z poszczególnych grup przedszkolnych prezentujące część artystyczną poprzez recytacje patriotycznych wierszy, śpiewających pieśni i uczestniczących w tańcach narodowych.

 

Spacer po mieście grupa II - w poszukiwaniu flagi

W związku z nadchodzącym Świętem Narodowym Trzeciego Maja grupa II „Sówki” wybrała się na spacer w poszukiwaniu flagi. Dzieci w ramach realizowanego przez cały tydzień projektu edukacyjnego „Polskie symbole narodowe” uczyły się o symbolach narodowych i bardzo chciały poznać swoje miasto. Podczas spaceru miały okazję przyjrzeć się symbolom narodowym z bliska oraz obejrzeć kilka najważniejszych miejsc Hajnówki. Nasza mała Ojczyzna -Hajnówka, małe miasteczko, w którym żyjemy, jest nam bardzo bliskie. Tutaj poznajemy, doświadczamy i odkrywamy otaczające nas środowisko ze swoim pięknem i bogactwem. Dom, rodzina, obyczaje przypominają o wartościach wspólnie przeżywanych, w zabawie, radości, odpoczynku.
/E.Horosz, E.Wasiluk/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy II, spacerujące po Hajnówce, odwiedzające ważne miejsca w swoim mieście.

 

Udział dzieci z grupy II i III w „Wyprawie do dżungli”

W dniu 26 kwietnia dzieci z grupy II i III uczestniczyły w zajęciach artystycznych „Wyprawa do dżungli”. Grupa „Sówek” i „Tygrysków” wyruszyła na niesamowitą wyprawę, która była pełna przygód, gier i zabaw, które odbyły się w Hajnowskim Domu Kultury. Celem zajęć było wzbogacanie wiadomości o zwierzętach egzotycznych oraz rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowo – słuchowej.
/B.Środa, E.Horosz/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy II i III uczestniczące w zajęciach artystycznych w HDK.

 

 

Spotkanie z Kicią Kocią w księgarni "Puszczyk"

Dnia 24.04.2023 przedszkolaki z grupy "Króliczki" udały się do Księgarni "Puszczyk" po raz kolejny na spotkanie z bardzo lubianą przez dzieci Kicią Kocią. Dzieci wysłuchały kilku ciekawych opowiadań o tematyce wiosennej z udziałem Kici Koci i jej przyjaciół. Następnie wykazały się duża wiedzą odpowiadając na pytania z zakresu wiedzy przyrodniczej, za co zostały nagrodzone. Na końcu był czas na wspólną zabawę i pamiątkowe zdjęcia. Dzieci szczęśliwe wróciły do przedszkola.
/Małgorzata Palenceusz, Agnieszka Charytonow/

Opis galerii :
Na zdjęciu widoczne są dzieci z grupy IV w Księgarni Puszczyk na spotkaniu z Kicia Kocią.

 

 

Z cyklu „Poznajemy zawody” – wycieczka grupy „Sówki” do salonu fryzjerskiego

Mimo iż na temat pracy fryzjera, narzędzi i sprzętów potrzebnych do wykonywania tego zawodu, każdy z przedszkolaków może powiedzieć kilka słów i nie stanowi to dla nich żadnego problemu, 3-4-latki z gr. II udały się na wycieczkę do Salonu Fryzjerskiego, aby tam przyjrzeć się z bliska pracy fryzjera. Atrakcją dla dzieci było m.in. oglądanie palety z kolorowymi pasemkami włosów, a także testowanie różnorodnych suszarek i spinek. Dzieci miały możliwość zapoznania się z wyposażeniem zakładu – oglądały urządzenia i akcesoria służące do pielęgnacji i stylizacji włosów Niezapomnianym przeżyciem było siadanie na regulowanym fotelu, którym można było jeździć, niczym na karuzeli, przeglądając się jednocześnie w olbrzymich lustrach. Chociaż zakład fryzjerski był miejscem już znanym przez dzieci to nasza wycieczka była niezapomnianą, wspaniałą przygodą i jednocześnie ciekawą lekcją, która nie musiała odbyć się w sali przedszkola. /E.Horosz, E.Wasiluk/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci,które uczestniczą w wycieczce do salonu fryzjerskiego Pani Kasi, prywatnie mamy naszej Kseni.

 

"KRÓLICZKI" Z WIZYTĄ W DZIECIĘCEJ KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W HAJNÓWCE

25 kwietnia 2023r. dzieci z grupy „Króliczki” wraz ze swoimi paniami wybrały się na wycieczkę do KPP w Hajnówce. Zajęcia edukacyjne, przeprowadziła dla nas zaprzyjaźniona Pani policjantka- sierżant sztabowy Paulina Pawluczuk-Kośko. Podczas zajęć dzieci poznały pracę policjanta, jego umundurowanie i akcesoria oraz obejrzały film edukacyjny o bardzo ważnym numerze 112. W kąciku ruchu drogowego dzieci zapoznały się z podstawowymi zasadami obowiązującymi w ruchu drogowym. Na koniec spotkania dzieci za wzorowe zachowanie otrzymały od Pani policjantki drobne upominki. Dziękujemy Pani Paulinie za ciekawe przeżycia i przybliżenie tak odpowiedzialnego zawodu, jakim jest zawód policjanta.
/Agnieszka Charytonow, Małgorzata Palenceusz/

Opis galerii zdjęć:
Zdjęcia ukazują dzieci z grupy „Króliczki” podczas zajęć w sali edukacyjnej „Dziecięca Komenda w Hajnówce” w KPP w Hajnówce.

 

AKCJA „POSADŹ ROŚLINKĘ WNUKOWI”

W poniedziałek, 24 kwietnia dzieci z wszystkich grup przedszkolnych w Przedszkolu nr 2 im. Kubusia Puchatka wzięły udział w organizowanej przez Urząd Miasta Hajnówka, a dokładnie Referat Rozwoju, akcji „Posadź roślinkę wnukowi” – przedsięwzięciu w ramach realizacji projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja”. W akcji naszych przedszkolaków wspierały: Pani Dyrektor Iwona Raszkiewicz, Panie z Referatu Rozwoju oraz Pan Burmistrz Jerzy Sirak.

Zaprosiliśmy do przedszkola babcie i dziadków naszych przedszkolaków, gdzie punktualnie o godzinie 10:00 dzieci wraz ze swoimi gośćmi spotkały się na placu przedszkolnym. Przy słonecznej pogodzie, w radosnych i rodzinnych nastrojach wszyscy zgromadzeni z zapałem zabrali się do pracy i w niedługim czasie w ogrodzie przedszkolnym zagościło nowe drzewo i wiele krzewów i kwiatów, które będą cieszyły oczy naszej przedszkolnej społeczności nie tylko w tym sezonie, ale i w kolejnych latach. Dzięki temu ogród zyskał na atrakcyjności i mieni się teraz florą barw.

Serdecznie dziękujemy Referatowi Rozwoju za zaproszenie do udziału w akcji, a wszystkim babciom i dziadkom wielkie brawa oraz podziękowania za przybycie i zaangażowanie.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia dołączonych do tego artykułu oraz obszernej galerii na zewnętrznym serwerze: https://drive.google.com/drive/folders/11d83Ky5ou8kr7Jzxx7YaLjB0gc8FBTTd?usp=sharing

/Dyrektor Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka - Iwona Raszkiewicz wraz z całą kadrą pedagogiczną/

Opis galerii zdjęć: Na zdjęciach widoczne są dzieci z dziadkami w ramach akcji „Posadź roślinkę wnukowi” – przedsięwzięciu w ramach realizacji projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” organizowanej przez Referat Rozwoju, którzy sadzą drzewa, krzewy i rośliny w ogrodzie przedszkolnym.

 

Obchody DNIA ZIEMI w Rezerwacie Pokazowym Żubra w Białowieskim Parku Narodowym

21 kwietnia 2023r. dzieci z poszczególnych grup przedszkolnych: III, IV i V wraz ze swoimi paniami wybrały się na wycieczkę autokarową do Rezerwatu Pokazowego Żubrów w ramach "Dnia Ziemi". Celem wycieczki było przede wszystkim poszerzenie wiedzy na temat otaczającej nas przyrody w środowisku naturalnym. Ten dzień okazał się bardzo słoneczny i sprzyjający podziwianiu naszej Puszczy Białowieskiej i mieszkającym w niej zwierzętom. Pani przewodnik A.Godlewska oprowadziła dzieci po rezewacie, które miały okazję obejrzeć z bliska żubry, żubronie, rysia, łosia, tarpany, sarny i jelenie. Dzieci były pod wielkim wrażeniem wielkości zwierząt, zwłaszcza żubronia i łosia oraz wyczerpującym i ciekawym wiadomościom na temat zwierząt, które usłyszały od pani przewodnik. Kończąc spacer po rezerwacie, dzieci zatrzymały się jeszcze na pobliskim placu zabaw, gdzie spożytkowały resztę sił na zabawie. Następnie udaliśmy się do nowoczesnego budynku jaki mieści się przed bramą rezerwatu, w którym w sali interaktywnej podsumowaliśmy zdobytą wiedzę. Wszyscy pełni wrażeń wrócilismy do autokaru i bezpiecznie przyjechaliśmy do przedszkola. Z pewnością zajęcia w terenie przez bezpośredni kontakt z naturą na długo zostaną w pamięci naszych przedszkolaków.
/M.Krawczyńska, B.Środa, A.Charytonow, M.Palenceusz, J.Baczyńska, J.Rybaczuk/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy: III, IV i V na wycieczce autokarowej do Rezerwatu Pokazowego Żubra w Białowieskim Parku Narodowym w ramach obchodów Dnia Ziemi.

 

Wiosenne ptaki i ich odgłosy - zajęcia logopedyczne w grupach młodszych

Wiosna nadeszła, a jej zwiastunem są nie tylko pierwsze kwiaty, które zachwycają kolorami po długiej, szarej zimie, ale także powracające ptaki. Na spacerze już słychać ich głośne trele, stąd wziął się pomysł na kolejne wiosenne zajęcia logopedyczne w młodszych gupach. Celem zajęć było usprawnianie narządów artykulacji: języka, warg - mięśnia okrężnego ust i podniebienia miękkiego oraz utrwalanie głosek tylnojęzykowych k i g; rozwijanie słuchu fonemowego i wzbogacanie słownictwa młodszych dzieci.

W trakcie zajęć dzieci poznały nazwy ptaków przylatujących wiosną oraz ich odgłosy, a także w niektórych momentach zajęć poczuliśmy się, jak ptaki w trakcie zabaw ruchowych i dźwiękonaśladowczych. Na samym początku zajęć dzieci poznały głównego bohatera zajęć- bociana oraz wspólnie opisywaliśmy jego budowę. Następnie odbyły się zabawy ruchowe "Bociany" w trakcie której dzieci reagowały na komunikaty słowne i dźwiękowe. Nastepną zabawą ruchową była "Pobudka ptaków", w której dzieci podzielone na zespoły siedziały w swoich gniazdach przygotowując się w trakcie ćwiczeń artykulacyjnych do ćwierkania i latania. Na koniec zajęć odbyła się zabawa inhibacyjno- incytacyjna "Muzyczne stop". Każde z dzieci na koniec otrzymało kolorowankę bociana oraz piórko do ćwiczeń oddechowych w domu.

Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak ogromny wpływ na rozwój mowy, ma rozwój ruchowy. Naprzemienne ruchy rąk i nóg stymulują obszary mózgu, które odpowiedzialne są za mowę. Wiodące znaczenie dla terapii logopedycznej mają ćwiczenia ruchowe w połączeniu z piosenką, gdyż poza kształceniem funkcji psychoruchowych kształcą wydolność aparatu głosotwórczego, regulują oddech, usprawniają aparat artykulacyjny. /logopeda Mariola Krawczyńska/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy I i II w trakcie zajęć logopedycznych nt. "Wiosenne ptaki i ich odgłosy".

 

"Niezwykłe wybryki Doktora Muzyki" - audycja muzyczna

Dnia 20 kwietnia 2023r. nasze przedszkole odwiedzili artyści z grupy „ARTE-MUZA", którzy zaprezentowali bajkę muzyczną pt.: „Niezwykłe wybryki Doktora Muzyki". Główny bohater Doktor Muzyka to niezwykły lekarz, który pomaga swoim pacjentom posługując się muzyką jako lekarstwem. Z dobrym skutkiem leczyli się u niego pacjenci chorzy na smutek, złość, nudę i brak odwagi. W humorystyczny sposób opowiada, jak należy stosować jego „leki”.
Audycja zachęciła najmłodszych słuchaczy nie tylko do słuchania utworów ilustrujących różne emocje, ale również do wspólnego śpiewania i ćwiczenia. Dzieci przekonały się, że muzykoterapia rozwija wrażliwość, wyobraźnię, a także pomaga uporać się z trudnymi i niechcianymi emocjami.

Opis galerii zdjęć: Na zdjęciach widoczni są artyści z grupy "ARTE-MUZA", którzy reprezentują bajkę muzyczną pt. "Niezwykłe wybryki Doktora Muzyki" dla dzieci z wszystkich grup przedszkolnych.

 

WIZYTA STRAŻAKÓW W PRZEDSZKOLU

W dniu 12 kwietnia przedszkolacy z wielką radością powitały wyjątkowych gości, strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce. W trakcie spotkania goście opowiedzieli nam o swojej codziennej pracy, o tym, że jest ciężka i niebezpieczna, ale bardzo potrzebna i dająca dużo satysfakcji. Dzieci dowiedziały się, że praca strażaka nie polega tylko na gaszeniu pożarów, ale również na udzielaniu pomocy ludziom podczas powodzi i wypadków samochodowych czy pomoc w zdejmowaniu kotów z drzew.

Dzieci miały możliwość podziwiać wyposażenie, jakim dysponują strażacy podczas swojej pracy. Jednak największe zainteresowanie wzbudził wielki czerwony wóz strażacki, do którego każdy mógł wejść i poczuć się jak prawdziwy strażak.

Wrażenia jakie dostarczyli nam strażacy na długo pozostaną w naszej pamięci. Z całego serca dziękujemy przedstawicielom straży za przybycie i poświęcenie nam swojego cennego czasu. /Nauczycielki z poszczególnych grup przedszkolnych: I, II, III,IV i V/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widać dzieci słuchające opowieści strażaków o swojej pracy i poświęceniu dla innych. Przedszkolaki oglądają sprzęt, wóz strażacki i mundury strażackie.

 

Jesteśmy aktywni, czyli Dzień Sportu w grupie „Sówki”

Dnia 12 kwietnia 2023 roku obchodziliśmy w naszej grupie Dzień Sportu. W tym dniu dzieci uczestniczyły w turnieju sportowym,przygotowanym przez Pana Tomasza, trenera z OSiR w Hajnówce, a prywatnie tatą naszej Hani. Grupa podzielona została na dwie drużyny, które rywalizowały ze sobą w różnych konkurencjach, m.in. w skokach, biegach z przeszkodami, wyścigach rzędów czy rzucaniu i kopaniu do celu piłką. Dzieci bardzo dobrze poradziły sobie z konkurencjami, wykazały się szybkością, zwinnością, skocznością i celnością. Nauczyły się, że sport to bardzo przyjemna i emocjonująca forma spędzania czasu, która daje wiele radości i wspomaga naszą kondycję fizyczną oraz zdrowie.

Każdy przedszkolak bardzo przejęty brał udział w przygotowanych konkurencjach. Każde prawidłowo wykonane ćwiczenie budziło w dzieciach ogromna radość i zadowolenie z dobrze wykonanego zadania. /E.Horosz,E.Wasiluk/

Opis galerii zdjęć:
Zdjęcia przedstawiają dzieci biorące udział w grach sportowych organizowanych przez Trenera OSiR w sali gimnastycznej naszego przedszkola.

 

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

 

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA W GRUPIE „KRÓLICZKI”

Każdego roku 7 kwietnia obchodzimy „Światowy Dzień Zdrowia”. Hasłem przewodnim tegorocznych obchodów jest „Zdrowie dla wszystkich”. W tym dniu odwiedziła nas Pani  z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Hajnówce, która przeprowadziła dla dzieci ciekawą prelekcję i zajęcia praktyczne o zdrowiu, o zasadach aby być zdrowym oraz potrzebie „Zdrowia dla wszystkich”. Tego dnia przedszkolaki opowiadały, jak należy dbać o zdrowie. Dzieci utrwaliły sobie zasady higieny, zdrowego trybu życia oraz właściwego odżywiania się. Zajęcia uświadomiły przedszkolakom jak ważny jest sport i ruch na świeżym powietrzu.
/Agnieszka Charytonow, Małgorzata Palenceusz/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy IV podczas zajęć „Światowy Dzień Zdrowia”.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE RODZINNEGO, PRZEDSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNO – TECHNICZNEGO „WIELKANOCNA PALMA”

Palma to jeden z symboli zbliżających się świąt Wielkiej Nocy. Z tej okazji w naszym przedszkolu został zorganizowany konkurs na „Wielkanocna palma”.

Dnia 6 kwietnia 2023r, w naszym przedszkolu odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie rodzinnego konkursu "Wielkanocna palma". Komisja konkursowa pod przewodnictwem Pani dyrektor Iwony Raszkiewicz oceniała prace zgodnie z regulaminem konkursu uwzględniając stylistykę zgodną z tradycją, dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych, estetykę wykonania pracy, pomysłowość i inwencję twórczą. Komisja w wyniku przeprowadzonej analizy i oceny wszystkich prac zgłoszonych do konkursu, wyłoniła zwycięskie palmy wielkanocne:
I miejsce -Julia i Maja Czepel
II miejsce- Maja Ochrymiuk
III miejsce- Martyna Charytoniuk, Andrij Holinets
Wyróznienie otrzymali: Mikołaj Kędyś, Pola Grygoruk, Szymon Sawczuk, Julia Sawczuk, Milena Bujło, Adam Jóżwik, Ksenia Topór, Maja Niemcunowicz, Nikola Szczołak.
Przy tej okazji dziewczynki z grupy "Króliczki" zaprezentowały inscenizację słowno-muzyczną odnoszącą się do zbliżających się Świąt Wielkanocnych.
Wysoki poziom prac to ogromna zasługa Rodziców naszych przedszkolaków, którym należą się słowa szczególnej wdzięczności za przygotowanie palm na konkurs. Bardzo serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i współpracę.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.
Organizatorzy konkursu Pani dyrektor Iwona Raszkiewicz, Barbara Grosz, Agnieszka Charytonow, Małgorzata Palenceusz

Opis galerii zdjęć:
Zdjęcia ukazują dzieci i rodziców podczas uroczystego rozstrzygnięcia rodzinnego, przedszkolnego konkursu „WIELKANOCNA PALMA”.

 

Warsztaty wielkanocne u "Króliczków"

Święta Wielkanocne są bardzo radosnym czasem, na który z wytęsknieniem oczekują zarówno dzieci jak i dorośli. Są to święta rodzinne, pełne tradycji i zwyczajów, które chcemy przekazywać młodszym pokoleniom. Tuż przed Wielkanocą w naszym przedszkolu nadszedł czas świątecznych przygotowań i dekoracji. Grupa "Króliczki" wspólnie ze swoimi rodzicami i panią Dorotą wykonywały przepiękne stroiki wielkanocne.
/Małgorzata Palenceusz, Agnieszka Charytonow/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciu widoczne są dzieci z grupy IV wraz ze swoimi rodzicami, podczas wykonywania wielkanocnych stroików.

 

Warsztaty Wielkanocne z rodzicami u "Sówek"

Już niedługo święta Wielkanocne, dlatego też "Sówki" zaprosiły swoich rodziców na wspólne warsztaty. Celem spotkania było propagowanie i kultywowanie tradycji związanej ze Świętami Wielkanocnymi. W miłej atmosferze i z dużym zaangażowaniem uczestników powstały niezwykłe jajeczka. W tym roku na warsztatach dzieci z rodzicami zamieniły jajeczka w prawdziwe dzieła sztuki. Rodzice wraz z dziećmi wykazali się ogromną pomysłowością i kreatywnością. Dziękujemy jeszcze raz za wspólnie spędzony czas. /E.Horosz, E.Wasiluk/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach znajdują się rodzice z dziećmi, które ozdabiają jajeczka ze styropianu. Na kolejnym zdjęciu dzieci prezentują swoje wykonane wspólnie z rodzicami jajeczka.

 

 

Wizyta przedszkolaków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hajnówce

Dnia 5 kwietnia 2023 r. nasze przedszkolaki wraz ze swoimi paniami wzięły udział w obchodach ŚWIATOWEGO DNIA ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU udając się do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Hajnówce. Celem wycieczki była realizacja tematów związanych z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną. Dzieci poznały potrzeby, jakie mają osoby niepełnosprawne, zobaczyły, jak wyglądają sale, w których uczą się i bawią dzieci. Wielką atrakcją było zobaczenie „sali doświadczania świata”. Dziękujemy koleżankom i uczniom ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego za zdobycie nowych wrażeń i doświadczeń.
/Cała kadra pedagogiczna/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z wszystkich poszczególnych grup przedszkolnych: I, II, III, IV, V w trakcie obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Hajnówce.

 

WIELKANOCNE WARSZTATY Z RODZICAMI W GRUPIE KANGURKÓW

W dniu 05.04.2023 r. w grupie Kangurków odbyły się warsztaty wielkanocne, podczas których rodzice i dzieci wytwarzały ozdoby na wielkanocny stół. W tym roku ozdabiały drewniane króliczki.
We wspaniałym gronie, miłej atmosferze, wśród utalentowanych mam i tatusiów, pomysłów było bardzo wiele. Nasza sala zamieniła się na moment w pracownię plastyczną, w której działo się wiele ciekawych rzeczy. Rodzice odkrywali swoje talenty plastyczne, a dzieci zamieniły się w prawdziwych artystów. Wszyscy pracowali z ogromnym zapałem, ale był też i czas na miłe pogawędki. Dziękujemy wszystkim obecnym na warsztatach. Bardzo cieszymy się, że mamy tak uzdolnionych i chętnych do współpracy rodziców.
/Joanna Baczyńska, Justyna Rybaczuk/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy V oraz ich rodzice podczas warsztatów wielkanocych.

 

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu w grupie Kangurków

Dnia 04.04.2023 w grupie Kangurów obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Wszystkie przedszkolaki przyszły ubrane w kolorze niebieskim na znak solidaryzowania się z osobami dotkniętymi tym zaburzeniem. Dzieci miały okazję przybliżyć sobie temat autyzmu z pedagogiem specjalnym panią Iwoną Kuryś, która wtajemniczyła je w ten magiczny niebieski świat. Dzieci poznały symbole autyzmu tj.niebieski kolor, niebieska lampka w kształcie litery A, żarówka, puzzle oraz motylek. Kangurki poznawały za pomocą zmysłów: mogły obejrzeć świat przez niebieskie okulary, dotknąć go niebieskim rękawiczkami, w których ukryte były różne przedmioty, rozpoznawać zapachy. Po aktywnych wyczerpujących zajęciach na dzieci czekał niebieski poczęstunek, pierniczki w kształcie litery A i motylka.
/Joanna Baczyńska, Justyna Rybaczuk, Iwona Kuryś/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci w grupy V z panią pedagog na zajęciach z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.

 

WIELKANOCNE KARTKI - WARSZTATY DLA DZIECI W GRUPIE TYGRYSKÓW

W dniu 03.04.2023 r. w grupie III dzięki uprzejmości Pani Doroty odbyły się warsztaty własnoręcznego tworzenia kartek wielkanocnych.
Wszystkie dzieci za pomocą specjalnej maszynki tnąco - wytłaczjącej z powstałych szablonów ozdabiały wielkanocne kartki. Każdy królik, zając i pisanka były wyjątkowe i niepowtarzalne.
Wspólnie spędzony czas przybliżył nas do nadchodzących Świąt Wielkanocnych, rozwinął kreatywność i wyobraźnię oraz zdolności plastyczne. Do wszystkich pięknie ozdobionych kartek według pomysłów dzieci zostały wklejone świąteczne życzenia dla ich rodzin. /Mariola K., Beata Ś./

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci w trakcie warsztatów własnoręcznego tworzenia kartek wielkanocnych.

