RODO - polityka informacyjna przedszkola

Klauzula informacyjna dla pracowników (pobierz plik)

Klauzula informacyjna dla kandydatów na stanowisko nauczyciela (pobierz plik)

Klauzula informacyjna dla rodziców (pobierz plik)