2021/2022

Udział w Projekcie pn. "PROFILAKTYKA WAD POSTAW DZIECI W POWIECIE HAJNOWSKIM"

Nasza placówka w roku szkolnym 2021/2022 przystąpiła do projektu pod nazwą "Profilaktyka wad postaw dzieci powiecie hajnowskim" w ramach Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych, który współfinansowany był przez Europejski Fundusz Społeczny i Budżet Państwa. Udział w projekcie wzięli rodzice/opiekunowie z dziećmi 4, 5 i 6 letnimi z Przedszkola Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce. Celem projektu była poprawa stanu zdrowia poprzez zorganizowanie zajęć z zakresu profilaktyki ukierunkowanej na zmniejszenie częstotliwości występowania nabytych wad postawy u dzieci. Najlepszym sprzymierzeńcem w zapobieganiu wadom postawy jest ruch, czyli aktywność fizyczna. Bierny styl życia, nadmierne korzystanie ze środków lokomocji sprzyjają powstawaniu nieprawidłowości w kształtującym się kręgosłupie dziecka. W przedszkolu dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach gimnastyki korekcyjnej ucząc się prawidłowej postawy ciała w każdej sytuacji, prawidłowego oddychania podczas wykonywanych ćwiczeń, wyczucia swojego ciała oraz utrzymanie go w pozycji skorygowanej, a także wzmacniania mięśni posturalnych odpowiedzialnych za utrzymanie prawidłowej postawy. Natomiast rodzicom/opiekunom dzieci zostały przekazane informacje dotyczące pedagogizacji w zakresie profilaktyki wad postawy u dzieci w postaci linków z filmami, broszur, a także według potrzeb rozmów indywidualnych ze specjalistą.
/Barbara Grosz/

Opis galerii zdjęć:
Na zdjęciach widoczne są dzieci 4 i 5- 6 letnie uczestniczące w zajęciach gimnastyki korekcyjnej w ramach projektu pn. "Profilaktyka wad postawy dzieci w powiecie hajnowskim".

 

2020/2021

Ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha i nóg

Dzieci uczęszczające na gimnastykę korekcyjną zajęcia zawsze rozpoczynają od zbiórki i powitaniu na macie, następnie jest rozgrzewka według propozycji dzieci np. pajacyki, przysiady, skłony itp. Później przechodzimy do ćwiczeń korekcyjnych w zależności od tematyki i wad postawy u dzieci. Ostatnio na zajęciach wzmacnialiśmy mięśnie brzucha i nóg z użyciem małych piłek i szarf. Na koniec są ćw. relaksujące praca nad oddechem ze zwróceniem uwagi na wdech nosem, a wydech ustami. W ten sposób przebiegają nasze zajęcia nad poprawą postawy ciała u dzieci. W okresie letnim zachęcamy rodziców z dziećmi do wspólnych ćwiczeń na powietrzu lub przejażdżki rowerowe. Ruch to zdrowie.
/Mariola Kawczyńska, Barbara Grosz/

 

Korekcyjny tor przeszkód

W celu uatrakcyjnienia przebiegu zajęć trzeba zastosować wiele różnorodnych form pracy, aby ćwiczenia były ciekawe, niosły element zabawy, a czasem i współzawodnictwa. Te funkcje spełnia dość dobrze stosowany korekcyjny tor przeszkód. Dzieci uczęszczające na zajęcia w gimnastyce korekcyjnej brały udział w korekcyjnym torze przeszkód, który był rozstawiony na całej sali gimnastycznej. Podczas wykonywanych ćwiczeń dzieci wykazywały się dużą aktywnością i zaangażowaniem. Zaproponowany układ ćwiczeń w torze przeszkód, to jedna z możliwości doboru wielu ciekawych i niezbyt trudnych kombinacji ruchowych. Z doświadczeń wynika, że ta forma zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w przedszkolu zdaje egzamin doskonale.

/M. Krawczyńska, B. Grosz/

Ćwiczenia korekcyjne na matach - „Zdrowy kręgosłup”

W grupie wiekowej 5 latków zaczęły się efektywne ćwiczenia korekcyjne, które prowadzone są dwa razy w tygodniu (czwartek, piątek). Ciężką pracę dzieci z wadami postawy można urozmaicać, wprowadzając odpowiedni sprzęt do ćwiczeń i zabawy. Prowadzący zajęcia musi zadbać o atrakcyjność ćwiczeń korekcyjnych, aby zachęcić dziecko do czynnego udziału w rehabilitacji. Dzieci chętnie pracują na matach w trakcie ćwiczeń korzystając z różnego sprzętu m.in. piłek gimnastycznych, kamieni sensorycznych, lasek gimnastycznych, szarf, wałeczków elastycznych, lateksowych taśm, woreczków, ciężarków, które stanowią podstawowe wyposażenie sali do ćwiczeń korekcyjnych oraz są wykorzystywane w ćwiczeniach korekcyjnych do wszystkich wad postawy u dzieci. Różnorodność sprzętu i jego kolorystyka znacznie wpływają na motywację dzieci do aktywności. Nasze zajęcia w październiku ukierunkowane były na wady postawy w obrębie kręgosłupa tzw. plecy okrągłe, wklęsłe, a nawet delikatne skoliozy. Dzieci już od samego początku były wdrażane do własnej przestrzeni na macie, a także tzw. własnego stanowiska do ćwiczeń.