 

Zapraszamy do udziału w Międzyprzedszkolnym konkursie plastyczno-technicznym pt. "Kukiełka teatralna inspirowana książką Kubuś Puchatek i przyjaciele"

Zapraszamy do konkursu organizowanego przez Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce dla dzieci z hajnowskich przedszkoli ich nauczycieli i rodziców. Regulamin i karta zgłoszeniowa znajdują się w załącznikach.

Dyrektor Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka mgr Iwona Raszkiewicz

Regulamin konkursu (pobierz_plik)

Karta zgłoszeniowa (pobierz_plik)

 

„BRZYDKIE KACZĄTKO” W TEATRZYKU KAMISHIBAI w grupie II i III

W dniu 31.03.2023 r. mogliśmy uczestniczyć w bardzo ciekawym zajęciu. Pani Asia i Pani Agnieszka z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce zapoznały nas z tradycyjną japońską sztuką teatralną kamishibai.

Na początku spotkania pani bibliotekarka przedstawiła prezentację dotyczącą życia i twórczości pisarza Hansa Christiana Andersena. Następnie dzieci wzięły udział w przedstawieniu teatrzyku kamishibai ”Brzydkie kaczątko”i przekonały się, że ta niewielkich rozmiarów drewniana „skrzynka” stanowi interesującą i nowatorską formę spotkania z książką.

Kamishibai (jap. kami – papier, shibai – sztuka) to inaczej „papierowy teatr”, nazywany również „teatrem obrazkowym” albo „teatrem narracji”. Większość kamishibai to bajki, baśnie lub opowiadania składające się z 10–16 pięknie ilustrowanych kart z tekstem na odwrocie. Ich prezentowaniu towarzyszy wyjątkowy nastrój, powstający za sprawą przenośnego teatru, przy pomocy którego ilustrowane opowiadania są przedstawiane w formie papierowych „slajdów”. Technika i walory takiego przedstawienia pomagają osiągnąć magiczny efekt koncentracji, a ta forma opowiadania czy też czytania to prawdziwie teatralne doświadczenie. Gdy narrator odczytuje tekst i kolejno odkłada karty, przed widownią pojawiają się następne ilustracje utrzymujące zainteresowanie w aurze niezwykłości i magii.
/E.Horosz, E.Wasiluk, B.Środa, M.Krawczyńska/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy II i III siedzące na dywanie i oglądające teatrzyk Kamishibai przedstawiany przez panią bibliotekarkę.

 

Udział dzieci w VIII Międzyprzedszkolnym Przeglądzie Logopedycznym "Wierszyki Łamiące Języki"

31 marca 2023 r. odbył się VIII Międzyprzedszkolny Przegląd Logopedyczny „Wierszyki Łamiące Języki”, którego organizatorem było Przedszkole nr 5 w Hajnówce. Przegląd miał na celu; wzmocnienie motywacji w kierunku pokonywania trudności językowych, integracja dzieci objętych terapią logopedyczną, rodziców i logopedów, kształtowanie i wzbogacanie słownictwa dziecka, rozwijanie pamięci odtwórczej, doskonalenie dykcji, rozwijanie umiejętności słuchania innych.
Dwie dziewczynki z naszego przedszkola z grupy III i V: Ania i Ksenia uczęszczające na zajęcia logopedyczne więły udział w przeglądzie logopedycznym, mówiąc wiersze z głoskami, które sprawiały im trudności językowe. Dziewczynki pokonały tremę recytując pięknie i wyraźnie przygotowane wiersze. Jesteśmy dumni z naszych dziewczyn i życzymy im dalszych sukcesów. /Wychowawczynie z grupy III i V oraz logopeda/

Opis galerii zdjęć: Na zdjęciach widoczne są dzieczynki biorące udział w Międzyprzedszkolnym Przeglądzie Logopedycznym "Wierszyki Łamiące Języki" oraz ostatnie zdjęcie grupowe wszystkich uczestników z organizatorami.

 

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA W GRUPIE PUCHATKÓW

Dzień 31 MARCA pozostanie na długo w pamięci dzieci 3 letnich z naszego przedszkola i ich rodziców. Tego właśnie dnia odbyła się pierwsza ważna przedszkolna uroczystość – pasowanie na przedszkolaka.
W uroczystości brali udział rodzice 3 letnich "Puchatków” oraz pani dyrektor Iwona Raszkiewicz.
Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości, wysłuchania hymnu przedszkola i przedstawienia krótkiej części artystycznej, w której maluszki zaprezentowały swoje umiejętności – dając tym samym dowód, jak dużo już potrafią. Były więc piosenki, wierszyk, zabawy ruchowe i taniec. Po części artystycznej, dzieci obiecały: zgodnie bawić się w przedszkolu, przychodzić każdego dnia z uśmiechem, słuchać pani i pomagać kolegom, być dzielnym przedszkolakiem. Następnie pani dyrektor Iwona Raszkiewicz dokonała uroczystego pasowania każdego dziecka na przedszkolaka. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia każdy przedszkolak otrzymał dyplom pasowania, małego pluszaka Kubusia Puchatka - symbol przedszkola.

Dyrektor Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka Iwona Raszkiewicz oraz nauczycielki: Barbara Grosz, Barbara Kiślak

Opis galerii zdjęć:
Zdjęcia przedstawiają dzieci podczas uroczystości pasowania na przedszkolaka, dzieci śpiewają piosenki, recytują wiersze i wspólnie tańczą. W galerii są też zdjęcia podczas wręczania dyplomów, upominków i uroczystego pasowania przez dyrektor przedszkola.

 

Tygryski odwiedziły sklep zoologiczny "Zwierzak"

30 marca 2023r. dzieci z grupy III wybrały się na wycieczkę do pobliskiego sklepu zoologicznego "Zwierzak" w Hajnówce. Celem wyjścia była przede wszystkim bezpośrednia obserwacja zwierząt oraz rozwijanie właściwej postawy wobec nich. Oglądaliśmy różne zwierzęta dostępne w sklepie, dowiedzieliśmy się o ich zwyczajach, trybie życia oraz czym się odżywiają. Największe zainteresowanie dzieci wzbudziły szynszyl i królik, które przedszkolaki miały okazję pogłaskać. Przedszkolaki z uwagą obserwowały również życie rybek akwariowych, dowiedziały się wielu ciekawych informacji o opiece nad rybkami. Dzieci z zaciekawieniem oglądały również akcesoria niezbędne przy hodowli zwierząt: klatki, koszyki, zabawki, produkty pielęgnacyjne oraz pożywienie i witaminy. Pełne wrażeń i zadowolone wróciły do przedszkola. Serdecznie dziękujemy pani Bogusi oraz pracownikom za poświęcony nam czas.
/Beata Ś., Mariola K./

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy III w trakcie zwiedzania sklepu zoologicznego "Zwierzak" w Hajnówce.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W RODZINNYM KONKURSIE PLASTYCZNO - TECHNICZNYM
„PALMA WIELKANOCNA”

Dyrekcja i nauczycielki organizujące Przedszkolny Rodzinny Konkurs Plastyczno - Techniczny "Palma Wielkanocna" serdecznie zapraszają wszystkich rodziców/opiekunów wraz z dziećmi w wieku 3-6 lat z Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce do udziału w rodzinnym konkursie. Regulamin i karta zgłoszeniowa znajdują się w załączniku.

Dyrektor Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka mgr Iwona Raszkiewicz

Regulamin konkursu (pobierz_plik)

 

Rozstrzygnięcie II Ogólnopolskiego Rodzinnego Konkursu Recytatorskiego
on-line pt. „Na wiosennej łące z Kubusiem Puchatkiem”
w Przedszkolu nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce

Nadejście wiosny jest pięknym okresem, który pozytywnie nastraja, wiąże się z możliwością rozpoczęcia czegoś nowego. Robi się ciepło, dni są coraz dłuższe. Jednocześnie świat staje się bardzo kolorowy: drzewa i krzewy zaczynają kwitnąć, a łąki i trawniki pokrywają się kwiatami.
W dniu 28 marca 2023r. w Przedszkolu nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce odbyło się rozstrzygnięcie II Ogólnopolskiego rodzinnego konkursu recytatorskiego on-line pt. "Na wiosennej łące z Kubusiem Puchatkiem". Celem konkursu było rozwijanie i dostarczanie rodzicom i dzieciom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna polskich utworów literackich o tematyce wiosennej, a także zwrócenie uwagi na piękno wiosennej przyrody.
W konkursie udział wzięło dwudziestu sześciu uczestników. Dzieci z rodzicami recytowały wybrany przez siebie wiersz wspomagając się rekwizytami, stosowną mimiką, odpowiednią modulacją głosu, a czasami nawet uzasadnionym strojem. Poziom, jaki zaprezentowały dzieci był bardzo wysoki. Jesteśmy mile zaskoczeni i zadowoleni tak ogromnym zainteresowaniem i odzewem ze strony uczestników konkursu z całej Polski.
Jury w składzie:
Pani Jolanta Stefaniuk – Kierownik Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Hajnówka
Pani Agnieszka Kazberuk – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce
Pan Dawid Blicharz – Podleśniczy z Nadleśnictwa Hajnówka
Pan Marcin Kliszcz – Specjalista do spraw edukacji z Nadleśnictwa Browsk
po trudnej debacie wyłoniło laureatów:
I miejsce – Julia Czepel – która recytowała rodzinnie wiersz pt. „ Przyjście wiosny” Jan Brzechwa, Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce
II miejsce - Zuzanna Szczupacka – która zaprezentowała wiersz pt. „ Żuk” Jan Brzechwa, Publiczne Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka Świdwin
III miejsce – Sophia Golubiewska – za wiersz pt. „Przyjście wiosny” Jan Brzechwa, Przedszkole w Dubinach
Przyznało następujące wyróżnienia:
Maja Prystupiuk - wiersz pt. „Przyjście wiosny” Jan Brzechwa, Niepubliczne Przedszkole im. Św. Św. Cyryla i Metodego w Hajnówce
Lidia Szarkiel - wiersz pt. „Wiosna” Grażyna Koba, Niepubliczne Przedszkole im. Św. Św. Cyryla i Metodego w Hajnówce
Jadwiga Jaszczak - wiersz pt. „Wiosenne Porządki” Jan Brzechwa, Akademia Malucha u Tomcia Palucha w Bydgoszczy
Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom: Nadleśnictwu Hajnówka, Nadleśnictwu Browsk, Urzędowi Miasta Hajnówka i Starostwu Powiatowemu w Hajnówce za atrakcyjne nagrody rzeczowe dla uczestników II Ogólnopolskiego rodzinnego konkursu recytatorskiego on-line pt. "Na wiosennej łące z Kubusiem Puchatkiem". Dziękujemy również wszystkim uczestnikom, czyli rodzicom z dziećmi za zaangażowanie i przygotowanie do udziału w rodzinnym konkursie recytatorskim oraz gratulujemy zwycięzcom.

Organizatorzy: Dyrektor Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka - Iwona Raszkiewicz oraz nauczycielki: Mariola Krawczyńska, Barbara Kiślak, Beata Środa, Joanna Baczyńska, Justyna Rybaczuk

Zapraszamy do obejrzenia nagrań zwycięzców II Ogólnopolskiego rodzinnego konkursu recytatorskiego on-line pt. "Na wiosennej łące z Kubusiem Puchatkiem"

Nagranie I miejsca
Nagranie II miejsca
Nagranie III miejsca
Nagranie wyróżnienia
Nagranie wyróżnienia
Nagranie wyróżnienia

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczni są uczestnicy biorący udział w II Ogólnopolskim rodzinnym konkursie recytatorskim on-line pt. "Na wiosennej łące z Kubusiem Puchatkiem" oraz jury i organizatorzy na tle wiosennej dekoracji.

 

Wycieczka Sówek do Hajnówki Centralnej – Stacji Kultury

Dnia 24 marca dzieci wybrały sie na wycieczkę do Hajnówki Centralne – Stacji Kultury, nowego centrum artystycznego, edukacyjnego i kulturalnego. Pani Agata nasza przewodniczka ze Stowarzyszenia Kulturalnego "Pocztówka" z wielkim zaangażowaniem prezentowała i opowiadała przedszkolakom o nowym miejscu jakie Stowarzyszenie Kulturalne Pocztówka stworzyło na dawnej stacji kolejowej w Hajnówce. Dzieci miały równięż okazję poznać wolontariuszy ze Stowarzyszenia Kulturalnego "Pocztówka" z Hajnówki, grupę młodych ludzi, z różnych rejonów świata, którzy tam mieszkają. Po tak wypełnionym wrażeniami dniu wszyscy z satysfakcją i radością wrócili do przedszkola. /E.Wasiluk/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach znajdują się dzieci z grupy II zwiedzające budynek i pomieszczenia Hajnówki Centralnej. Kolejne zdjęcia przedstawiają wolontariuszy ze Stowarzyszenia.

 

Wycieczka do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Hajnówce

Przedszkolaki z grupy III wraz z paniami wybrały się na wycieczkę do PWiK w Hajnówce z okazji Światowego Dnia Wody. Celem wycieczki było: zapoznanie dzieci z kolejnymi etapami oczyszczania wody, uzmysłowienie im skutków zanieczyszczenia wody oraz zapoznanie z oczyszczalnią ścieków.
W czasie wycieczki dzieci dowiedziały się o sposobach oczyszczania wody, a także zwiedziły zakład. Poznały poszczególne etapy oczyszczania wody poprzez filtrowanie, a następnie oczyszczanie jej za pomocą odpowiednich bakterii. Dzieci miały okazję obserwować pracę tych bakterii w specjalnych zbiornikach wodnych. Było to niezwykłe przeżycie dla przedszkolaków. Dzięki tej wycieczce dzieci uzmysłowiły sobie, jak bardzo ludzie zanieczyszczają wodę i ile pracy należy włożyć w jej oczyszczanie i uzdatnianie, zrozumiały również, że działalność człowieka może mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne. Przedszkolaki otrzymały pamiątkowe prezenty i bardzo zadowolone wróciły do przedszkola.
Serdecznie dziękujemy za poświęcony nam czas i ciekawe oprowadzenie po zakładzie. /Mariola K., Beata Ś./

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy III na wycieczce w PWiK w Hajnówce w ramach Światowego Dnia Wody.

 

Zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskim Rodzinnym Konkursie Recytatorskim on-line pt. "Na wiosennej łące z Kubusiem Puchatkiem"

Dyrekcja i nauczycielki organizujące II Ogólnopolski Rodzinny Konkurs Recytatotorski serdecznie zapraszają dzieci i ich rodziców/opiekunów z grup przedszkolnych 5 -6 latków z terenu całej Polski do udziału w II Ogólnopolskim Rodzinnym Konkursie Recytatorskim on-line „Na wiosennej łące z Kubusiem Puchatkiem”. Regulamin i karta zgłoszeniowa do udziału znajdują się w załączniku.

Dyrektor Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka mgr Iwona Raszkiewicz

Regulamin i karta zgłoszeniowa (pobierz_plik)

 

Konkurs Recytatorski Białoruskiej Poezji

22 marca 2023r. w HDK odbyły się eliminacje rejonowe Konkursu Recytatorskiego Białoruskiej Poezji "Ojczyste słowo". Nasze przedszkole reprezentowała Lidia Buraczyk z V grupy. W kategorii przedszkoli otrzymała wyróżnienie. Dla Lidki gratulujemy, życzymy kolejnych sukcesów a rodzicom dziękujemy za pomoc.
/Eugenia Kazimiruk, Agnieszka Charytonow/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciu widoczna jest dziewczynka z grupy V w trakcie udziału na eleminacjach rejonowych Konkursu Recytatorskiego Białoruskiej Poezji "Ojczyste słowo".

 

 

„Tyka zegar” - realizacja Ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Ciekawski Zajączek poznaje świat matematyki” w grupie II „Sówki”

"Czas" to dla małych dzieci pojęcie abstrakcyjne. Nie znają się na zegarku, nie potrafią korzystać z kalendarza. Upływ czasu jest dla nich widoczny tylko podczas codziennych czynności. "Rano" jedzą śniadanie, myją zęby, ubierają się.
W ramach realizacji Ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Ciekawski Zajączek poznaje świat matematyki”, którego głównym celem jest wspomaganie rozwoju umysłowego poprzez czynnościowe nauczanie matematyki w różnych formach aktywności poznawczej dzieci w wieku przedszkolnym: językowych, plastycznych, muzycznych, ruchowych i przyrodniczych, dzieci z grupy II wykonały następujące działania: dostrzegały przemienności: dnia i nocy, pór dnia, dni tygodni, pór roku oraz określały czas i sposoby jego mierzenia.
/E.Horosz, E.Wasiluk/

Opis galerii zdjęć:
Zdjęcia przedstawiają dzieci siedzące na dywanie podczas zajęć oraz dzieci pokazujące dni tygodnia przy tablicy ściennej.

 

Wiosenny ogródek u Puchatków

Wspólnie z dziećmi z naszej grupy postanowiliśmy pobawić się w ogrodników i założyć wiosenny ogródek w sali. Przedszkolaki bardzo chętnie uczestniczyły w sadzeniu cebulek hiacyntów, sadzeniu prymulek, a także cebuli. Założone hodowle wzbogaciły kącik przyrody. Po podlaniu doniczki z kwiatami zostały postawione na parapecie na zewnątrz, natomiast z cebulkami w naszej sali, a każdego dnia maluszki obserwowały, jak wyrasta z nich szczypiorek.
/B.Kiślak, B.Grosz/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widzimy dzieci z grupy I podczas sadzenia kwiatów i cebuli.

 

"Króliczki" zakładają zielony kącik

Przedszkolaki zainteresowane tematem wiosny i zmianach jakie zachodzą w przyrodzie postanowiły założyć kącik przyrody. Dzieci przyniosły do przedszkola różne nasionka i rośliny. Po omówieniu etapów siania, nasi milusińscy z zapałem przystąpiły do sadzenia, cebuli, rzeżuchy, cynii. Przedszkolaki doskonale wiedziały o podstawowych zasadach pielęgnacji roślin. Wiedziały również, że do wzrostu roślin potrzebna jest nie tylko woda, ale także słoneczko. „Zielony kącik” jest ważnym elementem dekoracyjnym i dydaktycznym w przedszkolu. Jest miejscem prowadzenia wielu doświadczeń i eksperymentów, dzięki którym dzieci zdobywają i wzbogacają swoją wiedzę. Dzięki kącikowi przyrody dzieci poznają pory roku, walory estetyczne przyrody, a także kształtowana jest w nich opiekuńcza postawa wobec roślin.
/Małgorzata Palenceusz, Agnieszka Charytonow/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widzimy dzieci z grupy IV podczas siana roślin.

 

Zakładamy zielony ogródek w grupie Kangurków

Szczypiorek, bazylia czy inne zioła urozmaicają smak potraw oraz korzystnie wpływają na funkcjonowanie organizmu. Niestety przedszkolaki raczej niechętnie sięgają po różnego rodzaju zieleninę. Aby zachęcić dzieci do spożywania ziół, należy im je przedstawić. W minionym tygodniu dzieci z grupy „Kangurki” postanowiły stworzyć zielony kącik w sali. Wspólnie ustaliliśmy kolejność działań i zabraliśmy się do pracy. Przypomnieliśmy od czego zależy wzrost roślin i jak należy dbać o nasiona, aby pięknie wschodziły. Podczas zajęć dzieci pomagały sadzić zioła, warzywa i cebulki kwiatowe, które jak tylko wyrosną, nadadzą kolorów naszemu kącikowi w sali. Teraz przedszkolaki codziennie będą podlewać rośliny z naszego ogródka oraz obserwować ich wzrost, a jak tylko urosną to z przyjemnością położą na kanapkę samodzielnie wyhodowany szczypiorek czy bazylię.
/Justyna Rybaczuk, Joanna Baczyńska/

Opis galerii zdjęć
Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy Kangurków podczas siania roślin.

 

Zielony ogródek w grupie III

Na parapecie skrzynek bez liku, trochę nasionek, trochę słoików.
Każdy przedszkolak sadzi i sieje, i co dzień patrzy ,co się tam dzieje.
Pilnuje, żeby nie były suche, a potem zbiera szczypior, rzeżuchę.
Myje i sieka na kanapeczki, zdrowe roślinki z własnej grządeczki.

Nasze „Tygryski” aktywnie uczestniczyły w zajęciach przyrodniczych - których celem było wzbogacenie wiedzy dotyczącej hodowania wybranych roślin, wyrabianie nawyków zdrowego odżywiania oraz praca zespołowa. Z otrzymanego od Pani Wiosny listu, dowiedziały się o czekającym je w tym dniu ciekawym zadaniu - założeniu zielonego ogródka w sali przedszkolnej. W tym celu z dużym zaangażowaniem przyglądały się zgromadzonym przedmiotom (pojemniki, słoiki, łopatki, doniczki), a także nasionom i cebulkom. Przed przystąpieniem do pracy poznały również warunki, jakie potrzebują rośliny do wzrostu. Po dokładnym omówieniu i pokazie poszczególnych czynności, dzieci samodzielnie siały rzeżuchę, szczypiorek,  pietruszkę, sadziły cebulkę oraz kolorowy groszek. Kiedy wyrosną będą źródłem witamin na kanapkach. Założyły również hodowlę  fasoli, wsadzając jedne nasiona wprost do ziemi, a drugie kładąc na gazie w słoiku z wodą, co pozwoli dzieciom obserwować różnicę w ich kiełkowaniu i wzroście. Odtąd każdego dnia będziemy wypatrywać pierwszych kiełkujących roślin. Ciekawe, jaka roślinka pojawi się jako pierwsza… Zapraszam do obejrzenia naszej galerii.
/Beata Ś., Mariola K./

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy III, które zakładają w sali przedszkolnej zielony ogódek.

 

Sówki zakładają zielony ogródek na placu przedszkolnym

Chcąc przyśpieszyć przyjście wiosny Sówki postanowiły założyć w sali zielony ogródek. Zgromadzily potrzebne przybory (pojemniczki, doniczki, konewki), ziemię i nasionka. Przed przystąpieniem do pracy poznały warunki potrzebne roslinom do wzrostu. Następnie w małych grupkach siały rzeżuchę oraz sadziły cebulkę na szczypiorek. Po zasianiu i podlaniu nasionka zostały umieszczone w kąciku przyrody, a dzieci muszą pamietać o ich podlewaniu oraz obserwować ich wzrost. /E.Wasiluk/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach znajdują się dzieci z grupy II, które sadzą cebulkę do doniczki. Następne zdjęcia przedstawiają dzieci podlewające zasianą cebulkę.

 

WITAJ WIOSNO!

"Oto Wiosna na obrazku, grzeje uszy w słońca blasku.
Kwiat jej zakwitł na sukience, i na nosie i na ręce...."

Dnia 21.03.2023r. spragnione ciepła i zieleni dzieci z naszego Przedszkola uroczyście witały Panią Wiosnę.
Najmłodsze dzieci z grupy I i II zorganizowały wspólne zabawy muzyczno - ruchowe o tematyce wiosennej m.in. "Rosnący kwiat" przy muzyce klasycznej A. Vivaldiego "Wiosna" oraz zabawę ruchową z elemetem czworakowania "Pracowite mrówki", "Bociany". Następnie wspólnie przy pomocy swoich pań ułożyły na żółtym materiale napis WITAJ WIOSNO ozdabiając materiał dodatkowo kwiatami, motylami, biedronkami, bocianami.
Dzieci z grupy III i V powitały nadejście wiosny organizując wspólne zajęcia twórcze w celu ukazania oznak budzącej się do życia wiosennej przyrody. Na samym początku zajęć dzieci wysłuchały wiersza pt. "Wiosna" J. Myślińskiej oraz wykorzystując tablicę interaktywną kolorowały wiosenną łąkę. Następnie wspólnie zaśpiewaliśmy piosenkę "Maszeruje Wiosna" i podzieleni na zespoły układaliśmy puzzle "Wiosenne kwiaty". Na zakończenie zajęć wszystkie dzieci za pomocą różnego rodzaju wiosennych szablonów ułożyły duży wiosenny obraz "Pani Wiosny".
Natomiast grupa IV nadejście wiosny powitała z dziećmi na placu przedszkolnym. Na samym początku dzieci w sali przedszkolnej rysowały Panią Wiosnę oraz wykonały plakaty i kwiaty. Następnie przebrane i uśmiechnięte dzieci z plakatami i kwiatami wyruszyły na plac przedszkola, gdzie głośnymi okrzykami i wesołą zabawą pożegnały zimę i powitały długo oczekiwaną wiosnę. I tak kolorowy, ale już wiosenny, uśmiechnięty pochód wrócił do przedszkola.
Cieszymy się, że w tak różny sposób mogliśmy w pełni przywitać wiosnę, która obdarowuje nas pięknym słoneczkiem i przyrodą. Mamy nadzieję, że dzięki zaangażowaniu naszych przedszkolaków wiosna zawita do nas na dobre, a wraz z nią ciepłe dni, z których będziemy czerpać radość.
/Wszystkie nauczycielki z poszczególnych grup przedszkolnych/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z poszczególnych grup I, II, III, IV i V w trakcie proponowanych zabaw twórczych i muzyczno - ruchowych w ramach powitania nadejścia wiosny.

