Organizacja zajęć dodatkowych w Przedszkolu nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce
w roku szkolnym 2023/2024 zatwierdzonych przez Radę Rodziców :

Religia katolicka:
środa : 10.00-10.30-gr. III, IV
10.30-11.00-gr.V
czwartek: 12.00-12.30-gr. III, IV
12.30-13.00 - gr. V
katecheta Ewelina Trusiak

Religia prawosławna :
środa: 12.30-13.00- gr. V
13.00-13.30- gr. IV
czwartek: 12.00-12.30 – gr. IV
12.30-13.00 – gr. V
katecheta mgr Eugenia Kazimiruk

Język angielski:
poniedziałek: 9.00-9.15- gr. I
9.15-9.45- gr. IV
9.45-10.00- gr. II
10.00-10.30- gr.III
10.30-11.00- gr.V
wtorek: 12.30-13.00- gr.III
13.00-13.30-gr.IV
13.30-14.00- gr. V
Anna Kojło

Gimnastyka korekcyjna:
dla dzieci 6- letnich: poniedziałek i wtorek: 10.30-11.00 lub 11.00-11.30
mgr Barbara Grosz

Terapia pedagogiczna:
wtorek: 11.00-12.00
mgr Ewelina Wasiluk
środa: 10.00-11.00
mgr Agnieszka Charytonow

Zajęcia logopedyczne :
od poniedziałku do środy i piątek: 9.00-11.00 lub od poniedziałku do czwartku: 12.00-14.00
czwartek: 8.00-11.00 i piątek: 11.30-14.30
logopeda mgr Mariola Krawczyńska

Zajęcia z pedagogiki specjanej:
wtorek: 8.00-12.30
piątek: 8.00-12.00
mgr Iwona Kuryś

Koło języka angielskiego "Little stars": mgr Justyna Rybaczuk, Anna Kojło
Koło taneczne "Tęczowe nutki": mgr Mariola Krawczyńska, mgr Małgorzata Palenceusz
Koło czytelnicze "Klub Małego Czytelnika": mgr Małgorzata Palenceusz, mgr Barbara Grosz
Koło teatralne "Bajkolandia": mgr Agnieszka Charytonow, mgr Ewelina Wasiluk
Koło matematyczne "Zabawy z matematyką": mgr Joanna Baczyńska
Koło muzyczne "Śpiewające Sówki": mgr Ewa Horosz