Mariola Krawczyńska, Barbara Grosz

 

2019/2020

 

Nasze stopy bawią się na różne sposoby

Celem ćwiczeń stosowanych przy korekcji wad stóp jest wzmocnienie osłabionych mięśni, usunięcie przykurczów w szczególności zginaczy podeszwowych, piszczelowych, strzałkowego długiego i krótkich mięśni stopy, oraz zachowanie pełnej ruchomości we wszystkich stawach. Ćwiczenia polegają na wykonywaniu głównie takich ruchów jak zginanie podeszwowe, przywodzenie i odwracanie stóp oraz ruchów manipulacyjnych palców stóp. Ćwiczenia wykonywać należy w większości w pozycji siedzącej, aby wyeliminować obciążanie stóp ciężarem ciała oraz ćwiczenia równoważne. Pamiętajmy również o relaksacji i ćwiczeniach oddechowych.

Mariola Krawczyńska

 

 

Stacje ćwiczebne w gimnastyce korekcyjnej

Stacje ćwiczebne służą w gimnastyce do kształtowania sprawności motorycznej o charakterze wytrzymałościowo – siłowym mięśni ramion, nóg, tułowia i brzucha. Polegają na kolejnym wykonywaniu różnych dobranych ćwiczeń (indywidualnie) na poszczególnych stanowiskach, rozmieszczonych na obwodzie. Rodzaj ćwiczeń, ilość i tempo wykonywania zależą od wieku oraz możliwości ćwiczących – brak przerw wypoczynkowych. Pełny wypoczynek bierny po wykonaniu zadań całego obwodu – ponowne wykonanie (3 serie- po każdej wypoczynek). Dużą zaletą tej metody jest to, że można ją stosować w każdych warunkach, różnicować zakres i natężenie ćwiczeń z racjonalnym wykorzystaniem przyrządów i przyborów oraz dostosowywać do różnych potrzeb korekcyjnych u dzieci.

M. Krawczyńska

 

 

Sensoryczna ścieżka bosych stóp

Ścieżka sensoryczna to po prostu ułożony przez długość przedszkolnej sali intrygujący tor dla dzieci. Głównym zadaniem ścieżki sensorycznej jest rozwijanie zmysłu dotyku u dzieci. Kilkulatek, który pokonuje taką ścieżkę musi stąpać po różnych materiałach, które czasem wywołują przyjemne, a innym razem dość niemiłe uczucia. Skład ścieżki sensorycznej zależy jedynie od wyobraźni nas dorosłych. Ścieżki sensoryczne stały się prawdziwym hitem z wielu powodów:
- mają pozytywny wpływ na motorykę dużą u dzieci - rozwijają sprawność ruchową najmłodszych, wymagają od nich utrzymywania równowagi;
- wpływają na koordynację wzrokowo - ruchową;
- są ciekawym urozmaiceniem dla dzieci, których stopy są uwięzione nieraz w mało wygodnym obuwiu - pediatrzy przyznają, że wszechstronny rozwój dziecka będzie możliwy wtedy, gdy będzie ono jak najczęściej chodziło boso po niejednorodnym podłożu;
- pomagają korygować wady stóp u dzieci, poprawiają krążenie i pobudzają do pracy mięśnie stóp - chodzenie boso pozwala także uniknąć ewentualnych wad postawy u dzieci.
Ścieżkę sensoryczną można pokonać na wiele sposobów - nie tylko dotykając różnych materiałów całą stopą, ale także na paluszkach, piętach czy zewnętrznych krawędziach stóp. To dodatkowe ćwiczenia, które pozytywnie wpłyną na rozwój dziecięcych stópek.

M. Krawczyńska

Judo – warsztaty na gimnastyce korekcyjnej

Judo to sport, który uczy obrony, dyscypliny, szacunku do innych i samego siebie. Wpływa pozytywnie na rozwój sprawności ruchowej i postawy ciała. Rozpoczęcie przygody z judo w wieku przedszkolnym daje szanse na rozładowanie nadmiernej energii, a także wpływa na rozwój koordynacji. Na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej przyszli zaproszeni goście z Hajnowskiego Klubu Sportowego „ŻUBR” – trener judo i dwaj judocy, którzy w bezpieczny sposób w sali gimnastycznej z wykorzystaniem profesjonalnych mat eliminujących prawdopodobieństwo wystąpienia jakichkolwiek urazów, pokazali dzieciom kilka technik walki. Specyfika wykonywanych ćwiczeń oraz różnorodność zabaw w dużym stopniu zwiększa zadowolenie i chęć uczestnictwa dzieci w zajęciach. Wpływa na aktywność ruchową zapewniając prawidłowy rozwój ruchowy dziecka.

M. Krawczyńska

 

 

Ćwiczenie w parach

Ćwiczenia mają charakter ogólnorozwojowy z myślą o wzmocnieniu różnych partii ciała. Ćwiczenia w parach to świetny sposób na formę aktywności fizycznej, która umożliwia kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i współćwiczącego oraz współpracę podczas wykonywania ćwiczeń. Poza tym przynoszą nie tylko zadowolenie, ale też trening siłowy, rozciąganie mięśni i relaksację.

