HISTORIA NASZEGO PRZEDSZKOLA

1.Data powstania placówki wraz z krótką informacja o początkach jej działalności :
Przedszkole nr 2 w Hajnówce powstało jako przedszkole społeczne w dzielnicy Judzianka. Organizowała je Wiesława Milejówna. W 1948r.zostało przeniesione do budynku na ulicę Warszawską. Istniały tam do roku 1953 dwa oddziały. Dopiero ze względu na dużą ilość dzieci i warunki lokalowe zlikwidowano jeden oddział. Przedszkole to posiadało duży plac zabaw, który był dość dobrze wyposażony, jak na tamte czasy. W roku szkolnym 1977/1978 przedszkole zostało przeniesione do budynku, w którym mieścił się dawniej posterunek Milicji Obywatelskiej. Budynek został odnowiony i zagospodarowany. Dobudowano nowy budynek, w którym mieści się obecnie stołówka dla dzieci i pomieszczenia kuchenne. W dniu 1 września 1977 roku odbyło się uroczyste otwarcie przedszkola. Mieściły się tutaj 4 oddziały. Personel składał się z 7 nauczycielek. Oprócz budynku głównego nasze przedszkole posiadało filię, która mieściła się przy ulicy Buczka. Były tam 3 oddziały, w którym pracowały 3 nauczycielki i personel obsługowy. Posiłki dla dzieci były dowożone w termosach z budynku głównego. W tym czasie bardzo dobrze układała się współpraca z ,,Czynem’’- Oddziałem Budowlano- Montażowym, który objął nad naszym przedszkolem patronat. Przewodniczącym został Pan Jerzy Bołtromiuk. Dzięki tej współpracy pracownice przedszkola uszyły dzieciom stroje ludowe, które przetrwały do dnia dzisiejszego. W okresie tym odbywało się wiele czynów społecznych, w których aktywny udział brali rodzice, pracownicy przedszkola i pracownicy OBM. Zostały przeprowadzone liczne prace modernizacyjne. W roku 1985 w filii na ulicy Buczka wykonano nowe ogrodzenie i rozpoczęto budowę budynku gospodarczego. Do budynku głównego przy ulicy Warszawskiej zakupiono meble i wykonano boazerię na klatce schodowej. Filia przy ulicy Buczka została zlikwidowana w sierpniu 1993 roku i 2 oddziały zostały przeniesione do budynku Przedszkola nr 4( zlikwidowane przedszkole na Chemicznej ), które były tam tylko przez jeden rok szkolny. W 1993 roku w budynku głównym przy ulicy Warszawskiej powstały dodatkowo 2 oddziały dla dzieci 6-letnich, przebywających w przedszkolu 5 godzin dziennie. Łącznie w tym czasie było 6 oddziałów. W 1996 roku z powodu niżu demograficznego oddziały te zostały zlikwidowane i w sumie pozostały 4 oddziały. W roku szkolnym 2016/2017, w ramach projektu "Witamy w przedszkolu" powstał 5 oddział, który funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

3. Wykaz osób pełniących funkcję dyrektora placówki :
- Stanisława Witkowska ( 1946-1949)
- Cecylia Michalska ( 1949-1951 )
- Regina Waszak (1952-1965 )
- Stanisława Sampolska (1966-1974 )
- Regina Waszak ( 1975- 1979 )
- Walentyna Kalinowska ( 1979-1988 )
- Nina Bura (1988-2005 )
- Iwona Raszkiewicz ( 2005 – do chwili obecnej )