1.Koncepcja 2020-2022 (pobierz plik)

2. Prog. wychowawczo - profilaktyczny (pobierz plik)

3.STATUT Przedszkola 2020 (pobierz plik)

4. Procedura przyprowadzania i odbioru dziecka według procedury bezpieczeństwa  (pobierz plik)

5. Aktualne opłaty za zadeklarowane godziny korzystania z usług przedszkola (pobierz plik doc.)