Koło języka angielskiego


2022/2023

KOŁO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO – PODSUMOWANIE 2022/2023

Dzieci w I semestrze rozpoczęły zajęcia od utrwalenia zwrotów powitalnych oraz sposobów przedstawiania się. Wypowiadały się na temat swojego nastroju, śpiewały piosenki w języku angielskim, reagowały na proste polecenia wydawane w języku obcym. W listopadowych zabawach realizowane były tematy typowo jesienne Przedszkolaki uczyły się słówek związanych z tą porą roku. Utrwalały angielskie nazwy stanów pogodowych, ubrań a także nazw kolorów. W grudniu zastał przeprowadzony cykl zajęć związany ze Świętami Bożego Narodzenia. Dzieci osłuchały się z piosenką „I’m little snowman”. Bałwankowy temat fajnie wpisywał się w tematykę świąteczną, związaną z pogodą, chłodniejszymi dniami i ciepłymi zimowymi ubraniami! Dzieci wycinały z papieru elementy i budowały bałwana. Wskazywały wszystkie jego części, w j. angielskim. Wycinały świąteczne drzewka z papieru i ozdabiały je.
W II semestrze dzieci grały w gry - utrwalały słownictwo dotyczące zwierząt żyjących na farmie. Na zajęciach z cyklu ubrań dzieci robiły pranie używając rekwizytów i słówek w j.angielskim. Po włożeniu brudnych ubranek do papierowej pralki wciskały „start” i „stop” oraz wyjmowały czyste ubranka, co bardzo cieszyło naszych zaangażowanych w pranie pomocników. Nauka języka wiązała się z licznymi powtórzeniami w formie atrakcyjnych i często naprzemiennie zmienianych aktywności: ruchowej, muzycznej, plastycznej.
/Justyna Rybaczuk/

Opis galerii zdjęć: Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy V biorące udział w zajęciach i zabawach z koła z języka angielskiego.

 


2021/2022

Koło z języka angielskiego „Little stars” II semestr 2021/2022 (luty -czerwiec) grupa „Kangurki”

Nauka języków obcych w przedszkolu powinna być zajęciem interesującym, przyjemnym i w jak największym stopniu przypominającym zabawę.
Zajęcia z języka angielskiego w II półroczu to nauka połączona z dobrą zabawą. Zrealizowano wszystkie zaplanowane zajęcia zgodnie z harmonogramem, którego celem było rozwijanie i doskonalenie umiejętności językowych. W tym semestrze poznawaliśmy oraz wzbogacaliśmy słownictwo z zakresu: zwierzęta na wsi, czynności, sport, wiosna, wakacje zawody, przypominaliśmy oraz utrwalaliśmy nazwy członków rodziny w oparciu o piosenki oraz zabawy muzyczno – ruchowe i naśladowcze. Pojawiły się także zajęcia utrwalające słownictwo z I semestru. Dzieci z entuzjazmem i zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach, korzystały z ciekawych materiałów do nauki języka angielskiego.
/Justyna Rybaczuk/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy III biorące udział w zajęciach i zabawach z koła z języka angielskiego.

 

Koło z języka angielskiego „Little stars” I semestr 2021/2022 (wrzesień-styczeń) grupa „Kangurki”

Najważniejsze są potrzeby dzieci, dlatego nauka języka angielskiego opierała się przede wszystkim na zabawie (podstawowej działalności dziecka w wieku przedszkolnym) oraz ćwiczeniach, które dzieci w tym wieku lubią najbardziej (zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem). Dzieci z grupy „Kangurki” – 5-cio latki w trakcie trwania dodatkowych zajęć zachęcane były do aktywności ruchowej, śpiewania piosenek, recytowania wierszyków, słuchania historyjek, zabaw z kartami pracy, odkrywania nowych słówek za pomocą Magic Box. Materiał nauczania na zajęciach opierał się na tematach bliskich zainteresowaniom dzieci. Przedszkolaki zaznajomiły się ze słownictwem oraz wyrażeniami z zakresu: podstawowych zwrotów, witania się i żegnania, kolorów, liczenia, zabawek, środków transportu, rodziny, pór roku: jesień, Świąt Bożego Narodzenia. Poziom i ilość materiału został dostosowany do wieku i umiejętności dzieci. Przedszkolaki z radością uczestniczą w zajęciach języka angielskiego i coraz lepiej zapamiętują słownictwo.
/Justyna Rybaczuk/