M. Krawczyńska

 

 

 

2018/2019

ĆWICZENIA ROZCIĄGAJĄCE I ROZLUŹNIAJĄCE W GIMNASTYCE KOREKCYJNEJ

Na zajęciach GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ wykonywane są ćwiczenia ruchowe mające na celu rozciąganie mięśni przykurczonych, wzmacnianie mięśni osłabionych i wyrabianie nawyku postawy prawidłowej oraz ćwiczenia oddechowe rozwijające układ oddechowy dziecka i rozluźnienie. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy oraz gier ruchowych (dodatkowo uzupełniane o element rywalizacji i współpracy).  Podczas ćwiczeń wykorzystane są przybory (m.in. maty, kształtki rehabilitacyjne, laski gimnastyczne, szarfy, woreczki gimnastyczne, piłki, ławeczki, drabinki), co dodatkowo uatrakcyjnia zajęcia. Ćwiczenia rozciągające wybiórczo zespoły mięśni nadmiernie napiętych i przykurczonych, których celem jest przywrócenie fizjologicznej długości przykurczonego mięśnia i zakresu jego ruchu w stawie oraz obniżenie nadmiernego napięcia spoczynkowego mięśnia do poziomu spoczynkowego. Ćwiczenia rozciągające powinny być poprzedzone solidną rozgrzewką. W praktyce po każdych ćwiczeniach obowiązują ćwiczenia rozluźniające stwarzające warunki do wyrównania ukrwienia mięśni i długu tlenowego. Należy je stosować naprzemiennie z ćwiczeniami dynamicznymi.
M. Krawczyńska, B. Janicka


ĆWICYMY I DBAMY O POSTAWĘ CIAŁA

Zdrowie i pełna sprawność jest jedną z najistotniejszych wartości dla każdego człowieka. Lata przedszkolne, mimo, że są określane jako ,,wiek zabaw”, w znacznej mierze decydują o rozwoju i postawie ciała w następnych okresach życia. Prawidłowa postawa ciała ma decydujące znaczenie dla rozwijającego się organizmu i zdrowia dziecka. Sprawa prawidłowej postawy dzieci powinna być wspólną troską zarówno rodziców i wychowawców. Postawę dziecka należy często kontrolować. Warto o tym pamiętać, bo zdrowie i sylwetka dziecka zależy od nas. Dlatego już od najmłodszych lat życia dziecka ogromne znaczenie ma organizacja warunków jego życia w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania wadom postawy. Okazuje się jednak, że wszelkim wadom można przeciwdziałać, możemy z nimi walczyć i to bardzo skutecznie. Trzeba tylko wiedzieć, jak to robić i kiedy podjąć odpowiednie działania. Istnieje możliwość przeciwdziałania wadom postawy poprzez odpowiednio dobrany ruch pod względem oddziaływania, charakteru, miejsca i jego siły. Działania takie można i należy prowadzić na zajęciach gimnastyki korekcyjnej poprzez odpowiedni dobór ćwiczeń ruchowych, stopnia trudności, form i metod pracy, których celem jest osiągnięcie pozytywnych efektów w zakresie prawidłowej postawy ciała. W przedszkolu zostały utworzone dwie grupy dzieci 5 i 6 letnich, które uczęszczają na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej - dwa razy w tygodniu po 30 min. Dzieci bardzo chętnie uczęszczają na zajęcia pod czujnym okiem swoich pań prowadzących Marioli Krawczyńskiej i Bożeny Janickiej.

 

 

Poprzednie lata:

"Pójdę boso"-ćwiczenia wzmacniające i rozciągające mięśnie stópw ramach Projektu Unijnego "Witamy w Przedszkolu"


Gdy chcesz być silny, nie chcesz chorować,
Musisz boso maszerować
Prawa nóżka tup, tup, tupie
Lewa nóżka tup, tup, tupie
Następnie na jednej nodze stajemy,
bo jak bociany chodzić umiemy.
W górę wysoko piłeczki skaczą,
takie piłeczki – chyba coś znaczą?
Powoli powietrze noskiem wdychamy
i delikatnie ustami wypuszczamy.

Najlepszym ćwiczeniem dla naszych stóp jest oczywiście chodzenie na bosaka w ciągu dnia. Bose spacery pozwoliłyby nam wzmocnić mięśnie stóp, rozciągnąć je, a przy okazji wymasować na wszelkich możliwych powierzchniach. Niestety, z wielu powodów jest to rozwiązanie niemożliwe do zrealizowania dla większości z nas. Niemniej jednak, gdy tylko jest taka możliwość polecam chodzić na boso po trawie, piasku i innych miękkich nawierzchniach. Tak jak przedszkolaki podczas zajęć na powietrzu w piaskownicy, bawiąc się na boso poprzez wykonywanie różnego rodzaju ćwiczeń na stopy. Bose stopy to zdrowe stopy! Mariola Krawczyńska
04.06.2017 x2

 

Realizacja gimnastki korekcyjnej z elementami terapii stóp w I semestrzew ramach Projektu Unijnego pt. „Witamy w przedszkolu”

Ręce do góry, nóżki prościutkie,
tak ładnie ćwiczą dzieci malutkie.
Teraz ramiona w dół opuszczamy
i kilka razy tak powtarzamy.


