INNOWACJA PEDAGOGICZNA

INNOWACJA PEDAGOGICZNA „SPRAWNE RĄCZKI MAM – TERAPIA RĘKI U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM".

W roku szkolnym 2022/2023 w Przedszkolu nr 2 im. Kubusia Puchatka” przez Panią Agnieszkę Charytonow została opracowana innowacja metodyczna pt. „Sprawne rączki mam – terapia reki u dzieci w wieku przedszkolnym". Innowacja „Sprawne rączki mam” była odpowiedzią na zauważone problemy dzieci w zakresie sprawności motorycznych zarówno w obrębie motoryki małej jak i dużej, a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Zaproponowane w innowacji pedagogicznej zajęcia pozwoliły dzieciom na usprawnienie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców oraz dostarczenie wrażeń dotykowych umożliwiających poznawanie różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabycie umiejętności ich rozróżniania, jak również doskonalenia czynności samoobsługowych oraz pobudzenie zainteresowań i aktywności własnej dziecka. Wykorzystanie różnego rodzaju ćwiczeń i zabaw pomogło dzieciom rozwinąć siłę i giętkość palców, rąk i ramion. Ćwiczenia wpłynęły pozytywnie na koordynację wzrokowo-ruchową i sprawność manualną. Czas spędzony na zabawach i ćwiczeniach manualnych pomógł dzieciom zbudować solidne podstawy konieczne do nauki szybkiego, płynnego i czytelnego pisania oraz do szybszej adaptacji w warunkach szkolnych. Autorka innowacji: Agnieszka Charytonow


INNOWACJA PEDAGOGICZNA

"INNOWACYJNOŚĆ METODY BATII STRAUSS W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ"

Metoda aktywnego słuchania muzyki została stworzona przez Batii Strauss, nauczycielkę muzyki z Izraela, która propagowała muzykę klasyczną oraz ludową innych krajów. Przez aktywne słuchanie, czyli czynne uczestnictwo dzieci w odbiorze danego utworu, metoda B.Strauss pozwala na przybliżenie dzieciom muzyki.
Metoda ta polega na połączeniu różnych form aktywności muzycznej: słuchanie, granie, tańczenie i śpiewanie z elementami pantomimy, dramy i różnych form plastycznych. Takie działanie pozwala uczestnikom w sposób niewerbalny odkryć różne aspekty dzieła muzycznego; formę, tempo i rytm oraz dynamikę i barwę. W trakcie aktywnego słuchania muzyki dzieci mimowolnie poznają strukturę utworu muzycznego, poprzez różnicowanie jego części, powtarzanie elementów. Dzięki tej metodzie dzieci kształcą swoją wyobraźnię dźwiękową, odczuwają i przeżywają radość wspólnoty tworzenia. W danym utworze muzycznym mogą pełnić różne role. Raz występują w roli wykonawcy, a za chwilę wcielają się w dyrygenta. Według Batii Strauss słuchanie muzyki powinno zawierać jak najwięcej elementów i maksymalnie wykorzystywać dostępne środki wyrazu i ekspresji. Nie każde dziecko musi zostać muzykiem, nie każde może mieć słuch muzyczny, dzięki tej metodzie każde dziecko może odbierać, przeżywać i interpretować utwór muzyczny.
Metoda ta prócz wyżej wymienionych zalet posiada jeszcze jedną – najważniejszą, otóż ma ona charakter terapeutyczny. Terapia przez muzykę, czyli muzykoterapia dotyczy usuwania wielu defektów w rozwoju dziecka opóźnień sfery słuchowej, ruchowej, wzrokowej, mowy itp. Podczas działań tą metodą możemy wyróżnić muzykę pobudzającą (aktywizująca) i muzykę uspokajającą (relaksacyjną)
Muzyka aktywizująca ma wyraźny rytm, który domaga się reakcji ze strony słuchacza, właśnie przy niej dzieci mają ochotę tańczyć, klaskać, przytupywać przygrywać na instrumentach perkusyjnych.
Muzyka relaksacyjna jest melodyjna i łagodna nie ma w niej mocnych uderzeń, nagłych zmian wysokości dźwięków. Poprzez wsłuchiwanie się w utwory relaksacyjne zmniejsza się stężenie hormonu stresu we krwi i zwiększa się działanie kojące na tę część mózgu, który odpowiada za emocje. Autorka innowacji: Małgorzata Palenceusz

