ZGODNIE Z USTAWĄ PRZEDSZKOLNĄ OD 1.09.2013r. OPŁATA ZA KAŻDĄ DODATKOWĄ GODZINĘ POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU PONAD
BEZPŁATNY 5-GODZINNY WYMIAR USTAWOWY WYNOSI 1 zł

Nr konta do wpłat za przedszkole:
BANK Pekao S.A.
38102013320000120207061304

Rok 2023/2024

Opłata na Fundusz Rady Rodziców wynosi 80 zł rocznie.
Opłata na Fundusz Rady Rodziców na drugie i kolejne dziecko - 60zł.

Ubezpieczenie dziecka 37 zł jednorazowo na początku roku szkolngo (płatne u intendetki).

 

Aktualne opłaty za zadeklarowane godziny korzystania z usług przedszkola (przykład na 21 dni roboczych w miesiącu)

1. Pobyt dziecka od godziny 8.00 do godz. 13.00 – brak opłaty za przedszkole, obowiązuje jedynie opłata za wyżywienie = 130,20 zł

(6,20 zł dziennie, w tym: śniadanie- 2,20 zł, obiad – 4,00 zł x 21 dni = 130,20 zł).

 

2. Pobyt dziecka do godziny 14.00 – opłata za przedszkole 21,00 zł (1 godzina dziennie x 1,00 zł x 21 dni = 21,00 zł)
opłata za wyżywienie = 130,20 zł

(6,20 zł dziennie, w tym: śniadanie – 2,20 zł, obiad – 4,00 zł x 21 dni = 130,20 zł).

Łączny koszt pobytu dziecka w przedszkolu do godziny 14.00 wraz z wyżywieniem wynosi 151,20 zł.

 

3. Pobyt dziecka do godziny 15.00 – opłata za przedszkole = 42,00 zł (2 godziny dziennie x 1,00 zł x 21 dni = 42,00 zł)
opłata za wyżywienie = 168,00 zł

(8,00 zł dziennie, w tym: śniadanie – 2,20 zł, obiad – 4,00 zł, podwieczorek – 1,80 zł x 21 dni = 168,00 zł)

Łączny koszt pobytu dziecka w przedszkolu do godziny 15.00 wraz z wyżywieniem wynosi 210,00 zł.

 

4. Pobyt dziecka do godziny 16.00 – opłata za przedszkole = 63,00 zł (3godziny dziennie x 1,00 zł x 21 dni = 63,00 zł)
opłata za wyżywienie = 168,00 zł (8,00 zł dziennie).

Łączny koszt pobytu dziecka w przedszkolu do godziny 16.00 wraz z wyżywieniem wynosi 231,00 zł.

 

5. Pobyt dziecka do godziny 17.00 – opłata za przedszkole = 84,00zł (4 godziny dziennie x 1,00 zł x 21 dni = 84,00 zł)
opłata za wyżywienie = 168,00 zł (8,00 zł dziennie)

Łączny koszt pobytu dziecka do godziny 17.00 wraz z wyżywieniem wynosi 252,00 zł.

Śniadanie – 2,20 zł
Obiad - 4,00 zł
Podwieczorek – 1,80 zł