1.Koncepcja 2020-2024 (pobierz plik)

2. Prog. wychowawczo - profilaktyczny (pobierz plik)

3. Statut Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka (pobierz plik.pdf)

4. Procedura przyprowadzania i odbioru dziecka według procedury bezpieczeństwa  (pobierz plik)

5. Aktualne opłaty za zadeklarowane godziny korzystania z usług przedszkola (pobierz plik doc.)