 


2020/2021

Koło z języka angielskiego II semestr/2021 (luty –czerwiec) grupa „Kangurki”

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego realizowane były w grupie 4 latków. Odbywały się one dwa razy w tygodniu w wymiarze półgodzinnym. Głównym celem zajęć było przede wszystkim stwarzanie sytuacji sprzyjających odkrywaniu świata, jak i wykorzystaniu naturalnych predyspozycji dziecka do rozwijania umiejętności językowych.
Pomocne podczas nabywania nowych umiejętności językowych były: piosenki, historyjki, karty obrazkowe (flashcards), pacynki używane w trakcie zabawy, gry, tablica obecności, prawdziwe przedmioty (np. zabawki) oraz własne karty pracy nauczyciela dostosowane do możliwości grupy.
Na zajęciach z j. angielskiego gościł „Rabbit”(pacynka), który uczestniczył we wspólnych zabawach z dziećmi. Dzieci z radością przedstawiały się mu oraz wymieniały znane słowa w języku angielskim. Do tematyki każdych zajęć nie zabrakło wierszyków piosenek i rymowanek, których dzieci bardzo chętnie uczyły się razem z królikiem. Tematyka zajęć oscylowała wokół najbliższego otoczenia dziecka, dotyczyła m.in: przedstawiania się i powitania, liczb, kolorów, zabawek, jedzenia, części ciała, ubrań, rodziny, zwierząt, pogody, czy wykonywania prostych czynności. Przedszkolaki z okazji Dnia Mamy i Taty przed kamerą prezentowały swoje umiejętności językowe, taniec połączony ze śpiewem do piosenki – „The Rainbow Colors Song”.2018/2019

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego realizowane są co drugą środę w godzinach popołudniowych.

 

 

 

 


Szczegółowy opis zajęć:

Listopad 2016
Zajęcia w grupie 5 oraz 6-latków rozpoczęto od poznania zwrotów powitalnych oraz sposobów przedstawiania się w języku angielskim. Każde dziecko przyswoiło podstawowe słownictwo niezbędne przy zaprezentowaniu własnej osoby i powitaniu koleżanek, kolegów i nauczycielek. Podczas pierwszego spotkania dzieci poznały nazwy przedmiotów znajdujących się w sali oraz przyswoiły nazwy liczebników od 1 do 6 (grupa 5-latków) i od 1 do 10 (grupa 6-latków).
Na drugich zajęciach listopadowych przebiegających pod hasłem „Body Parts” dzieci poznały słownictwo nazywające części ciała, np. Belly, head, fingers, hands, oraz zwroty i wyrażenia na czynności samoobsługowe (wash your hands, brush your teeth).

Grudzień 2016
a pierwszym spotkaniu w grudniu przebiegającym pod hasłem "Clothes and weather” nauczycielki zapoznały dzieci z nazwami ubrań noszonych zimą. Przedszkolaki dowiedziały się, że o tej porze roku potrzebne są: scarf, jacket, shoes. Poznały ponadto słowa określające pogodę orz nazwy pór roku.Podczas drugiego spotkania uczestnicy koła z języka angielskiego przyswoiły pojęcia dotyczące świąt bożonarodzeniowych, dowiedziały się jakie zwyczaje związane z Bożym Narodzeniem funkcjonują Wielkiej Brytanii.
Z wielką radością dzieci wykonały kartki świąteczne, którymi wymieniły się z dziećmi z Przedszkola Red Bus Kids w Hajnówce.