W roku szkolnym 2016/2017 nasza placówka przystąpiła do realizacji Projektu Unijnego pt. "Witamy w przedszkolu". W ramach projektu realizowana jest gimnastka korekcyjna z elemetami terapii stóp. Grupą docelową jest troje dzieci w wieku 3 - 4 lat. Zajęcia odbywają się raz w tygodzniu w godzinach popołudniowych oraz raz w miesiącu indywidualne z rodzicami. Rodzic podczas zajęć ma szansę zobaczyć jak ćwiczy dziecko i co należy poprawić w sylwetce. Zestaw ćwiczeń dobrany jest indywidualnie między innymi do potrzeb, wieku, wady postawy. W trakcie grupowych zajęć dodatkowych z gimnastyki korekcyjnej stosowane są ciekawe formy ruchu, przy wykorzystaniu różnorodnych gier i zabaw stymulując dzieci do uczestnictwa w wybranych ćwiczeniach. Gimnastyka korekcyjna nie tylko zapewnia dzieciom aktywną formę spędzania wolnego czasu, ale przyczynia się także do jakże ważnej profilaktyki wad postawy. Kształtowanie prawidłowej postawy ciała jest głównym założeniem gimnastyki. Niezwykle ważnym elementem jest także utrwalenie nawyków korygowania postawy ciała. Tego pragnę nauczyć najmłodszych uczestników. Ta forma ruchu ma jeszcze szereg innych założeń i zadań zarówno dydaktycznych jak i wychowawczych. Coraz więcej dzieci boryka się z wadami postawy i różnymi dysfunkcjami ze strony układu ruchu. Wszystko to związane jest między innymi z bardzo szybkim tempem życia, ze zbyt małą i ograniczoną ilością aktywności fizycznej, a także genetyką. Najczęściej do występujących wad można zaliczyć wady stóp. Ciągnie to za sobą obniżoną sprawność nóg, powoduje ich szybkie męczenie, a z biegiem lat bolesne zniekształcenia, odciski, aż do kalectwa uniemożliwiającego noszenie normalnego obuwia. Następstwa tego niedostosowania odbijają się nie tylko na samych stopach, ale i stawach kolanowych i biodrowych, a nawet na kręgosłupie. / Mariola Krawczyńska
03.01.2017

Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna dzieci 6 letnich/ październik 2016r.

 Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna jest specyficzną formą ćwiczeń fizycznych, w których ruch jest w głównej mierze podporządkowany celom terapeutycznym. Stosowane tu ćwiczenia mają doprowadzić przede wszystkim do korekcji wad postawy. Nadrzędnym celem prowadzonych zajęć jest nie tylko przeciwdziałanie odchyleniom wad już powstałych, ale również  podejmowanie  działań profilaktycznych uprzedzających odchylenie od normy czy też zaburzenie rozwoju. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu /środa i czwartek/. Na zajęciach dzieci wyrabiają nawyk utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas wykonywania wszystkich ćwiczeń dla danej wady postawy głównie plecy okrągłe i wklęsłe oraz kolana koślawe oraz stopy. Stosowane są ćwiczenia indywidualne, ze współćwiczącym oraz grupowe. Najbardziej lubianą przez dzieci formą zajęć są zabawy i gry z elementami ćwiczeń korekcyjnych. Mariola Krawczyńska 31.10.2016

 

Dzieci z Przedszkola nr 2 w Hajnówce na zajęciach z gimnastyki korekcyjnej.

Dzięki współpracy z Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym nasze dzieci mogły korzystać z bogato wyposażonego placu zabaw oraz cieszyć się zabawami w " Sali doświadczania świata". Dużym wyzwaniem dla naszych najmłodszych był przejazd wyciągiem, pod okiem pani Bożeny mogły czuć się pewnie i bezpiecznie. Ogromną radość sprawiła wspaniała duża huśtawka - w niej można było wygodnie poleżeć. Była też wspinaczka, tutaj niezbędna była pomoc pani, która pomogła wdrapać się do tunelu i swobodnie zjechać ze zjeżdżalni.
Cudowne chwile mogły dzieci spędzić w " Sali doświadczania świata"- cieszyły się, dotykały kolorowych świecidełek, ciepłe światło dało dużo radości, wyciszeniem było ogromne łoże- relaks, wpatrywanie się w zbiór kolorowych punkcików na suficie. Serdecznie dziękujemy za te cudne chwile, które mogliśmy spędzać w Ośrodku.
Następną pomocną instytucją, która wspomagała nasze działania z realizacji programu " Tupot małych stópek" była Poradnia Rehabilitacyjna "Kinetyka". Dzieci z wielką chęcią uczestniczyły w zajęciach, pod fachowym okiem instruktorów mogły zapoznać się z ćwiczeniami, zabiegami które niosą pomoc w uciążliwych schorzeniach. Uwielbiają skakać na trampolinie, chodzić na steperze, nawet wykonywały masaże koleżeńskie, jechały na rowerze stacjonarnym :siedzącym i stojącym. Wszystkie ćwiczenia trzeba wykonywać dokładnie aby efekt był skuteczny- o tym trzeba pamiętać!!! Dziękujemy serdecznie za te chwile, które przeznaczaliście dla nas.
Bożena Janicka wraz z dziećmi 23.06.2016

MIĘDZYPRZEDSZKOLNA SPARTAKIADA SPORTOWA " RUCH TO ZDROWIE"

Najciekawszą formą ćwiczeń dla dzieci są zabawy ruchowe, w których udział biorą drużyny rywalizujące ze sobą o zwycięstwo. Zasady zdrowej rywalizacji zajęć przyczyniają się do wszechstronnego rozwoju dziecka. 09.06.2016 r na terenie Amfiteatru w Hajnówce, odbyła się Spartakiada Sportowa. Organizatorką była pani Bożena Janicka. Do wspólnej rywalizacji zaprosiła dzieci z grupy II z panią Beatą Środa oraz dzieci z Przedszkola nr 5 z panią Renatą Bartoszewicz. W konkurencjach sportowych zmagały się trzy drużyny. Celem spotkania było propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci, integrowanie grup przedszkolnych, propagowanie bezpiecznych zabaw na powietrzu, wdrażanie dzieci do rywalizacji zespołowej- nabywanie odporności emocjonalnej. Drużyny bardzo dzielnie pokonywały kolejne konkurencje, między innymi: omijanie przeszkód, slalom, celowanie do obręczy, skoki w workach, przewlekanie szarfy, bieg dookoła Amfiteatru. Nie zabrakło również dzieci, które kibicowały małym sportowcom. Uczestnicy otrzymali nagrody: medale, statuetki oraz kolorowe wiatraczki dla wszystkich dzieci. Było miło, wesoło, a przede wszystkim sportowo! Bożena Janicka 20.06.2016

