Organem prowadzącym jest Urząd Miasta W Hajnówce

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Białymstoku

1. Statut Przedszkola Nr 2 im. Kubusia Puchatka (pobierz plik)

2. Koncepcja pracy przedszkola 2018-2020 (pobierz plik)

3. Program wychowawczo- profilaktyczny (pobierz plik)

4. Procedura przy przyprowadzaniu i odbieraniu dziecka (pobierz plik)

5. Aktualne opłaty za zadeklarowane godziny korzystania z usług przedszkola (pobierz plik doc)

6. Zasady rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 (pobierz plik)

7. Wszystkie dokumenty wymagane do zgłoszenia dziecka do przedszkola dostępne są w zakładce "Rekrutacja"