 

WYCIECZKA "KRÓLICZKÓW" DO PIEKARNI "PODOLSZYŃSCY" W HAJNÓWCE

Podczas realizacji tematyki tygodnia "Co z czego otrzymujemy" dzieci z grupy "Króliczki" wybrały się na wycieczkę do piekarni "Podolszyńscy". Podczas wycieczki dzieci miały możliwość zobaczyć jak wygląda piekarnia od środka. Z wielkim zainteresowaniem przyglądały się pracy piekarzy, poznały etapy powstawania pieczywa oraz produkty potrzebne do jego wypieku. Przedszkolaki zobaczyły duże maszyny niezbędne do pracy piekarza m.in. ogromne misy na ciasto, krajalnicę do krojenia chleba. Cudowny zapach i aromat upieczonego chleba sprawił, że dzieci i z wielkim apetytem zjadały swieży chlebek i przepyszne, słodkie bułeczki przygotowane specjalnie dla nich przez właścicieli piekarni. Przedszkolaki oraz Panie serdecznie dziękują Państwu Podolszyńskim oraz wszystkim pracownikom piekarni za okazaną gościnność i miłą atmosferę. /Agnieszka Charytonow, Małgorzata Palenceusz/

Opis galerii zdjęć:
Zdjęcia ukazują dzieci z grupy "Króliczki" podczas wycieczki do piekarni "Podolszyńscy" w Hajnówce.

 

Dzień Wróbla - spotkanie z leśnikiem w grupie III

20 marca obchodzimy Światowy Dzień Wróbla. Ptak ten od dawna jest bliskim sąsiadem człowieka. Wiemy o tym dobrze, bo w naszym ogrodzie przedszkolnym, zadomowiła się pokaźna gromadka wróbli. Dokarmiamy je, obserwujemy i cieszymy się ich radosnym ćwierkaniem.
Święto Wróbla obchodziliśmy w naszej grupie już w piątek. Gościliśmy Panią Bożenę i Pana Wojciecha z Nadleśnictwa Hajnówka. Słuchaliśmy utworów literackich o tych wdzięcznych ptakach, oglądaliśmy krótkie filmy, przypatrywaliśmy się ilustracjom, dowiadywaliśmy się ciekawostek z życia wróbli, a na koniec stworzyliśmy piękne wystawy prac plastycznych w kąciku przyrody. /Beata Ś, Mariola K./

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy III wraz z zaproszonymi gośćmi z Nadleśnictwa Hajnówka w ramach obchodów Światowego Dnia Wróbla.

 

„Pomagamy bezdomnym zwierzętom” – wycieczka dzieci z grupy Puchatki i Króliczki do schroniska Ciapek

Jak co roku w naszym przedszkolu ogłaszana jest zbiórka jedzenia dla bezdomnych piesków, do której włączają się dzieci i rodzice. Głównym celem tej akcji jest uwrażliwienie przedszkolaków na los bezdomnych zwierząt. W marcu dzieci z grupy I i IV odwiedziły schronisko dla zwierząt, do którego wybraliśmy się autobusem. Przekazaliśmy zebrane dary, przedszkolaki mogły obejrzeć też przebywające w schronisku pieski, co sprawiło im wiele radości, a personel schroniska wyraził podziękowanie za okazaną pomoc.
/Nauczycielki z grupy I i IV/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy Puchatki i Króliczki podczas wycieczki do schroniska dla zwierząt „Ciapek”.

 

Dzień Matematyki w grupie IV Króliczki

Matematyka otacza nas wszędzie i mamy z nią do czynienia w niemal każdym aspekcie naszego życia. Jako królowa nauk ma swoje święto. Matematyka kształtuje i uczy dzieci, jest fundamentem logicznego myślenia. Pełni ważną funkcję w procesach poznawania i rozumienia otaczającego świata.
Z okazji Dnia Matematyki dzieci brały udział w zajęciach, matematycznych. Celem takich zajęć jest wpływ na intelektualny rozwój, dzięki czemu dzieci lepiej poznają i rozumieją otaczający świat. Przedszkolaki brały udział zabawach, które pozwoliły na kształcenie kompetencji matematycznych. Przedszkolaki m.in. doskonaliły orientację przestrzenną, liczyły, rozpoznawały kolory i figury geometryczne, układały ciągi rytmiczne. Wszystkie zadania jakie dzieci wykonywały pokazały, że matematyka może być ciekawa, przyjemna, a przede wszystkim daje dużo radości. Dzień upłynął w wesołej atmosferze, a wszystkie dzieci poradziły sobie wspaniale!
/Małgorzata Palenceusz, Agnieszka Charytonow/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy "Króliczki" podczas zajęć matematycznych.

 

REALIZACJA PROJEKTU EDUKACYJNO - PROFILAKTYCZNEGO "MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY" W GRUPIE KANGURKÓW I KRÓLICZKÓW

Przedszkole jest miejscem, gdzie dziecko bawiąc się uczy. To pierwszy szczebel w drabinie edukacyjnej oraz wstęp do nauki w szkole podstawowej, której rozpoczęcie jest ważnym wydarzeniem w życiu dziecka. 
9 marca dzieci z grupy "Kangurki" i "Króliczki" wybrały się na wycieczkę do Szkoły Podstawowej nr 4 w Hajnówce w ramach realizacji programu "Moje dziecko idzie do szkoły". Już kolejny rok nasze przedszkole ściśle współpracuje z sąsiadującą szkołą, do której uczęszcza większość naszych wychowanków. Dzieci zobaczyły jak uczą się najmłodsi uczniowie, siedziały w ławkach, przeglądały ich podręczniki, a także uczestniczyły w lekcji, na której rozwiązywały zadania z tablicy multimedialnej. Zaprezentowały również swoją dotychczasową wiedzę zdobytą w przedszkolu, pięknie odpowiadały na pytania zadawane przez nauczyciela. Przedszkolaki miały okazję zwiedzić szkołę, widziały m.in. sale lekcyjne, stołówkę, świetlicę oraz bibliotekę. Brały udział w zajęciach na sali gimnastycznej, które odbywały się pod czujnym okiem nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej oraz przy udziale starszych kolegów i koleżanek. Ta wizyta podobała się naszym przedszkolakom, wielu z nich powróci we wrześniu - już jako uczniowie pierwszej klasy. Dziękujemy za zaproszenie!
/Justyna Rybaczuk, Joanna Baczynska, Małgorzata Palenceusz, Agnieszka Charytonow/

Opis galerii zdjęć:
Zdjęcia ukazują dzieci z grupy "Króliczki" i "Kangurki" na wycieczce do Szkoły Podstawowej nr 4 w Hajnówce.

 

Ogólnopolski Dzień Dentysty u Puchatków

6 marca dzieci z grupy I obchodziły Ogólnopolski Dzień Dentysty. Najpierw przedszkolaki zapoznały się z książeczką „Kicia Kocia u dentysty”. Bawiliśmy się w zabawy tj. „Nakarm zęby! - szczęśliwy ząb karmiliśmy jedzonkiem zdrowym dla naszych zębów, a smutny – niezdrowym, a także „Umyj zęby!”. Maluszki poznały też technikę mycia zębów i wszystkie mogły umyć ząbki ćwicząc odpowiednie ruchy wykorzystując model stomatologiczny. Bawiliśmy się przy piosenkach „Szczotka, pasta”, „Będziemy myć zęby myć…”. Na zakończenie wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcie.
/Barbara K., Barbara G./

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy I podczas grupowego świętowania z okazji Ogólnopolskiego Dnia Dentysty.

 

Pierwsze sukcesy w grupie 3 latków

Grupa "Puchatków' zajęła III miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych z miasta Hajnówki i powiatu hajnowskiego pt. „Baśniowy kapelusz Pani Jesieni”. Kategoria- dzieci przedszkolne (3-latki, 4-latki, 5-latki, 6-latki), którego organizatorem konkursu była Biblioteka Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi.
Tematyka konkursu nawiązywała do baśni znanych i wymyślonych oraz piękna darów jesieni. Uczestnicy konkursu mieli wykonać pracę przestrzenną w dowolnym formacie i w dowolnej technice.
Nasza grupa wykonała Jesienny kapelusz z postacią Hałabały, w nawiązaniu do książki dla dzieci Lucyny Krzemienieckiej pt. "Z przygód krasnala Hałabały". /B.Grosz, B.Kiślak/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy I trzymające dyplom i nagrodę w postaci kuponu. Natępne zdjęcie to praca plastyczna wykonana do kunkursu. Ostanie zdjęcie to dyplom.

 

Obchody „Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego” w grupie III

„Dbaj o język i mów poprawnie, ładnie, wyraźnie oraz dokładnie, bo kto nie ćwiczy często języka, ten się w mówieniu potem potyka”.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to święto obchodzone 21 lutego. Zostało ustanowione przez UNESCO w 1999 roku, aby wspierać ochronę różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego. W tym roku dzieci z grupy III ten dzień obchodziły w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Głównym celem naszych działań było kształtowanie świadomości językowej małych Polaków i propagowanie dbałości o poprawność polszczyzny. Dzieci wzięły udział w zajęciach, które przygotowała Pani Joasia. Przedszkolaki odgadywały zagadki słowne i obrazkowe, rozmawiały na temat stosowania zwrotów grzecznościowych. Ochoczo bawiły się w „kolorowe rebusy”, gimnastykowały swój język, próbowały recytować trudne „łamańce językowe”. /Beata Ś, Mariola K./

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy III, które obchodziły Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

 

Udział przedszkolaków w V edycji międzyprzedszkolnego konkursu plastyczno- recytatorskiego „Hu, hu, ha wymarzona Zima ma”

28 lutego 2023r. w Przedszkolu nr 1 w Hajnówce odbył się międzyprzedszkolny konkurs plastyczno- recytatorski "Hu, hu, ha wymarzona Zima ma", w którym udział wzięło dwoje dzieci z gupy III i V z naszego przedszkola. Dzieci pod kierunkiem swoich pań z poszczególnych grup wykonały zimowe prace plastyczne i recytowały wiersze tematycznie związane ze swoimi pracami. Jury oceniło wszystkich uczestników bardzo pozytywnie. Nagrody za udział w konkursie otrzymali: Szymon Marjański (z grupy III) i Ksenia Topór (z grupy V). Uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. /Mariola K., Beata Ś., Joanna B., Justyna R./

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy III i V recytujące wiersze o tematyce zimowej w międzyprzdszkolnym konkursie plastyczno- recytatorskim "Hu, hu, ha wymarzona Zima ma".

 

 

REALIZACJA PROJEKTU EDUKACYJNO - PROFILAKTYCZNEGO "MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY" W GRUPIE KRÓLICZKÓW I KANGURKÓW

22 lutego 2023r. dzieci z grupy "Króliczki" i "Kangurki" wybrały się na wycieczkę do Szkoły Podstawowej nr 1 w Hajnówce w ramach realizacji programu "Moje dziecko idzie do szkoły". Celem naszej wizyty było bliższe poznanie szkoły, do której dzieci będą uczęszczać w najbliższym czasie.
Wycieczkę w szkole rozpoczęliśmy od obejrzenia najważniejszych pomieszczeń szkolnych. Zobaczyliśmy, jak wyglądają sale do których uczęszczają uczniowie stołówka, świetlica, sala gimnastyczna. Mieliśmy również możliwość odwiedzenia sali komputerowej. Przedszkolaki miały okazję usiąść w szkolnych "ławkach” i poczuć się jak prawdziwi uczniowie. Dzieci bardzo zadowolone, pełne wrażeń wróciły do przedszkola.
/Agnieszka Charytonow, Justyna Rybaczuk, Joanna Baczynska, Małgorzata Palenceusz/

Opis galerii zdjęć:
Zdjęcia ukazują dzieci z grupy "Króliczki" i "Kangurki" na wycieczce do Szkoły Podstawowej nr 1 w Hajnówce.

 

Puchatki poznają różne zawody – spotkanie z pielęgniarką i wycieczka do przedszkolnej kuchni

W ramach tygodniowej tematyki „Kim będę gdy dorosnę?” maluszki mogły zapoznać się z nazwami niektórych zawodów, rozpoznawały je na podstawie ilustracji, opowiadały, gdzie pracują ich rodzice, wypowiadały się, kim chcą zostać, gdy dorosną. Zaprosiliśmy też mamę Mai, która pracuje jako położna - której serdecznie dziękujemy. Pani Agata opowiedziała dzieciom o zawodzie pielęgniarki, przedszkolaki mogły też zobaczyć, jakich rzeczy potrzebuje do swojej pracy pielęgniarka. Kolejnego dnia wszyscy wybraliśmy się do przedszkolnej kuchni, aby ją obejrzeć, zapoznać się, na czym polega praca kucharza i jak nasze Panie kucharki przygotowują smaczny obiad.
/Barbara G.,Barbara K./

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy I podczas spotkania z Panią Pielęgniarką i podczas wycieczki do przedszkolnej kuchni.

 

Kampania Społeczna pt. "#Rozmawiaj#Reaguj"

Prezentujemy plakaty w wersji elektronicznej dotyczące kampanii społecznej pt.: „#Rozmawiaj#Reaguj”, przygotowanej przez Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Celem akcji jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem wykorzystania seksualnego małoletnich.

Z Pierwszego Raportu PKDP wynika, że ofiarami przemocy seksualnej w Polsce w ubiegłych latach najczęściej były dzieci w wieku 13-15 (49%) i 7-12 (41%) lat. W okresie popełnienia czynu 76% skrzywdzonych dzieci przebywało w swoim domu, pod opieką rodziców. Niestety w 54% przypadków nikt z najbliższego otoczenia (rodzice, nauczyciele, krewni) nie zauważył nic niepokojącego. Najczęściej samo dziecko ujawnia informację, borykając się często z brakiem zaufania dorosłych, pretensjami, negatywną oceną swojego zachowania. A przecież czyn zabroniony popełnił dorosły. On jest winny i odpowiedzialny za to co się stało, za każdy akt skrzywdzenia dziecka. To nigdy nie jest wina dziecka.
Państwowej Komisji zależy na tym, aby ten przekaz zapisał się w społecznej świadomości. Zdaniem jej członków, należy w większym stopniu zwrócić uwagę na dziecko, płynące od niego sygnały i nie lekceważenie tego co jest przez nie zgłaszane. Celem jest jak najszybsza pomoc tym, które zostały skrzywdzone. Jej zadaniem jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie omawianego tematu i wskazanie odpowiednich wzorców zachowań w stosunku do dzieci, które często niewerbalnie sygnalizują, że zostały skrzywdzone.
Odczytując zamieszczony na plakacie kod QR, można przenieść się na stronę kampanii, gdzie są umieszczone wskazówki, które mogą pomóc opiekunowi małoletniego poradzić sobie z sytuacją podejrzenia wykorzystania lub faktu wykorzystania seksualnego dziecka, tak aby mógł dać małoletniemu odpowiednie wsparcie. Jedno ze wskazań kampanii to: „Gdy zauważysz, że dziecko jest, m.in.: przygnębione i zlęknione, izoluje się, ma problemy w szkole i niską samoocenę, to: rozmawiaj, słuchaj, uwierz i reaguj. #RozmawiajReaguj”.
Ze względu na zagrożone dobro małoletnich Państwowa Komisja liczy na zrozumienie i współpracę. PKDP chce poruszyć serca i umysły odbiorców akcji, skłonić ich do refleksji na temat tego, że tak przejmujące doświadczenie jest udziałem wielu dzieci. Warto pamiętać, że obojętność, lekceważenie tego problemu czy podzielanie fałszywych, stereotypowych przekonań przyczynia się do zwiększenia skali problemu.
Bezpieczne, wolne od przemocy seksualnej dzieciństwo możliwe jest tylko wśród odpowiedzialnych, uważnych i wrażliwych dorosłych.

 

AUDYCJA MUZYCZNA "O ŚPIEWAJĄCEJ BIEDRONCE I MUZYKOWANIU NA ŁĄCE"

Dnia 22 lutego 2023r. odbyła się audycja muzyczna pt. "O śpiewającej biedronce i muzykowaniu na łące", której celem było zapoznanie najmłodszych odbiorców muzyki z elementami dzieła muzycznego. Temat został przedstawiony w formie zabawnej historyjki o Biedronce i jej przyjaciołach: Koniku Polnym, Żuku i Pająku. Artyści zapraszając dzieci do zabawy dokonywali analizy utworu, którego chciała nauczyć się Biedronka. Okazało się, że aby piosenka powstała potrzebne są: melodia, rytm, tempo, dynamika i harmonia. Znaczenie każdego elementu zostało przedstawione w piosenkach wykonywanych wspólnie z dziećmi.
/Zespół ds. promocji/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z wszystkich grup przedszkolnym oglądające, śpiewające oraz uczestniczące w audycji muzycznej pt. "O śpiewającej biedronce i muzykowaniu na łące".

 

ŚWIATOWY DZIEŃ KOTA W GRUPIE V

„Ma futerko jak aksamit, czasem gania za myszkami, lubi wspinać się na płoty, tak jak wszystkie inne… KOTY”. 

To właśnie one 20 lutego były głównymi bohaterami zajęć w naszej grupie. Tego dnia wszystkie przedszkolaki upodobniły się do czworonożnych przyjaciół, przebrały się w kocie kostiumy. Spotkanie rozpoczęło się wspólną zabawą. Dzieci podając sobie pluszowego kotka, witały się z nim naśladując jego głos (miau, miau). Bawiły się w zabawę „Gdzie jest kotek?” inspirowaną dobrze znaną nam grą „Ciepło-zimno”, rozwiązywały zagadki a także brały udział w „Polowaniu na myszy”. Aktywnie uczestniczyły w opowieści ruchowej: miaucząc, robiąc koci grzbiet i pijąc mleko. Przedszkolaki poznały słynne literackie koty jak i kocie obyczaje. Nie zabrakło głośnego czytania „Kota w butach”. Największą radość sprawiła jednak zabawa w „Nawlekanie”, dzieci stojąc w kole trzymając się za ręce, po kolei przechodziły przez hula hop. Miłym akcentem podsumowującym wspólne zabawy było pozowanie do pamiątkowego zdjęcia.
/Joanna Baczyńska, Justyna Rybaczuk/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy V podczas zabaw z okazji Dnia Kota.

 

ŚWIATOWY DZIEŃ KOTA W GRUPIE "KRÓLICZKI" W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE BUBLICZNEJ W HAJNÓWCE

17 lutego na całym świecie obchodzimy Światowy Dzień Kota, który świętowały również dzieci z grupy "Króliczki" w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hajnówce. Na początku zajęć przedszkolaki wysłuchały wiersza „Chory kotek” i ciekawostek o kocich zwyczajach, następnie był czas na konkursy i zabawy. Dzieci wykazały się swoją wiedzą na temat zwierzaków w konkursie „Z jakiej bajki ten kot?”. Wszystkie przedszkolaki w tym dniu zamieniły się w kotki i robiły: miau, miau...
/Agnieszka Charytonow, Małgorzata Palenceusz/

Opis galerii zdjęć:
W galerii znajdują się fotografie przedstawiające dzieci z grupy "Króliczki", w kocich strojach podczas uroczystości Światowy Dzień Kota w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hajnówce.

 

Światowy Dzień Kota w grupie III

W piątek 17 lutego obchodziliśmy w grupie III nietypowe święto „Światowy Dzień Kota”. Były wesołe „kocie zabawy” przy znanych piosenkach :"Uciekaj myszko", „My jesteśmy kotki dwa”, „Wlazł kotek na płotek” oraz konkursy „Kto szybciej wypije mleko”, „Zabawy z włóczką”, układanie puzzli „Z jakiej bajki pochodzą te koty?”. Piątkowy dzień był okazją do podkreślenia roli kotów w życiu człowieka, uświadomienie dzieciom jak należy dbać o nie, w jaki sposób otaczać je opieką. Ale przede wszystkim celem święta było zwrócenie uwagi dzieci na los porzuconych, bezdomnych i głodujących zwierząt. Zapraszamy do galerii.
/Beata Ś., Mariola K./

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy "Tygryski" w trakcie kocich zabaw w ramach Światowego Dnia Kota.

 

Dzień Kota w grupie I i II

W piątek, 17 lutego obchodziliśmy nietypowe święto „Światowy Dzień Kota”. Wszystkie dzieci upodobniły się do czworonożnych przyjaciół, poprzez wymalowane na swoich twarzach piękne noski i wąsy typowe dla kotków.
W trakcie zajęć przygotowanych dla opiekuna stażu Pani Ewy Horosz dzieci oglądały przedstawienie przygotowane przez nauczycielkę B.Grosz do opowiadania S.Jackowicz "Chory kotek". Były też wesołe "kocie zabawy" przy znanych piosenkach:"Uciekaj myszko", "My jesteśmy kotki dwa", "Wlazł kotek na płotek" oraz "Zabawy z włóczką", "Z jakiej bajki pochodzą te koty?".
Celem obchodów tego dnia było podkreślenie znaczenia kotów w życiu człowieka oraz zwrócenie uwagi ludzi na los porzuconych i bezdomnych zwierząt.
/B.Grosz, B.Kiślak, E.Horosz, E.Wasiluk/

Opis galerii zdjęć:
Zdjęcia ukazują dzieci przebrane i umalowane za koty, biorą udział w zagadkach dotyczących kotów, zabawach tanecznych przy ulubionych piosenkach.

 

Tłusty czwartek w grupie Kangurków i Króliczków

„Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła”

Karnawał to czas uczt i zabaw. Ostatni czwartek Karnawału to „Tłusty Czwartek”- w tym roku obchodziliśmy go 16 lutego. Najważniejszym akcentem w tym dniu były oczywiście pączki.

Grupy „Kangurki” i "Króliczki" kultywując tradycję z okazji tego dnia wybrały się do pobliskiej cukierni EMMA. Zakupiliśmy tam pyszne pączki z marmoladą, które jeszcze bardziej osłodziły nam ten najsłodszy dzień w roku. Wyjście do cukierni dla małych smakoszy nie było tylko słodką niespodzianką, ale także okazją do przypomnienia sobie zasad obowiązujących podczas wyjść poza teren przedszkola oraz umiejętnego zachowania się w miejscach publicznych. Była to wspaniała przygoda, uwieńczona pysznym słodkim poczęstunkiem. Uśmiechnięci i zadowoleni wróciliśmy do przedszkola.
/Joanna Baczyńska, Justyna Rybaczuk, Małgorzata Palenceusz, Agnieszka Charytonow/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z grup Kangurki i Króliczki w cukierni EMMA w Hajnówce.

 

SŁODKIE WALENTYNKI W GRUPIE V

Walentynki to wyjątkowy dzień, który świętowany jest nie tylko przez dorosłych, ale również i przez dzieci. Stanowi symbol przyjaźni, relacji międzyludzkich i radości ze wspólnego przebywania.