Zastosowanie piłki w ćwiczeniach gimnastycznych

Piłki różnego rozmiaru wykonane z miękkiego, a jednocześnie wytrzymałego tworzywa PCV to idealna alternatywa dla wszystkich osób, które chcą połączyć aktywność fizyczną ze świetną zabawą. Ćwiczenia z piłką uaktywniają wiele grup mięśniowych wzmacniają mięśnie brzucha, uda i pośladków oraz zapobiegają bólom kręgosłupa, a szczególnie wzmacniają mięśnie szkieletowe odpowiedzialne za utrzymanie prawidłowej postawy. Trening z piłką pomaga ćwiczyć utrzymanie równowagi oraz uelastycznić i wzmocnić mięśnie całego ciała. Piłka gimnastyczna to w zasadzie przyrząd dla każdego – dla dzieci, dla dorosłych i dla starszych osób. Z piłki można korzystać w wielu sytuacjach:
Może służyć do siedzenia podczas pracy czy oglądania telewizji;
Świetny przyrząd gimnastyczny, dający duże możliwości podczas ćwiczeń;
Koryguje wady postawy;
Używany do gimnastyki rehabilitacyjnej;
Ćwiczenia rozciągające i rozluźniające;
Pobudzanie kreatywności wśród dorosłych i dzieci;
Można grać, kozłować, obracać, balansować za jej pomocą.
Zastosowań piłki może być bardzo dużo, a zależą one również od naszej kreatywności. Ćwiczenia już opanowane warto urozmaicać nowymi elementami i zastosowaniami piłki. Dobra zabawa gwarantowana!/ Mariola Krawczyńska 20.06.2016

Pływanie korekcyjne w Hajnowskim Parku Wodnym

Pływanie korekcyjne jest doskonałym uzupełnieniem zajęć gimnastyki korekcyjnej prowadzonej na sali gimnastycznej w naszym przedszkolu. W dniu 23.04.2016r. o godz. 9.00 odbyły się trzecie zajęcia z pływania korekcyjnego prowadzone przez fizjoterapeutę Katarzynę Kuklińską z Poradni Rehabilitacji Leczniczej KINETICA. Środowisko wodne pozwala na wykonywanie ruchów w większym zakresie, sprzyja rozluźnieniu mięśni, odciąża układ kostny. Pływanie angażuje niemal wszystkie dynamiczne zespoły organizmu, aktywizując układ krążeniowo-oddechowy poprawia ogólną wydolność organizmu. Ruch w wodzie wzmacnia siłę mięśniową, wytrzymałość, poprawia koordynację ruchową. Dziękujemy za owocną współpracę rodziców, Hajnowskiego Parku Wodnego oraz Poradni Rehabilitacji Leczniczej KINETICA. / Mariola Krawczyńska 18.05.2016

Filmiki z pływania korekcyjnego na basenie z ostatniego spotkania nagrane przez Panią Krzyżanowską. Bardzo dziękujemy za zaangażowanie.18.05.2016

 

Wycieczka do Poradni Rehabilitacji Leczniczej "KINETICA"

W dniu 20.04.2016r. o godz. 11.00 dzieci uczęszczające na gimnastykę korekcyjną wybrały się na wycieczkę do Poradni Rehabilitacji Leczniczej "KINETICA", by poznać tajniki zawodu fizjoterapeuty. Dzięki doświadczeniu, ogromnemu zaangażowaniu, cierpliwości i uśmiechu Pani Katarzyny Kuklińskiej - fizjoterapeuty obejrzeliśmy wnętrze przychodni, poznaliśmy działanie niektórych urządzeń rehabilitacyjnych. Pani Kasia w sposób praktyczny zademonstrowała działanie sprzętów gimnastycznych i urządzeń z których korzysta podczas rehabilitacji pacjentów. Dzieci dowiedziały się kto i dlaczego zgłasza się na rehabilitację, obejrzały sale i gabinety, a chętni mogli pod czujnym okiem fizkoterapeuty wykonać proste ćwiczenia. Dzieci dowiedziały się również, jak ważne jest dbanie o swoje zdrowie, utrzymywanie prawidłowej postawy, a także jak wiele satysfakcji przynosi praca fizjoterapeuty - pomoc innym w odzyskiwaniu fizycznej sprawności. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie, ciekawe informacje oraz słodkości./ Mariola Krawczyńska 07.05.2016

Ćwiczące stopy - to zdrowe stopy!

W trakcie cyklu zajęć z gimnastyki korekcyjnej dzieci 5 - 6 letnie wykonywały różnorodne ćwiczenia koordynacyjne, zręcznościowe, wzmacniające, oddechowe i rozciągające w trakcie opowiadań i zabaw ruchowych oraz aktywności ruchowo - rytmicznej. Stwarzanie tego typu zajęć pobudza wyobraźnię, a także rozwija wielokierunkowo aktywizując cały organizm do wzmożonej pracy. Podczas wykonywania ćwiczeń osłabione mięśnie są wzmacnianie, natomiast mięśnie przykurczone zostają rozciągnięte. Istotne podczas wykonywania ćwiczeń jest wdrażanie dzieci do współpracy i odpowiedzialności za współćwiczącego. Głównym naszym celem jest przede wszystkim kształtowanie nawyku prawidłowej postawy i świadome współdziałanie dziecka w procesie korekcji./ Mariola Krawczyńska 22.04.2016