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Innowacja pedagogiczna „Terapia pedagogiczna z elementami SI - wsparciem rozwoju dziecka".

W roku szkolnym 2020/2021 w Przedszkolu nr 2 im. Kubusia Puchatka” opracowana została innowacja metodyczna pt. „„Terapia pedagogiczna z elementami SI -wsparciem rozwoju dziecka". Innowacją objęte zostały dzieci, które posiadały Diagnozę procesów integracji sensorycznej przeprowadzonej przez Poradnie specjalistyczne poza terenem przedszkola, wraz z zaleceniami do przedszkola o udziale dzieci w zajęciach z terapii prdagogicznej z SI. Innowacja była realizowana przez terapeutę jako cykl zajęć prowadzonych systematycznie, raz w tygodniu, przez cały rok szkolny 2020/2021.
Głównym celem wprowadzanej innowacji było: stymulowanie rozwoju dziecka-usprawnianie funkcji integracji sensorycznej- wzmocnienie procesów nerwowych, odpowiedzialnych za określone umiejętności; rozwijanie kompetencji komunikacyjnych; wspieranie rozwoju dziecka poprzez działania wielozmysłowe; rozwijanie zaburzonych funkcji systemu percepcyjno–motorycznego: percepcji wzrokowej, percepcji słuchowej, motoryki; wyrównywanie szans edukacyjnych. Zajecia dostosowane były do indywidualnych potrzeb każdego dziecka. W innowacji realizowane były zabawy sensoryczne, manipulacyjne, konstrukcyjne, badawcze, dydaktyczne i rytmiczno-ruchowe.
Autorka innowacji: Agnieszka Charytonow

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Innowacja Pedagogiczna „Czytanie na dużym ekranie” - multimedialne zajęcia wspomagające poznawanie liter i czytanie dzieci 6 - cioleltnich

W roku szkolnym 2019/2020 w Przedszkolu Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce realizowana była Innowacja Pedagogiczna „Czytanie na dużym ekranie”- multimedialne zajęcia wspomagające poznawanie liter i czytanie dzieci 6-cioletnich. W realizację innowacji zostało włączonych 16 sześciolatków z grupy V „Tygryski”. Innowacja pedagogiczna trwała od listopada 2019r. do maja 2020r., która miała stworzyć możliwość poszerzenia oferty przedszkola o nowoczesne techniki nauki czytania, rozwinąć umiejętności posługiwania się mediami. Miała również rozbudzić u dzieci zainteresowanie językiem ojczystym i uatrakcyjnić sposób nauczania liter. Za jej nadrzędny cel obrano rozwijanie kreatywności i kompetencji cyfrowych dzieci, a dokładniej: bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych jako priorytet edukacyjny sprecyzowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok 2019/2020.
Innowacja zakładała również wzbogacenie treści, metod i celów zawartych w programie wychowania przedszkolnego dodatkowymi materiałami multimedialnymi. Wpisywała się ona w treści przyjętego programu przedszkolnego „Nasze przedszkole” M. Kwaśniewskiej, W. Żaby-Żabińskiej. W działaniach innowacyjnych chodziło głównie o wykorzystanie w pracy ogólnodostępnych platform edukacyjnych, zawierających materiały do tablicy interaktywnej, przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Co więcej, tablica interaktywna miała umożliwić dzieciom lepsze zrozumienie krótkich czytanek, ilustracji czy filmów.
Autorkami innowacji były: Agata Majewska - Iwaniuk, Mariola Krawczyńska

