ZGODNIE Z USTAWĄ PRZEDSZKOLNĄ OD 1.09.2013r. OPŁATA ZA KAŻDĄ DODATKOWĄ GODZINĘ POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU PONAD
BEZPŁATNY 5-GODZINNY WYMIAR USTAWOWY WYNOSI 1 zł

Nr konta do wpłat za przedszkole:
BANK Pekao S.A.
38102013320000120207061304

 

Opłata za Komitet Rodzicielski wynosi 50 zł rocznie.
Opłata za Komitet Rodzicielski na drugie i kolejne dziecko 40zł.

Ubezpieczenie dziecka 29 zł jednorazowo na początku roku szkolngo .

Aktualne opłaty za zadeklarowane godziny korzystania z usług przedszkola (przykład na 21 dni roboczych w miesiącu)

1. Pobyt dziecka od godziny 8.00 do godz. 13.00 – brak opłaty za przedszkole,

obowiązuje jedynie opłata za wyżywienie = 73,50 zł (3,50 zł dziennie, w tym:śniadanie- 1,20 zł, obiad – 2,30 zł x 21 dni = 73,50 zł).


2. Pobyt dziecka do godziny 14.00 – opłata za przedszkole 21,00 zł (1 godzina dziennie x 1,00 zł x 21 dni = 21,00 zł)

opłata za wyżywienie = 73,50 zł (3,50 zł dziennie, w tym: śniadanie – 1,20 zł, obiad – 2,30 zł x 21 dni = 73,50 zł).

Łączny koszt pobytu dziecka w przedszkolu do godziny 14.00 wraz z wyżywieniemwynosi 94,50 zł.


3. Pobyt dziecka do godziny 15.00 – opłata za przedszkole = 42,00 zł (2 godziny dziennie x 1,00 zł x 21 dni = 42,00 zł)

opłata za wyżywienie = 94,50 zł (4,50 zł dziennie :śniadanie – 1,20 zł, obiad – 2,30 zł, podwieczorek – 1,000 zł x 21 dni = 94,50 zł)

Łączny koszt pobytu dziecka w przedszkolu do godziny 15.00 wraz z wyżywieniem wynosi 136,50 zł.


4. Pobyt dziecka do godziny 16.00 – opłata za przedszkole = 63,00 zł (3godziny dziennie x 1,00 zł x 21 dni = 63,00 zł)

opłata za wyżywienie = 94,50 zł (4,50 zł dziennie).

Łączny koszt pobytu dziecka w przedszkolu do godziny 16.00 wraz z wyżywieniem wynosi 157,50 zł.


5. Pobyt dziecka do godziny 17.00 – opłata za przedszkole = 84,00zł

(4 godziny dziennie x 1,00 zł x 21 dni = 84,00 zł) opłata za wyżywienie = 94,50 zł (4,50 zł dziennie)

Łączny koszt pobytu dziecka do godziny 17.00 wraz z wyżywieniem wynosi 178,50 zł.