Styczeń 2017
Zgodnie z tematem miesiąca, który brzmi „Food” na pierwszym styczniowym spotkaniu dzieci poznały nazwy owoców. Materiał leksykalny przewidziany dla grupy sześciolatków obejmował zdecydowanie więcej słów; dzieci pięcioletnie poznały nazwy najpopularniejszych owoców, m.in. apple, banana, pear, orange. Dzieci, dzięki wykorzystaniu tablicy interaktywnej i sprzętu multimedialnego, doskonale bawiły się i zapamiętywały słowa.Podczas drugiego spotkania w styczniu obie grupy utrwaliły poznane słownictwo oraz przyswoiły nazwy warzyw i potraw, np. broccoli, tomato, onion,cheese, cake.

Luty 2017
Luty był miesiącem poświęconym rodzinie. Nawiązując do tematu „My Family” przedszkolaki nauczyły się słów nazywających członków rodziny. Poznały też nazwy angielskich miast i podejmowały próby tworzenia zdań typu: My aunt lives in London itp.
Luty był także miesiącem, w którym obchodzi się popularne już u nas Walentynki. Dzieci poznały tradycje tego święta, słownictwo z nim związane, wykonały kolorową kartkę walentynkową, którą wymieniły się z przedszkolakami z Niepublicznego Przedszkola Językowego Red Bus Kids w Hajnówce. Przygotowywanie prac z myślą o wręczeniu ich innym zawsze wyzwala u maluchów wiele emocji, radości i zaangażowania.

Marzec 2017
Temat miesiąca „Spring time” zrealizowany został podczas dwóch spotkań. Na pierwszym uczestnicy koła przyswoili nazwy wiosennych ubrań, np. blouse, cap, dress. Nic tak nie oddziałuje na dzieci przy ubraniach jak kolory. Dzieci poznały więc też słownictwo dotyczące kolorów: yellow, red, green, blue, white itd. Zakres słownictwa w każdym przypadku był zróżnicowany i dopasowany do wieku dzieci.Podczas drugiego spotkania przedszkolaki nauczyły się wyrażeń dotyczących przeciwieństw: big - small oraz części domu, np. door, house, kitchen.

Kwiecień 2017
Spotkanie kwietniowe przebiegło pod hasłem „Happy Easter!”. Zabawy słowno ruchowe dotyczące tematu, rozmowy o tradycjach i zwyczajach świątecznych wprowadziły przedszkolaków w nastrój radości i oczekiwania na rodzinne święta, a także na spotkanie z dziećmi z zaprzyjaźnionej placówki. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Wspólne zabawy w języku angielskim dostarczyły wiele wrażeń, pozwoliły na sprawdzenie swoich językowych umiejętności.

Maj 2017
W maju przedszkolaki miały możliwość poznać nazwy zwierząt, zarówno domowych, np. cat, dog, pig, jak i dziko żyjących a innych kontynentach, np. giraffe, tiger, crocodile i innych.Po odbytych spotkaniach dzieci świetnie radziły sobie z nazywaniem wskazywanych zwierząt, nie miały problemu z dopasowywaniem nazw obrazków przedstawiających zwierzęta.

Czerwiec 2017
W pierwszym tygodniu czerwca dzieci z naszego koła odwiedziły swoich rówieśników z Red Bus Kids. Wykorzystując umiejętności językowe i muzyczne dzieci nagrano krótki program z choreografią i muzyką w języku angielskim. Możliwość zaprezentowania się na scenie dostarczyła małym artystom dużo satysfakcji. Z ogromnym zainteresowaniem dzieci obejrzały film z własnym udziałem wyemitowany podczas ostatnich zajęć.

Systematyczne uczestnictwo przedszkolaków w spotkaniach, aktywny udział w zajęciach, nabyte przez dzieci umiejętności są dowodem na to, że nauczycielki w sposób profesjonalny i z dużym zaangażowaniem realizowały swoje działania. Cel innowacji polegający na uczeniu poprzez zabawę został osiągnięty. Działanie Koła z języka angielskiego „Z angielskim poznaję świat” jest kontunuowane po zakończeniu Innowacji Pedagogicznej. 21.01.2018x2