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Innowacja pedagogiczna „Z kodowaniem za pan brat”

W roku szkolnym 2019/2020 w Przedszkolu nr 2 im. Kubusia Puchatka” opracowana została innowacja programowo – metodyczna pt. „Z kodowaniem za pan brat”. Innowacja jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020. Do stworzenia innowacji zainspirował nas udział w programie edukacyjnym Uczymy dzieci programować, zdobyte w nim doświadczenia, oraz udostępniane uczestnikom materiały dydaktyczne.
Głównym celem wprowadzanej innowacji jest rozwijanie u wychowanków uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie.
Innowacja była realizowana w przedszkolu od października 2019r. do czerwca 2020r. w grupach : IV Puchatki i V Sówki w ramach koła programowania.
Autorkami innowacji były : Joanna Baczyńska i Barbara Kiślak

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Innowacja pedagogiczna „Mały Miś w świecie wielkiej literatury. Edukacja czytelnicza dzieci w wieku przedszkolnym” w grupie I

W roku szkolnym 2018/2019 w Przedszkolu nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce była realizowana innowacja pedagogiczna „Mały Miś w świecie wielkiej literatury. Edukacja czytelnicza dzieci w wieku przedszkolnym”. Innowacja powstała w oparciu o projekt o tym samym tytule autorstwa Anety Konefał, dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1w Kolbuszowej. Została uzupełniona i zmodyfikowana zgodnie z potrzebami naszej grupy przez Beatę Środę i Bożenę Janicka. Nauczycielki posiadały zgodę autorki projektu na wykorzystanie materiałów i opracowań na potrzeby własnej innowacji. Innowacja była realizowana w przedszkolu od września 2018r. do maja 2019r. w grupie "Kangurków”(3- latki). Główny cel to rozwijanie czytelnictwa oraz współpracy między przedszkolami i środowiskiem rodzinnym dziecka.
Innowacja składała się z 6 modułów: Mały Miś – czytające przedszkolaki, Mały miś uczy samodzielności, 100- lecie niepodległości. Pokaż radość przedszkolaku!, Kulinarne warsztaty z Małym Misiem, Kuferek Kreatywności Małego Misia, Misiowe aktywności sportowe.
W świat literatury wprowadzała dzieci postać misia Tulisia. Do czytania w przedszkolu zostali zaproszeni rodzice oraz przedstawiciele różnych zawodów. Przedszkolaki odbyły czytelniczą podróż z misiem, zdobywając umiejętności i wiadomości określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
Innowacja zakończyła się wręczeniem dyplomów dla dzieci i podziękowań dla rodziców, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci, co jest najlepszą reklamą i świadczy o samej innowacji.
Autorkami innowacji były: Beata Środa i Bożena Janicka

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

PROJEKT NA PLATFORMIE eTWINNING 'MAGIA ZIMOWYCH ŚWIĄT W PRZEDSZKOLU' W GRUPIE V "SÓWKI"

W roku szkolnym 2018/2019 w Przedszkolu nr 2 im. Kubusia Puchatka opracowana została innowacja organizacyjno - metodyczna : Projekt na platformie eTwinning "Magia zimowych świąt w przedszkolu".

Cele projektu:
-zapoznanie dzieci z tradycjami i zwyczajami świątecznymi;
-wzmacnianie więzi rodzinnych;
-integracja w grupie przedszkolnej;
-nawiązywanie nowych znajomości z innymi członkami projektu,
-praca metodą projektu eTwinning;

Realizatorzy projektu:
1.    Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce, grupa „Sówki” Joanna Baczyńska, Ewa Horosz
2.    Przedszkole nr 4 w Elblągu, grupa „Biedroneczki” Agnieszka Zamor,  Monika Sowińska
3.    Przedszkole nr 3 w Tychach, grupa „Jagódki” Alicja Krzysztoszek
4.    Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 w Bartoszycach, grupa „Motylki”Dorota Krupińska
5.    Przedszkole z Francji Edith Raza