Prelekcje dla rodziców nt."Usprawnianie dzieci z wadami postawy"

l9 lutego 2016r. odbyły się prelekcje dla rodziców w formie prezentacji multimedialnej nt. "Usprawnianie dzieci z wadami postawy", której celem było przybliżenie rodzicom wad postawy występujących najczęściej u dzieci w wieku przedszkolnym oraz ukierunkowanie rodziców do przeciwdziałania danym wadom. Na zakończenie spotkania rodzice zostali oprowadzeni po sali, w której odbywają się zajęcia z gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej oraz zostali zapoznani z bogatym jej wyposażeniem wykorzystywanym do przeprowadzania ćwiczeń. Każdy z rodziców miał okazję zobaczyć swoje dziecko, jak wykonuje ćwiczenia w formie zajęć pokazowych. Systematycznie tworzone są gazetki tematyczne dla rodziców dotyczące problematyki wybranych wad postawy oraz zalecenia w formie ćwiczeń do wykonywania wspólnie z rodzicem w domu./ Mariola Krawczyńska, Bożena Janicka 16.03.2016

Wizyta przedszkolaków z Przedszkola nr 5 w Hajnówce

W ramach współpracy między przedszkolnej zaprosiliśmy dzieci na wspólne zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Pani Renia ze swoimi milusińskimi musiała pokonać długą trasę , co było nie lada wyczynem. Długie spacery i wycieczki to dobry sposób na hartowanie i wyrabianie kondycji fizycznej. Grupa I wraz z panią Bożeną i Mariolą , powitała swoich gości i zaprosiła na wspólne zabawy i ćwiczenia. Dużym zainteresowaniem i wielką radością cieszył się tor przeszkód , dzieci wykazały się dokładnością oraz bezpieczeństwem podczas pokonywania przeszkód. Nie zabrakło zabaw ruchowych - naśladowczych , oraz wspólne śpiewania dobrze znanych nam piosenek np. "Gimnastyka", " Hartuj się". Panie wymieniły się doświadczeniami oraz dalszymi planami współpracy. DZIĘKUJEMY ZA WSPÓLNĄ ZABAWĘ. Bożena Janicka 29.02.2016

Współpraca z Przedszkolem nr 5

W ramach realizacji programu innowacyjnego "Tupot małych stópek" z gimnastyki korekcyjnej Przedszkole nr 2 w Hajnówce nawiązało współpracę z Przedszkolem nr 5 w Hajnówce. Zaprosiłyśmy koleżankę Renatę- instruktorkę gimnastyki korekcyjnej z Przedszkola nr 5 wraz z dziećmi na zajęcia otwarte. Dzieci z grupy I- młodsze przedstawiły ćwiczenia i zabawy z przyborami, zademonstrowały ćwiczenia na przyrządach. Zaprosiły do ćwiczeń i zabaw swoich kolegów. Panie czuwały nad bezpieczeństwem maluchów podczas wykonywania ćwiczeń. Panie wymieniły swoje doświadczenia, pomysły na dalszą współpracę. Bożena Janicka, Mariola Krawczyńska 24.02.2016

Drugie zajęcia z pływania korekcyjnego w Hajnowskim Parku Wodnym

W dniu 30.01.2016r. po raz drugi odbyły się wspólne zajęcia rodziców z dziećmi z pływania korekcyjnego w Hajnowskim Parku Wodnym prowadzonych przez Katarzynę Kuklińską - fizjoterapeutę NZOZ Poradni Rehabilitacji Leczniczej w Hajnówce. Wspólna zbiórka oraz rozgrzewka i wejście do wody, która dzięki swym różnorodnym właściwościom fizycznym wykorzystywana jest do profilaktyki, diagnostyki nazywając oddziaływanie wody na organizm żywy hydroterapią. Pływanie poprawia wytrzymałość, koordynację ruchową, zręczność oraz siłę. W wodzie łatwiej jest wykonać różne ćwiczenia, które na lądzie mogą stanowić zbyt duże wyzwanie dla ćwiczącego. Trening na basenie pozwala rozluźnić zbyt napięte mięśnie. Rozluźnienie mięśni wynikające z odciążenia wspomaga uzyskanie prawidłowej postawy, elongacje kręgosłupa. Oprócz odciążenia woda daje duży opór dla organizmu poruszającego się w niej, co umożliwia wzmacnianie siły mięśniowej oraz poprawę wytrzymałości dzięki wykonywaniu większej ilości powtórzeń ruchu. Ćwiczenia w wodzie o odpowiedniej intensywności powodują zwiększenie wydolności ogólnej organizmu i aktywację układu krążeniowo - oddechowego. Pływanie mobilizuje do wysiłku aparatu ruchowego, przy czym ryzyko kontuzji jest minimalne, ponieważ opór wody spowalnia wykonywane ruchy. Zajęcia cieszą się coraz większym zainteresowaniem z czego jesteśmy zadowoleni. /Mariola Krawczyńska, Bożena Janicka 14.02.2016

Wykorzystanie nietypowych pomocy do ćwiczeń gimnastycznych

W dniu 28.01.2016r. odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców i ich dzieci uczęszczających na gimnastykę korekcyjną. Do przeprowadzenia zajęć zostały wykorzystane gazety jako surowiec wtórny, wyrabiając w ten sposób postawę proekologiczną. Podczas zajęć dzieci z rodzicami wspólnie wykonywały ćwiczenia wyprostne - wzmacniające mięśnie grzbietu ; ćwiczenia tułowia; ćwiczenia mięśni brzucha oraz ćwiczenia stóp, oddechowe, zręcznościowe, skoczności, zwinności usprawniając w ten sposób rozwój ogólnej sprawności ruchowej z uwzględnieniem wad kończyn dolnych. Rodzice byli zaskoczeni, że na tyle ciekawych sposobów można wykorzystać zwykłą gazetę w celu usprawnienia u swojego dziecka małej i dużej motoryki. /Mariola Krawczyńska/ 14.02.2016

Zabawy i ćwiczenia równoważne w grupie dzieci młodszych.

