Organizacja zajęć dodatkowych w Przedszkolu nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce
w roku szkolnym 2019/2020 zatwierdzonych przez Radę Rodziców :

Religia katolicka:
wtorek : 12.30-13.00- gr. III, IV
13.00-13.30- gr. V
środa: 10.00-10.30- gr. V
10.30-11.00- gr. III, IV
katecheta s. mgr Marta Anna Borkułak

Religia prawosławna:
wtorek:12.00-12.30- gr. V
12.30-13.00-gr.III
13.00-13.30- gr. IV
czwartek: 11.00-11.30- gr. V
11.30-12.00- gr. III
12.00-12.30- gr. IV
katecheta mgr Eugenia Kazimiruk

Język angielski:
poniedziałek: 9.30-9.45- gr. I
9.45-10.00 gr. II
10.00-10.30- gr.III
10.30-11.00- gr. IV
11.00-11.30- gr. V
czwartek: 12.00-12.30- gr. V
12.30-13.00- gr. III
13.00-13.30- gr. IV
mgr Julia Prokopiuk

Gimnastyka korekcyjna:
dla dzieci 4-5- letnich: środa:10.30-11.00,
piątek: 10.00-10.30
dla dzieci 6- letnich: środa :10.00-10.30
piątek: 10.30-11.00
mgr Mariola Krawczyńska

Terapia pedagogiczna:
poniedziałek: 11.15-12.00 lub 12.00-12.45
mgr Ewelina Wasiluk
Zajęcia logopedyczne:
czwartek, piątek: 8.00-12.00
logopeda mgr Eugenia Trofimiuk

Koło języka angielskiego: mgr Agata Majewska- Iwaniuk
Koło języka francuskiego : mgr Julia Prokopiuk
Koło taneczne ,,Tańczące nutki'' mgr Mariola Krawczyńska, mg Barbara Grosz
Koło muzyczne ,,Śpiewające kangurki'': mgr Ewa Horosz
Koło czytelnicze ,,Klub Małego Czytelnika'': mgr Beata Środa
Koło teatralne ,,Bajkolandia'': mgr Agnieszka Charytonow, mgr Ewelina Wasiluk
Koło z programowania ,,Z kodowaniem za Pan Brat'': mgr Joanna Baczyńska, mgr Barbara Kiślak