PERSONEL PRZEDSZKOLA

dyrektor: 

 nauczycielki mianowane:

księgowa:  mgr Ewa Kierdelewicz

intendent:  Dorota German

kucharki: Alicja Chomczuk, Halina Golonko, Walentyna Kostiuczuk

woźne: Beata Sołowiej, Maria Maciuka, Irena Tichoniuk, Katarzyna Wasiuk

pracownik gospodarczy  Krzysztof Grzegorz Hałaburda