Przez te zabawy doskonalimy, rozwijamy koordynacje ruchową. Dzieci nabywają umiejętności zachowania równowagi ciała w utrudnionych warunkach w życiu codziennym, np...
- chód po powierzchni zwężonej,
- przekraczanie różnych przeszkód,
- chodzenie po pochyłej powierzchni( ławeczka na skos),
- wspinanie się na drabinki gimnastyczne.
Bożena Janicka 30.01.2016

KOMPUTEROWE BADANIE STÓP W NZOZ PORADNII REHABILITACJI LECZNICZEJ "KINETICA" W HAJNÓWCE


W grudniu 2015r. dzieci uczęszczające na gimnastykę korekcyjno - kompensacyjną wraz ze swoimi rodzicami brała udział w bezpłatnym komputerowym badaniu stóp prowadzonym w NZOZ Poradnii Rehabilitacji Leczniczej "KINETICA". Jest to badanie z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu, przede wszystkim komputerowego wraz z analitycznym oprogramowaniem. Podstawą jest komputerowa platforma (podobaroskop), badająca rozkład nacisku na podeszwową stronę stopy oraz czujnik sensomotoryczny zakładany na ciało, za pomocą którego badana jest analiza chodu, biegu, skoków, ruchu głowy oraz zakresu ruchu w pozostałych stawach m.in. kończyn dolnych i kończyn górnych. Podczas badania obraz stóp jest skanowany i automatycznie przetwarzany, a następnie transmitowany do komputera. Na podstawie wyników badań projektowane są indywidualne zaopatrzenie profilaktyczno – rehabilitacyjne (wkładki ortopedyczne, odciążenia, obuwie zindywidualizowane). Badanie trwa krótko i nie jest stresujące nawet dla małych dzieci, mające na celu dokładniejszą analizę wad postawy oraz wsparcie korekcyjne poprzez wykorzystanie wkładek ortopedycznych w praktyce. Wszystkim przebadanym dzieciom zostały rozdane bańki mydlane oraz naklejki wzorowego pacjenta. Serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i miłą współpracę. /Mariola Krawczyńska, Bożena Janicka/ 27.12.2015

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w grupie I

W zajęciach uczestniczą chłopcy i dziewczynki w wieku 4-5 lat . Dzieci zostały przebadane i zakwalifikowane na gimnastykę, przy współpracy z poradnią " Kinetyka".
Młodsze dzieci wykazują się dużą ruchliwością, aktywnością i chęcią uczestnictwa w zajęciach ruchowych jaką jest gimnastyka korekcyjna. U dzieci obserwuje się dużo nieskoordynowanych ruchów, dzieci nie są jeszcze zdolne do długiego wysiłku nie potrzebują skupiać uwagi przez dłuższy czas. Należy ze względu na giętki i elastyczny kościec podatny na odkształcenie stopniować zajęcia zabawowe pod względem trudności, unikać statyki. Często uatrakcyjniać ćwiczenia wprowadzając elementy naśladowcze w sposób ułatwiający im kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała. Zabawy sprawiają im dużą radość, chętnie słuchają poleceń nauczyciela. W zabawach i ćwiczeniach zauważa się troskę o własną autokorekcję i bezpieczeństwo. Manipulując różnymi przyborami wykazują własną pomysłowość.Zadaniem gimnastyki korekcyjnej jest przede wszystkim wyrabianie u dzieci nawyku prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego. W miesiącu październiku w ramach współpracy z rodzicami( pedagogizacja) została wykonana gazetka w holu przedszkola na temat " Wady kończyn dolnych",podana lista dzieci zakwalifikowanych na gimnastykę korekcyjną, oraz współpraca z poradnią " Kinetyka" w Hajnówce- ulotki , broszurki do wglądu dla rodziców.W ramach współpracy z Ośrodkiem Szkolno- wychowawczym, dzieci uczestniczyły w zajęciach rehabilitacyjnych. Mogły ćwiczyć na przyrządach : do niektórych niestety muszą jeszcze dorosnąć.28.11.2015

ZAJĘCIA Z PŁYWANIA KOREKCYJNEGO W HAJNOWSKIM PARKU WODNYM (LISTOPAD 2015)