14 lutego, grupa sześciolatków narobiła słodkiego zapachu w całym przedszkolu – rozpoczęło się wielkie pieczenie gofrów. Po zapoznaniu  z zasadami bezpiecznego korzystania ze sprzętu kuchennego oraz przestrzegania zasad higieny podczas przygotowywania posiłków dzieci pod kierunkiem pań, przystąpiły do pieczenia gofrów w kształcie serca. Czekanie na gofry, było najtrudniejsze! Zapach unosił się w całej sali. Gofry wyszły znakomite. Każdy mógł sam zadecydować z czym będzie je jadł. Do wyboru była bita śmietana, cukier puder i sos truskawkowy. Wszyscy ze smakiem się nimi zajadali, co niektórzy skorzystali z dokładki. Dzieci przy okazji kulinarnych zajęć dowiedziały się, że należy być ostrożnym przy obsłudze urządzeń elektrycznych i bez pomocy dorosłych – najlepiej się do nich nie zbliżać! Dzięki poczcie walentynkowej, każde dziecko otrzymało walentynkę od kolegi lub koleżanki.
/Justyna Rybaczuk, Joanna Baczyńska/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy V podczas pieczenia gofrów z okazji Walentynek.

 

Walentynkowe love w cukierni EMMA

Z czym kojarzy się nam luty? Przede wszystkim z Walentynkami, czyli dniem zakochanych. Chociaż mówi się, że kochać powinno się cały rok, a nie tylko od święta to warto wyjątkowo uczcić ten dzień. Tak, więc 14 lutego grupa "Tygryski" wraz z paniami wybrała się do pobliskiej cukierni EMMA. Istnieją takie powiedzenia – przez żołądek do serca, a słodkości to wyraz miłości, którymi kierowaliśmy się idąc do cukierni. Wspólne świętowanie Walentynek w cukierni EMMA przebiegło w pogodnej atmosferze i radosnym nastroju. Była to wspaniała przygoda, uwieńczona pysznym słodkim poczęstunkiem. Dzieci przekonały się, że dzień zakochanych to nie tylko dzień miłości, ale także sympatii, przyjaźni, okazywania pozytywnych emocji i dzielenia się nimi z innymi. Po wspólnym słodkim poczęstunku uśmiechnięci i zadowoleni wróciliśmy do przedszkola.
/Mariola K., Beata Ś./

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy III świętujące Walentynki w cukierni EMMA w Hajnówce.

 

Walentynki u "Króliczków"

Walentynki to nie tylko czas miłości, ale także radości, życzliwości i przyjaźni. To również czas, kiedy robimy swoim najbliższym miłe i urocze niespodzianki. To właśnie dzisiaj 14 lutego z okazji Walentynek udaliśmy się do Miejskiej Biblioteki Publicznej, gdzie odbyło się spotkanie z panią z czytelni. Celem naszego spotkania było zapoznanie z historią Św. Walentego, zachęcenie dzieci do okazywania uczuć kolegom, koleżankom, rodzicom i bliskim. Następnie przedszkolaki wysłuchały opowiadania "Miłość", "Nawet nie wiesz jak bardzo Cię kocham", "Franklin mówi Kocham Cię". To był naprawdę szczęśliwy i radosny dzień.
/Małgorzata Palenceusz, Agnieszka Charytonow/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy "Króliczki" na zajęciach w Bibliotece. Kolejne zdjęcia ukazują dzieci w ramce w sali przedszkolnej.

 

Walentynki w grupie I "Puchatki"

„Mam serduszko, wielkie serce, spójrz jakie czerwone.
Kogo kocham, kogo lubię, rzucę w jego stronę.
Ciebie kocham, Ciebie lubię, Ciebie pocałuję.
A czerwone dziś serduszko, wszystkim podaruję"

14 lutego 2023 roku był dla Maluszków z naszego przedszkola prawdziwym, czerwonym dniem miłości i przyjaźni. Dzieci wzięły udział w różnych zabawach związanych z walentynkami m.in.: szukały drugiej połówki serca, rozwiązywały zagadki dotyczące bohaterów bajek, dzieci słuchały bicia serca koleżanki lub kolegi oraz dowiedziały się z której strony jest serce. Nie zabrakło oczywiście walentynkowych piosenek, spontanicznych emocji oraz pozytywnych uczuć. Dzień Walentynowy w grupie Puchatków z pewnością można zaliczyć do udanego. Był to dzień miłych wrażeń. /B.Grosz/

Opis galerii zdjęć:
Dzieci ubrane w czerwone bluzeczki wspólnie bawią się na dywanie, odszukują pary serduszek, tańczą przy walentynkowych piosenkach, słuchają bicia serca u kolegi/koleżanki, układają serca z rozsypanki.

 

Uroczystość Dnia Babci i Dziadka u Puchatków

„Babciu, Dziadku coś Wam dam
Tylko jedno serce mam
A w tym sercu duży kwiat
Babciu, Dziadku żyj 100 lat!!!”

15 lutego w grupie Puchatki odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci zaprezentowały swój pierwszy występ, zaśpiewały piosenki, wyrecytowały wierszyki, odśpiewały 100 lat! Po występie wnuczęta obdarowały swoich bliskich laurkami i wszystkich gości zaprosiliśmy na słodki poczęstunek, a na zakończenie wykonaliśmy wspólne, pamiątkowe zdjęcie. Bardzo dziękujemy rodzicom za pomoc w uroczystości i przygotowanie poczęstunku.
/Barbara K., Barbara G./

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy I podczas uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka.

 

Dzień Babci i Dziadka u Sówek

Na zaproszenie dzieci dnia 14 lutego do grupy Sówek przybyli licznie babcie i dziadkowie, aby obejrzeć swoje wnuczęta podczas występów. Przedszkolaki przygotowały piękne wiersze, piosenki i tańce. Po części artystycznej ukochane wnuczęta w dowód pamięci i miłości, wręczyły swoim babciom i dziadkom własnoręcznie wykonane prezenty. Następnie był czas na poczęstunek, o który zatroszczyły się mamy, za co serdecznie dziękujemy. To były naprawdę wyjątkowe dni. Babcie i dziadkowie z dumą i uśmiechem opuszczali nasze przedszkolne mury. /E.Horosz, E.Wasiluk/

Opis galerii zdjęć: Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy Sówki podczas uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka.

 

 

Dzień Babci i Dziadka w grupie Kangurków

"Dziś dla Babci słońce mamy i całuski dla Dziadziusia,
dziś życzenia wnuczek składa i piosenki śpiewa wnusia…"

Przedszkolaki wierszem, piosenką i tańcem dziękowały za miłość, dobre rady i obecność w codziennym życiu. Dumni dziadkowie ze wzruszeniem, a niektórzy nawet z łezką w oku, podziwiali swoje ukochane wnuczęta. Po występach dzieci wręczyły swoim gościom przygotowane wcześniej upominki oraz uściski i buziaki.
/Joanna Baczyńska, Justyna Rybaczuk/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy Kangurków podczas uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka.

 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W GRUPIE "KRÓLICZKI"

Święto Babci i Dziadka to wyjątkowo miła uroczystość w naszym przedszkolnym kalendarzu. Babcia i Dziadek to słowa, które każdemu kojarzą się z ciepłem, miłością i wszystkim tym co najlepsze, to oni nas wyjątkowo kochają, wspierają, rozpieszczają. Dzieci z grupy "Króliczki" podczas uroczystości zaprezentoway wszystkie "niespodzianki" przygotowane dla najmilszych gości: pełne ekspresji tańce, zabawne wiersze przeplatane piosenkami. Na zakończenie wszystkie wnuki najgłośniej jak tylko mogły odśpiewały dla Babci i Dziadka najpiękniejsze życzenia, po czym wręczyły wykonane laurki i prezenty. Ten niezwykły dzień pełen wzruszeń, radości, uśmiechu z pewnością na długo pozostanie w pamięci zarówno dziadków, jak i dzieci.
/Agnieszka Charytonow, Małgorzata Palenceusz/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy IV w trakcie uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz wręczające upominki i laurki dla swoich dziadków.

 

Babciu, Dziadku! Kochamy Was!

"Babcie i dziadka, przyznać to trzeba,
każdemu dziecku w życiu potrzeba.
Znana to para, bardzo kochana,
przez wszystkie dzieci jest szanowana."

Dzień Babci i Dziadka w grupie "Tygryski" obchodzony był bardzo wesoło i uroczyście na tle kwiatowej scenerii, na której odbyło się przedstawienie w formie muzyczno-słownych wystąpień dzieci dla swoich kochanych dziadków.
Wnuczęta uczciły to święto składając dziadkom życzenia, recytując wiersze, śpiewając piosenki, przygotowały laurki oraz upominki. Dzieci pamiętały, by podziękować za opiekę, cierpliwość i czas, jaki poświęcają im ukochana Babcia i Dziadek. Na zakończenie uroczystości Babcie i Dziadkowie wraz z wnukami poczęstowali się słodkościami.

/Mariola K., Beata Ś./

Opis galerii zdjęć: Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy III w trakcie uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz wręczające upominki i laurki dla swoich dziadków.

 

Zimowo - śnieżne zabawy logopedyczne w młodszych grupach

W styczniu 2023 r. w młodszych grupach dzieci 3 - 4 letnich odbyły się zimowo - śnieżne zabawy logopedyczne, których celem były ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia artykulacyjne i rozwijanie mowy. W trakcie zabaw wykorzystana była tematyka nawiązująca do danej pory roku, czyli zimy. Na samym początku na podstawie zimowej ilustracji porozmawialiśmy na temat zimowych zabaw dla dzieci na śniegu rozwijając w ten sposób mowę u dzieci. Następnie na podstawie wierszowanych przygód bałwanka ćwiczyliśmy naszą buzię i język. Później odbyły się ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem śnieżynek. Na zakończenie zajęć dzieci wykonały swoją "Kule śnieżną" z wykorzystaniem słomek do picia za pomocą, których układały śnieżynki na szablon kuli.
/logopeda Mariola Krawczyńska/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z młodszych grup przedszkolnych gr. I i II dzieci 3 - 4 letnich w trakcie zajęć logopedycznych dotyczących tematyki zimowej.

 

„BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE” REALIZACJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GRUPIE V

Lista zimowych aktywności jest długa: jazda na sankach, łyżwy, narciarstwo, bitwy na śnieżki, spacery na zimowym powietrzu.... Co robić, aby spędzić zimę i ferie bezpiecznie?

Przez cały tydzień przedszkolaki z grupy V realizowały projekt edukacyjny „Bezpieczne ferie zimowe”. Celem projektu było poszerzenie i wzbogacenie treści programowych o zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa, a także zaspokojenie narastającego zaciekawienia światem wykazywanego przez dzieci przedszkolne, które są coraz baczniejszymi obserwatorami życia.
W ramach tematu odwiedziła nas funkcjonariuszka Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce – pani Paulina Pawluczuk-Kośko. Dzieci z zaciekawieniem obejrzały prezentacje multimedialną przygotowaną przez zaproszonego gościa. Przedszkolakom przypomniano o zagrożeniach czyhających w trakcie ferii, omówione zostały zasady bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów zimowych i zabaw na świeżym powietrzu. Zaprezentowane zostały slajdy z niebezpiecznymi sytuacjami, które mogą spotkać każdego w czasie zimowego odpoczynku. Dzieci wspólnie z nauczycielką wykonały plakat informujący o tym, jak bezpiecznie spędzić wolny, zimowy czas oraz jak uniknąć wszelkich zagrożeń. Przypomniały, jak prawidłowo ubierać się podczas chłodnych zimowych dni, aby zadbać o swoje zdrowie, utrwaliły znajomość numerów alarmowych i zasad udzielania pierwszej pomocy. Wszystkim podjętym działaniom towarzyszyła twórczość plastyczna naszych dzieci - kolorowanie kolorowanek, malowanie numerów alarmowych oraz wykonanie pracy plastycznej „Zimowy krajobraz”.
/Justyna Rybaczuk, Joanna Baczyńska/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy V podczas różnorodnych działań w ramach realizacji projektu edukacyjnego „Bezpieczne ferie zimowe”.

 

Spotkanie z Policjantką na temat „Bezpieczne ferie zimowe”

Trwają ferie zimowe. To wspaniała okazja, by ten czas spędzić aktywnie, korzystając z uroków zabawy na śniegu czy lodzie. Trzeba jednak pamiętać, że niosą one za sobą ryzyko wypadku, kontuzji bądź urazu. Aby właściwie się przygotować i ograniczyć niebezpieczeństwo takich zdarzeń, zaprosiliśmy do przedszkola przedstawiciela Policji – panią Paulinę Pawluczuk - Kośko, która przeprowadziła z dziećmi rozmowę.
Pani policjantka szczególnie skupiła się na omówieniu zasad bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów zimowych i zabaw na powietrzu. Przestrzegała przed ślizganiem się na skutych lodem rzekach i stawach oraz ostrzegała przed zjeżdżaniem z górek znajdujących się blisko ulic i rzek. Funkcjonariuszka prosiła o zachowanie szczególnej uwagi podczas poruszania się po drogach publicznych, po zmroku i przekonywała o tym, że noszenie odblasków wpływa na poprawę bezpieczeństwa. Poinformowała również o sposobach zachowania i wzywania pomocy w przypadku nagłych zdarzeń. Funkcjonariusza utrwaliła zasady zachowania w sytuacji spotkania z groźnym psem oraz przypomniała dzieciom o numerach alarmowych i zasadach korzystania z nich.

Opis galerii zdjęć:
Na wszystkich zdjęciach widać dzieci uczestniczące w zajęciach z policjantką KPP w Hajnówce.

 

Bal Karnawałowy

„W karnawale wszyscy urządzają bale.
To tradycja bardzo stara,
strojów pięknych co niemiara.
Niech się bawią duzi, mali
zgromadzeni na tej sali.”

Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą. W tegorocznym balu karnawałowym, dzieci wcieliły się w różne postacie bajkowe. Przedszkolaki zamieniły się w królewny, księżniczki, wróżki, biedronki, batmanów, piratów, skrzatów, rycerzy, muszkieterów, czy policjantów, pojawiły się również postacie z ulubionych bajek. Dzięki Animatorom z Białostockiego Teatru "CoNieCo" przebierańcy świetnie bawili się, uczestnicząc we wspólnych zabawach i konkursach, a skoczna i rytmiczna muzyka zachęcała do tańca. Wszystkim zabawom towarzyszyła radość, śmiech i spontaniczna aktywność dzieci, a cały bal karnawałowy przebiegł w miłej, serdecznej atmosferze i dostarczył niezapomnianych wrażeń.
Dziękujemy rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie strojów. Kolejny bal karnawałowy już za rok!

Opis zdjęć:
Zdjęcia przedstawiają dzieci z naszego przedszkola, poubierane w kolorowe stroje karnawałowe, w kolorowych maskach ulubionych postaci z bajek i bohaterów dziecięcych książek. Dzieci uczestniczące w zawodach sprawnościowych, zabawach ruchowych przy muzyce dziecięcej.

 

URODZINY KUBUSIA PUCHATKA - PATRONA NASZEGO PRZEDSZKOLA

W dniu 17 stycznia 2023r. świętowaliśmy kolejne Urodziny Kubusia Puchatka - patrona naszego przedszkola. Wspólne świętowanie urodzin Kubusia Puchatka otworzyła Pani dyrektor Iwona Raszkiewicz, która powitała wszystkie dzieci z poszczególnych grup: "Puchatki", "Sówki", "Tygryski", "Kangurki", "Króliczki", czyli przyjaciół Kubusia ze Stumilowego Lasu. Rozpoczęcie uroczystości zaczęliśmy od odśpiewania hymnu przedszkolnego naszego patrona.
Następnie panie prowadzące poszczególne grupy oraz Pani dyrektor Iwona Raszkiewicz zatańczyły dla dzieci taniec "Belgijka", po którym wszystkie dzieci zostały zaproszone do wspólnych zabaw muzyczno – ruchowych z wesołym Tygryskiem m.in. "Kilku kumpli weź", "Hupaj siupaj łupaj cupej", „Do góry do góry”. Bez wątpienia ta część spotkania pokazała, że ruch i muzyka sprzyjają dobrej zabawie oraz dobremu samopoczuciu.
Warto też wspomnieć, że dzieci na całym świecie kochają tę postać. Kubuś Puchatek w prosty sposób uczy wielu życiowych mądrości, pokazuje, że warto cieszyć się z najmniejszych nawet rzeczy, jest życzliwy dla innych, a przyjaźń i pomaganie przyjaciołom są dla niego bardzo ważne. Tak samo, jak dla naszych przedszkolaków, czyli Kubusiowych przyjaciół.
Na zakończenie, złożyliśmy Puchatkowi życzenia, zaśpiewaliśmy "Sto lat" oraz spróbowaliśmy przepysznego tortu.

/Dyrektor Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce: mgr Iwona Raszkiewicz wraz z całą kadrą pedagogiczną/

Opis galerii zdjęć:
W galerii zdjęć widoczne są dzieci z poszczególnych grup: "Puchatki", "Sówki", "Tygryski", 'Króliczki", "Kangurki" wraz z Paniami oraz Panią dyrektor Iwoną Raszkiewicz, którzy uczestniczą w obchodach urodzin Kubusia Puchatka – patrona naszego przedszkola. Na pierwszym zdjęciu Pani dyrektor Iwona Raszkiewicz rozpoczyna urodziny od powitania gości, czyli naszych przedszkolaków. Kolejne zdjęcia pokazują dzieci wraz z paniami uczestniczących w zabawach muzyczno – ruchowych z przyjaciółmi Kubusia Puchatka prowadzonych przez Panie. Ostatnie zdjęcie pokazuje zakończenie urodzin, w trakcie których wszyscy odśpiewaliśmy naszemu solenizantowi głośne „Sto lat!” , a Pani dyrektor Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka Iwona Raszkiewicz pokroiła pyszny tort dla przybyłych gości.

 

HAJNOWSKIE SPOTKANIA Z KOLĘDĄ PRAWOSŁAWNĄ W HDK
III MIEJSCE

W Hajnowskim Domu Kultury w miesiącu styczniu od kilku lat ma miejsce Festiwal "Hajnowskie Spotkania z Kolędą Prawosławną" podczas którego dzieci mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności wokalnych i muzycznych. Tegoroczne spotkanie zgromadziło wielu miłośników prawosławnych kolęd. Wśród publiczności, zarówno w dniach przesłuchań konkursowych jak i podczas koncertu galowego zasiedli przedstawiciele lokalnych samorządów, duchowieństwa oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Hajnówki m.in. rodzice i dziadkowie występujących dzieci. W tym roku zespół z naszego przedszkola ,,Perełki’’ w dniach 12 i 15 stycznia 2023r. zaśpiewał dwie kolędy: ,,Rożdżestwo Chrystowo’’ i ,,Niebo i ziemla’’ tym samym wyśpiewując III miejsce. Serdecznie gratulujemy naszym przedszkolakom. Dziękujemy wszystkim rodzicom za pomoc.
/Agnieszka Charytonow, Eugenia Kazimiruk/

Opis galerii zdjęć:
Zdjęcia ukazuja zespół "Perełki" podczas festiwalu "Hajnowskie Spotkania z Kolędą Prawosławną 2023r." w Hajnowskim Domu Kultury.

 

Spotkanie z Panem Leśniczym w grupie Puchatki

W styczniu do naszej grupy przybył Pan Leśniczy z Nadleśnictwa Hajnówka. Pan Wojciech przedstawił się dzieciom, zaprezentował swój mundur. Opowiedział o swojej pracy, o lesie i mieszkających w nim zwierzętach. Maluszki mogły obejrzeć zaprezentowaną prezentację multimedialną i zapoznać się z występującymi tam zwierzętami. Mogły też zobaczyć i pogłaskać przyniesionego przez Pana Leśniczego borsuka, a także obejrzeć prawdziwą jego czaszkę. Wspólnie zaśpiewaliśmy znane dzieciom piosenki, a na pamiątkę każdy przedszkolak otrzymał wybraną przez siebie naklejkę i znaczek odblaskowy. Na zakończenie spotkania dzieci podziękowały Panu Leśniczemu wręczając laurkę. Czekamy na kolejne spotkanie, może następnym razem już w Nadleśnictwie Hajnówka.

/Barbara K., Barbara G./

Opis galerii zdjęć: Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy Puchatki podczas spotkania z Panem Leśniczym z Nadleśnictwa Hajnówka.

 

 

Koncert kolęd w Hajnowskim Domu Kultury – Hej Kolęda

Wspólne śpiewanie kolęd to jeden z najpiękniejszych zwyczajów Bożego Narodzenia. W dniu 28 grudnia 2022 roku dzieci z naszego przedszkola wystąpiły w Hajnowskim Domu Kultury na koncercie kolęd organizowanym przez Akcję Katolicką i Hajnowski Dom Kultury. Mali artyści zaprezentowali najpiękniejsze kolędy i pastorałki. Występ uświetniła piękna zimowo –świąteczna dekoracja oraz dzieci w pięknych odświętnych strojach.Ten wyjątkowy koncert, jego repertuar niewątpliwie zadowolił niejednego słuchacza dostarczając wielu wzruszeń i radości. Po zakończeniu kolędowania uczestnicy otrzymali słodkie upominki. Mamy nadzieję że tegoroczny koncert na długo pozostanie w pamięci widzów i pozwoli zatrzymać magię świąt. /Joanna Baczyńska, Małgorzata Palenceusz/

Opis galerii zdjęć :
Na zdjęciu widoczne są dzieci z Przedszkola podczas koncertu kolęd.

 

Realizacja projektu edukacyjnego "Idą święta" w grupie Kangurków

Święta Bożego Narodzenia to czas najpiękniejszy i niepowtarzalny. Jest to czas, na który czekają nie tylko dzieci, ale i dorośli. Boże Narodzenie jest ogromnym przeżyciem dla dziecka, choć nie zawsze do końca zrozumiałym. Dzieci w wieku przedszkolnym jeszcze nie wiedzą, co to Boże Narodzenie, przede wszystkim kojarzą święta z choinką i Mikołajem. Dlatego w naszej grupie zrealizowany został projekt edukacyjny „Idą święta”, który przybliżył przedszkolakom tematykę świąt, obyczaje i zaszczepił przywiązanie do tradycji przodków. Dzieci poznały tradycje i symbole Bożego Narodzenia, w toku różnorodnych działań: pogadanek, rozmów kierowanych, czytania literatury dziecięcej, oglądania prezentacji multimedialnej, słuchania kolęd i pastorałek, wykonania choinkowych ozdób i kartek świątecznych dla rodziców. Wiele pozytywnych uczuć wzbudziła również możliwość własnoręcznego wykonania pierniczków oraz ich dekorowanie. Realizacja powyższego projektu przyniosła dużo radości dzieciom.
/Justyna Rybaczuk, Joanna Baczyńska/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy V podczas różnorodnych działań w ramach realizacji projektu edukacyjnego "Idą święta".

 

"MAGIA ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA" REALIZACJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GRUPIE KRÓLICZKI

W grudniu 2023r w grupie "Króliczki" realizowany był projekt edukacyjny "Magia świąt Bożego Narodzenia". Dzieci poznały tradycje i symbole Bożego Narodzenia, w toku różnorodnych działań- pogadanek, rozmów kierowanych, czytania literatury dziecięcej, oglądania prezentacji multimedialnej, słuchania kolęd i pastorałek, wykonania choinkowych ozdób. Wiele pozytywnych uczuć wzbudziła również możliwość własnoręcznego wykonania pierniczków oraz ich dekorowanie. Myślą przewodnią projektu było kształtowanie i rozwijanie sfery duchowej dziecka i jego osobowości w oparciu o tradycje rodzinne zgodne z jego wyznaniem. Miał on na celu kultywowanie tradycji świątecznych, rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży, wyobraźni plastycznej i zdolności manualnych, stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych, doskonalenie pracy metodą projektu oraz integrację szkolnej grupy rówieśniczej. /Agnieszka Charytonow, Małgorzata Palenceusz/

Opis galerii zdjęć:
W galerii znajdują się fotografie przedstawiające dzieci z grupy "Króliczki", które w odświętnych strojach śpiewają kolędy i pastorałki wraz ze swoimi paniami. Inne zdjęcia ukazują dzieci, które wykonują pierniczki. Na pozostałych zdjęciach widać dzieci, wykonujące świąteczne stroiki na świece.

