Zabawy z matematyką


2023/2024

W listopadzie i grudniu odbyły się kolejne zajęcia z koła matematycznego „Z kodowaniem za pan brat”.

Listopad
„Dobrze znam mój piękny kraj” - Polska to różnorodny i piękny kraj. Mamy się czym chwalić, mamy być z czego dumni. Na zajęciach przeprowadzonych według zaproponowanego scenariusza dzieci rozmawiały o Polsce. Spróbowały o niej opowiedzieć komuś, kto Polski dobrze nie zna. Pomogły im w tym przygotowane zadania.

„Przygotowanie zwierząt do zimy” - Zima, to trudny czas dla zwierząt. Co robią żeby ją przetrwać? Jak sobie radzą? Odpowiedzi na tak zadane pytania poszukiwały dzieci na zajęciach przeprowadzonych według zaproponowanego scenariusza.

Grudzień
„Przybądź św. Mikołaju” - Święty Mikołaj, to ktoś na kogo czekają wszystkie dzieci. Na zajęciach przeprowadzonych według zaproponowanego scenariusza wizytę Mikołaja
poprzedziło wykonanie tematycznych zadań, które rozwijają logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów i umiejętność współpracy.

„Coraz bliżej zima” - Pierwszy śnieg, niższe temperatury, coraz krótszy dzień... wszystko wskazuje, że zbliża się zima. Na zajęciach przeprowadzonych według zaproponowanego scenariusza motywem przewodnim były śnieżynki. Posłużyły dzieciom do zabaw ruchowych i ćwiczeń rozwijających logiczne myślenie. /Joanna Baczyńska/

Opis galerii zdjęć
Na zdjęciach widoczne są dzieci podczas zajęć z koła matematycznego.


Zajęcia z koła matematycznego w październiku

W roku szkolnym 2023/2024 koło matematyczne „Z kodowaniem za pan brat” będzie działało w oparciu o Ogólnopolski Program „Uczymy Dzieci Programować”. Zajęcia odbywają się w grupie V Tygryski raz w tygodniu.

W październiku odbyły się dwa zajęcia :

„Kolory jesieni” - Jaka jest pani Jesień? Z jednej strony kolorowa i pełna słońca, chętnie obdarowująca nas swoimi darami. Z drugiej strony szara, pochmurna, deszczowa i przypominająca o zabieraniu parasoli. Na zajęciach przeprowadzonych według zaproponowanego scenariusza skupiliśmy się na tej kolorowej stronie pani Jesieni. Wykonując różne zadania dzieci poćwiczyły skupienie uwagi, spostrzegawczość, logiczne myślenie i umiejętność pracy w zespole.
"Dbamy o zdrowie jesienią" - Jesień, to nie tylko kolorowe liście, dojrzałe warzywa i leśne skarby. To też niższe temperatury, czasem deszcz i wiatr. Musimy zadbać o swoje zdrowie. Jak możemy to zrobić? Między innymi wybierając odpowiednią garderobę. Na zajęciach przeprowadzonych według zaproponowanego scenariusza temat dbania o zdrowie jesienią połączymy z aktywnościami rozwijającymi logiczne myślenie i umiejętność współpracy. /Joanna Baczyńska/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy V na zajęciach z koła matematycznego

 

 

2022/2023

Majowe święta Narodowe na zajęciach koła matematycznego

Majowe Święta Narodowe miały swoje odzwierciedlenie również na zajęciach z koła matematycznego pod hasłem "Polska....moja ojczyzna". Dzieci wysłuchały piosenkę "Jesteśmy Polką i Polakiem", miały zapamiętać kolejność w jakiej odwiedzane były kolejne miejscowości. Następnie otrzymały krążki z wizerunkami polskich miast, z których miały utworzyć pociąg wyjeżdżający z Zakopanego. Podróż miała się zakończyć w Gdańsku, mijając po drodze wszystkie wymienione w piosence miejsca. Po skończonej zabawie, dzieci otrzymały biało - czerwone kubeczki, z których ułożyły Polską flagę. Ostatnim zadaniem było ułożenie wieży z zielonych i niebieskich kubeczków. Kolor kubeczków w budowanej wieży jest zależny od grafik, które się na nim znajdują. Jeśli grafika wiąże się z Polską, to kubek ma być zielony, jeśli nie, to kubek ma być niebieski. Przedszkolaki bardzo aktywnie uczestniczyły w zabawach. /Joanna Baczyńska/