14.11.2015 r. dzieci wspólnie z rodzicami uczestniczyły w zajęciach z pływania korekcyjnego w Hajnowskim Parku Wodnym prowadzonych przez fizjoterapetę Katarzynę Kuklińską z NZOZ Poradnii Rehabilitacji Leczniczej KINETICA. Zajęcia te są uzupełnieniem gimnastyki korekcyjnej prowadzonej w Przedszkolu nr 2 w Hajnówce przez panie: Mariolę Krawczyńską i Bożenę Janicką w ramach innowacji programowej zapobiegania wadom kończyn dolnych w wieku przedszkolnym pt. "Tupot małych stópek". Zbiórka, wspólna rozgrzewka i wejście do wody wraz ze swoim rodzicem w celu zwiększenia odporności emocjonalnej na trudne sytuacje związane z przebywaniem w wodzie przez niektóre dzieci. I zaczęły się ćwiczenia w wodzie, które relaksują dziecko zarówno fizycznie jak i psychicznie; zwiększają wydolność oddechową płuc; poprawiają koordynację nerwowo-mięśniową; są doskonałą zabawą; podnoszą ogólną odporność młodego organizmu na infekcje; pobudzają tempo rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka. Ta ciekawa forma ćwiczeń zachęca dzieci do pływania i dostarcza wiele radościjest zalecana z powodu siły wyporu wody, ciało traci wiekszą część swojej wagi, więc ćwiczenia korekcyjne wykonywane są w odciążeniu. Z drugiej strony opór wody jest wykorzystywany do wzmocnienia poszczególnych grup mięśni brzucha, pośladków i pleców oraz wewnętrznych mięśni stabilizujących kręgosłup. Pływanie korekcyjne jest również wskazane w przypadku zmian i przykurczów w stawach skokowych, kolanowych, biodrowych i barkowych.
Wspólny trud się opłacił, zadowolone dzieci i ich rodzice oczekują następnych zajęć. Mariola Krawczyńska, Bożena Janicka 24.11.2015

Cykl zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w grupie 5-6 latków prowadzonych w miesiącu październik 2015 r.

Zajęcia z gimnastyki prowadzone są w formie kreatywnych zabaw ruchowych oraz ćwiczeń z wykorzystaniem przyborów i przyrządów (woreczki, szarfy, laski, wałeczki, maty, kamieni sensorycznych), jak również zawodów i gier sportowych. Poziom ćwiczeń dostosowywany jest do indywidualnych możliwości dzieci. Dla tej grupy wiekowej najwłaściwszym rodzajem prowadzenia zajęć są zabawy i gry ruchowe oraz dodatkowo rozwijające wyobraźnię opowieści ruchowe. Podczas prowadzenia zajęć korekcyjnych z przedszkolakami należy pamiętać, że choć nie jesteśmy w stanie indywidualizować ich, powinny one mieć charakter korekcyjny. Dzięki nim każde dziecko powinno umieć przybrać prawidłową postawę w dowolnej pozycji zarówno w staniu, siedzeniu, leżeniu czy podczas zabawy. Zamiana ćwiczeń na zabawę np. poprzez wprowadzenie nazwy zwierzątka lub czynności (podpór tyłem – pajączek, podpór przodem – kotki, chodzenie z przysiadami – spacer po lesie i zbieranie jagód). Każdej z grup należy bardzo dokładnie opisać i pokazać jak ma wyglądać pozycja i ruch. Stała kontrola prawidłowego wykonywania ćwiczeń szybko uczy dzieci odpowiednich oraz ukierunkowanych ruchów i pozycji. Częste zmiany zadań ułatwiają prowadzenie zajęć, gdyż dziecko nie ma czasu się znudzić danym ćwiczeniem. W początkowej części należy przeprowadzić rozgrzewkę, a następnie przejść do ćwiczeń właściwych. Wzrost natężenia wysiłku jest stopniowy i w połowie zajęć osiąga swój tzw. szczyt. Następnie tempo powinno być stopniowo zwalniane tak, by na końcu zastosować relaks, który pozwoli dzieciom się wyciszyć, a mięśniom odpocząć. Istotne jest pamiętanie o ćwiczeniach oddechowych, które rozwijają klatkę piersiową, płuca oraz poprawiają krążenie i dotleniają organizm. Należy je stosować kilkakrotnie podczas zajęć: w trakcie rozgrzewki, po męczących dla dzieci zabawach i na końcu podczas relaksu. Mogą być one w formie dmuchania w rożne lekkie przedmioty takie jak wata, bibuła, papierowe kule lub wyobrażane (np.: świeczki na torcie lub muchy na suficie). Serdecznie dziękujemy naszej pani Dyrektor Iwonie Raszkiewicz za wyposażenie sali korekcyjnej poprzez zakup przyborów i przyrządów, które są niezbędne w prowadzeniu gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej w naszym Przedszkolu. /Mariola Krawczyńska/ 16.11.2015

Badania postawy ciała z gimnastyki korekcyjno €“ kompensacyjnej
(październik 2015r.)

Schemat badania postawy ciała wg Kasperczyka (pobierz)

W dniach od 01.10. - 09.10. 2015r. odbyły się badania postawy ciała, w których udział wzięło 52 dzieci z Przedszkola nr 2 w Hajnówce. Były to dzieci w wieku od 4 – 6 lat. Celem badania było opisanie sylwetki dziecka w wieku przedszkolnym z uwzględnieniem wad kończyn dolnych. Do badań posłużyłyśmy się TPC (testem postawy ciała) - narzędzie to pozwoliło opisać ewentualne odchylenia w postawie dziecka w trzech płaszczyznach: czołowej z przodu i tyłu oraz strzałkowej. Samo badanie odbywało się w sali w obecności nauczycielek prowadzących gimnastykę korekcyjną: Pani Bożeny i Marioli oraz zaproszonego gościa Pani Katarzyny Kuklińskiej – fizjoterapeuty z NZOZ Poradni Rehabilitacji Leczniczej „KINETICA” w Hajnówce. Dzieci stawały w wyznaczonym miejscu, w pozycji wyprostowanej oraz habitualnej (swobodnej). Zauważone odchylenia a także ich brak, zaznaczane były na schemacie badania postawy ciała wg Kasperczyka. Opisane zaobserwowane wady, przekazane zostały rodzicom w formie pisemnej. Każdy z rodziców zakwalifikowanych dzieci podpisał zgodę na uczęszczanie dziecka w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej. Mariola Krawczyńska, Bożena Janicka 16.10.2015