 

JARMARK BOŻONARODZENIOWY W HAJNÓWCE

W niedzielę 18 grudnia 2022r. nasze przedszkole wzięło udział w JARMARKU BOŻONARODZENIOWYM W HAJNÓWCE. Dekoracje świąteczne, rękodzieło, naturalne produkty, smakołyki to tylko niektóre z wyrobów, które można było kupić w czasie Jarmarku. Ten niezwykły klimat podtrzymywał koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu naszych przedszkolaków- dzieci zaśpiewały dwie kolędy "Dziś w stajence" i świąteczną pastorałkę "Gore Gwiazda" wszystkim mieszkańcom Hajnówki. /Agnieszka Charytonow, Małgorzata Palenceusz/

Opis galerii zdjęć :
Na zdjęciu widoczne są dzieci podczas śpiewania kolęd na Jarmarku Bożonarodzeniowym.

 

Pieczemy świąteczne pierniczki

Święta tuż, tuż… czas więc na pieczenie świątecznych pierników w grupie "Sówki". Piątek był dniem, gdzie w przedszkolu unosił się zapach przypraw korzennych. Przedszkolaki z ogromnym zapałem i zaangażowaniem zabrały się do pieczenia pierników. Każde dziecko wytrwale wycinało za pomocą foremek ciasto na pierniki.Następnym etapem było zdobienie pierników przy pomocy lukru i kolorowych posypek. Wspaniały zapach unosił się w całym przedszkolu i wprawił wszystkich w świąteczny nastrój.
/E.Horosz, E.Wasiluk/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy Sówki w trakcie pieczenia świątecznych pierników.

 

 

Maluszki z grupy Puchatki poznają tradycje i zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia

Święta Bożego Narodzenia są dla nas wszystkich, zwłaszcza dla dzieci szczególnym przeżyciem. Najbardziej ekscytujący jest okres przedświąteczny, w którym przygotowujemy się do ich radosnego przeżycia i odczuwamy ich magiczny nastrój. Aby i w tym roku przedszkolaki mogły cieszyć się i przeżywać świąteczną atmosferę został opracowany projekt edukacyjny, którego celem było zapoznanie dzieci z tradycjami i zwyczajami Świąt Bożego Narodzenia, ukazanie ich piękna, uświadomienie doniosłości i rodzinnego charakteru.
/Barbara K., Barbara G./

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy Puchatki podczas zajęć w ramach realizacji projektu „Tradycje i zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia”

 

 

BOŻONARODZENIOWE SPOTKANIE Z RODZICAMI W GRUPIE KRÓLICZKI

Święta Bożego Narodzenia to najpiękniejszy okres w roku.W tym wyjątkowym czasie, dnia 15 grudnia 2022r. dzieci z grupy "Króliczki" zaprosiły swoich rodziców i bliskich na "Świąteczne spotkanie Bożonarodzeniowe". Dzieci śpiewały świąteczne pastorałki i kolędy, tańczyły oraz recytowały wiersze. Kiedy część artystyczna dobiegła końca mali artyści wspólnie z rodzicami wykonali przepiękne kartki świąteczne. Po życzeniach wszyscy wspólnie zasiedli do stołów, na których nie brakowało słodkości i świątecznych przysmaków.Takie podniosłe chwile nie tylko utrwalają dzieciom znajomość tradycji i zwyczajów świątecznych, lecz również, co najważniejsze wzmacniają bliskie i serdeczne relacje. Wesołych świąt!!!!
/Agnieszka Charytonow. Małgorzata Palenceusz/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci wraz z rodzicami podczas Bożonarodzeniowego spotkania w przedszkolu w grupie "Króliczki".

 

Wycieczka przedszkolaków do Wioski św. Mikołaja w Pomigaczach

Dnia 14 grudnia 2022r. dzieci z grupy Tygryski i Króliczki wraz ze swoimi paniami wyruszyły na wycieczkę do Wioski św. Mikołaja w Pomigaczach. Przedszkolaki miały okazję spędzić czas ze Świętym z Laponii wraz z jego pomocnikami Elfami.
Na samym początku Elfy zaprosiły nas na poczęstunek w formie rozgrzewającego zimowego napoju oraz zjedzenia pysznych pierników – uczta iście świąteczna! Po poczęstunku przyszedł czas na napisanie przez dzieci listu do św. Mikołaj oraz wspólne gry i zabawy, które zaproponowały dzieciom Elfy. Następnie odbyły się warsztaty robienia pierników oraz spotkanie na które dzieci nie mogły się doczekać - to spotkanie z św. Mikołajem, który został zaproszony przez dzieci okrzykiem: MIKOŁAJU! MIKOŁAJU! Nagle w drzwiach pojawił się długo oczekiwany gość, dla którego dzieci zaśpiewały pastorałkę. W trakcie spotkania z Mikołajem każde z dzieci miało możliwość posiedzenia u niego na kolanach i porozmawiania z nim.
Na koniec pobytu wszyscy wybraliśmy się na spacer po Wiosce św. Mikołaja. W trakcie spaceru dzieci zwiedziły dom św. Mikołaja, żywą szopkę oraz pocztę, gdzie zostały wrzucone do skrzynki napisane wcześniej listy. Po smacznym obiedzie przedszkolaki wyruszyły w drogę powrotną. Ten magiczny i przedświąteczny czas spędzony w Wiosce św. Mikołaj na długo pozostanie w pamięci naszych dzieci.
/Mariola K., Beata Ś., Małgorzata P., Agnieszka Ch./

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy Tygryski i Króliczki w trakcie wycieczki do Wioski św. Mikołaja. Następne indywidualne zdjęcia dzieci z Mikołajem oraz spacer po Wiosce św. Mikołaja w trakcie którego dzieci zwiedziły dom św. Mikołaja, żywą szopkę oraz pocztę, w której zostały wrzucone do skrzynki listy napisane wcześniej przez dzieci.

 

Warsztaty świąteczne z udziałem rodziców w grupie Puchatki „Bożonarodzeniowa bombka”

14 grudnia w grupie Puchatki odbyły się warsztaty świąteczne z udziałem rodziców „Bożonarodzeniowa bombka”. Celem spotkania było stwarzanie sytuacji zabawowych i twórczych sprzyjających bliskiemu kontaktowi emocjonalnemu dziecka z rodzicem oraz czerpanie radości ze wspólnej zabawy i pracy z rodzicami.
Każde dziecko otrzymało styropianową bombkę. Razem z rodzicami maluszki malowały bombki farbą, ozdabiały je brokatem, naklejkami, świątecznymi serwetkami – technika decoupage. Puchatki wraz ze swoimi rodzicami mogły też pobawić się przy świątecznych piosenkach. Na zakończenie wykonaliśmy wspólne, pamiątkowe zdjęcie.
Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom za udział w warsztatach.
/Barbara Kiślak, Barbara Grosz/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach przedstawione są dzieci z grupy Puchatki podczas warsztatów z rodzicami „Bożonarodzeniowa bombka".

 

Rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego VII Festiwalu tańca on- line pt. "W krainie zimowych tańców"

W dniu 13.12.2022r. w Przedszkolu nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce odbyło się rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego VII Festiwalu tańca on – line pt. „W krainie zimowych tańców”, którego celem było popularyzacja tańca do utworów o tematyce zimowo- świątecznej wśród dzieci w wieku przedszkolnym; integracja środowisk przedszkolnych i wymiana doświadczeń; promocja młodych talentów oraz poszerzanie idei wszechstronnej edukacji muzycznej.
W Ogólnopolskim VII Festiwalu tańca on – line udział wzięło 17 zespołów tanecznych w tym 182 uczestników przygotowanych przez 20 opiekunów z przedszkoli publicznych i niepublicznych w kategorii wiekowej 6 latki z różnych miast Polski m.in. Płock, Lublin, Dąbrowa Górnicza, Piaseczno, Wadowice, Bielsko - Biała i wiele innych, które przesłały filmiki z nagranymi tańcami dzieci. Tematem przewodnim Ogólnopolskiego VII Festiwalu tańca on – line były improwizacje ruchowe do utworów zimowo - świątecznych.
Komisja w składzie:
Pani Jolanta Stefaniuk – Kierownik Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu w Hajnówce;
Pani Barbara Sadowska – Dyrektor Hajnowskiego Domu Kultury;
Pani Justyna Birycka – Instruktor ds. tańca ludowego w Hajnowskim Domu Kultury;
Pani Karolina Gryciuk – instruktor tańca w Hajnowskim Domu Kultury.

Wyżej wymienione jury w trakcie oglądania filmików z zimowymi tańcami choć na chwilę przeniosła się do zimowej krainy, która jest porą najbardziej tajemniczą i ma niepowtarzalny klimat pobudzający wyobraźnię. Zimą wcześniej zapada zmrok i na niebie szybko pojawiają się gwiazdy. Magię zimowego klimatu podkreśla także skrzący się mróz. Na szybach pojawiają się wzory malowane przez mróz, a w powietrzu widać drobne, wirujące płatki śniegu. Na dachach znajduje się śnieg. Całe miasta przykryte są białym puchem. Zima to także pora magiczna dlatego, że ludzie przygotowują się podczas niej na święta. Ozdabiają swoje domy, przystrajają ogrody kolorowymi lampkami. Takim zimowym akcentem przedstawiamy krainę zimowych tańców, w której królują śnieżynki, gwiazdy, aniołki i bałwanki na tle bieli, skrzącego się śniegu i tajemniczego krajobrazu naszych polskich miast, w których opiekunowie zespołów zadbali o piękny wystrój sal, stroje i wyjątkowe improwizacje do wybranych utworów zimowo - świątecznych.
Tańce oceniane były według następujących kryteriów: pomysł taneczny, zróżnicowanie figur, wrażenie artystyczne oraz ciekawość, dobór strojów i rekwizytów.
A oto wyniki:
Nagrody główne:
I miejsce
• Przedszkole Publiczne nr 3 w Wadowicach - Zespół taneczny „Koniki polne” taniec grupowy pt. „Zimowe marzenia senne” pod kierunkiem Pani Anny Wołczyk i Beaty Bednarek
II miejsce
• Publiczne Przedszkole "BAJKA" w Piasecznie - Zespół taneczny „Bajeczka” taniec grupowy pt. „Kolorowa zima” pod kierunkiem Pani Katarzyny Brzostowskiej i Anny Korneckiej
III miejsce
• Publiczne Przedszkole "BAJKA" w Piasecznie - Zespół taneczny „Bajeczka” taniec grupowy pt. „Burza śnieżna” pod kierunkiem Pani Katarzyny Brzostowskiej i Anny Korneckiej

Wyróżnienia:
• Miejskie Przedszkole nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół z Oddziałami Integracyjnymi w Płocku - Zespół taneczny „Zimowe Śnieżynki” taniec grupowy pt. „Christmas Dreams” pod kierunkiem Pani Pauliny Cholewińskiej
• Przedszkole nr 43 w Bielsko-Białej - Grupa X improwizacja taneczna pt. „Walc zimowy” pod kierunkiem Pani Moniki Hess
• Przedszkole nr 3 z Oddziałami integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce - Grupa „Sarenki” improwizacja taneczna pt. „Taniec aniołków” pod kierunkiem Pani Katarzyny Szerszunowicz i Angeliki Koszel
Gratulujemy zwycięzcom!
Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom, dzięki którym możliwa była realizacja festiwalu, a także wszystkim uczestnikom i opiekunom za zaangażowanie i przygotowanie dzieci do udziału w Ogólnopolskim VII Festiwalu tańca on – line pt. „W krainie zimowych tańców”. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia poniżej umieszczonych nagań tańców zwycięskich zespołów.

Organizatorzy: Dyrektor Przedszkola nr 2 im Kubusia Puchatka Iwona Raszkiewicz oraz nauczycielki: Mariola Krawczyńska, Barbara Kiślak, Małgorzata Palenceusz

Nagranie I miejsca
Nagranie II miejsca
Nagranie III miejsca
Nagranie wyróżnienia
Nagranie wyróżnienia
Nagranie wyróżnienia

Opis galerii zdjęć:
W galerii zdjęć widoczne są zespoły taneczne biorące udział w Ogólnopolskim VII Festiwalu tańca on- line "W krainie zimowych tańców" oraz obrady jury na tle zimowo- świątecznej dekoracji.

 

Warsztaty Bożonarodzeniowe w grupie Sówki

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia stały się okazją do spotkania dzieci z rodzicami. Na warsztatach bożonarodzeniowych,przy śpiewie kolęd,w cudownej atmosferze spędziliśmy czas na wspólnej pracy. Wraz z panią Natalią z Fundacji "Oni to My" wykonaliśmy przepiękne aniołki z włóczki. Wszystkim rodzicom dziękujemy za przybycie i przygotowanie poczęstunku.
/E.Horosz, E.Wasiluk/

Opis galerii zdjęć:
Zdjęcia przedstawiają dzieci i ich rodziców podczas warsztatów bożonarodzeniowych.

 

Przedświąteczny klimat u Tygrysków - wasztaty z rodzicami

W dniu 12.12.2022r. w grupie III odbyły się świąteczne warsztaty z udziałem dzieci i ich rodziców. Przedszkolaki z entuzjazmem przywitały swoich rodziców świąteczną piosenką pt. "Gdy święta są" niosąc w trakcie śpiewania materiały na wykonanie stroików. Następnie dzieci ustawione na tle świątecznej dekoracji zaśpiewały jeszcze z dwie pastorałki. Po artystycznym występie dzieci wraz z rodzicami przystąpiły do praktycznych warsztatów świątecznych, gdzie każdy rodzic z własnym dzieckiem mógł wykonać stroik świąteczny na Boże Narodzenie. Miło było patrzeć na ożywienie, zaangażowanie, radość uczestników, aktywne uczestniczenie w przedświątecznych warsztatach.
Tego typu uroczystości, dostarczają wszystkim uczestnikom niezapomnianych wrażeń, przeżyć, wpływają na rozwój społeczny dziecka, pozwalają przezwyciężać u dzieci nieśmiałość, zahamowania. Spotkania tego typu, przyczyniają się również do nawiązywania przyjaznych kontaktów między uczestnikami, pogłębiania więzi emocjonalnej między dzieckiem a rodzicem, są okazją do rozwijania wyobraźni i aktywności twórczej wszystkich uczestników.
W trakcie warsztatów wszyscy wykazali się wielką pomysłowością i kreatywnością. Był to mile spędzony czas w radosnej atmosferze, opartej na wzajemnej współpracy. Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom za przybycie! /Mariola K., Beata Ś./

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci wraz z rodzicami w trakcie przedświatecznych warsztatów wykonujących własne stroiki na Boże Narodzenie.

 

Maluszki ubierają Choinkę

Ubieranie choinki – to moment, na który z niecierpliwością czekały wszystkie przedszkolaki. Puchatki z zapałem przystąpiły do zawieszania na gałązkach ozdób, łańcuchów i kolorowych lampek. Drzewko zostało przystrojone bardzo szybko, wygląda wyjątkowo i przypomina nam, że Święta Bożego Narodzenia zbliżają się tuż, tuż…
/B.Grosz/

Opis galerii zdjęć:
Grupa trzylatków siedzi na dywanie, trzymając kolorowe bombki i łańcuchy. Każde dziecko samodzielnie wiesza bombki i łańcuchy na choince, nauczycielka zapala światełka.

 

 

Mikołajki w grupie Puchatków

"6 grudnia – jak dobrze wiecie,
Święty Mikołaj chodzi po świecie.
Dźwiga swój worek niezmordowanie
i każde dziecko prezent dostanie.
A kiedy rozda już prezenty,
wraca do nieba uśmiechnięty."

Dziękujemy kochany Mikołaju, że nie zapomniałeś o nas! Dziękujemy za wszystkie wspaniałości, za wspólną zabawę i wprowadzenie nas w czas radosnego oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia!
/B.Grosz/

Opis galerii zdjęć:
Dzieci w czerwonych Mikołajowych czapeczkach siedzą w sali przedszkolnej na dywanie w oczekiwaniu na Mikołaja. Dzieci witają gościa, wspolnie śpiewają piosenkę o Mikołaju i zapraszają do wspólnego tańca, na koniec Mikołaj zaprasza każde dziecko po prezent.

 

Mikołajki w grupie III

6 grudnia grupę "Tygrysków" odwiedził Św. Mikołaj i jego pomocnik elf. Długo oczekiwani goście wywołali uśmiech na twarzach naszych przedszkolaków, zostali gorąco zaproszeni przez dzieci do wspólnej zabawy. Miło spędzony czas uświetniły wspólne zdjęcia oraz prezenty. Dzieci z ogromną radością zaprosiły św. Mikołaja za rok, obiecując, że czekając na niego będą bardzo grzeczne!
/Beata Ś., Mariola K./

Opis galerii zdjęć:
Zdjęcia przedstawiają dzieci z grupy III uczestniczące we wspólnych zabawach Mikołajkowych.

 

ŚWIĄTECZNE WARSZTATY - GIPSOWE MALOWANKI U KANGURKÓW
z Panią Pedagog Iwoną Kuryś

W wtorkowe przedpołudnie 6 grudnia do naszego przedszkola zawitał Elf – pani pedagog, pomocnik Świętego Mikołaja. Pani Iwonka przeczytała dzieciom książkę o tematyce świątecznej, a także przygotowała prawdziwe niespodzianki, małe prezenciki z ozdobami gipsowymi do malowania. Radość z prezentów od naszego gościa była wielka. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki przenieśliśmy się do świątecznej krainy! Dzieci z radością uczestniczyły w warsztatach malowania figurek gipsowych, podczas których miały okazję wykazać się swoją kreatywnością. Mali artyści mieli okazję rozwinąć swój zmysł estetyczny, wystarczyło tylko chwycić za pędzel, farby i piękne figurki. Po wszystkim powstało dzieło, które dzieci mogły zabrać do domu. Dziękujemy Pani Iwonie za przeprowadzone warsztaty i wspólną zabawę.
/Justyna Rybaczuk, Joanna Baczyńska/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy „Kangurki” wraz z Panią Iwoną Kuryś pedagogiem Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w trakcie warsztatów malowania ozdób z gipsu.

 

Spotkanie z Mikołajem grupa „Kangurki”

Na spotkanie z Mikołajem dzieci czekają cały rok zarówno w domach, jak i w przedszkolu. Taka niecodzienna wizyta w grupie V miała miejsce 6 grudnia. Przedszkolaki nadsłuchiwały dźwięku dzwoneczków, które słychać było z daleka i świadczyło to o tym, że Mikołaj jest blisko i zbliża się do przedszkola. Niezwykły, wyjątkowy, długo oczekiwany gość, gdy tylko pojawił się dzieciom, wywołał uśmiech na ich twarzach. Zanim jednak rozdał prezenty, porozmawiał z przedszkolakami, spytał czy były grzeczne. Dzieci dzielnie doczekały do momentu otrzymania symbolicznych prezentów. W podziękowaniu, specjalnie dla przyjaciela z Laponii, odśpiewały piosenkę pt. „Pachnie świętami”. Św. Mikołaj został zaproszony do tańca i śpiewu. Emocje ze spotkania nie opuszczały dzieci do końca przedszkolnego dnia. Do domu wyruszyły zabierając ze sobą mikołajkowe niespodzianki.
/Joanna Baczyńska, Justyna Rybaczuk/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy Kangurów podczas spotkania z Mikołajem.

 

MIKOŁAJKI U "KRÓLICZKÓW" W KSIĘGARNI "PUSZCZYK"

6 grudnia 2022r. grupa IV wybrała się do księgarni "Puszczyk" w Hajnówce na spotkanie ze Świętym Mikołajem. „Króliczki” ubrane w czerwone czapeczki i jak same bardzo często podkreślały - wyjątkowo grzeczne w tym roku, z niecierpliwością oczekiwały gościa z dalekiej i mroźnej Laponii. Dzieci przygotowały Mikołajowi małą uroczystość- były wierszyki, piosenki. Przedszkolaki były bardzo szczęśliwe, a kiedy znalazły się blisko św. Mikołaja – troszkę zawstydzone. Święty Mikołaj wręczył każdemu dziecku wspaniały prezent. Śmiechu i radości było wiele. Na twarzach widać było wielkie wzruszenie i zadowolenie. Mikołaj na zakończenie spotkania obiecał dzieciom, że odwiedzi je w przyszłym roku.
/Agnieszka Charytonow, Małgorzata Palenceusz/

Opis galerii zdjęć:
Zdjęcia przedstawiają dzieci z grupy "Króliczki", które wybrały się do księgarni "Puszczyk" w Hajnówce na spotkanie ze Świętym Mikołajem.

 

MIKOŁAJKI U „SÓWEK”

Dnia 6 grudnia 2022r. w naszym przedszkolu wszyscy przenieśliśmy się w "bajkowy świat". Nasze "Sówki" wyglądały jak małe elfy. Od rana w przedszkolu panował gwar i radość. Dzieci z wielką niecierpliwością oczekiwały na przyjście niezwykłego gościa – Św. Mikołaja! Gdzie nie gdzie rozbrzmiewały dzwoneczki… to oznaczało, że Mikołaj jest tuż, tuż. Wreszcie … JEST!! – PRAWDZIWY – ŚWIĘTY MIKOŁAJ! To był naprawdę niezwykły gość, który obdarował prezentami wszystkie dzieci. Przedszkolaki za otrzymane prezenty podziękowały Mikołajowi piosenkami i wierszykami. Prosiły aby przyjechał do nich za rok. No… oczywiście obiecywały, że będą grzeczne. /E.Horosz, E.Wasiluk/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy "Sówki" podczas spotkania z Mikołajem.

 

„Misiowe zabawy na dywanie” w grupie V

Matematyka w zabawie, to najlepszy sposób na naturalne przyswojenie podstaw z tej dziedziny nauki. Wystarczy od najmłodszych lat uczyć dzieci klasyfikowania, myślenia, orientacji przestrzennej i porównywania, aby pokazać im, że matematyka potrafi być ciekawą zabawą.
Przygotowane dla dzieci zajęcia w grupie V „Misiowe zabawy na dywanie” przyjęły formę nauki przez zabawę, dzięki której możliwe było osiągnięcie zaplanowanych celów. Przedszkolaki m. in. doskonaliły orientację przestrzenną, rozpoznawały figury geometryczne i tworzyły z nich niepowtarzalne obrazy. Nie zabrakło zabaw z kodowaniem. Dzieci ułożyły trasę, pomagając sobie strzałkami określającymi kierunki, jaką ma przebyć robot na macie by dotrzeć do wyznaczonego celu. Dużo radości sprawiła dzieciom opowieść ruchowa „Misiowe zabawy”, która zachęca do naśladowania przygód niedźwiadków. Wszystkie zadania jakie dzieci wykonywały pokazały, że matematyka może być przyjemna, a przede wszystkim daje dużo radości. Ciekawą zabawą dla każdego smyka może być także MATEMATYKA!
/Justyna Rybaczuk, Joanna Baczyńska/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy V podczas zabaw matematycznych na dywanie.

 

Bal Pluszowego Misia 

 „Czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny MIŚ" H. Bechlerowa

Niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu, miękki, puchaty miś to jedna z najpopularniejszych zabawek na świecie. Od lat kojarzony jest z beztroskim okresem dzieciństwa. Prawdziwy przyjaciel i powiernik wielu dziecięcych sekretów.
W dniu 24 listopada w naszym przedszkolu uroczyście obchodziliśmy  Święto Pluszowego Misia.  Tego dnia każdy przedszkolak przyniósł swojego ukochanego pluszaka by zaprezentować go swoim kolegom i przede wszystkim, by bawić się z nim w rytm znanych piosenek. Dzieci ze wszystkich grup w towarzystwie swoich pluszowych przyjaciół uczestniczyły w „Misiowym Balu”. Nasza uroczystość rozpoczęła się ciepłym przywitaniem przez Panią Dyrektor oraz wspólnym odśpiewaniem hymnu przedszkola. W czasie „misiowego przyjęcia” dodatkową atrakcją dla uczestników było wykonanie przez 6 latków tematycznej piosenki Zozi „Pluszowy miś”. Dzięki niej, dzieci zrozumiały jak ważne jest szanowanie zabawek. Po tym miłym wstępie, kolejnymi atrakcjami były min. tańce, pląsy, zabawy  z naszymi bohaterami- misiami. Dzieci bawiły się doskonale, najwięcej jednak radości sprawił im sam fakt zaprezentowania swojego przyjaciela- misia kolegom i możliwość zabawy z pluszakiem Po pełnej uśmiechu, ogromu radości zabawie, dzieci podśpiewując udały się do swoich sal. Wspólna zabawa daje okazję do integracji z innymi grupami oraz czerpania radości ze wspólnie spędzonego czasu z kolegami i koleżankami.
/Dyrektor Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce – mgr Iwona Raszkiewicz wraz z wszystkimi nauczycielkami z poszczególnych grup przedszkolnych/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z wszystkich grup przedszkolnych wraz z Paniami i Panią Dyrektor Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w trakcie uroczystości z okazji Dnia Misia.