Każdy partner projektu realizował projekt we własnej grupie przedszkolnej w swojej placówce. Przedszkola łączyły wspólne działania i cele projektu. Rodzaj planowanych zadań był ustalony z poszczególnymi opiekunkami projektu.
Zrealizowane działania :
- własnoręczne wykonanie kartek świątecznych i wysyłka ich pocztą tradycyjną do wszystkich przedszkoli biorących udział w projekcie,
-spotkania ze Świętym Mikołajem
-spotkania świąteczne z rodzicami (warsztaty lub przedstawienie dla rodziców)
- pieczenie i ozdabianie pierniczków
-zabawy ruchowe na świeżym powietrzu;
-las zimą- spotkanie z leśniczym (wyprawa do nadleśnictwa, spacer po parku miejskim );
-zabawa choinkowa w przedszkolu ;
-przygotowania i obchody Dnia Babci i Dziadka w przedszkolu,
-Walentynki w przedszkolu.
Efekty pracy partnerskich przedszkoli były prezentowane na TwinSpace.  Na zakończenie projektu powstał kolaż ze zdjęć przedstawiający działania wszystkich uczestników  projektu  eTwinning.

Autorkami innowacji były : Joanna Baczyńska i Ewa Horosz

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Wędrująca książeczka – promowanie ojczystej mowy”

Program edukacji czytelniczej

W roku szkolnym 2017/2018 w Przedszkolu nr 2 im Kubusia Puchatka w Hajnówce opracowana została innowacja programowo- metdyczna pt."Wędrująca książeczka - promowanie ojczystej mowy". Celem głównym innowacji było rozwijanie u dziecka zainteresowań czytelniczych. Założeniem innowacji było nawiązanie współpracy pomiędzy przedszkolem a domem rodzinnym dzieci. Zaproponowanie rodzicom alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu z dzieckiem. Rodzice oraz członkowie rodzin mieli możliwość odwiedzania dzieci w przedszkolu i wspólnego czytania książeczek. Dzieci przynosiły z domu swoje książki, aby móc je udostępnić innym poprzez zabawę w przedszkolną biblioteczkę. Każde dziecko otrzymało swoją kartę czytelnika, na której wypisywane były dane dotyczące wypożyczeń.

Inne działania dotyczące innowacji to:
- uzupełnianie biblioteczki o nowe pozycje;
- codzienne czytanie dzieciom literatury dziecięcej z naciskiem na utwory o tematyce patriotycznej (100-lecie Niepodległości Polski);
- wycieczkie do księgarni, biblioteki;
- prowadzenie zajęć edukacyjnych dotyczących książek;
- zapraszanie rodziców na wspólne czytanie dzieciom:
- "Dzieci- dzieciom"- wykorzystywanie umiejętności czytelniczych dzieci do czytania książeczek całej grupie lub w grupach – współpraca z absolwentami Przedszkola nr 2;
- Przedszkolny Konurs Poezji Patriotycznej "Polska- moja ojczyzna";
- swobodne zabawy teatralne inspirowane literaturą.

Autorkami Innowacji był zespół do spraw promocji czytelnictwa:
mgr Bożena Janicka, mgr Beata Środa, mgr Agata Majewska – Iwaniuk, mgr Barbara Grosz

.

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA „JA I MOJA SUPER BABCIA I DZIADEK”.

