Kształcenie na odległość

Drodzy rodzice!

W celu zachowania ciągłości edukacji waszych dzieci w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonawania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 od dnia 29 marca 2021r. do dnia 16 kwietnia 2021r. na mocy Rozporządzenia MEN z dnia 26 marca 2021r. W poniższych załącznikach proponowane są przez nauczycielki poszczególnych grup wiekowych zadania i zabawy, które są przełożeniem zaplanowanej tematyki tygodniowej, zgodne z obowiązującą podstawą programową.


Grupa I "Tygryski" (trzylatki) (tydzień 1)(tydzień 2)(tydzień 3)

Grupa II "Kangurki" (czterolatki) (tydzień 1)(tydzień 2) (tydzień 3)

Grupa III "Puchatki" (pięciolatki) (tydzień 1) (tydzień 2) (tydzień 3)

Grupa IV "Króliczki" (sześciolatki) (tydzień 1) (tydzień 2) (tydzień 3)

Grupa V "Sówki" (sześcio-/pięciolatki) (tydzień 1) (tydzień 2) (tydzień 3)

Religia prawosławna (tydzień 1) (tydzień 2) (tydzień 3)

Religia katolicka (tydzień 1) (tydzień 2) (tydzień 3)

Język angielski (tydzień 1) (tydzień 2)

Logopedia

 

Nauczanie domowe

Drodzy rodzice,

zakładka ta powstała, aby zachować ciągłość edukacji waszych dzieci podczas trwającej od 15 marca 2020 roku przerwy w zajęciach edukacyjnych w przedszkolu. Proponowane przez nauczycielki zadania i zabawy są przełożeniem zaplanowanej tematyki tygodniowej i są zgodne z obowiązującą podstawą programową. Zamieszczone są jako forma zdalnego nauczania.


Grupa I "Kangurki" (trzylatki) (tydzień 1) (tydzień 2) (tydzień 3) (tydzień 4 + prezentacja) (tydzień 5 + prezentacja) (tydzień 6 + prezentacja) (tydzień 7 + prezentacja) (tydzień 8) (tydzień 9 + prezentacja) (tydzień 10) (tydzień 11 + prezentacja) (tydzień 12 + prezentacja) (tydzień 13) (tydzień 14)

Grupa II "Puchatki" (czterolatki) (tydzień 1) (tydzień 2) (tydzień 3) (tydzień 4) (tydzień 5) (tydzień 6) (tydzień 7) (tydzień 8) (tydzień 9) (tydzień 10) (tydzień 11) (tydzień 12) (tydzień 13) (tydzień 14)

Grupa III "Króliczki" (pięciolatki) (tydzień 1) (tydzień 2) (tydzień 3) (tydzień 4) (tydzień 5) (tydzień 6) (tydzień 7) (tydzień 8) (tydzień 9) (tydzień 10) (tydzień 11) (tydzień 12) (tydzień 13) (tydzień 14) (tydzień 15)

Grupa IV "Sówki" (sześcio-/pięciolatki) (tydzień 1) (tydzień 2) (tydzień 3) (tydzień 4) (tydzień 5) (tydzień 6) (tydzień 7) (tydzień 8) (tydzień 9) (tydzień 10) (tydzień 11) (tydzień 12) (tydzień 13) (tydzień 14) (prezentacja do projektu)

Grupa V "Tygryski" (sześciolatki) (tydzień 1) (tydzień 2) (tydzień 3) (tydzień 4) (tydzień 5) (tydzień 6) (tydzień 7) (tydzień 8) (tydzień 9) (tydzień 10) (tydzień 11) (tydzień 12) (tydzień 13) (tydzień 14)

Religia prawosławna (plik 1) (plik 2) (plik 3) (plik 4) (plik 5) (plik 6) (plik 7) (plik 8) (plik 9) (plik 10) (plik 11) (plik 12) (plik 13) (plik 14) (plik 15)

Religia katolicka (plik 1) (plik 2)

Język angielski (plik 1) (plik 2) (plik 3) (plik 4) (plik 5) (plik 6) (plik 7) (plik 8) (plik 9) (plik 10) (plik 11) (plik 12) (plik 13) (plik 14)

Ćwiczenia logopedyczne są w zakładce -> Logopeda

Zapraszamy również na programy telewizyjne dla najmłodszych
(kliknij w obrazek po więcej informacji)