 

Dzień Kosmosu - kosmiczna podróż po planetach w grupie III

W grupie "Tygryski" dzieci podczas kreatywnych zajęć poznawały KOSMOS, który jest dość trudnym tematem dla przedszkolaków. Jednak przekazanie informacji dla dzieci przez zabawę prowadzi do nauki, która ma na celu zachęcanie do poznawania i odkrywania tajemnic Wszechświata.
Na samym początku wspólnej zabawy przedszkolaki po znalezieniu i odczytaniu listu ukrytego w sali przez Ufoludka z chęcią przystąpiły do zabawy. Przedstawiciele zespołów po wypiciu magicznego eliksiru i wypowiedzeniu magicznego zaklęcia, przenieśli wszystkie dzieci w kosmiczną podróż, zwiedzając planety Układu Słonecznego. Wspólnie w zespołach dzieci na każdej z planet wykonywały przydzielone im zadania np. wojna meteorytów, zagadki o kosmosie, taniec ufoludków oraz wiele innych działań. Zajęcia stały się istną kosmiczną zabawą przy garści dodatkowych informacji. W trakcie zabaw dzieci poznały planety, wiedzą ile ich jest w Układzie Słonecznym, co więcej – niektórzy potrafią je nie tylko wymienić w kolejności, ale i scharakteryzować. Na zakończenie zajęć cała grupa zrobiła piękny plakat przedstawiający planetę Ziemia, na którą szczęśliwie wróciliśmy z powrotem oraz prace plastyczne pt. "Układ Słoneczny". /Mariola K./

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci uczestniczące w kreatywnych zajęciach o kosmosie w ramach Dnia Kosmosu - kosmiczna podróż po planetach.

 

WARSZTATY SZYCIA MISIA U „KANGURKÓW”

W tym roku z okazji Dnia Misia zorganizowaliśmy warsztaty szycia misia dla starszaków. Warsztaty odbyły się dzięki uprzejmości Pani Joanny z pracowni krawieckiej „Lawendowy guzik”, która pojawiła się u nas z maszyną do szycia. Zajęcia wyglądały trochę inaczej niż zwykle. Na początku nasz gość omówił wygląd oraz zastosowanie maszyny do szycia, następnie omówił kolejno niezbędne czynności jakie należy wykonać przed rozpoczęciem szycia. Po odrysowaniu szablonu łapki na materiale, pani Joanna zszywała, z pomocą dzieci, wykrojone płaty materiału na maszynie. Przedszkolaki mogły uczestniczyć w powstawaniu misia, wypychały watą misiowy brzuszek, łapki i główkę. Największą atrakcją zajęć, było to, że mogliśmy z uwagą przyglądać się jak powstaje zabawka do przytulania, miś - Tuliś. Jeszcze raz bardzo dziękujemy pani Joannie z pracowni krawieckiej „Lawendowy guzik” za przeprowadzenie kreatywnych warsztatów dla naszych przedszkolaków.
/Joanna Baczyńska, Justyna Rybaczuk/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy Kangurków podczas warsztatów szycia misia z panią Joanną z pracowni krawieckiej Lawendowy guzik.

 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Jestem małym przyjacielem przyrody”
realizowany w grupie II i III

Grupa II i III z naszego przedszkola realizuje w roku szkolnym 2022/2023 Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Jestem małym przyjacielem przyrody”.
Głównym założeniem projektu „Jestem małym przyjacielem przyrody” jest:
- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci, kształtowanie właściwych postaw proekologicznych,
-wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie.
Cele projektu:
- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych;
- kształtowanie postaw proekologicznych;
- kreatywne i twórcze działania dzieci, nauczycieli i rodziców;
- prowadzenie zabaw badawczych celem zgłębiania wiedzy przyrodniczej i wytwarzaniem zaciekawienia i zainteresowania przyrodą;
- promocja placówek oświatowych;
- integracja nauczycieli, dzielenie się pomysłami.
Czas realizacji projektu od 01.09.2022r. do 31.05.2023r.

Realizatorzy projektu E.Horosz, E.Wasiluk, B.Środa, M.Krawczyńska

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są zdjęcia dzieci, które podczas zajęć realizują zadania z projektu.

 

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka w grupie III

21 listopada dzieci z grupy „Tygrysków” obchodziły Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Była to doskonała okazja do realizacji ciekawych i rozwijających zajęć uzupełniających wiedzę dzieci o ich prawach. Z tej okazji odbyły się rozmowy i dyskusje o ich potrzebach oraz roli rodziców i opiekunów między innnymi o prawie do miłości, zabawy, nauki, opieki oraz integracji. Dzieci  zapoznały się z  wierszem M. Brykczyńskiego –„ Prawa dziecka” oraz „Mam prawo do…” J. Potoczka. „Tygryski” wspólnie bawiły się podczas zabaw „Mały człowiek”, „Pokaż mi, co czujesz”, „Puszysty kot”. Przedszkolaki podzieliły się swoimi spostrzeżeniami na temat praw dziecka (powodami do radości, uśmiechu oraz tym, co może powodować, że są smutne, co sprawia im przykrość). Rozpoznawały sytuacje, kiedy dochodzi do łamania praw. Poznały też instytucje, których celem jest niesienie pomocy dzieciom i chronienie ich praw. Podsumowaniem zajęć było wykonanie pracy plastycznej.
/Beata Środa i Mariola Krawczyńska/

Opis galerii zdjeć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy III w trakcie obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka.

 

Dzień Praw Dziecka w grupie IV

18 listopada w związku z Dniem Praw Dziecka grupa "Króliczków" na zajęciach poznawała swoje prawa. Na początku wszyscy wspólnie odśpiewaliśmy hymn naszego przedszkola, następnie wysłuchaliśmy wiersza. Przedszkolaki dzieliły się swoimi własnymi spostrzeżeniami na temat powodów do radości, oraz tym co może powodować że mały człowiek jest smutny. Nie zabrakło zabaw ruchowych do znanych dzieciom piosenek. Dzieci wiedzą już że mają prawo do radości, uśmiechu, zabawy, spokojnej nauki i ciekawego poznawania otaczającego nas świata. Celem obchodów jest propagowanie idei praw dziecka, zwiększenie świadomości na temat istnienia Konwencji o Prawach Dziecka, uświadomienie wszystkim że dzieci mają swoje prawa i mogą z nich korzystać.
/Małgorzata Palenceusz, Agnieszka Charytonow/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy "Króliczków" w trakcie zabaw ruchowych podczas obchodów Praw Dziecka.

 

„Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka” w grupie II

Dnia 18 listopada w naszej grupie odbyła się uroczystość z okazji „Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka”. Przedszkolaki dzieliły się własnymi spostrzeżeniami na temat powodów do radości i uśmiechu oraz o tym, co może powodować, że mały człowiek jest smutny i co mu sprawia przykrość. Dzieci dowiedziały się , że mają prawo do radości, uśmiechu, szacunku, zabawy, spokojnej nauki, poznawania otaczającego świata, a także przygotowywały tematyczne prace plastyczne. Taki dzień jest także okazją do tego, abyśmy My dorośli nigdy o tym nie zapominali. Świadomość swoich praw pozwoli dzieciom nabyć dobre podstawy do bycia w przyszłości wspaniałym człowiekiem, rodzicem, obywatelem. /E.Horosz, E.Wasiluk/

Opis galerii zdjęć:
Zdjęcia przedstawiają dzieci z grupy II. W czasie zajęć dydaktycznych przedszkolaki szczegółowo omówiły prawa oraz obowiązki dzieci. Uczestniczyły w różnego rodzaju zabawach poświęconych temu dniu, a także przygotowywały tematyczne prace plastyczne.

 

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka w grupie „Kangurki”

Zajęcia poświęcone Prawom Dziecka rozpoczęliśmy od zabawy przy piosence Małej Orkiestry Dni Naszych „Piosenka o prawach dziecka”. Następnie zapoznaliśmy się z prawami dziecka, które zapisane są w Konwencji. Dzieci wypowiadały się na temat swoich praw, uświadamiały sobie jakie mają prawa oraz jak należy ich strzec. Świetnie bawiły się biorąc udział w zabawach integracyjnych. Każde dziecko miało okazję uświadomić sobie, że niezależnie od wszystkich życiowych sytuacji, od różnorodnych zachowań, sukcesów czy porażek jest kimś bardzo ważnym, kimś kogo trzeba szanować i kochać. Przedszkolaki po wspólnych zabawach integracyjnych, ruchowych i tanecznych z nauczycielkami skorzystały z ulubionego prawa dziecka: prawa do zabawy.
/Justyna Rybaczuk, Joanna Baczyńska/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy "Kangurki" w trakcie zajęć z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka.

 

Konkurs Prawosławnej Poezji Religijnej

17 listopada 2022r. w II Liceum z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce odbyła się XVII edycja Konkursu Recytatorskiego Prawosławnej Poezji Religijnej pt. „Poezja źródeł”. Nasze przedszkole reprezentował Grześ Smoktunowicz z grupy V. Komisja pod przewodnictwem ks. Sławomira Chwojko w kategorii przedszkoli przyznała wyróżnienie dla Grzesia Smoktunowicz.
Serdecznie dziękuję rodzicom za okazaną pomoc, a dla Grzesia życzę kolejnych sukcesów. /Eugenia Kazimiruk/

Opis galerii zdjęć:
Zdjęcia przedstawiają dyplom i dziecko, które recytuje wiersze.

 

 

DZIEŃ JEŻA U KANGURKÓW

Krótkie nóżki, długi ryjek, ostre kolce ciało kryją. Ach, cóż to za groźny zwierz?(...)”. Tak, tak – to jeż, malutki jeż …
fragment wiersza H.Zdzitowieckiej pt. „Jeż”

W poniedziałek 13 listopada gościliśmy w naszym przedszkolu Panią Agnieszkę Ginszt – pracownika Nadleśnictwa Hajnówka. Pani leśnik przekazała nam wiele ciekawych wiadomości o zwierzętach leśnych, które o tej porze roku zapadły już w sen zimowy. Swoje opowieści uatrakcyjniła prezentując piękne i kolorowe ilustracje. Dzieci dowiedziały się, iż jeże są zwierzętami chronionymi, zapadają w sen zimowy i wbrew pozorom zamiast jabłek zdecydowanie wolą jeść dżdżownice, ślimaki czy owady. Przedszkolaki uważnie i z zaciekawieniem słuchały informacji oraz zdawały wiele pytań. W podziękowaniu za wizytę, odśpiewały piosenkę Zozi „Jesień w płaszczu z liści”. Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Agnieszce za ciekawe zajęcia oraz piękne kolorowe plansze które mogliśmy obejrzeć w trakcie spotkania. Dzień upłynął bardzo aktywnie i dostarczył wielu pozytywnych wrażeń. Zapraszamy ponownie.
/Joanna Baczyńska, Justyna Rybaczuk/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy V uczestniczące w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez zaproszoną Panią Agnieszkę Ginszt - pracownika z Nadleśnictwa Hajnówka w ramach obchodów Dnia Jeża.

 

11 Listopada Narodowe Święto Niepodległości

Dnia 10 listopada 2022r. w naszym przedszkolu dzieci oraz wszyscy pracownicy przedszkola po raz kolejny uroczyście obchodzili Narodowe Święto Niepodległości, które przebiegało w szczególnie uroczystej atmosferze. Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem flagi przez poczet sztandarowy i wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego Mazurka Dąbrowskiego przez dzieci i pracowników placówki w ramach ogólnopolskiej akcji "Szkoła do hymnu". Następnie głos zabrała Pani Iwona Raszkiewicz – dyrektor przedszkola, która opowiedziała dzieciom o odzyskaniu niepodległości po 123 latach zaborów. Była to już 104 rocznica Odzyskania Niepodległości. Podczas występów nie zabrakło tradycyjnych tańców, pieśni, wierszy, którymi dzieci ze starszych grup III, IV i V wyraziły swoją miłość do Ojczyzny.
Następnie w dniu 11 listopada dzieci z Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka uczcili ten dzień tradycyjnie w trakcie złożenia kwiatów przy Pomniku „Ofiarom Wojen, Przemocy i Represji „91” na skwerku imienia dr Dymitra Wasilewskiego  przez delegację z placówki w składzie: Pani Iwona Raszkiewicz – dyrektor Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka wraz nauczycilkami: Panią Ewą i Barbarą oraz rodzicami z dziećmi z poszczególnych grup przedszkolnych.
Już od najmłodszych lat kształtujemy patriotyzm, czyli przynależność do kraju, szacunek do symboli narodowych, aby w przyszłości dziecko rozumiało słowo: Polak - patriota - Polska - moja Ojczyzna.

Dyplom_Szkoła_do_Hymnu.pdf

/Dyrektor Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce – mgr Iwona Raszkiewicz wraz z wszystkimi nauczycielkami z poszczególnych grup przedszkolnych/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z wszystkich grup przedszkolnych wraz z Paniami i Panią Dyrektor Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w trakcie uroczystości z okazji 11 listopada Narodowego Święta Niepodległości. Na 5 zdjęciach ostatnich widoczna jest przedszkolna delegacja w trakcie złożenia kwiatów przy Pomniku „Ofiarom Wojen, Przemocy i Represji „91” na skwerku imienia dr Dymitra Wasilewskiego.

 

Udział przedszkolaków w akcji "Szkoła pamięta"

W bieżącym roku szkolnym, jak co roku nasze przedszkole przyłączyło się do akcji MEN "Szkoła pamięta". Celem akcji było uwrażliwienie młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach, którzy związani byli z historią naszego regionu, naszej społeczności.
Przedszkolaki wraz ze swoimi wychowawczyniami odwiedziły miejsca pamięci ofiar zbrodni okupantów wojennych, zlokalizowane na terenie miasta Hajnówka:
Pomnik im. plut. Bolesława Bierwiaczonka - bohaterskiego obrońcy Hajnówki przed najazdem hitlerowskim 1939r. Złożeniem zapalonego znicza i kwiatów uczciliśmy pamięć o zmarłym.
Następnie w dniu 11 listopada dzieci z Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka uczcili pamięć w trakcie złożenia kwiatów przy Pomniku „Ofiarom Wojen, Przemocy i Represji „91” na skwerku imienia dr Dymitra Wasilewskiego przez delegację z placówki w składzie: Pani Iwona Raszkiewicz – dyrektor Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka wraz nauczycilkami: Panią Ewą i Barbarą oraz rodzicami z dziećmi z poszczególnych grup przedszkolnych.
Ważne jest, aby od najmłodszych lat rozwijać w dzieciach świadomość przynależności narodowej i szacunek do przodków i historii.
/Dyrektor Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka - mgr Iwona Raszkiewicz wraz z nauczycielkami poszczególnych grup przedszkolnych/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy III, IV i V wraz z wychowawczyniami w trakcie złożenia kwiatów i zniczy przy Pomniku im. plut. Bolesława Bierwiaczonka w centrum miasta. Następne zdjęcia ukazują delegację przedszkolną w trakcie złożenia kwiatów przy Pomniku „Ofiarom Wojen, Przemocy i Represji „91” na skwerku imienia dr Dymitra Wasilewskiego. Ostatnie zdjęcie to uzyskany dyplom za udział w akcji "Szkoła pamięta".

 

PROJEKT EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ W GRUPIE "KRÓLICZKI"
"MOJA OJCZYZNA TO POLSKA"

W miesiącu listopadzie w naszej grupie zrealizowaliśmy projekt edukacji patriotycznej "Moja Ojczyzna to Polska". Patriotyzm, miłość do ojczyzny i pielęgnowanie wartości, tradycji narodowych stało się dla nas priorytetem. Kształtowanie odpowiednich postaw patriotycznych i wychowanie do wartości jest niezwykle istotne, aby rozwój dziecka przebiegał harmonijnie.W ramach raelizacji projektu podejmowaliśmy wiele działań min. wybraliśmy się na wycieczkę do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce na zajęcia edukacyjne nt. "Polak mały to Ja", wzięliśmy udział w spotkaniu z Panią Policjantką z KPP w przedszkolu, która przeprowadziła prelekcję nt. Jestem bezpiecznym mieszkańcem Hajnówki", uczestniczyliśmy w przedszkolnej akademii z okazji święta Odzyskania Niepodległości,uczyliśmy się patriotycznych wierszy, piosenek, tańca, zorganizowaliśmy w sali kącik „Piękna nasza Polska cała", poznaliśmy historię państwa polskiego i symbole narodowe.
/Agnieszka Charytonow, Małgorzata Palenceusz/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy IV "Króliczki" podczas realizacji projektu edukacji patriotycznej "Moja Ojczyzna to Polska".

 

Projekt edukacyjny pt. „Polska- symbole narodowe i patriotyczne” realizowany w grupie II i III

Wychowanie młodych pokoleń w duchu wartości powinno się rozpocząć już w przedszkolu. Podstawowym celem wychowania przedszkolnego jest dbanie o wszechstronny rozwój dziecka oraz kształtowanie jego osobowości. Rezultaty w tym zakresie osiąga się poprzez stosowanie metod opartych na aktywizacji dziecka, a także przez organizowanie kontaktów wychowanków z bliższym i dalszym środowiskiem. To w wieku przedszkolnym kształtują się podstawy osobowości. Przedszkole kształtuje u dzieci określone nawyki, cechy charakteru i zaczątki postaw, jakich wymagać będzie udział w życiu społecznym. Projekt edukacyjny pt. „Polska -symbole narodowe i patriotyczne” był realizowany w grupie II i III w terminie 7.11.2022 -10.11.2022.roku. Dał możliwość rozszerzenia treści wynikających z podstawy programowej dla dzieci przedszkolnych. W oparciu o ten projekt dzieci utrwaliły swoją wiedzę na temat kraju oraz poszerzyły ją o nowe wiadomości związane z Ojczyzną i regionem, w którym mieszkają. W trakcie realizacji projektu dzieci poznały: historię powstania państwa polskiego, symboli narodowych; historię Święta Niepodległości Polski;zrozumiały znaczenie symboli oraz prawidłowych zachowań w trakcie słuchania hymnu Polski.

/E.Horosz, E.Wasiluk, B.Środa, M.Krawczyńska/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy II i III wykonujące zadania wynikające z realizacji Projektu edukacyjnego pt. „Polska-symbole narodowe i patriotyczne”
.

 

Dzień Jeża z Panią leśnik z Nadleśnictwa Hajnówka

W listopadowy poranek w grupie III obchodziliśmy "Dzień Jeża", nietypowe święto kłujących ssaków. Zajęcia rozpoczęliśmy od powitania jesienną piosenką dla zaproszonych z tej okazji gości z Nadleśnictwa Hajnówka. Dzięki niezwykłej wiedzy pani leśnik o przyrodzie i leśnych zwierzętach, dzieci miały okazję poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą sposobu życia jeży w ich naturalnym środowisku. Przedszkolaki dowiedziały się wielu ciekawostek dotyczących sposobu poruszania się, odżywiania oraz tego, w jaki sposób jeże przygotowują się do zimy, jak długo zapadają w sen zimowy? ich wyglądu połączonego z zagadką ile ma igieł na ciele? W celu podsumowania wiedzy, o tym małym kolczastym bohaterze dnia zostały wykonane w zespołach jeżowe plakaty, w których dzieci mogły wykazać się inwencją twórczą i ozdobić prace wg. własnego pomysłu. Na zakończenie każdy przedszkolak otrzymał medal „Przyjaciel Jeża” oraz książkę o leśnych zwierzętach. Wykonaliśmy wspólne pamiątkowe zdjęcie oraz indywidualne zdjęcia w jeżowej fotobudce. Celem obchodów było przypomnienie dzieciom, iż jeże to zwierzęta chronione i na uświadomieniu najmłodszym, co zagraża tym sympatycznym ssakom.
Dzień Jeża spędziliśmy bardzo miło i sympatycznie z naszymi wspaniałymi gośćmi z Nadleśnictwa Hajnówka. Serdecznie dziękujemy za interesujące zajęcia edukacyjne dotyczące sposobu życia tego kolczastego przyjaciela lasu. /Mariola K., Beata Ś./

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy III "Tygryski" uczestniczące w zajęciach edukacyjnych z panią leśnik z Nadleśnictwa Hajnówka w ramach obchodów Dnia Jeża.

 

Audycja muzyczna "Kosmiczne piosenki"

W dniu 07.11.2022r. w naszym przedszkolu odbyła się audycja muzyczna przygotowana przez ARTE - MUZA z Białegostoku. Była to bajka muzyczna pt. "Kosmiczne piosenki".
Pani astronom rozmyślała o kosmosie i oglądała go przez swoją ogromną lunetę. Stwierdza, że kosmos z całą pewnością widać, ale zaczyna się zastanawiać, czy go również słychać. Musi nastawić swoją lunetę na największą moc i ... po pewnym czasie zaczyna coś słyszeć. Natrafia na planetę, na której wszyscy mówią bardzo krótka, urywanie. Przy tej okazji dzieci poznają pojęcie muzyczne - stakato. W trakcie przedstawienia słuchacze zapoznają się też z pojęciami muzycznymi : legato, piano, forte.

Opis galerii zdjęć: na zdjęciach widoczne są dzieci z wszystkich grup przedszkolnych biorące udział w audycji muzycznej z ARTE- MUZA z Biaęgostoku pt. "Kosmiczne piosenki".

 

ZBIÓRKA ŻOŁĘDZI DLA ŻUBRÓW NA ŻUBROWĄ POLANĘ W NASZYM PRZEDSZKOLU

W bieżącym roku szkolnym nasze przedszkole przystapiło do akcji zbiórki żołędzi dla żubrów na "Żubrowa polanę", którą zorganizowały Nadleśnictwa Browsk i Hajnówka. Nasze przedszkolaki wraz ze swoimi rodzicami aktywnie włączyły się do zbiórki żołędzi. Na początku listopada leśnicy odebrali zebrane zapasy. Żołędzie zostaną wysypane na Polanę żubrową w Nadleśnictwie Browsk, gdzie stanowić będą smaczny dodatek do pokarmu wykładanego podczas zimowego dokarmiania tych zwierząt. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w akcję. /Agnieszka Charytonow, Barbara Kiślak/

Żubry można podglądać na żywo w transmisji Lasów Państwowych
http://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/kampanie_i_akcje/zubryonline

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z wszystkich grup przedszkolnych podczas podsumowania przedszkolnej akcji zbiórki żołędzi dla żubrów na "Zubrową polanę", którą zorganizowały Nadleśnictwa Browsk i Hajnówka.

 

Jesienna pogoda - zabawy logopedyczne w grupie I i II

Jesień rozpoczęła się na dobre, a nasze trzylatki i czterolatki z grupy I i II poznały zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla tej pory roku. Temperatura spadła, zaczął wiać wiatr szszsz... i padać deszcz kap, kap, kap. To idealna pora roku na wszelkie ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem materiału przyrodniczego np. liści, jarzębiny lub surowców wtórnych: słomka, woreczek foliowy i ścinki papieru z których wspólnie wykonaliśmy pracę plastyczną pt. "Jesienny deszcz". W trakcie zajęć logopedycznych dzieci dmuchały, a skrawki niebieskiego papieru wirowały niczym krople deszczu! Ta zabawka pomaga świadomie gospodarować oddechem, doskonale wypływa na wydłużanie fazy wydechowej. Jesienne zajęcia logopedyczne spodobały się dzieciom z obu grup przedszkolnych.
/logopeda Mariola Krawczyńska/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy I i II w trakcie jesiennych zajęć logopedycznych.