W roku szkolnym 2017/2018 w Przedszkolu nr 2 im Kubusia Puchatka w Hajnówce opracowana została innowacja metodyczno – organizacyjna pt. „Ja i moja super babcia i dziadek”.
Innowacja obejmowała dzieci 3 letnie z grupy I Biedroneczki  oraz ich dziadków i babcie i polegała  na obecności dziadków na  różnych zajęciach w przedszkolu. Celem   innowacji było: wzbogacanie relacji między dziadkami i dziećmi poprzez różne formy zabawy, zaspakajanie potrzeb dzieci w zakresie: rozwijania zainteresowań czytelniczych, przyrodniczych, kulinarnych, plastycznych, ruchowo – muzycznych, rozwijanie wyobraźni, wrażliwości, empatii poprzez przebywanie dzieci z osobami starszymi, stwarzanie warunków do rozwoju dziecka, pozytywnego kreowania przez dziecko obrazu swojej osoby, integrowania więzi rodzinnych poprzez wspólne działania dziadków i dziecka w przedszkolu, wzmacnianie współpracy przedszkola ze środowiskiem rodzinnym. Działania, które odbyły się  w ramach innowacji to: „Poranek z babcią i dziadkiem” poranne czytanie  opowiadań i bajek przez zaproszonych dziadków; spotkanie z panem policjantem z KPP w Hajnówce  –prelekcja  „Bezpieczeństwo ludzi starszych”; uroczystość  „Dzień babci i dziadka”. wycieczka do „Chatki Baby Jagi” w Orzeszkowie; warsztaty kulinarne „Walentynkowe  babeczki”; zakładamy wiosenny ogródek w sali - zajęcia warsztatowe; warsztaty plastyczno-techniczne „Wielkanocne jajko”; warsztaty kulinarne dla dzieci i dziadków „Kolorowy i zdrowy świat przedszkolaka”. Autorkami innowacji były: Agnieszka Charytonow, Ewelina Wasiluk.

 

Innowacja Pedagogiczna „Z angielskim poznaje swiat”

W roku 2016/2017 w naszym przedszkolu prowadzona byla Innowacja organizacyjno - metodyczna.Innowacja zostaly objete chetne dzieci z grupy 5 i 6-latków. Glównym celem programu Kola jezyka angielskiego „Z angielskim poznaje swiat” realizowanego w ramach innowacji pedagogicznej byl wzrost efektywnosci nauczania jezyka angielskiego oraz poglebienie zainteresowania kultura krajów anglojezycznych u dzieci w wieku przedszkolnym. Autorkami Innowacji sa:
mgr Agata Majewska- Iwaniuk
mgr Ewa Horosz
mgr Julia Prokopiuk

INNOWACJA ORGANIZACYJNA: I MIEDZYPRZEDSZKOLNY TURNIEJ UKLADANIA PUZZLI „ZOSTAN MISTRZEM PUZZLI”
POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