Opis galerii zdjęć: Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy V Kangurki na zajęciach z koła matematycznego.

 

Koło matematyczne „Z kodowaniem za pan brat”

W roku szkolnym 2022/2023 koło matematyczne „Z kodowaniem za pan brat” będzie działało w oparciu o Ogólnopolski Program „Uczymy Dzieci Programować”. Zajęcia odbywają się w grupie V Kangurki dwa razy w tygodniu.
W programie „Uczymy Dzieci Programować” naukę kodowania traktujemy jako z góry zaplanowany proces, gdzie każde działanie wynika z poprzedniego i jest wstępem do kolejnego. W propozycjach aktywności przygotowanych przez autorkę programu panią Annę Świć zabawy około programistyczne wplatane są do codziennych aktywności dydaktycznych, niezależnie od realizowanych aktualnie treści, czy posiadanych narzędzi dydaktycznych. Z programem „Uczymy dzieci programować” nauka podstaw programowania będzie dla dzieci wartościową, wszechstronnie rozwijającą lekcją i świetną zabawą. /Joanna Baczyńska/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy V Kangurki na zajęciach z koła matematycznego.

 

2021/2022

Zabawy z klockami Nemi

Na jednych z zajęć koła matematycznego, dzieci zapoznały się z klockami Nemi. Klocki Nemi to pomoc dydaktyczna pomagająca wprowadzić dzieci w świat matematyki poprzez wszystkie zmysły. Pomagają zauważyć relacje i związki między liczbami. Są wygodnym zbiorem zastępczym, pozwalającym na zwiększenie zakresu obliczeń dziecka. Idealnie nadają się do nauki dodawania, odejmowania.
/Joanna Baczyńska/

Opis galerii zdjęć
Na zdjęciach widoczne są dzieci z grupy III podczas zajęć z koła matematycznego, bawiące się klockami Nemi.

 

Zajęcia z koła matematycznego w I półroczu

W roku szkolnym 2021/2022 zajęcia z koła matematycznego "Zabawy z matematyką" odbywają się dwa razy w tygodniu w grupie II Kangurki.

Głównymi celami zajęć są :
- stwarzanie warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości;
- wspieranie dzieci w rozwoju uzdolnień oraz wspomaganie tych, które rozwijają się wolniej lub nieharmonijnie;
- wprowadzanie dzieci w matematyczną metodę ujmowania świata materialnego;
- kształtowanie wyobraźni dziecięcej;
- kształtowanie odporności emocjonalnej i zdolności do wysiłku intelektualnego;
- stymulowanie rozwoju aktywności dzieci poprzez stosowanie różnorodnych ćwiczeń i zabaw prowadzących do nabycia umiejętności matematycznych;
- wyzwalanie pozytywnych emocji na rozwinięcie zainteresowania światem matematyki;
- rozbudzenie wiary dziecka we własne możliwości;
- rozwijanie umiejętności analizowania danych, porównywania, uogólniania;

W trakcie zajęć wprowadzane są między innymi elementy kodowania. W listopadzie zadaniem dzieci było ułożenie na macie figur geometrycznych w odpowiednim miejscu. W grudniu przedszkolaki bawiły się kolorowymi kubeczkami. Dzieci miały ułożyć wieżę z kubeczków w odpowiedniej ilości i z odpowiednich kolorów.
/Joanna Baczyńska/