LOGOPEDA

Organizacja pracy miedzyprzedszkolnego gabinetu logopedycznego mgr Eugenia Trofimiuk

Etapy pracy w gabinecie:

Przeprowadzenie badan orientacyjnych w grupach dzieci szescioletnich na terenie miasta (wrzesien).

Wylonienie tzw. grupy terapeutycznej (na poczatek zapraszane sa dzieci z powazniejszymi problemami w wymowie, pozostale moga tymczasem skorzystac z konsultacji i ewentualnych zalecen).

Przeprowadzenie szczególowego badania mowy w obecnosci rodzica w celu postawienia diagnozy i opracowania programu terapeutycznego.

Systematyczna terapia (jedno pólgodzinne spotkanie tygodniowo).

Warunki powodzenia terapii:

- stopien zlozonosci wady wymowy

- mozliwosci indywidualne dziecka

- wspóluczestnictwo rodziców w terapii (cwiczenia utrwalajace w domu)