W roku szkolnym 2015/2016 w Przedszkolu nr 2 w Hajnówce opracowana zostala innowacja organizacyjna i wpisana do rejestru innowacji pedagogicznych prowadzonego przez Podlaskiego Kuratora Oswiaty - I MIEDZYPRZEDSZKOLNY TURNIEJ UKLADANIA PUZZLI „ZOSTAN MISTRZEM PUZZLI” POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA. Innowacja powstala z inicjatywy Pani dyrektor Iwony Raszkiewicz oraz nauczycielek: Agnieszki Charytonow, Eweliny Wasiluk i Eugenii Kazimiruk i zrealizowana byla w terminie 06.06.2016 - 7.06.2016 roku w oparciu o podstawe prawna: Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 09.04.2002 r. (Dz. U. Nr 56/2002, poz. 506) w sprawie warunków wprowadzenia dzialalnosci innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoly i placówki oraz Ustawe o systemie oswiaty z dnia 07.09.1991 r. (Dz. U. Nr 256/2004, poz. 2572 z pózniejszymi zmianami).
Jej glównym celem byla popularyzacja ukladania puzzli jako ciekawej formy spedzania czasu wolnego u dzieci, rozwijaniu ich kreatywnosci, umiejetnosci manualnych, umyslowych i estetycznych. To równiez integracja srodowiska dzieci i nauczycieli przedszkoli miasta Hajnówka. Dzieki koniecznosci wyszukiwania i dopasowywania elementów dziecko cwiczy sprawnosc manualna dloni, tzw. mala motoryke, rozwija wyobraznie, spostrzegawczosc oraz zdolnosci róznicowania figur. Ponadto, zabawa ta rozwija w dziecku wiare we wlasne mozliwosci oraz umacnia myslenie przyczynowo-skutkowe. Dziecko widzi siebie jako sprawce zmian, które zachodza w wyniku jego przemyslanych dzialan. Puzzle wymagaja od dziecka kontroli bledów, dzieki której dziecko samo osadza, co zrobilo zle i poprawia tak, aby zadanie zostalo wykonane prawidlowo. Poprzez zabawe, puzzlami dziecko uczy sie kontrolowac swoje ruchy zgodnie z wlasna wola, koncentrowac, planowac, cwiczyc umysl, szukac rozwiazan i powtarzac, co niewatpliwie stanowi podstawe kreatywnosci. Turniej adresowany byl do przedszkolaków w wieku 4-5-6 lat. W dwudniowym turnieju uczestniczylo 58 przedszkolaków podzielonych na 2 osobowe druzyny z hajnowskich przedszkoli: Przedszkola Nr 1 w Hajnówce, Przedszkola Nr 2 w Hajnówce, Przedszkola Nr 3 z Oddzialami Integracyjnymi w Hajnówce, Przedszkola Nr 5 z Oddzialami Zlobkowymi w Hajnówce. Trójka bardzo wytrwalych i szybkich druzyn ustalila kolejnosc miejsc w finale. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Organizatorzy: Dyrektor Iwona Raszkiewicz, nauczycielki : Agnieszka Charytonow, Ewelina Wasiluk, Eugenia Kazimiruk 25.06.2016

INNOWACJA ORGANIZACYJNA I EDYCJI FESTIWALU TANCA „PO PROSTU TANCZ” POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA (KWIECIEN 2015 r.)


Zgodnie z nowelizacja Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia dzialalnosci innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoly i placówki (Dz.U. z 2002r. nr 56, poz. 506), która weszla w zycie 1 wrzesnia 2011 r.
W Przedszkolu nr 2 w Hajnówce zostala opracowana innowacja I edycji Festiwalu Tanca „ Po prostu tancz” Pod Patronatem Burmistrza Miasta, która miala charakter innowacji organizacyjnej. Zgloszone rozwiazanie zostalo wpisane do rejestru innowacji prowadzonego przez Podlaskiego Kuratora Oswiaty. Inspiracja do stworzenia innowacji bylo kilka czynników. Jednym z nich byla obserwacja umiejetnosci wokalnych i tanecznych wychowanków Przedszkola nr 2 w Hajnówce. Dzieci z duza swoboda wystepowaly w przedszkolnych uroczystosciach, imprezach w ramach promocji placówki w srodowisku, wykazujac zainteresowania w zakresie umiejetnosci wokalnych i tanecznych. Stad pojawil sie pomysl opracowania innowacji pedagogicznej, która jest propozycja rozszerzenia tresci z zakresu edukacji tanecznej. Istotnym czynnikiem uzasadniajacym wprowadzenie innowacji polegajacej na rozwijaniu uzdolnien wychowanków jest fakt wyjscia naprzeciw oczekiwaniom dzieci i ich rodziców. I edycja Festiwalu tanca „Po prostu tancz” Pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Hajnówka miala na celu popularyzacje tanca wsród dzieci, integracje srodowisk przedszkolnych; promocje mlodych talentów; rozwijanie ekspresji ruchowej uczestników; poszerzanie idei wszechstronnej edukacji muzycznej poprzez ruch; propagowanie róznorodnych form taneczno-ruchowych; wymiana nowych pomyslów zwiazanych z tancem, choreografia oraz ksztalcenie umiejetnosci tanecznych uczestników. W festiwalu udzial wzielo 107 osób. Uczestnikami byly dzieci z wszystkich przedszkoli hajnowskich oraz Oddzialu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie. Organizatorzy: Dyrektor Iwona Raszkiewicz, Nauczyciele: Mariola Krawczynska, Barbara Kislak, Ewa Horosz 11.10.2015


INNOWACJA PROGRAMOWA: PROGRAM WLASNY ZAPOBIEGANIA WADOM KONCZYN DOLNYCH W WIEKU PRZEDSZKOLNYM PT. „TUPOT MALYCH STÓPEK” (czas trwania pazdziernik 2015r. â?? czerwiec 2016r.)

