Zabawy z matematyką


2021/2022

Zabawy z klockami Nemi

Na jednych z zajęć koła matematycznego, dzieci zapoznały się z klockami Nemi. Klocki Nemi to pomoc dydaktyczna pomagająca wprowadzić dzieci w świat matematyki poprzez wszystkie zmysły. Pomagają zauważyć relacje i związki między liczbami. Są wygodnym zbiorem zastępczym, pozwalającym na zwiększenie zakresu obliczeń dziecka. Idealnie nadają się do nauki dodawania, odejmowania.
/Joanna Baczyńska/

Opis galerii zdjęć
Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy III podczas zajęć z koła matematycznego, bawiące się klockami Nemi.

 

Zajęcia z koła matematycznego w I półroczu

W roku szkolnym 2021/2022 zajęcia z koła matematycznego "Zabawy z matematyką" odbywają się dwa razy w tygodniu w grupie II Kangurki.

Głównymi celami zajęć są :
- stwarzanie warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości;
- wspieranie dzieci w rozwoju uzdolnień oraz wspomaganie tych, które rozwijają się wolniej lub nieharmonijnie;
- wprowadzanie dzieci w matematyczną metodę ujmowania świata materialnego;
- kształtowanie wyobraźni dziecięcej;
- kształtowanie odporności emocjonalnej i zdolności do wysiłku intelektualnego;
- stymulowanie rozwoju aktywności dzieci poprzez stosowanie różnorodnych ćwiczeń i zabaw prowadzących do nabycia umiejętności matematycznych;
- wyzwalanie pozytywnych emocji na rozwinięcie zainteresowania światem matematyki;
- rozbudzenie wiary dziecka we własne możliwości;
- rozwijanie umiejętności analizowania danych, porównywania, uogólniania;

W trakcie zajęć wprowadzane są między innymi elementy kodowania. W listopadzie zadaniem dzieci było ułożenie na macie figur geometrycznych w odpowiednim miejscu. W grudniu przedszkolaki bawiły się kolorowymi kubeczkami. Dzieci miały ułożyć wieżę z kubeczków w odpowiedniej ilości i z odpowiednich kolorów.
/Joanna Baczyńska/