REKRUTACJA na rok szkolny 2020/2021

Uchwała Rady Miasta w sprawie kryteriów rekrutacji do przedszkoli podpisana 31 stycznia 2018 roku (pobierz plik pdf)

Zarządzenie Nr 13/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 27 stycznia 2020 roku (pobierz plik)

Terminy i kryteria przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (pobierz plik)

 

Wniosek z załącznikami (pobierz plik)

Oświadczenia rodziców (pobierz plik)

Klauzula informacyjna RODO (pobierz plik)

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego dla dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola (pobierz plik)