1.Koncepcja 2018-2020 (pobierz plik)

2. Prog. wychowawczo - profilaktyczny (pobierz plik)

3.STATUT Przedszkola 2018 (pobierz plik)

4. Procedura przy przyprowadzaniu i odbieraniu dziecka z przedszkola nr 2 w Hajnówce (pobierz plik)

5. Aktualne opłaty za zadeklarowane godziny korzystania z usług przedszkola (pobierz plik doc.)