Tworzac innowacje pedagogiczna pod uwage zostal wziety szybki rozwój wspólczesnej cywilizacji oraz tryb zycia ulegajacy dosc istotnej zmianie, w której nastepuje spadek udzialu ruchu w zyciu codziennym. Wplywa to niekorzystnie na prawidlowy rozwój dziecka powodujac obnizenie sprawnosci, wydolnosci fizycznej i odpornosci organizmu. Konsekwencja tego sa równiez odchylenia od prawidlowej postawy ciala. U dzieci pojawiaja sie wady postawy i deformacje stóp. Podstawowym wskaznikiem rozwoju i zdrowia jest ruch. Zapewnienie dziecku odpowiedniej ilosci wszechstronnego ruchu jest dzialaniem na rzecz szeroko rozumianego zdrowia dziecka: fizycznego, psychicznego i spolecznego. Opieka zdrowotna nad dziecmi to wspólna troska wielu osób. Glównie rodziców nastepnie opiekunów, nauczycieli w przedszkolu oraz lekarzy róznych specjalnosci. Jesli lekarz rozpozna wade u dziecka i ustali plan postepowania korekcyjnego, nalezy stworzyc odpowiednie warunki, dobór i przebieg cwiczen oraz zaangazowac rodziców wraz z dziecmi do przestrzegania danych zalecen.
Gimnastyka korekcyjna glównie kierowana jest do dzieci z wadami postawy niewymagajacymi postepowania rehabilitacyjnego. Postepowanie wyrównawczo â?? korekcyjne ma na celu zahamowanie i likwidacje wady, a tym samym przywrócenie prawidlowej postawy ciala. Korekcja istniejacych wad u dziecka jest procesem dlugotrwalym i moze trwac kilka lat, musi byc przemyslana i konsekwentnie stosowana, aby dala oczekiwane rezultaty. Wady niekorygowane nasilaja sie w miare dorastania dziecka, moga nawet doprowadzic do trwalych znieksztalcen i w konsekwencji do kalectwa.
Program skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, u których wady postawy sa wynikiem slabego miesnia lub nieprawidlowego nawyku utrzymania postawy ciala lub obuwia. Najczestszymi wadami stóp sa stopy plaskie i koslawe. Wadom tym towarzyszy zazwyczaj koslawosc kolan.
Innowacja ma na celu zahamowanie i likwidacje wad w obrebie konczyn dolnych, a tym samym przywrócenie prawidlowej postawy ciala. Zarówno w wychowaniu fizycznym jak i gimnastyce korekcyjnej nadrzednym celem jest wspomaganie harmonijnego rozwoju dziecka, w szczególnosci ksztaltowanie umiejetnosci ruchowych oraz korygowanie powstalych wad. Podstawowym celem proponowanych zabaw i cwiczen jest przeciwdzialanie powstawaniu oraz poglebianiu sie wybranych wad w odcinku konczyn dolnych. Zgloszone rozwiazanie zostalo wpisane do rejestru innowacji prowadzonego przez Podlaskiego Kuratora Oswiaty w Bialymstoku. Zgodnie z nowelizacja Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia dzialalnosci innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoly i placówki (Dz.U. z 2002r. nr 56, poz. 506), która weszla w zycie 1 wrzesnia 2011 r. Organizatorzy: Mariola Krawczynska, Bozena Janicka 15.10.2015