 

Laureatka konkursu plastycznego "Jesień w twórczości plastycznej dzieci"

Blanka Skiepko z grupy Tygrysków zajęła III miejsce w powiatowym konkursie plastycznym „Jesień w twórczości plastycznej dzieci”, którego organizatorem było Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. /Beata Ś. i Mariola K./

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach jest laureatka konkursu oraz jej wykonana praca.

 

 

 

„DZIEŃ MARCHEWKI”- ZAJĘCIA OTWARTE Z RODZICAMI W GRUPIE „KRÓLICZKI”

"DZIEŃ MARCHEWKI" był to bardzo zdrowy pomarańczowy dzień oraz wesołe i zdrowe święto u „Króliczków”. Dzieci były zachwycone obchodami: były konkursy, zagadki słowne, zabawy przy muzyce, rozpoznawanie warzyw poprzez dotyk, marchewkowe rymowanki, ciekawostki o marchewce, czytanie książeczki przez rodziców „Mały króliczek i jego magiczna marchewka” oraz pieczenie marchewkowych muffinek. Dzięki takim działaniom prowadzonym już od najmłodszych lat rozbudzamy u dzieci: zainteresowanie własnym zdrowiem, potrzebę prawidłowego odżywiania się i rozróżniania produktów warunkujących zdrowie. Był to dzień, w którym wszyscy dobrze się bawili i marchewkę polubili!
/Agnieszka Charytonow/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci wraz z rodzicami podczas, obchodów święta „Dzień Marchewki”.

 

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek w grupie III

Bajki towarzyszą nam od najmłodszych lat, rozweselają i bawią, często uczą rozróżniania dobra od zła, prawidłowych postaw, koleżeństwa, chęci niesienia pomocy innym, czy współczucia, a bajkowe postacie sprawiają, że świat dziecka staje się radosny i kolorowy.
Z tej okazji przedszkolaki z grupy „Tygryski” 04 listopada 2022r. w ramach Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek przybyły do przedszkola przebrane w przepiękne bajkowe stroje, aby wspólnie wziąć udział w bajkowym spotkaniu. Na samym początku odbył się bajkowy pokaz mody, w trakcie którego dzieci zaprezentowały swoje stroje na „czerwonym dywanie”. Następnie wysłuchały muzycznych zagadek utworów bajkowych najbardziej znanych baśni i bajek. Rozpoznawały rekwizyty postaci bajkowych, w których wykazały się bardzo dobrą spostrzegawczością i świetnie radziły sobie z zadaniami. Miały również okazję pomóc Kopciuszkowi w przebieraniu grochu, czy zasnąć w trakcie zabawy pt. „Zatrute jabłko”. Oczywiście nie zabrakło zabaw tanecznych przy utworach bajkowych m.in. „Kubuś Puchatek i przyjaciele”, „W krainie lodu”, „Pocahontas”, „Merida Waleczna”. Na koniec bajkowego, pełnego radości i dobrej zabawy dnia wszystkie dzieci zaśpiewały piosenkę pt. „Lubimy bajki” oraz zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcie na tle bajkowej dekoracji przygotowanej specjalnie na tę okazję. To bajkowe spotkanie sprawiło dzieciom bardzo wiele radości. Był to dzień pełen wrażeń.
Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek był doskonałą okazją do rozwijania zainteresowań czytelniczych wśród dzieci. Wartościowe książki kształcą w dzieciach odpowiednie postawy moralne, rozwijają dziecięcą fantazję, pamięć, bogacą słownictwo. Warto wybierać więc bajki, gdzie dobro zwycięża, a zło zostaje ukarane. /Mariola K., Beata Ś./

Opis galerii zdjęć:
W galerii zdjęć widoczne są dzieci z grupy III „Tygryski”, które uczestniczą w proponowanych zabawach i konkurencjach przygotowanych przez panie wychowawczynie z grupy w ramach Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek.

 

Jesienne lampiony w grupie "Króliczki" - warsztaty z rodzicami

Korzystając z uroków jesiennej pogody dnia 04.11.2022r. rodzice z grupy "Króliczki" przybyli do przedszkola, aby wspólnie z dziećmi wykonać jesienne lampiony. Do wykonania jesiennych ozdób wykorzystano naturalne jesienne dary tj. szyszki, liście, mech, które dzieci zbierały podczas przedszkolnych i domowych spacerów. Serdecznie dziękujemy rodzicom za aktywne zaangażowanie w życie przedszkola.
/Małgorzata Palenceusz/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci wraz z rodzicami podczas, wykonywania jesiennych lampionów.

 

 

"Witaminowe przyjęcie" u Puchatków

Puchatki z przyjemnością wykonały kolejne zadania ujęte w projekcie "Z KICIĄ KOCIĄ MALUCHY ZMIENIAJĄ SIĘ W ZUCHY" - "Witaminowe przyjęcie". Było to min. przypomnienie treści książki pod tym tytułem. Dzieci mogły utrwalić co jest zdrowe. W ramach zadania nazywały owoce i warzywa, segregowały sylwety ze względu na kolor, nazywały kolory. Chętne przedszkolaki przeliczały, układały poszczególne owoce i warzywa od najmniejszego do największego. Mogliśmy w ten sposób poćwiczyć umiejętności matematyczne. Także wspólnie rozmawialiśmy na temat „Kicia Kocia uczy dobrych manier przy stole” – ustaliliśmy zasady zachowania się podczas jedzenia (staramy się nie bałaganić, siedzimy prosto, nie bujamy się na krzesełku, staramy się nie rozmawiać podczas posiłku). I jak to bywa w tradycji naszego przedszkola, wszyscy uczestniczyliśmy na śniadaniu w Szwedzkim stole, gdzie każde dziecko mogło samo komponować kanapki.
/Barbara K., Barbara G./

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach przedstawione są dzieci z grupy I wykonujące zadania związane z realizacją projektu „Z Kicią Kocią maluchy zmieniają się w zuchy”.

 

Ogólnopolski projekt edukacyjny pt. „Ciekawski Zajączek poznaje świat matematyki” realizowany w grupie "Sówki" i "Tygryski"

Dzieci z grupy "Sówki" i "Tygryski' wykonały pierwsze zadania z Ogólnopolskiego projektu edukacyjnego: „Ciekawski Zajączek poznaje świat matematyki”- „Dary jesieni” -rytmy i klasyfikacja oraz „Jesienne porządki”- segregowanie i klasyfikowanie.
Ogólnopolski projekt edukacyjny pt. „Ciekawski Zajączek poznaje świat matematyki” powstał z myślą o przedszkolakach, które codziennie z ogromną ciekawością poznają otaczający ich świat. Matematyka jest wszędzie, a kształtowanie pojęć matematycznych w głównej mierze dokonuje się w naturalnych sytuacjach życia codziennego. W związku z tym, poznawanie treści matematycznych powinno być wtopione w codzienne, spontaniczne działania. Projekt edukacyjny „Ciekawski Zajączek poznaje świat matematyki” to połączenie czynnościowego nauczania matematyki z różnymi formami aktywności poznawczej dzieci w wieku przedszkolnym. W trakcie nabywania kompetencji matematycznych, dziecięcy umysł wykonuje szereg procesów związanych z klasyfikowaniem i tworzeniem pojęć, tworzeniem logicznych wypowiedzi, spostrzeganiem, przewidywaniem skutków na bazie dostrzeganych przyczyn oraz liczeniem. Nauka w rzeczywistości odbywa się poprzez doświadczanie, a jest ono efektywne wtedy, gdy angażujemy w nie umysł i emocje. Projekt „Ciekawski Zajączek poznaje świat matematyki” powstał z myślą o spontanicznym zainteresowaniu dzieci treściami matematycznymi w codziennych sytuacjach.” TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: od października 2022 do maja 2023
/E.Horosz, E.Wasiluk, B.Środa, M.Krawczyńska/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach przedstawione są dzieci z grupy II i III wykonujące zadania związane z realizacją projektu „Ciekawski Zajączek poznaje świat matematyki”.

 

SPOTKANIE Z POLICJANTEM W GRUPIE „SÓWKI”

Bezpieczeństwo jest jednym z głównych priorytetów naszego przedszkola. Dlatego też od pierwszych dni w przedszkolu nasze dzieci są wdrażane do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa, zarówno na terenie placówki jak i poza nią. Prawdziwym i wiarygodnym autorytetem dzieci w tej dziedzinie jest policjant.
Dnia 31.10.2022r. W grupie „Sówki” pojawił się niecodzienny gość -Pani policjantka z Powiatowej Komendy Policji w Hajnówce. Tematem spotkania było bezpieczeństwo wychowanków na drogach lecz nie odbyło się bez pytań dzieci dotyczących pracy policjanta. Pani Basia opowiedziała przedszkolakom o swojej odpowiedzialnej i niebezpiecznej pracy. Szczególnym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyła się prezentacja wyposażenia jakimi dysponuje policjant w swojej codziennej pracy tj. lizak, krótkofalówka, czapka, elementy odblaskowe na ubraniu. Następnie pani policjantka wyjaśniła zasady bezpiecznego zachowywania się na drodze. Mówiła o prawidłowym przechodzeniu przez jezdnię oraz o konieczności noszenia elementów odblaskowych. Dzieci wzięły udział w praktycznych ćwiczeniach z wykorzystaniem „miasteczka drogowego”.
/E.Horosz, E.Wasiluk/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci uczestniczące w zajęciach z policjantem.

 

"Sówki" robią sok owocowy, który jest pyszny i zdrowy

Sówki wiedzą, że aby być zdrowym trzeba się dobrze odżywiać, a najwięcej witamin mają owoce i warzywa. Z myślą o pysznych witaminkach, dzieci postanowiły sprawdzić jak wyczarować pyszny sok z owoców bez dodatku cukru i konserwantów. Jednak zanim przystąpiliśmy do pracy, przedszkolaki zapoznały się z urządzeniem do robienia soku – sokowirówką, jego działaniem oraz utrwaliły podstawowe zasady higieny i bezpieczeństwa. Następnie dzieci samodzielnie wyciskały sok. Po skończonej pracy delektowały się jego smakiem.Samodzielnie wykonany sok smakował dzieciom tak bardzo, że pozostawały po nim tylko i wyłącznie „owocowe wąsy”.
/E.Horosz, E.Wasiluk/

Opis galeri zdjęć:
Na zdjęciach znajdują się dzieci z grupy II, które wkładają owoce do sokowirówki. Na kolejnych zdjęciach dzieci degustują sok.

 

Sukces w grupie II w konkursie plastycznym "Jesienny krajobraz"

Dnia 28 października 2022r. w Hajnowskim Domu Kultury odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Jesienny krajobraz”. Liliana Kiczkajło - zdobyła główną nagrodę, Marek Trusiewicz- wyróżnienie. Laureatom gorąco gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
/Ewa Horosz, Ewelina Wasiluk/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach znajdują się dzieci z grupy II, które w HDK uczestniczą w rostrzygnięciu konkursu plastycznego "Jesienny krajobraz".

 

 

Warsztaty malowania koszulek grupie IV

W dniu 27 października 2022 roku dzieci z grupy "Króliczki" uczestniczyły w warsztatach malowania koszulek w Muzeum Kultury Białoruskiej. Dzieci własnoręcznie zdobiły otrzymane t-shirty farbami. Korzystały z szablonów oraz uruchamiały wyobraźnię aby stworzyć własne projekty. Celem zajęć było rozwijanie kreatywności, to były bardzo atrakcyjne warsztaty.
/Małgorzata Palenceusz, Agnieszka Charytonow/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy "Króliczki" podczas malowania koszulek.

 

 

„KRÓLICZKI”, „KANGURKI” I „TYGRYSKI” NA PRZEDSTAWIENIU W HAJNOWSKIM DOMU KULTURY

26 października 2022r. dzieci z grupy "Króliczki", "Tygryski" i "Kangurki" wraz ze swoimi paniami wybrały się na wycieczkę na przedstawienie do HDK pt. „O ograniczonym zaufaniu do nieznajomych poznanych na ulicy i w Internecie”, na które zaprosiła nas Fundacja „Bezpieczny przedszkolak- bezpieczny uczeń” oraz komisarz Piotr Kowalski. Obejrzane przedstawienie oparte było na motywach baśni Braci Grimm "O Królewnie Śnieżce" i bajce "O Króliczku" M. Supińskiej. Po spektaklu każde z dzieci otrzymało książeczkę "O Króliczku" z bajką wykorzystywaną w trakcie przedstawienia oraz miało możliwość przybicia piątki z Panem Komisarzem Piotrem Kowalskim. Wycieczka wzbogaciła dzieci o nowe, ciekawe doświadczenia.
/Agnieszka Charytonow, Beata Środa, Justyna Rybaczuk, Małgorzata Palenceusz, Mariola Krawczyńska, Joanna Baczyńska/

Opis galerii zdjęć:
Zdjęcia ukazują dzieci z grupy II, III, IV z naszego przedszkola, w kinie w HDK podczas oglądania przedstawienia „O ograniczonym zaufaniu do nieznajomych poznanych na ulicy i w Internecie”.

 

ZAJĘCIA OTWARTE DLA RODZICÓW W GRUPIE V

W dniu 25.10.2022 r. w grupie Kangurów odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców. Tematem zajęć były „Jesienne eksperymenty”.
Głównym celem eksperymentów było rozbudzanie u dzieci ciekawości otaczającym je światem oraz nauczenie ich prowadzenia obserwacji i wyciągania trafnych wniosków z przeprowadzonych doświadczeń i eksperymentów. Powszechnie wiadomo, iż dzieci przedszkolne charakteryzuje naturalna ciekawość tego co je otacza. Najlepszym sposobem zaspokojenia tej ciekawości dziecka są zabawy badawcze i eksperymenty o charakterze badawczym.
Zadaniem „Małych Badaczy” było wykonywanie prostych eksperymentów m.in. malowania na mleku, uciekającego pieprzu, bańki w bańce i innych ciekawych badań. Sala zamieniła się w małe laboratorium.
Dzieci wykonując doświadczenia uczyły się słuchać poleceń, samodzielnie łączyły różne składniki, zachowując odpowiednią kolejność oraz proporcje. Koncentracja i skupienie gwarantowało powodzenie eksperymentu, a efekt końcowy był tym, co cieszyło i zadziwiało dzieci najbardziej.
Po zajęciach „Kangurki” już nigdy nie powiedzą, że nauka jest nudna. Bo nauka to eksperymenty i doskonała zabawa, a także ciekawa propozycja na spędzenie czasu wolnego w domu.
/Joanna Baczyńska, Justyna Rybaczuk/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy Kangurów podczas zajęć otwartych dla rodziców. Przedszkolaki siedzą przy stolikach i razem z rodzicami wykonują eksperymenty z wodą.

 

ŚWIATOWY DZIEŃ OWOCÓW I WARZYW u Puchatków

21 października obchodziliśmy w naszej grupie Światowy Dzień Owoców i Warzyw. Pani dyrektor przeczytała maluszkom książeczkę z serii Kicia Kocia „Witaminowe przyjęcie”. Krótko omówiliśmy jej treść. Następnie dzieci przywitała Pani WITAMINKA z koszem pełnym różnych warzyw i owoców, wśród których były też te mniej znane dla przedszkolaków. Dzieci odgadywały ich nazwy, kolory. Wspólnie bawiliśmy się przy piosence „Olimpiada w Jarzynowie”- maluszki rzucały woreczkami do celu, próbowały zanieść owoc na tacy. Chętne dzieci próbowały owoce i warzywa z zasłoniętymi oczami i odgadywanie ich nazwy. Wszystkie przedszkolaki dowiedziały się, jak ważne jest spożywanie owoców i warzyw w codziennej diecie. Dzieci wykonały też pracę plastyczną – wykleiły sylwetę marchewki z kolorowych kwadracików.
Na zakończenie zrobiliśmy wspólne, pamiątkowe zdjęcie.
Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom za zaangażowanie i włączenie się w pomoc w organizacji dnia.
/Barbara G., Barbara K., dyr. Iwona R./

Opis galerii zdjęć:
Zdjęcia ukazują dzieci z grupy "Puchatki" podczas obchodów Światowego Dnia Owoców i Warzyw.

 

Święto Pieczonego Ziemniaka w grupie Tygryski

W październikowy piątek w naszej grupie przedszkolaki świętowały Dzień Pieczonego Ziemniaka. Powodem do uhonorowania tego warzywa jest jego kulinarna popularność, możliwość przypomnienia tradycji ludowych odbywających się podczas jesiennych zbiorów ziemniaków, a przede wszystkim wywołanie radości ze wspólnej zabawy oraz udziału w konkurencjach, których bohaterem jest... ziemniak. W udekorowanej sali z postaciami ziemniaczanymi "Króla" i "Kucharza" na samym początku dzieci rozwiązywały "Kartoflane zagadki" o warzywach, w których królował ziemniak. Następnie odbyły się konkurencje sportowe, które przygotowały dla dzieci panie m.in. jesienne wykopki, skoki w workach. Zadbaliśmy również o zabawy muzyczne przy piosence pt. "Gorący kartofelek". Zakończeniem święta była degustacja pieczonych ziemniaków oraz wspólne pamiątkowe zdjęcie.
/Mariola K., Beata Ś./

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy III Tygryski, biorące udział w konkurencjach sportowych, zagadkach warzywnych, zabawie muzycznej oraz poczęstunku w ramach Święta Pieczonego Ziemniaka.

 

Smacznie, zdrowo, kolorowo

Dnia 19.10 dzieci z grupy "Króliczki" własnoręcznie przygotowały pyszną, witaminową sałatkę. Każdy przyniósł z domu różne świeże owoce. Były jabłka, gruszki, banany, śliwki, kiwi, winogrona, a nawet granat. Wszyscy mieli soczyste minki na widok tak smakowitych owoców i każdy ochoczo zabrał się do pracy. Dokładnie umyliśmy rączki, następnie posegregowaliśmy umyte wcześniej przez panią owoce. Każdy dostał tackę, nożyk i tak przystąpiliśmy do krojenia. Dzieci samodzielnie kroiły i przyrządzały sałatkę owocową przestrzegając zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się nożem. Przyrządzanie sałatek dało dzieciom wiele satysfakcji, jednocześnie uświadamiając, jak ważną rolę odgrywają witaminy we właściwym funkcjonowaniu organizmu. Sałatka udała się, wyszła wspaniale!
/Małgorzata Palenceusz, Agnieszka Charytonow/

Opis galerii zdjęć :
Na zdjęciu widoczne są dzieci z grupy "Króliczki", które przygotowują sałatkę owocową.

 

Sówki gościły w swojej sali Panią Leśnik z Nadleśnictwa Hajnówka

Dnia 17 października w grupie "Sówki" miało miejsce spotkanie z Panią Leśnik z Nadleśnictwa Hajnówka. Opowiadała przedszkolakom o tym kogo w lesie można spotkać oraz o zmianach jakie jesienią zachodzą w lesie. Mówił również o tym, jak ważna jest pomoc ludzi w zbieraniu pokarmu dla leśnych zwierząt. Na zakończenie zajęć edukacyjnych w przedszkolu dzieci wraz z Panią Leśnik udali się na plac przedszkolny. Dzieci z uwagą słuchały jakie drzewa znajdują się na placu. Zachęcała dzieci, aby dużo przebywały na świeżym powietrzu pamiętając o częstych spacerach po lesie zwłaszcza w czasie złotej jesieni. Pouczyła przedszkolaków, aby szanowały przyrodę i żyjące w niej rośliny oraz zwierzęta. /E.Wasiluk/

Opis galerii zdjęć:
Zdjęcia przedstawiają dzieci oraz panią leśnik. Na zdjęciach pani leśnik przedstawia zwierzęta żyjące w lasach. Dzieci wraz z prowadzącą znajdują się na placu przedszkolnym.

 

 

Maluszki z grupy PUCHATKI w tym roku szkolnym przystąpiły do realizacji OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO pt. "Z KICIĄ KOCIĄ MALUCHY ZMIENIAJĄ SIĘ W ZUCHY"

Celem projektu jest propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych przedszkolaków, łagodna adaptacja do warunków przedszkolnych poprzez utożsamianie się z bohaterami książkowymi oraz rozwijanie potencjału poznawczego dzieci.
We wrześniu rozpoczęliśmy przygodę z Kicią Kocią i wykonaliśmy pierwsze zadanie: dzieci wysłuchały opowiadania „Kicia Kocia w przedszkolu” czytanej przez zaproszonego gościa – panią Asię z Miejskiej Biblioteki, odpowiadały na zadawane pytania, pokolorowały postać głównej bohaterki. Wspólnie stworzyliśmy i omówiliśmy Kodeks Przedszkolaka - „Z Kicią Kocią wiem, jak zachować się”. Przedszkolaki zapoznały się ze schematem dnia w przedszkolu oraz utworzyły pociąg, a przy okazji uczyliśmy się liczyć.
/Barbara K., Barbara G./

Opis galerii zdjęć:
Zdjęcia ukazują dzieci z grupy „Puchatki” podczas realizacji zadań do OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO pt. "Z KICIĄ KOCIĄ MALUCHY ZMIENIAJĄ SIĘ W ZUCHY".

Światowy Dzień Mycia Rąk w grupie I

W dniu 15 października na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Mycia Rąk. Do tej akcji włączyły się także PUCHATKI z naszego przedszkola. Najważniejszym celem obchodów tego dnia było uświadomienie dzieciom jak duże znaczenie dla zdrowia ma mycie rąk, które ma uchronić przed zakażeniem różnymi chorobami i wirusami. Panie omówiły dokładnie schemat mycia rąk oraz pokazały jak zastosować go w praktyce. Wspólnie przeprowadziliśmy eksperyment "Uciekający pieprz" i obejrzeliśmy historię małej myszki w bajce pt. "Myszka w paski. Zasada higieny"
Światowy Dzień Mycia Rąk pokazał nam, że pewne umiejętności i nawyki powinno kształtować się już od najmłodszych lat. /Barbara Grosz, Barbara Kiślak/

Opis galerii zdjęć:
Dzieci siedzą w kole na dywanie oglądając bajkę "Myszka w paski. Zasada higieny", wspólna rozmowa na temat higieny i ważności mycia rąk. Wykonanie przez dzieci eksperymentu "Uciekający pieprz", przedstawienie ilustracji ukazującej jak prawidłowo myć ręce. Wspólne mycie rąk według poznanych zasad.

 

Realizacja Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Wróbelka Elemelka poznajemy, z nim przygody dzielić chcemy” przez Tygryski

W naszej grupie działa koło czytelnicze „Klub małego czytelnika”, które prowadzi pani Beata. W tym roku szkolnym będziemy realizować zadania z ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Wróbelka Elemelka poznajemy, z nim przygody dzielić chcemy”. Projekt ma na celu: rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz zdolności poznawczych, budzenie zaciekawienia otaczającym światem, We wrześniu poznaliśmy wróbelka Elemelka – bohatera książki Hanny Łochockiej. Tygryski na zajęciach dowiedziały się, kto to jest ornitolog, poznały piosenkę projektową oraz przygotowały w sali kącik tematyczny.
/Beata Środa/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy Tygryski, które realizują zadania z ogólnpolskiego projektu edukacyjnego "Wróbelka Elemelka poznajemy, z nim przygody dzielić chcemy".

 

WYCIECZKA KRÓLICZKÓW NA KŁADKĘ PRZYRODNICZO-EDUKACYJNĄ"JUDZIANKA" W RAMACH OBCHODÓW DNIA DRZEWA

Dnia 12.10.2022r. grupa Króliczków wybrała się na wycieczkę na ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną "Judzianka" w Hajnówce. Podczas spaceru dzieci poznały występującejącą tam roślinność: gatunki drzew i krzewów, ich owoce oraz poznały zamieszkujące tam gatunki fauny. Ścieżka edukacyjna ,, Judzianka" okazała się atrakcyjnym miejscem do prowadzenia lekcji przyrody i kształtowania u przedszkolaków szacunku do środowiska przyrodniczego. Celem naszej wycieczki było uświadomienie dzieciom roli jaką w życiu człowieka i zwierząt odgrywa las, poznanie przyrody poprzez aktywny i bezpośredni kontakt oraz utrwalenie zasad zachowania i bezpieczeństwa w czasie pobytu w lesie. Z jesiennej wyprawy do lasu wróciliśmy bardzo szczęśliwi i zadowoleni.
/Małgorzata Palenceusz Agnieszka Charytonow/

Opis galerii zdjęć:
Zdjęcia ukazują dzieci z grupy " Króliczki" podczas wycieczki na kładkę przyrodniczo-edukacyjną "Judzianka" w ramach obchodów Dnia drzewa.

 

SPOTKANIE Z PANIĄ LEŚNIK Z NADLEŚNICTWA HAJNÓWKA W GRUPIE „KRÓLICZKI”

Dnia 11.10.2022r. dzieci z grupy IV odwiedziły panie leśniczki z Nadleśnictwa Hajnówka, które opowiedziały dzieciom o lesie i mieszkających w nim zwierzętach oraz o zasadach ochrony przyrody i opieki nad zwierzętami i ptakami w okresie zimowym. Podkreśliły, że człowiek jest gościem w lesie i musi szanować zwyczaje gospodarzy, czyli zwierząt w nim mieszkających. Dzieci dowiedziały się także, w jaki sposób pomagać zwierzętom i ptakom przetrwać zimę. Panie leśniczki zainteresowały dzieci swoimi opowieściami o zwierzętach i ptakach wykorzystując różne ilustracje, spreparowane zwierzęta oraz plansze edukacyjne. Serdecznie dziękujemy paniom leśniczkom i Nadleśnictwu Hajnówka za to owocne spotkanie i z niecierpliwością czekamy na kolejne. /Agnieszka Charytonow, Małgorzata Palenceusz/

Opis galerii zdjęć:
Zdjęcia ukazują dzieci z grupy „Króliczki” podczas spotkania z Paniami leśnik z Nadleśnictwa Hajnówka.

 

Z UŚMIECHEM NAM DO TWARZY – ŚWIATOWY DZIEŃ UŚMIECHU W GRUPIE TYGRYSKÓW

Uśmiechy rozdajemy, szczęściem częstujemy.
Abra kadabra gwiezdny pył, abyś uśmiechnięty był.

W piątkowy dzień 07 października 2022r. w grupie III było bardzo radośnie i wesoło, a to za sprawą wyjątkowego święta- Światowego Dnia Uśmiechu. Głównym celem tego dnia było uświadomienie dzieciom znaczenia optymizmu i roli uśmiechu w życiu człowieka; wspieranie rozwoju umiejętności społecznych dzieci oraz stwarzanie okazji do doświadczania radości ze wspólnej zabawy.
Od samego rana w naszej grupie słychać było śmiechy dzieci, bowiem każda czynność tego dnia w przedszkolu była związana z uśmiechem. Dzieci wesoło bawiły się przy piosence pt. „Uśmiechnij się”, rozmawialiśmy na temat: Co sprawia nam radość? Ułożyliśmy na macie do kodowania za pomocą kubków w kolorze: żółtym, czarnym i białym - uśmiechniętą buźkę. Dobieraliśmy się w pary z połówkami różnych minek w trakcie zabawy „Znajdź swoją minkę”. Kolorowaliśmy uśmiechnięte buzie na żółty kolor. Na koniec dnia radością dzieliliśmy się też z rodzicami w trakcie odbioru dzieci z przedszkola przez oderwanie na drzwiach kartek z hasłem: „Weź ze sobą uśmiech!”. Jak na prawdziwego przedszkolaka przystało – każdy wychodził z rodzicem do domu radosny i zadowolony. Wszystkim przedszkolakom życzymy, aby uśmiech gościł na ich twarzy zawsze, nie tylko od święta. /Mariola K., Beata Ś./

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy Tygryski w trakcie zabaw z okazji Światowego Dnia Usmiechu.

 

UDZIAŁ "KRÓLICZKÓW" W OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI "NOC KSIĘGARŃ"

7 października 2022r. grupa "Króliczki" wzięła udział w ogólnopolskiej akcji "Noc Ksiegarń". W tym dniu wybraliśmy się do księgarni "Puszczyk" w Hajnówce na autorskie spotkanie z ilustratorką książek dla dzieci Panią Agatą Łukszą. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze. Autorka zaprezentowała naszym przedszkolakom wiele książeczek do których wykonała ilustracje min. znanej dzieciom serii "Jadzia Petelka", czytała wierszyki, fragmenty opowiadań oraz przedstawiła wiele kolorowych ilustracji do swoich utworów. Następnie dzieci wraz z Panią Agatą wykonały samodzielnie prace plastyczne. Dzieci nagrodziły autorkę wielkimi brawami oraz w podziękowaniu wręczyły drobny upominek. /Agnieszka Charytonow, Małgorzata Palenceusz/

Opis galerii zdjęć:
Zdjęcia ukazują dzieci z grupy "Króliczki" podczas udziału w ogólnopolskiej akcji "Noc Ksiegarń" w ksiegarni "Puszczyk" w Hajnówce.

 

Realizacja Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego "Gramy zmysłami" w grupie Króliczków

W naszym przedszkolu bardzo często próbujemy nowych rzeczy i codziennie uczymy się czegoś nowego. Korzystając z darów jesieni stworzyliśmy ścieżkę sensoryczną z: liści, kasztanów, orzechów włoskich, gałązek oraz szyszek. Dzieci ustawiały się kolejno jedno za drugim i chodziły bosymi stopami po jesiennej ścieżce. Ścieżka sensoryczna ma duże znaczenie dla małych stópek dzieci: usprawnia motorykę dużą, rozwija wrażenia dotykowe i stymuluje receptory, a przede wszystkim jest okazją do poznawania świata przez wspaniałą zabawę.
/Małgorzata Palenceusz, Agnieszka Charytonow/

Opis galerii zdjęć :
Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy Króliczków w trakcie zabawy z wykorzystaniem ścieżki sensorycznej.

 

Udział w akcji DZIKA ZBIÓRKA ŻOŁĘDZI dla żubrów

W dniu 6 października dzieci z grupy Kangurki i Króliczki, włączając się w akcje zbierania żołędzi, wybrały się do parku. Akcja ma na celu uaktywnienie najmłodszych, zwrócenie ich uwagi na zjawiska towarzyszące zmianom pór roku, w tym również przygotowanie przyrody do zimy. Dzieci mogą przekonać się co jedzą leśne zwierzęta, dla kogo żołędzie będą smacznym dodatkiem w zimowej diecie. Akcję DZIKĄ ZBIÓRKĘ ŻOŁĘDZI dla żubrów organizują Nadleśnictwa Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Białowieska.
/Joanna Baczyńska, Justyna Rybaczuk, Małgorzata Palenceusz, Agnieszka Charytonow/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy Kangurki i Króliczki podczas zbierania żołędzi w parku miejskim.

 

 

Udział w jesiennej IV edycji akcji #SprzątamyDlaPolski pod Honorowym Patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

04 października 2022r. przedszkolaki z grupy II, III, IV i V wraz z paniami wzięli udział w finale jesiennej IV edycji akcji #SprzątamyDlaPolski, której celem jest promowanie od najmłodszych lat zasad dbania o środowisko. Dzieci z chęcią i radością włączyły się do akcji, by posprzątać nasze środowisko. Przedszkolaki wyruszając na akcję otrzymały rękawiczki i worki na śmieci. Starsze grupy sprzątały teren poza przedszkolem, młodsze – porządkowały w pobliżu przedszkola. Akcja odbyła się w formie zabawy, dzieci dowiedziały się, że należy dbać o przyrodę i chronić ją, by korzystać z jej uroków. Tegoroczna akcja #SprzątamyDlaPolski była świetną okazją, aby uświadomić dzieciom, jak wiele dobrego człowiek może zrobić dla środowiska poprzez właściwe zachowanie. Podsumowując akcję zebraliśmy cztery duże worki! Koorydynatorzy akcji: Mariola K, Małgorzata P.
/Dyrektor Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka mgr Iwona Raszkiewicz oraz nauczyciele: Mariola K., Beata Ś., Małgorzata P., Agnieszka Ch., Joanna B., Justyna R., Ewelina W. Ewa H./

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy II, III, IV i V wraz z paniami sprzątające teren poza przedszkolem w ramach udziału w jesiennej IV edycji akcji #SprzątamyDlaPolski pod Honorowym Patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

 

Teart Conieco "Bajka o kapryśnej księżniczce"

03 października 2022r. dzieci obejrzały przedstawienie Teatru Conieco „Bajkę o kapryśnej księżniczce”. Lalki w tym przedstawieniu zrobione były z kłębków wełny. Bajka opowiadała o bardzo grymaśnej księżniczce Mulince, którą doprowadzony do rozpaczy ojciec – król Moteczek oddał Smokowi. Księżniczka uwięziona przez długi czas w wysokiej wieży zrozumiała, że nie warto kaprysić, być dla innych niemiłą. Gdy Smok nauczył księżniczkę dobroci i używania „czarodziejskich słów” (proszę, dziękuję, przepraszam), po Mulinkę przybył rycerz Kordonek. Bajka na szczęście dobrze się skończyła, rycerz oświadczył się księżniczce i zabrał ją do pałacu rodziców, gdzie odbyło się ich wesele. Nasze przedszkolaki na zakończenie przedstawiania, nagrodziły aktorów gromkimi brawami. /Zespół ds. promocji/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z wszystkich grup przedszkolnych wraz z paniami oglądające przedstawienie Teatru Conieco pt. "Bajka o kapryśnej księżniczce".

 

DZIEŃ JABŁKA W GRUPIE „SÓWKI”

Dnia 28 września dzieci z naszej grupy obchodziły „Dzień Jabłka”. Przedszkolaki poznawały jabłka i ich odmiany. Nie obyło się, bez kształtowania pojęć matematycznych z wykorzystaniem naturalnych okazów jabłuszek. Dzieci chętnie rozpoznawały i określały kształt, zapach, kolor, smak. Ponadto, wzbogacały swoją wiedzę z zakresu walorów zdrowotnych, tych smacznych owoców. Wszystkie zabawy tego dnia dominowały pod znakiem jabłka – były piosenki, tańce, a także zagadki i działania matematyczne. Dzieci świetnie poradziły sobie z przeliczaniem i porównywaniem jabłek. Podczas zabawy, miały także okazję opowiadania o jabłkach oraz wykonywania prac plastycznych - malowanie farbami, lepienie jabłek z plasteliny. Wiele emocji dostarczyły dzieciom konkurencje zręcznościowe i ćwiczenia ruchowe. Podsumowanie dnia było wyjątkowe – smakowanie jabłuszek z różnych odmian, opowiadanie o ich smakach. To był wyjątkowy dzień! /E.Horosz, E.Wasiluk/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach przedstawione są dzieci z grupy II siedzące na dywanie podczas zajęć, dzieci wykonujące pracę plastyczną- malowanie oraz dzieci trzymające swoje prace podczas zdjęcia grupowego.

 

JESIENNA WYCIECZKA DO PARKU MIEJSKIEGO KRÓLICZKÓW I TYGRYSKÓW

Dnia 26 września dzieci z grupy „Króliczki" i "Tygryski" korzystając z uroków pięknej i słonecznej jesieni udały się na wycieczkę do parku miejskiego. Pogoda nam sprzyjała, a park to piękne miejsce, szczególnie, gdy jest zaczarowane kolorami jesieni. Przedszkolaki obserwowały zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią, rozpoznawały drzewa i ich owoce. Zbierały kasztany, żołędzie, jarzębinę i kolorowe liście, słuchały odgłosów przyrody. Znaleźliśmy również chwilę czasu, aby odpocząć przy fontannie. Wycieczka nie tylko stała się bogatym źródłem wiedzy o przyrodzie, ale również dostarczyła nam niezapomnianych wrażeń.
/Agnieszka Charytonow, Małgorzata Palenceusz, Beata Środa, Mariola Krawczyńska/

Opis galerii zdjęć:
W galerii zdjęć znajdują się zdjęcia dzieci z grupy IV i III uczestniczące w wycieczce do miejskiego parku.

 

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania w grupie III

23 września w naszej grupie obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. To dzień, który stwarza kolejną okazję do wprowadzenia przedszkolaków w magiczny świat bajek, opowiadań oraz wierszy. Celem akcji jest promowanie głośnego czytania dzieciom, nabywanie przyjemności z czytania i słuchania, a także poczucia przynależności do społeczności czytelniczej. Czytanie na głos stymuluje rozwój dzieci, wzbogaca ich słownictwo oraz rozwija wyobraźnię.
W ramach tej akcji „Tygryski” odwiedziła Pani dyrektor Iwona Raszkiewicz, która przeczytała wiersz o tematyce jesiennej. Swoje wiersze przeczytały też nasza panie: Beata i Mariola. Dzieci w skupieniu i zaciekawieniu ich słuchały. Okazji do czytania dzieciom jest wiele i powinniśmy robić to jak najczęściej zarówno w domu, jak i w przedszkolu.
/Beata Środa, Mariola Krawczyńska/

Galeria zdjęć:
Na zdjęciach znajdują się dzieci z grupy III uczestniczące w obchodach Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania.

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KROPKI U "KRÓLICZKÓW" W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

Tegoroczne Święto Kropki grupa 5-6 latków świętowała wspólnie z biblioteką "Jeden mały znak, a tak wiele znaczeń". Na poczatku spotkania Pani bibliotekatka- Asia przeczytała dzieciom historię małej Vashti opisaną przez Petera Reynoldsa w książeczce The Dot (Kropka), historię o tym, jak czasami jeden impuls, może obudzić w nas jakieś zainteresowanie lub pasję, odkryć ukryty talent. Pani Asia zapoznała nas również z książeczką "Naciśnij mnie" H. Tulleta- tu dzieci stały się uczestnikami interaktywnej zabawy czytelniczej. Naciskając, dmuchając, pocierając pojawiające się na kartach książki kropki liczyły, utrwalały kolory, ćwiczyły spostrzegawczość i koordynację ruchową. Następnie wykonały kolorowe prace plastyczne "Biedroneczki". /Agnieszka Charytonow, Małgorzata Palenceusz/

Opis galerii zdjęć:
Zdjęcia ukazują dzieci z grupy " Króliczki" podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Kropki w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hajnówce.

 

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka w grupie Tygryski

Dzień przedszkolaka jest właśnie dzisiaj, to święto Ani, Zosi i Gabrysia.
W dzień przedszkolaka każdy to wie, wszyscy wesoło bawimy się.

Dzień Przedszkolaka w grupie Tygryski upłynął przy dużej ilości zabaw muzycznych i ruchowych. Przedszkolaki chętnie brały udział w zaproponowanych aktywnościach, m.in: przejście przez tumel do „Krainy emocji”czy zabawy z chustą animacyjną oraz wykonały grupową pracę plastyczną. Dzień ten uspłynął nam na wspaniałej zabawie oraz czerpaniu radości z bycia przedzkolakiem. Wszyscy bawili się znakomicie, a zadowolenie nie znikało z twarzy przedszkolaków. Wszystkim przedszkolakom życzymy radości i spełnienia marzeń. /Mariola K., Beata Ś./

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy Tygryski uczestniczące w zabawach z okazji obchodów Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka.

 

Dzień Przedszkolaka w Kawiarni "EMMA CAFE"

Dnia 20.09.2022 grupa Króliczki wybrała się do Kawiarnii EMMA, aby świętować Dzień Przedszkolaka. Celem  wycieczki było przede wszystkim uświadomienie dzieciom, jak należy zachować się w kawiarni oraz bezpośrednie stosowanie zasad i nawyków związanych kulturalnym jedzeniem i zachowaniem się przy stole. W kawiarni powitała nas pani kelnerka. Po zdjęciu kurteczek dzieci usiadły do elegancko zastawionych stolików. Przedszkolaki częstowały się pysznymi pączkami i piły pyszny sok pomarańczowy. Dzieci pamiętały o dobrych manierach, używały słów "proszę", "dziękuję". Bardzo elegancko i kulturalnie zachowywały się przy stolikach. Widać było, że są zachwycone tą niecodzienną wizytą. Ciche rozmowy i wesoły uśmiech na buźkach naszych Króliczków świadczył, że takie wspólne wyjścia dają wiele radości, a przede wszystkim wspaniale integrują grupę. /Małgorzata P., Agnieszka Ch./

Opis galerii zdjęć:
Galeria zdjęć przedstawia dzieci z grupy IV w Kawiarni Emma Cafe.

 

Dzień Przedszkolaka w grupie Kangurki

"Każdy przedszkolak dobrze wie, że kiedy 20 wrzesień zbliża się, od najmłodszego, aż po starszaka, wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka"

Dnia 20 września dzieci z okazji Dnia Przedszkolaka wybrały się do restauracji „Niezapominajka” na muffinki. Wyjście dla małych smakoszy nie było tylko słodką niespodzianką, która sprawiła ogromną radość ale także okazją do przypomnienia sobie zasad obowiązujących podczas wyjścia poza teren przedszkola oraz umiejętnego zachowania się w miejscach publicznych. To było wspaniale przeżycie dla każdego przedszkolaka. Widać było, że dzieci są zachwycone tą niecodzienną wizytą. Ciche rozmowy i wesoły uśmiech na buźkach świadczył, że takie wspólne wyjścia dają wiele radości, a przede wszystkim wspaniale integrują grupę. Po smacznym poczęstunku wszyscy uśmiechnięci i zadowoleni wróciliśmy do przedszkola. /Justyna Rybaczuk, Joanna Baczyńska/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy V spożywające słodki poczęstunek w restauracji „Niezapominajka”

 

Dzień Przedszkolaka w grupie Sówki

20 września- to dzień ważny dla wszystkich przedszkolaków w całej Polsce. Święto to zostało ustanowione, by podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci i ma przyczynić się do popularyzacji wychowania przedszkolnego.
Grupa Sówki ten ważny dla nich dzień obchodziła hucznie. Nie obyło się bez dużej ilości świetnej zabawy i uśmiechów. Przedszkolaki chętnie brały udział w zaproponowanych aktywnościach, Największą atrakcją dla dzieci okazało się malowanie twarzy. Radość i śmiech świadczyły o wspaniałej zabawie. Na koniec czekała na dzieci niespodzianka, czyli słodki poczęstunek.Wszystkim przedszkolakom jeszcze raz składamy serdeczne życzenia. /Ewa Horosz, Ewelina Wasiluk/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach przedstawione są dzieci z grupy Sówki uczestniczące w zabawach z okazji obchodów Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka.

 

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka w grupie Puchatki

20 września to dzień ważny dla wszystkich przedszkolaków, gdyż w całej Polsce przedszkolaki obchodzą swoje święto. W maluszkach obchodziliśmy ten dzień 21 września i było u nas bardzo wesoło. Wspólnie uczestniczyliśmy w zabawach przy muzyce, zabawach z balonami oraz chustą animacyjną Klanza. Każdy przedszkolak odbił na sercu wyciętym z brystolu swoją rączkę, a chętnym dzieciom panie pomalowały buźki. Od pani Dyrektor dzieci otrzymały pamiątkowy dyplomik i papierowy cukierek z życzeniami.

Z okazji święta wszystkim przedszkolakom życzymy radości i spełnienia marzeń.
/Barbara K., dyr. Iwona Raszkiewicz/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach przedstawione są dzieci z grupy Puchatków uczestniczące w zabawach z okazji obchodów Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka.

 

Wycieczka do Instytutu Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej w Hajnówce

16.09.2021r. przedszkolaki z grupy IV i V wraz ze swoimi Paniami wybrały się na wycieczkę do Instytutu Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej w Hajnówce na Wystawę Grzybów Puszczy Białowieskiej. Wystawa oraz zajęcia edukacyjne były doskonałą okazją do zdobycia wiedzy o grzybach, ich różnorodności oraz niezmiernie ważnej roli, jaką odgrywają w przyrodzie. A także poznania kilku grzybowych ciekawostek – bo świat grzybów jest różnorodny i bogaty jak Puszcza Białowieska. Są takie, które pachną anyżem, czosnkiem, ogórkami, cytryną lub maggi; niektóre z nich są silnie trujące, ale wyglądem i łagodnym smakiem podszywają się pod jadalne.

/Małgorzata P., Agnieszka Ch., Joanna B., Justyna R./

Opis galerii zdjęć:
Galeria zdjęć przedstawia dzieci z poszczególnych grup przedszkolnych: IV i V z Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka na wystawie grzybów oraz pracownika Politechniki prowadzącego zajęcia edukacyjne.

 

„Bezpieczny przedszkolak na drodze” - spotkanie z policjantem w grupie III

W ramach realizacji tematu kompleksowego "Bezpieczna droga do przedszkola” w grupie „Tygrysków” odbyło się spotkanie z policjantką – Panią Pauliną z Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. Spotkanie miało na celu poszerzenie wiadomości na temat konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego, utrwalenie zasad bezpiecznego przechodzenia przez ulicę oraz znajomość niektórych znaków drogowych. Pani Paulina podkreśliła, jak ważne dla naszego bezpieczeństwa jest noszenie elementów odblaskowych, szczególnie w okresie jesienno - zimowym. Następnie udaliśmy się na skrzyżowanie, gdzie w sposób praktyczny sprawdziliśmy swoje wiadomości. Dziękujemy Pani Paulinie za wspólnie spędzony czas. /Beata Środa, Mariola Krawczyńska/

Opis galerii zdjęć:
Zdjęcia ukazują dzieci z grupy "Tygrysków” uczestniczące w spotkaniu i wycieczce z policjantem.

 

SPOTKANIE Z PANIĄ POLICJANTKĄ W PRZEDSZKOLU W GRUPIE IV I V

Dnia 13 wrzesnia 2022r. dzieci z grupy "Kangurki" i „Króliczki” wraz ze swoimi paniami wzięły udział w zajęciach edukacyjnych, które przeprowadziła zaprzyjaźniona Pani Basia- policjantka z KPP w Hajnówce. Podczas zajęć dzieci poznały pracę policjanta, jego umundurowanie i akcesoria oraz w kąciku ruchu drogowego dzieci zapoznały się z podstawowymi zasadami obowiązującymi w ruchu drogowym jak również wzięły udział w praktycznych ćwiczeniach z wykorzystaniem „miasteczka drogowego”- przeszły po oznakowanym przejściu dla pieszych wyposażonym w sygnalizator świetlny. Dziękujemy Pani Basi za ciekawe przeżycia i przybliżenie tak odpowiedzialnego zawodu, jakim jest zawód policjanta. /Agnieszka Charytonow, Justyna Rybaczuk, Małgorzata Palenceusz, Joanna Baczyńska/

Opis galerii zdjęć:
Zdjęcia ukazują dzieci z grupy "Kangurki" i „Króliczki” podczas zajęć z Panią policjantką w przedszkolu.

 

"Wszystko zaczyna się od przedszkola" - Dzień Otwarty w naszym przedszkolu

W dniu 26 sierpnia w naszym przedszkolu odbył się „Dzień Otwarty”. Podczas tego dnia dzieci, które jeszcze nie uczęszczają do przedszkola, w towarzystwie rodziców mogły zapoznać się z panią dyrektor, pracującymi nauczycielami, obejrzeć przedszkole, pobawić się na przedszkolnym placu zabaw oraz uczestniczyć we wspólnej zabawie. Celem dnia otwartego była integracja dzieci i rodziców oraz ułatwienie dziecku startu w przedszkolu. Był to dzień wesoły i pełny wrażeń.

Mamy nadzieję, że ten pierwszy raz w przedszkolu dzieci i rodzice będą mile wspominać.

/Dyrekcja i nauczycielki grup/

Opis galerii zdjęć:
Zdjęcia przedstawiają dzieci wraz z ich rodzicami podczas zorganizowanego w przedszkolu Dnia Otwartego.

 

"Wszystko zaczyna się od przedszkola"

Serdecznie zapraszamy rodziców z dziećmi, które rozpoczynają przygodę z przedszkolem na

Dzień otwarty w Przedszkolu Nr 2 im. Kubusia Puchatka, który odbędzie się 26 sierpnia 2022r. o godzinie 10.00

Przyszłe przedszkolaki oraz rodzice będą mieli okazję zapoznać się z działalnością naszej placówki.

Dyrektor Przedszkola Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce - mgr Iwona Raszkiewicz